Kamień Śląski - Groβ Stein   /6 - 16/.11. 2011 rok

"Perła w koronie" naszego Heimatu

powrót

 Już w 1104 roku  król Bolesław Krzywousty "wizytował" Kamień, gdy stał tu jeszcze gród obronny rodziny rycerskiej Odrowążów. Śląsk (990-1138) był wtedy często nawiedzany przez  polskie i czeskie wojska, które szarpały Nasze Ziemie - każde  na swoją stronę. Wielokrotnie paliły się miasta i osady. Pod koniec XVII wieku  zamek w Kamieniu przejmuje  rodzina Larisch. W 1799 roku panami na dobrach zamku zostaje rodzina Strachwitz, która tu mieszkała do 1945 roku.

 Ale to rodzinie Odrowążów (XII-XVII wiek), wieś Kamień zawdzięcza swoją sławę. Odrowążowie byli blisko spokrewnieni z biskupem krakowskim Iwo Odrowążem (1170-1229) - kanclerzem księstwa krakowskiego (1218), a po śmierci abp Kietlicza (1219), papież Honoriusz III wyznaczył Iwa na stanowisko arcybiskupa gnieźnieńskiego, którego On jednak nie przyjął. Kiedy w 1138 roku zmarł król Bolesław Krzywousty, Śląsk na mocy jego testamentu przypadł najstarszemu synowi - Władysławowi II. Ten podział nie spodobał się juniorom Krzywoustego i już w 1142 roku  o dzielnicę Senioralną  -Śląsk, zaczęły się  walki bratobójcze Piastów, które trwały z różnym nasileniem do 1335 roku. W konflikt między synami Boleslawa Krzywoustego  z powodu swojej funkcji (biskup krakowski) zaangażowany był również Iwo Odrowąż co spowodowało jego  wygnanie. Nie doczekał końca sporów między braćmi - zmarł w Borgo koło Modeny 21/VII/1229 roku.
 
 W 1180 roku  tu w Kamieniu Śląskim urodził się bł. Czesław - blisko spokrewniony z bp. krakowskim Iwo, (prawdopodobnie) również z św. Jackiem oraz  bł. Bronisławą.

 Błogosławiony Czesław, habit Dominikana otrzymał od samego św. Dominika. Zmarł 15/07/1242 pochowany w kościele dominikanów we Wrocławiu. Beatyfikował go papież Klemens XI  w 1713 roku.
 

 W 1183 roku tu w Kamieniu Śląskim urodził się św. Jacek  - blisko spokrewniony z bp. krakowskim Iwo i (prawdopodobnie) z bł. Czesławem oraz bł. Czesławą.

 Św. Jacek (Hyazinth) 
Wielka postać Kościoła w XIII wieku - jako jedyny z Wielkich Ślązaków uwieczniony wśród rzeźb przedstawiających świętych stojących na kolumnadzie wokół Placu Św. Piotra w Rzymie. Papież Innocenty XI mianował go patronem Litwy (1686), uwieczniony również na obrazach El Greco. Ewangelizował Ruś. Zmarł w Krakowie 15/08/1257r. pochowany w kościele dominikanów pw. Świętej Trójcy. Kanonizowany w 17/04/1594 r. przez papieża Klemensa VIII.    Patron archidiecezji katowickiej i opolskiej.
 
 W 1200  roku tu w Kamieniu Śląskim urodziła się bł. Bronisława. Jej bliscy krewni to bp. Iwo, (prawdopodobnie) św. Jacek i bł. Czesława.
 Błogosławiona Bronisława - Norbertanka - beatyfikowana 23/08/1839r. przez papieża Grzegorza XVI. Zmarła 29/08/1259 . Pochowana w kościele Norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem.
 
 Kamień Śląski - Groβ Stein - Śląsk Opolski - to miejsce narodzin Świętych Odrowążów. Od wieków  miejsce kultu mieszkańców nie tylko Śląska.
 
 II Wojna Światowa oszczędziła pałac znakomitych rodzin rycerskich - szlacheckich Larischów i Strachwitzów i  nie spowodowała  większych zniszczeń. W roku 1945 utworzono w nim Państwowy Dom Dziecka. W roku 1954 pałac i otoczenie włączono do kompleksu wojsk sowieckich (obok znajduje się lotnisko) i to był początek końca. Kilkuletni pobyt sowietów spowodował kompletną dewastację cennego,  świętego  dla Śląsków miejsca. W 1970 dla zatarcia śladów,  pałac i zabudowania gospodarcze podpalono - potem zaczęła działać natura powodując  kompletną ruinę.
 
 W 1989 roku w kraju doszło do przemian politycznych. Władze (nowe) po pertraktacjach przekazały zdewastowany obiekt,  miejsce kultu Św. Jacka i jego   otoczenie, w tym park i zdewastowane zabudowania gospodarcze,  Diecezji Opolskiej do zagospodarowania. Renowacja trwała 4 lata. 14 sierpnia 1994 roku w 400 rocznicę kanonizowania św. Jacka dokonano uroczystego poświęcenia odbudowanego pałacu.  
 
