Gala Leopoldów 2009
Prószków - Chrząszczyce 14 marca 2009 rok
"Gościniec pod Różą"
Leopoldy rozdane

powrót

Hollywood ma swojego "Oscara" - Gmina i miasto Prószków, od dziś ma swojego  " Leopolda".

 Zasady przyznawania statuetki "LEOPOLD PRÓSZKOWSKI"  za

   Działalność społeczną na terenie gminy – jedna statuetka

       Kultura i sztuka - promocja gminy – jedna statuetka

       Przedsiębiorczość i gospodarka na terenie gminy – jedna statuetka
 

 Organizatorem gali był Urząd Miejski w Prószkowie. Wszystko związane z "Różą". Statuetka "Leopold Prószkowski" z motywem kwitnącej róży, w gościńcu "Pod Różą", gospodarzem gali była pani Róża Malik - burmistrz. 
 

  Dlaczego "Leopold"?
   Aby odpowiedzieć na to pytanie, kilka informacji historycznych o byłych właścicielach Prószkowa. W 1560 roku cesarz Ferdynand I Habsburg nadał osadzie Prószków prawa miejskie. Dziadek Leopolda - Jerzy Krzysztof II Prószkowski (1629-1701)  kontynuator politycznej i gospodarczej potęgi rodu Prószkowskich był wielkim podkomorzym i tajnym doradcą  Leopolda I (1640 -1705 cesarz rzymski i Niemiec) z dynastii Habsburgów. Odbudował zamek w Prószkowie (obecny kształt) i kościół. Podarował jezuitom dom w Opolu w którym powstało kolegium Jezuickie. Założył pierwszy szpital i pierwszą fundację dla biednych, chorych i starych. Razem z żoną, miłośniczką sztuki, objął mecenat nad artystami, których sprowadzał z Florencji i Mediolanu.  
  Po jego śmierci dobra rodu Prószkowskich zostają podzielone na trzech synów, Antoniego Krzysztofa, Erdmanna Krzysztofa i Jerzego Krzysztofa III. Synowie nie zdążyli kontynuować dzieła swojego ojca ponieważ w krótkim czasie zmarli. Jedynym  dziedzicem, który przejął wszystkie dobra prószkowskie był wnuk - Leopold, syn hrabiego Erdmanna Krzysztofa.
   Leopold kontynuował dzieło swojego dziadka. Prowadził i utrzymał szpital, wspierał fundację dla biednych, chorych i starych. Wspierał także finansowo kolegium jezuickie.
   W grudniu 1740 roku Śląsk znalazł się pod panowaniem Hohenzollernów a hrabia Leopold - w odróżnieniu od swego ojca, który służył na dworach Habsburgów, cesarzowej Marii Teresy, złożył przysięgę hołdowniczą królowi Prus Fryderykowi II. W czasach rządów hrabiego Leopolda Prószkowskiego, miały miejsce dwa wydarzenia, znaczące dla miasta Prószkowa

   Rok 1757 - 15 lipca   wybucha pożar, którego płomienie niszczą prawie całe miasto. Z pożogi ocalał  zamek, kościół i szpital. W tych trudnych dla mieszkańcowi czasach, dał się poznać jako dobry pan, pomagając mieszkańcom przy odbudowie spalonego miasta.

  
Rok 1763 - Prószków znalazł się na mapie, stał się znanym miastem w  Europie.   Leopold założył znaną manufakturę fajansów. Pierwsza, ale i największa  na naszym Śląsku. Ściągnął do swojej manufaktury mistrzów z miasta Halicz (na Morawach), którzy uruchomili produkcję serwisów stołowych, elementy  dekoracyjne, kufle do piwa, ale i naczynia apteczne. Osiedliło się tutaj wielu kolonistów, powstały nowe osiedla oraz gmina ewangelicka (1793r). Na wytwarzane w Prószkowie dzieła sztuki znaleźli się klienci z całej ówczesnej Europy i nie tylko, a niewielki Prószków stał się znaczącym punktem na mapie Śląska i Europy. Produkcja trwała do 1853 roku.

  Leopold Prószkowski nie był politykiem, ale odegrał znaczącą rolę na polu gospodarczym regionu.
Dziś powiedzielibyśmy, używając modnego zwrotu, 
był śląskim patriotą, który dla swojego "Heimatu" żył i pracował.

  Żył krótko. Zawadiaka -kochał kobiety, hazard, a swój honor bronił  szabelką. Ginie 10 maja 1769 roku we Wrocławiu w pojedynku z hrabią von Zedlitz. Jego śmierć oznacza koniec wielkiego rodu prószkowskiego. Był ostatni w linii męskiej. Miał 44 lat. W 1783 roku zamek i miasto kupił od spadkobierców Leopolda -  król Prus Fryderyk II Hohenzollern za 333 333 i 1/3 dukatów.

