Pelagie Essosolim  BEKENAKOU

powrót

    Duszpasterstwo Misyjne Diecezji Opolskiej prowadzi program, który obejmuje opiekę duchową i pomocą finansową dzieci i młodzieży w krajach gdzie pracują misjonarze z Diecezji Opolskiej. Są to dzieci z placówek misyjnych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i w krajach byłego ZSSR.
   Koszty nauki dziecka są zróżnicowane w zależności od kraju, rodzaju szkoły oraz sytuacji rodzinnej i osobistej . Kto pragnie wziąć udział w tym programie może "zaadoptować" dziecko-  i wspierać finansowo jego naukę i utrzymanie. Przeciętny koszt - to 100 do 150 EURO rocznie dla jednego dziecka.  Udział w adopcji mogą wziąć osoby indywidualne, rodziny, grupy parafialne, firmy, zakłady pracy, uczelnie, szkoły, kluby, stowarzyszenia.
   Program został zainaugurowany już w październiku 2004 roku a prowadzi go Ks. Stanisław Klein w Diecezji Opolskiej. Duszpasterstwo Misyjne Diecezji Opolskiej przekazuje pieniądze bezpośrednie do misjonarza, który sprawuje opiekę nad "adoptowanym" dzieckiem i troszczy się o zaspokojenie jego materialnych potrzeb.
    Aby wziąć w opiekę dziecko należy wypełnić tylko deklarację  i skomunikować się z Diecezją Opolską ds. misyjnych, która wybierze i prześle dane dziecka oraz w miarę możliwości jego fotografię.
    Nasze koło Różańcowe w Folwarku  już od 2005 roku ma swoją Pelagie Essosolim w Togo. Urodzoną w 1999 roku, w tym roku kończy 10-lat . Gdy została adoptowana rozpoczynała naukę w pierwszej klasie. W tych dnia do "Rodzin" Różańcowych w Folwarku, Chrzowicach i Boguszycach dotarły fotografie adoptowanych dzieci, które chciałem Wam przedstawić.
 


Na imię ma Pelagie Essosolim a nazwisko Bekenakou. Urodziła się Lama - Tessi w roku 1999 w afrykańskim kraju Togo.
Pelagie ma teraz honorowe obywatelstwo Folwarku.
 

Tu Pelagie Essosolim z rodzicami w Togo

 

Tutaj honorowy obywatel Chrzowic -  Pierre Koliga ze swoim rodzeństwem. Urodził się 24 lipca 1999 roku w Lama Tessi. Na fotografii również ks. Stanisław Klein. Fotografia wykonana w styczniu 2005 roku.

 


A tu przedstawiam -  Idę Abodou, urodzoną w Lome 10 kwietnia 1996 roku. Na Fotografii z ks. Stanisławem Kleinem. Fotografia wykonana w styczniu 2005 roku. Ada  jest honorową obywatelką Boguszyc.

P.S. więcej informacji na temat " adopcji"   e-mail: st_klein@poczta.wp.pl

Togo położone jest w zachodniej Afryce, nad Zatoką Gwinejską. Graniczy od wschodu z Beninem, od zachodu z Ghaną, a od północy z Burkina Faso. Większość powierzchni państwa zajmują góry i tereny wyżynne. Na południu kraju znajduje się aluwialna nizina nadbrzeżna stopniowo przechodząc na północy w wyżynę. Na południowo zachodnim brzegu kraju przebiega pasmo Gór Togo (Atakora) Togo posiada piaszczyste wybrzeże z licznymi lagunami i mierzejami. Średnie temperatury miesięczne wahają się w granicach 23-32°C.
  Większość mieszkańców Togo jest animistami*(51%). Drugim pod względem członków wyznaniem jest chrześcijaństwo – 29%. Pozostali obywatele – 20% – to wyznawcy islamu.
  *Animizm
(łac. amina - dusza) - zespół wierzeń występujący w religiach archaicznych bądź tradycyjnych zakładający istnienie świata materialnego i duchowego, współistnienie duszy z ciałem, przypisujący duszę lub rzadziej ducha zmarłych ludzi, wszystkim roślinom, zwierzętom, minerałom i żywiołom
.

pozdrowienia rudolf z folwarku

powrót

Odwiedzin ogółem: 004322 Odwiedzin dzisiaj: 1