Te Deum Laudamus
Prószków, 18 października 2009 roku
 

 idąc przez życie zostawiasz ślad. Czy inni idąc tym śladem dojdą do Boga?

Ks. dr Herbert Simon

powrót

  Niedziela, godzina 11:15 Prószków. Jestem w kościele  parafialnym pw. św. Jerzego w Prószkowie. Za chwilę tu rozpocznie się uroczyste Te Deum, które kończy "gigantyczny" remont dachu świątyni wybudowanej w 1687 roku. Ostatni generalny remont dachu kościoła miał bowiem miejsce przed II wojną światową (blisko 80 lat temu). Przedsięwzięcie było kosztowne. Finanse na remont dachu kościoła w Prószkowie udało się pozyskać w formie dotacji celowych: głównie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz w mniejszym stopniu z Urzędu Marszałkowskiego woj. opolskiego i z Urzędu Gminy w Prószkowie. Doszły do tego również środki własne parafii – ofiary wiernych.

Barokowa "perełka" usytuowana w północnej części prószkowskiego Rynku, dzięki proboszczowi ks. dr hab. Andrzeja Hanicha odzyskała swój dawny blask.  Nie jestem tu gołosłowny pisząc "dzięki proboszczowi", nie jestem też parafianinem Prószkowa. Wiem, że po śmierci ks. Erharda Heinricha (2007), parafią zarządza ks. Andrzej. Dziś mamy rok 2009. Porównując te dwie daty otrzymamy czas = dwa lata!

Że podjął się  tego remontu to normalne, że równocześnie rozpoczął przebudowę kościółka na górce w Przysieczy to normalne. Tu muszę dodać, że w tym samym czasie wydał trzy "wielkie" publikacje dotyczące historii kościoła na Śląsku.

Gdzie znajdziemy takiego organizatora!  Który w tak krótkim czasie zmobilizuje - w większości - wolontariuszy do pracy i zdobędzie fundusze na materiały i doprowadzi podjęte dzieła do szczęśliwego finału!

  Dlatego z podziwem "obserwuję" Jego dzieła, które do tej pory dokonał. Wielkie uznanie również dla parafian szczególnie z kościołka na górce w Przysieczy. Tak niewielu, zrobiło tak wiele!
 

Uroczyste Te Deum Laudamus w kościele prószkowskim odbyło się z udziałem ks. Biskupa Jana Bagińskiego i Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty. Przy ołtarzu przyjaciele ks. Andrzeja (nie zapamiętałem nazwisk). Po uroczystościach wspólna fotografia.

 

Kościół pw. św. Jerzego w Prószkowie

Wnętrze kościoła
 

Wprowadzanie ks. Biskupa Jana Bagińskiego
 

 ks. Biskup Jan Bagiński

 

Podczas uroczystości

 

Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta

 

"Przekażmy sobie znak pokoju"

 

Ks. dr Herbert Simon
 

Na zakończenie mszy św. dziękczynnej ks. dr Herbert Simon powiedział:

 Czcigodny Księże Prałacie, Proboszczu Parafii! Umiłowani!

Widziałem ongiś plakat: piaszczysta wydma, a na piasku ślady ludzkich stóp – i napis:

 idąc przez życie zostawiasz ślad. Czy inni idąc tym śladem dojdą do Boga?

Każdy zostawia niepowtarzalny ślad. Drogi Andrzeju! Swoją pracą naukowo-badawczą, a teraz duszpasterską piszesz głęboki ślad w dziejach Opolskiego Kościoła i dziejach śląskiej ziemi. Wpisujesz się w dzieje wielu wielkich postaci, duszpasterzy, których nam w swych pracach przybliżasz, ukazując ich świadectwo wiary. Tym głębokim śladem są lata Twojej pracy u boku abp. Nossola jako jego sekretarz, jako pracownika różnych gremiów diecezjalnych, jako organizatora i twórcy radia diecezjalnego, wreszcie jako budowniczego pierwszego na Opolszczyźnie pomnika Ojca św. Jana Pawła II na Górze św. Anny. Tym śladem są liczne prace naukowe. Spośród nich wymienić trzeba monografię o naszej Świętości – Górze Św. Anny. To tylko niektóre z tych śladów, za co zostałeś uhonorowany godnością prałata.

         Teraz zaś zostawiasz głęboki ślad jako proboszcz tej znamienitej i starej parafii prószkowskiej, troszcząc się, by była ona żywą cząstką Chrystusowego Kościoła. I tu znów oprócz duchowej troski i liturgicznej posługi – troska o substancję i piękno sakralnych obiektów. Patrząc na ten ogrom dokonań w tak krótkim czasie dostrzega się Twoją pasję czynu, Służby Bogu i ludziom. Rodzi się w nas niekłamane zdumienie i podziw oraz wdzięczność wobec Boga, który pozwolił przez Ciebie, przy współpracy parafian, dokonać tych dzieł.

         A przy tym jednak nie porzucona praca naukowa, owocująca cenną habilitacją (Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-1946) oraz dwiema książkami wydanymi w tym roku: Martyrologia duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej i dziś prezentowanym trzecim tomem owej trylogii historycznej: pt. Dekanaty i parafie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945-1946.

Drogi Andrzeju! Przyjmij za te ślady i dokonania nasze serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy duszpasterskiej i naukowej.

         Jeszcze jeden powód do gratulacji: piszesz o bolesnych sprawach historii Kościoła Opolskiego. Ale piszesz rzetelnie, tak jak było, a co długo i celowo było przemilczane!. Pozostawiaj dalej błogosławione ślady jako duszpasterz i naukowiec. Zostaw ich jak najwięcej! Niech Ci Bóg błogosławi.

Ks. proboszcz dr hab. Andrzej Hanich

 

Kwiaty dla księdza Biskupa

 

Błogosławieństwo dla zebranych na zakończenie uroczystości

 

Spotkanie z Profesorem U.J.

 

Przygotowania do wspólnej fotografii na placu przed kościołem

 

Fotografia pamiątkowa z dnia 18.10.2009 roku przed kościołem w Prószkowie

 

Powitanie ks. Andrzej i pan Bernard Lellek (były wójt Prószkowa)

 

Ks. Andrzej i Marszałek Józef Sebesta

 

rudolf z folwark

w opracowaniu - Spotkanie budowniczych i przyjaciół ks. Andrzeja w Przysieczy

powrót

Odwiedzin ogółem: 005632 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilość osób on-line: 1