  Uwzględniając dokonania Leopolda Prószkowskiego dla miasta Prószkowa, Rada Miejska i władze gminy postanowiły "
Statuetką Leopolda Prószkowskiego"  uhonorować, corocznie - trzech mieszkańców gminy, którzy podobnie ja On, swoim działaniem i pracą budują nasz Heimat.

 ( na podstawie informacji uzyskanych od Klaudii i Henryka Lakwa - dziękuje Rudolf)

  Aneta Lissy-Kluczny oraz Norbert Rasch
tymi słowami nas powitali:

Szanowne Panie, szanowni Panowie jest nam niezmiernie miło, powitać Państwa na Gali Leopoldów 2009 w Chrząszczycach. Jest to uroczystość premierowa, gdyż dziś po raz pierwszy w historii gminy Prószków będą przyznawane statuetki dla tych, którzy swoją postawą bądź działalnością, przyczynili się do jej rozkwitu, pielęgnacji wielopokoleniowych tradycji i promocji. 
 

Leopoldy

Pani burmistrz Róża Malik wita zaproszonych gości i przedstawia - na samym początku twórcę statuetki pana Krzysztofa Drygałę

 

Pan Krzysztof Drygała

Poseł na sejm pan Ryszard Gala z małżonką

 Dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktor pan Krystian Kobyłka

 V-ce Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju i Gospodarki pan Henryk Małek z małżonką

 V-ce Marszałek Województwa Opolskiego pani Teresa Karol

 

Prezentacja Gości i nominowanych do dekoracji "Leopoldami"
 
 
 
 
 

Pierwsze występy. Na początek laureatki konkursu "Proskauer Echo sucht den Superstar"
Alicja Margos oraz Patrycja Kaleta
zaśpiewały nam dwie piosenki "Fang das Licht" (Uchwyć promień światła) oraz "Wo sind die Zigeuner geblieben" ( Gdzie ci cyganie)


 

Kolejny punkt programu. Barwne, w oryginalnych strojach przedstawienie historii rodu Prószkowskich. W rolę wcielili się -  zapaleni miłośnicy historii Prószkowa - Klaudia i Henryk Lakwowie
 

Prowadzący uroczystą galę Aneta i Norbert zapowiadają pierwszą nominację. Jest nim zmarły w 2007r.
Śp.
Ks. Erhard Heinrich
 

 Przez cały czas pobytu w prószkowskiej parafii starał się być nie tylko dobrym duszpasterzem ale dał się poznać jako miłośnik kultury i sztuki. Wydał " Zarys Dziejów Prószkowa" nawiązał kontakty z potomkami Rodu Prószkowskich w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Kanadzie. Przybliżył lokalną historię, ukazał skarby, których pozazdrościć mogą nam inne miasta.   Tak w skrócie motywowali wnioskodawcy jego nominację.

 

"Pozostańcie wierni temu dziedzictwu !
Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy !
Przechowujcie to dziedzictwo !
Pomnóżcie to Dziedzictwo !
Przekażcie to następnym pokoleniom ! "    
 Jan Paweł II papież
 

Pierwszą statuetkę  w historii Prószkowa "Leopolda Prószkowskiego" dla zmarłego proboszcza
Ks. Erharda Heinricha pani burmistrz Róża Malik wręczyła jego wikaremu ks.  Markowi Terlickiemu.

Goście podczas wręczania pierwszej statuetki

 
Następny punkt programu. Świat muzyki i tańca.
 Magdalena Janiak i Kamil Świątek - tancerze klasy międzynarodowej w klasie S. - styl standard i latynoamerykański. Finaliści wielu turniejów rangi Interntional Dance Federation IDSF. oraz Grand Prix Polonia

Magdalena i Kamil

 
 

Magdalena Janiak i Kamil Świątek

Temperatura na sali się podnosi. Prowadzący przedstawiają sylwetki nominowanych w kategorii Przedsiębiorczość i Gospodarka  - padają nazwiska i opisy charakterystyki
 
1- Anna Jagło - właścicielka restauracji Antek w Źlinicach
2- Arnold Kuc - Zakład Usług Leśnych Transportu i Mechaniki Pojazdowej w Prószkowie
3- Adam Piekorz i Kornelia Pawolok "TADEJ" Materiały Budowlane i Przemysłowe w Przysieczy
 

Wszyscy czekają na nazwisko zwycięscy w kategorii przedsiębiorstwo i gospodarka, a pan Henryk Małek dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju i Gospodarki  zwleka - jest ............

