Trzeci DOKTORAT
z Folwarku

powrót

  31 marca 2011 roku., na Politechnice Opolskiej na Wydziale Elektrotechniki, stopień naukowy - doktor nauk technicznych, uzyskała Daria Wotzka (z domu Zmarzły), jako  trzecia,  mieszkanka Folwarku (obecnie mieszka w Opolu). Pierwszy był jej brat Dariusz - Oktawian Zmarzły (2002r.- doktorat,  oraz 2006r- habilitacja), drugi- Marek Szmechta (obecnie mieszkaniec Górek).  Wszyscy  kiedyś uczęszczali do Technikum Elektrycznego (obecnie Zespół Szkół Elektrycznych przy ul Kościuszki ) w Opolu.  Jak na taki mały Folwark, to wielki sukces.
 

  A wszystko zaczęło się w ostatnich latach XX wieku. Dariusz  Oktawian Zmarzły studiował na Politechnice Opolskiej, którą ukończył w 2000 roku uzyskując tytuł mgr  inż.
   Podczas studiów zaopiekował się nim prof. dr hab. inż. Józef Kędzia (mieszkaniec Opola) i namawiał do dalszej nauki. Został również promotorem jego pracy doktorskiej, którą ukończył w rekordowym tempie 2 lat, a następnie pracy habilitacyjnej w ciągu 4 lat. Został tym samym najmłodszym w Polsce dr habilitowanym i prof. P.O.  Ponieważ Marek Szmechta (wtedy mieszkaniec Folwarku też ma predyspozycje do pracy naukowej, Dariusz Oktawian, już jako uprawniony do prowadzenia doktorantów, ,został jego promotorem.
 Tytuł doktora nauk technicznych  Marek Szmechta uzyskał w 2009 roku.

Prof. dr hab. inż. Józef Kędzia

 

 

 

 

 

   Daria w tym samym czasie, po studiach w Berlinie, gdzie w roku 2008 uzyskała dyplom magistra inżyniera, wróciła do Opola i ze zdrowej zazdrości postanowiła również rozpocząć pracę naukową na Politechnice. Bez trudu znalazła promotora w osobie prof. dr hab. inż. Tomasza Boczara. i pod Jego kierunkiem zajęła się 

"Modelowaniem sygnałów emisji akustycznej generowanej przez wybrane  klasy wyładowań niezupełnych"

a swoje wyniki badań przedstawiła do oceny Radzie Wydziału w dniu 18 listopada 2010 roku.

 

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar

 
 

Badania, które podjęła to nowoczesne metody z zakresu elektrotechniki obejmujące kilka specjalności: analiza sygnałów, zastosowanie informatyki, metrologii wyładowań elektrycznych oraz energetyki. A jak określił to w swojej recenzji prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis (Rektor Politechniki Opolskiej) wyniki badań pozwolą na  eliminację kosztownych i czasochłonnych, a także niebezpiecznych eksperymentów  wysokonapięciowych  i zastąpienie ich numerycznym modelem, co ma znaczenie przełomowe dla tego obszaru badawczego.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis (Rektor Politechniki Opolskiej)

 

 
Kilka fotografii z tego dnia: 31/03/2011 - Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - na Politechnice Opolskiej (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki) mgr inż. Daria Wotzka ( zd. Zmarzły)
 

Podczas obrony -  Daria Wotzka - Zmarzły

Po obronie w rozmowie z dr hab. inż. Sergiej Kaim, prof. PO  - (Ukraina)

po obronie- podczas rozmowy z dr inż. Wojciechem Radziewicz

Komisja wraca z narady

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski - przewodniczył podczas obrony a teraz ogłasza wyniki głosowania (jednogłośnie !)

 

brawa komisji

podczas gratulacji

 

Gratulacje składa dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO

 

Gratulacje składa: prof. dr hab. Zdzisław Kabza
 (Rektor uczelni 1982-1987), członek rzeczywisty Międzynarodowej Akademii Nauk Inżynierskich i Technologicznych
 

Gratulacje składa dr hab. inż. Sergiej Kaim
 w kolejce czeka prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec
 

Gratulacja składa:  prof. dr hab. inż. Ihor Buchma  z Politechniki Lwowskiej (Ukraina)

Gratulacje składa: dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO

 

Po gratulacjach - komisja ( w niepełnym składzie) przeszła na obiad

 
 

Pojawił się braciszek, (zrezygnował z udziału w komisji)

 
 
 

Promotor:
 prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar        
   

Recenzent:
 dr hab. Paweł Zhukowski
Prof. nadzw. Politechnika   Lublin
 

 
 
 

Danuta Zmarzły, Krzysztof Wotzka, dr inż. Daria Wotzka, prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis

 
 

 

  Rektor Politechniki  Opolskiej                                                  Prof. dr hab. inż.                             Dyrektor Instytutu Elektrotechniki 
     
prof. dr hab. inż.                                                            Józef Kędzia                                                prof. dr hab. inż. 
                Jerzy Skubis.                                                                                                                            Dariusz Oktawian Zmarzły

 

 

Dziekan prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn    oraz dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO


         Prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn                          dr inż. Daria  Wotzka                   prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec
 
Dziekan Wydziału Elektrotechniki , Automatyki i Informatyki                                                          Kierownik Katedry Systemów Sterowania i Elektroniki


 

Fotografia pamiątkowa
Prof. dr hab. inż. Józef Kędzia,                          dr inż. Daria Wotzka,                 prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
 

 

Gratulacje dla Darii - prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis - Rektor Politechniki Opolskiej

Gratulacje dla rodziny - prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis - Rektor Politechniki Opolskiej

Fotografia pamiątkowa  (od lewej:)

prof. dr hab. inż. Dariusz Oktawian Zmarzły prof. PO. dyrektor Instytutu Elektroenergetyki, dr inż. Paweł Frącz adiunkt, 
 prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar  Prodziekan,  kierownik Katedry Wysokich Napięć,  dr hab. Paweł Zhukowski Prof. nadzw. Politechnika   Lublin,
prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis  Rektor Politechniki Opolskiej,  dr inż. Daria Wotzka - Zmarzły,  Danuta Zmarzły  (matka) - Folwark
 

Fotografia pamiątkowa  31/03/2011

Pozdrowienia  z folwarku  rudolf zmarzły

powrót

Odwiedzin ogółem: 012225 Odwiedzin dzisiaj: 6

Ilość osób on-line: 1