ks. Dr hab. Krystian Ziaja
 proboszcz parafii Chrząszczyce.

powrót

Doktor habilitowany nauk teologicznych, w zakresie biblistyki. Urodził się 2 listopada 1951roku w Pyskowicach.  Święcenia kapłańskie otrzymał 16 maja 1976 roku. Proboszczem w naszej parafii został mianowany 21 sierpnia 1995 roku. Jest jednocześnie adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.  Inicjator rozbudowy naszej kaplicy.
 

 Tego roku świętujemy  po  raz 16 w naszej Chrzombeckey parafii Jego urodziny. Dziś w naszej kaplicy celebrował w swojej intencji mszę świętą.  W sierpniu 2010 minęło 15 lat sprawowania opieki duchowej nad mieszkańcami. Rok 2010 jest dla nas wyjątkowy! Już 750 lat na chrzombeckim wzgórzu istnieje nasz kościół, co potwierdzają historyczne dokumenty, ale możemy z wielkim prawdopodobieństwem założyć, że już 100 lat wcześniej zawitała do naszych przodków "Wesoła Nowina Świętej Ewangelii" Rok 1099 to data wyryta na kamieniu wmurowanym w fasadzie kościoła parafialnego. W 1814 po pożarze kościoła zdołano odczytać liczbę dokładnie. Kamienia nie udało się uratować, bo uległ rozproszkowaniu. Co oznacza ta liczba 1099 w historii parafii. Może to być rok założenia wioski, a może to data założenia kaplicy, czyli kościoła.  
                                                                          

Drogi ks. Proboszczu w dniu Twoich urodzin w imieniu wszystkich mieszkańców Folwarku (obecnych i nieobecnych na dzisiejszej uroczystej mszy świętej) tą drogą chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe i jednocześnie dołączyć podziękowania za wszystko co zrobiłeś Już dla naszej parafii i dla naszego Folwarku.
 

   W lipcu 1997 roku, gdy woda zabrała nam wszystko, a to czego nie zabrała zniszczyła, już wtedy okazałeś się wspaniałym przyjacielem,  którego poznaliśmy w biedzie! Byłeś pierwszym, który pomyślał i zorganizował nam pomoc. W roku 2002 postanowiłeś zmobilizować mieszkańców Folwarku do rozbudowy naszej kaplicy, z której dziś jesteśmy dumni

Wszystkich dokonanych prac przy kościele w Chrząszczycach nie będę wypominał, bo lista byłaby bardzo długa.
 

Za wszystko - i za przywództwo duchowe w naszej społeczności Folwarskiej  w dniu Twoich Urodzin dziękujemy.
 

Ks. proboszcz parafia Chrząszczyce
dr hab. Krystian Ziaja

 

życzenia od ministrantów - składa Katarzyna

życzenia od mieszkańców - składa Norbert

 
 
 

mieszkańcy Folwarku

 
 
 
 

po wyjściu z kaplicy

 
 
 
 
 
 
 

dwa x Piotr              góra: Piotruś Grund
                              dół:  Piotr Smolin
na ul Szkolnej w Folwarku

 

 
Folwark 1 listopada 2010 rok.

rudolf z folwarku

powrót

Odwiedzin ogółem: 004303 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilość osób on-line: 1