Frühschoppen beim Pfarrer
im Pfarrhaus

Chrzumczütz, 02. Oktober 2011

 U Farourza na farze
 Fr
ühschoppen

Chrząszczyce 2 października 2011

powrót -  zurück

  Była okazja.  21-sze urodziny Mniejszości Niemieckiej w Polsce,  oraz 21 rocznica Zjednoczenia Niemiec  - po upadku muru berlińskiego. 3 października 1990r. to dzień zwycięstwa demokracji nad dyktaturą - zwyciężyło dążenie ludu do wolności. NRD i RFN, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki 12 września 1990r. w Moskwie podpisały układ  - Deutsche Wiedervereinigung.


  Żelazna kurtyna padła, granice stanęły otworem, nasze paszporty mogliśmy głęboko schować do szuflady

 Zwycięstwo "Solidarności"  w Polsce i upadek muru berlińskiego!   Czy dwudziestolatkowie i trochę starsi potrafią to dzisiaj zrozumieć - docenić.  Zrozumieć te dwa historyczne wydarzenia, które zmieniły Europę!
 

Jesteśmy w przededniu wyborów, a to co obserwuję - poraża!  Zamiast do współpracy szykujemy się do wojny. Jedną już wywołano "Polska przeciw Polsce" - czekajmy na drugą, a wtedy żelazna kurtyna znowu opadnie. Wielu  śni o nowej dyktaturze.  Mamy demokrację - bardzo niedoskonałą, ale do tej pory nic lepszego nie wymyślono - Demokracja, której musimy się dopiero uczyć!  Po wiekach niewoli i okupacjach, kiedy demokracji nie było, zachłysnęliśmy  się wszyscy (prawie) tylko wolnością - zapominając  o regułach demokracji. Czekają nas długie lata nauki!

 
  Na mszę św. w kościele parafialnym w Chrząszczycach,   wszystkich członków DFK oraz sympatyków Mniejszości Niemieckiej  zaprosił Zarząd Gminy TSKN. Duszpasterz dekanalny ds. mniejszości niemieckiej  Ks. Krystian Ziaja na wstępie powitał wszystkich zebranych oficjeli, członków i sympatyków mniejszości. Mszę św. celebrował w języku niemieckim ks. Marcin Worbs a ewangelię w języku polskim czytał ks. proboszcz. Muzycznie uroczystość uświetniły nasze źlinickie "Kaprysy" pod batutą Klaudiusza Lisonia, na organach grała Katarzyna Długosz.
 

Po liturgii wiele gości przeszło do naszej kaplicy św. Stanisława, podziwiając  najstarszy, do dziś zachowany obiekt sakralny na Opolszczyźnie, a który po renowacji (2009) wspaniale się prezentuje. 
 

Na plebani czekało piwo, sekt i inne napoje - kiełbaski, herbata i kawa.  Frühschoppen - pogoda wspaniała, chwile rozmowy  umilała Młodzieżowa Orkiestra "Kaprys" (nikt nie rozmawiał już o polityce). Wiersze recytowali z pamięci  pani Ingeborga Odelga z Prószkowa oraz najstarszy z obecnych - Henryk Milek. Zaproponowałem aby takie spotkania odbywały się częściej - bo okazji jest wiele.

 

 Der Anlass war da. Zum einen der 21. Geburtstag der Deutschen Minderheit in Polen wie auch 21. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung nach dem Fall der Berliner Mauer am 03.10.1990. Tag des Sieges der Demokratie über der Diktatur – das Streben des Volkes nach Freicheit gewann. Deutsche Demokratische Republik, Bundesrepublik Deutschland, Vereinigte Staaten, Grossbritannien, Frankreich und die Sowjetunion unterzeichneten am 12. September 1990 in Moskau einen Pakt – Deutsche Wiedervereinigung.

 Der „Eiserne Vorhang” fiel, Grenzen wurden eröffnet, unsere Reisepässe konnten wir tief in die Schublade stecken.
 Sieg der „Solidarność” in Polen und Fall der Berliner Mauer! Können die Zwanzigjährigen und die ein wenig Älteren heutzutage das verstehen – richtig einschätzen? Die zwei historischen Ereignisse, die das Europa veränderten!
 