  W tym też roku abp. Alfons Nossol inicjator, który odważył się podjąć to wezwanie - odbudowę cennego zabytku - Sanktuarium św. Jacka - ustanowił tu Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dziś odrestaurowane Sanktuarium, pałac i jego otoczenie służą nie tylko mieszkańcom Kamienia Śl. i okolicy, ale również "wyższym" celom. Miejsce urodzenia św. Jacka - tu spotykają się narody, które szukają  w szerokim znaczeniu pojednania - pojednania między narodami, kulturami, Kościołami i pokoleniami.   Barokowa architektura pałacu, zieleń  parku oraz ludzie, którzy tu pracują, temu sprzyjają. 

 Ale nie tylko o restaurację - odnowę duchową tego miejsca zadbano. W dawnych pomieszczeniach gospodarczych utworzono  wspaniałe nowoczesne miejsce, gdzie można leczyć swoje ciało "Sebastianeum Silesiacum" z bardzo szerokim zapleczem rehabilitacyjnym i SPA ( Sanitas per aquam -zdrowie dzięki wodzie). Byłem tam by się wyciszyć i udało się. Tam, dzięki miłemu i życzliwemu na każdym kroku personelowi, jest to możliwe!

rudolf z folwarku

Kilka fotografii
 
 
 
 

kościół w Kamieniu Śląskim

 
 
 

Wnętrze kaplicy św. Jacka na zamku

 
 

ogród zimowy - Sebastianeum Silesiacum

 
 

drzewa późnym wieczorem (12/11/2011) - Sebastianeum Silesiacum

 

Sebastianeum Silesiacum

 
 

Tu można się posilić.

 

informacje dla kuracjuszy

przy moim stoliku...

 

wejście - recepcja (Sebastianeum Silesiacum)

 

Sebastianeum Silesiacum

widok na Kamień Śląski

późnym wieczorem

 

.....księżyc i lampy

 

 
 

Wielki Człowiek - naszych czasów.
podczas Nordic Walking (Sebastianeum Silesiacum)

 

 

 
 

Na prośbę Alojza Niestroj z Opola (Bolko), wykonałem fotografie pamiątkową. 
Ks. abp Alfons Nossol zatrzymał się na chwilę rozmowy z nami.

 

 
 

 

Ks. abp Prof. dr hab. teologii Alfons Nossol 
Kamień Śląski 12/11/2011 r.

 

W 2007 miał zamiar odejść na emeryturę (w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 75 lat) i wrócić do pracy naukowej, jednak papież Benedykt XVI nie przyjął rezygnacji i przedłużył jego posługę do 2009. W dniu 14 sierpnia 2009 papież przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa diecezjalnego opolskiego i mianował na jego miejsce Andrzeja Czaję.
 

Fotografie  z mojego archiwum.

 

  18 marca 1994 roku      ks. bp. Prof. dr hab.  teologii  Alfons Nossol
W imieniu mieszkańców  witamy  chlebem i solą w naszym Folwarku   

 

Arcybiskup Alfons Nossol na wizytacji w naszej parafii
11 kwietnia 2008 r. Chrząszczyce.
jednocześnie udzielił sakramentu: Accipe Signaculum doni Spiritui Sancti – Przyjmij znamię daru Ducha Świętego -

 Urodzony 08.08.1932 w Brożcu na Śląsku Opolskim. Święcenia kapłańskie 23.06.1957 w Opolu - bp. Franciszek Jop. Nasz Biskup diecezjalny. Sakrę biskupią otrzymał 17.08.1977 - papież Paweł VI. Mianowany arcybiskupem ad personam dnia 12.11.1999 przez papieża Jana Pawła II. Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Doktor honoris causa uniwersytetów w Bambergu, Münster, Moguncji, Opolu, Warszawie we Wrocławiu. Laureat wielu odznaczeń wyróżnień i nagród.
dewiza: Veritatem facere in caritate   (Czynić prawdę w miłości)
To dzięki NIEMU zrujnowane sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim ponownie powstało z prochów i odżyło, stając się dziś nie tylko miejscem kultu religijnego, ale także nowoczesnym ośrodkiem sanatoryjnym.
 

rudolf z folwarku

P.S.

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczestników  turnusu rehabilitacyjno wypoczynkowego (06-17.XI.2011), podziękowania - dla obsługi - rehabilitantek, Pań w recepcji oraz kuchni, która nas wspaniale odżywiała!
 

Relacja fotograficzna i informacja o zespołach (folklor i muzyka), które uświetniły mój (nie tylko) pobyt w   Sebastianeum Silesiacum w opracowaniu.

powrót

Odwiedzin ogółem: 005988 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilość osób on-line: 1