Arnold Kuc

 
 

Gratulacje publiczności

 
Kolejna  zapowiedziana przez Anetę i Norberta przerwa w rozdawaniu Leopoldów. Na parkiecie drugi występ pary tanecznej   Magdaleny i Kamila     "QUICKSTEP" - elementy foxtrota i polki - żywa muzyka i zaskakujące kroki
 
 
 
 

Nominacja w kategorii "Kultura i Sztuka". Do wręczenia statuetki upoważniony jest Dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora pan Krystian Kobyłka.

A niżej nazwiska nominowanych przez kapitułę w tej kategorii
1- Ingeborga Odelga - Prószków
2- Alojzy Olsok - Źlinice
3- Rudolf Zmarzły - Folwark

 

Ingeborka Odelga

Swoimi wierszami i pasją do Eichendorffa pokonała nas obu. Pana Alojzego, który stworzył Młodzieżową Orkiestrę Dętą "Kaprys" i mnie z moją pasją do dokumentowania historii. Ale mogę powiedzieć, że wszystko zostało  w rodzinie, bo  od lat żyjemy w serdeczniej przyjaźni i wzajemnie się wspomagamy. 

Pani Ingebordze składam bardzo serdeczne gratulacje!!!!!!!!!!!   

 

 
 

Gratulacje  publiczności

 
 

Moje gratulacje i wspólna fotografia z panią Ingeborgą Odelga

Gratulacja składa ks. wikary  Marek Terlecki i pani Maria Zdera z Prószkowa

 

Ingeborga z podziwem patrzy na swojego "Leopolda Prószkowskiego"


A na parkiecie zapanowała wyspa Kuba - jak wulkan gorąca
- RUMBA

 

Przed Wami drodzy internauci Magdalena Janiak i Kamil Świątek
 
 
 
 

Magdalena Janiak

 
Ostatni pasjonujący akord Gali Leopold 2009

Anneta Lissy-Kluczny i Norbert Rasch 

przestawiają nominowanych do ostatniego "Leopolda" w kategorii : działalność Społeczna. A oto nazwiska osób nominowanych:

1- Norbert Wieszala - Boguszyce
2- ks. dr  Krystian Ziaja - parafia Chrząszczyce
3- Józef Kochanek - Folwark
 

Do wręczenia "Leopolda" planowana była pani Marszałek, ale jeszcze nie dojechała, więc chwilowo zastępuję Ją poseł Ryszard Galla

Skupiona publiczność oczekuje na werdykt kapituły

Pani Burmistrz przekazuje dyplom - jeszcze zataśmowany

Oboje zerkają ukradkiem na nazwisko laureata - Oni już znają werdykt

Ryszard Galla ogłasza werdykt kapituły

Pan Józef Kochanek z Folwarku

Gratulacje Panie Józefie  - cały Folwark gratuluje !!!!!!!!!!!!!

Pan Starosta Powiatu opolskiego Henryk Lakwa prowadzi pana Józefa do odbioru Leopolda Prószkowskiego
qqqqq

Gratulacje - Ryszard Galla - poseł

Gratulacje Róża Malik - Burmistrz Prószkowa

 
 

Chwila wspomnień

 

Państwo Lakwa

Pani Marszałek  Teresa Karol - dotarła w ostatniej chwili

Ceremonia została powtórzona

 
 
 

To już ostatnie chwile oficjalnej uroczystości. Teraz  czas dla fotoreporterów na wykonanie wspólnej  fotografii.

 

Na razie wszystkie następne fotografie bez komentarza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pani doktor Bednarek - członek kapituły "Leopoldów"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serdeczne pozdrowienia dla moich internautów oraz wszystkich gości Gala "Leopold 2009"
Organizatorom wystawiam ocenę szkolną (6 !) w tym za organizację, wytworzony nastrój, menu, a przede wszystkim za pomysł "Leopolda".  Dziękuję również mieszańcom Folwarku za zgłoszenie do eliminacji mojej osoby. Doszedłem do finału w mojej kategorii, ale do Pani Ingeborg Odelga zabrakło mi bardzo dużo punktów. Jako mieszkańcy tak małej miejscowości - Folwark - możemy być dumni, że najważniejszy "Leopold 2009" zawędrował na ul. Wiejska do Pana Józefa Kochanka. Gratulujemy i życzymy zdrowia.

powrót

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia - kierować na adres rudolf@zmarzly.com  Jeśli Wam się coś nie podobało - powiedźcie to tylko mnie -  a w przeciwnym wypadku - opowiedzcie to innym.

rudolf z Folwarku

 
Odwiedzin ogółem: 008374 Odwiedzin dzisiaj: 2