  Wir stehen kurz vor den Wahlem und das, was ich beobachte, entsetzt. Anstatt uns auf die Zusammenarbeit vorzubereiten, bereiten wir uns auf einen Krieg vor. Einer wurde schon ausgelöst „Polen gegen Polen” – lasst es uns auf den zweiten warten, dann wird der „Eiserne Vorhang” wieder fallen. Viele träumen von einer neuen Diktatur. Wir haben eine Demokratie, eine sehr unvollkommene, jedoch bis dato wurde nichts besseres ausgedacht; eine Demokratie, die wir erst lernen müssen! Nach Jahrhunderten Gefangenschaft und Besetzung, als es keine Demokratie gab, haben wir  uns (fast) alle nur von der Freicheit blenden lassen und dabei die Demokratieregeln vergessen. Es stehen uns viele Lernjahre bevor!
 

 Der Gemeindevorstand SKGD lud alle Mitglieder der DFK’s wie auch Sympathiesanten der Deutschen Minderheit zu der hl. Messe in der Pfarrkirche Chrzumczütz ein. Die in der Kirche versammelten VIP’s, Mitglieder der DM wie auch ihre Sympathiesanten begrüsste der Minderheitenseelsorger unseres Dekanats Pfarrer Krystian Ziaja. Die hl. Messe in der deutschen Sprache zelebrierte Pfarrer Marcin Worbs und das Evangelium auf Polnisch las der Kirchengemeindepfarrer vor. Musikalisch untermalten diese Feier das Jugendorchester Kaprys aus Zlönitz unter der Leitung von Klaudiusz Lisoń und Katarzyna Długosz, die Organistin.
 

 Nach der Liturgie gingen viele Gäste in die hl. Stanislauskapelle und bewunderten eines der ältesten Sakralobjekte in der Oppelner Region, das sich nach einer Renovierung im Jahr 2009 hervorragend präsentiert. Im Pfarrhaus warteten auf die Gäste: Bier, Sekt und andere Getränke, Würstchen, Tee und Kaffee.
 

  Frühschoppen – herrliches Wetter, Gespräche, die Stimmung bereicherte das Jugendorchester Kaprys (keiner sprach über Politik). Die Gedichte  (natürlich auswendig) trugen Ingeborg Odelga aus Proskau und der älteste von allen Anwesenden Herr Henryk Milek vor. Ich schlug vor, dass solche Treffen öfter stattfinden könnten, denn Anlässe gibt es viele.

tłumaczenie: Aneta Lissy Kluczny - Dziękuje!

 
 
 

podczas uroczystej liturgii
przy ołtarzu ks. dr hab. Marcin Worbs
 

 
 
 
 
 

w kaplicy św. Stanisława

 
 

ks. proboszcz dr hab. Krystian Ziaja - ma dziś wielu gości

Norbert Rasch - przed wejściem wita wszystkich gości po mszy św.

 

 Sołtys, Jan Damboń z Winowa - w głębokim ukłonie do pani Róży Malik  burmistrz z Prószkowa

Jasny krawat w kropki i srebrne włosy.....  to sołtys Tadeusz Wieszala z Folwarku

"Kaprysy"

 
 

 

Fotografia pamiątkowa z pierwszego "Frühschoppen" w naszej Chrzombeckey parafii
od lewej: Norbert Rasch z Prószkowa  - Ja, rudolf z folwarku -
 
Jan Damboń z Winowa - Marcin Gambiec z Opol
a
 

państwo Lakwa z Prószkowa

obowiązuje samoobsługa

 

najwięcej chętnych na kawę

 
 

Kaprysy dziś bez dyrygenta.......

 

pierwszy i jedyny toast na powitanie gości

Rudolf Matuszek (orkiestra Kaprys)  zapobiegliwy - od razu dwa piwa

podczas koncertu na placu przed plebanią
-maestro Klaudiusz Lisoń (w białej koszuli i kawą pod pazuchą)
 z daleka kontroluje swój zespół
 

 
 

Elżbieta i Maria - ( Złotniki i Prószków)
 cechą charakterystyczną  pań - obie urodzone w tym samym  dniu , miesiącu i roku.
Nie znam tylko godziny i to je łączy - planują wspólny urlop.
 

Henryk Milek podczas recytacji

 

Ingeborga Odelga i Jej wiersze

 
 
 
 
 

Nadchodzi pora obiadowa trzeba wracać do rodzinnych stron

pozdrowienia z folwarku rudolf

powrót -  zurück

Odwiedzin ogółem: 005164 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1