Ks. Andrzej Hanich świętuje swoje 60-te urodziny
12 maja 2011r. w Przysieczy.

powrót
 

Ks. prałat prof. dr hab. Andrzej Hanich urodził się w Opolu 12 maja w 1951  roku. Po  maturze rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie – Opolu. Po ich ukończenia (1975) otrzymał święcenia kapłańskie. W kolejnych latach studia kontynuował na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozprawę doktorską z teologii pastoralnej obronił w 1991r. na KUL. W lutym 2009 r. przystąpił do kolokwium habilitacyjnego z historii Kościoła na Uniwersytecie Opolskim i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od kwietnia 2009 r. jest pracownikiem naukowym PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu, jako drugi (po bł. ks. Emilu Szramku) w dziejach tej placówki duchowny etatowo w niej zaangażowany. Od października 2010 r. jest profesorem nadzwyczajnym w PIN-Instytucie Śląskim w Opolu.

Jako młody ksiądz, zaledwie z dwuletnim stażem kapłańskim, w 1977 r. został sekretarzem biskupa Alfonsa Nossola  i jednocześnie notariuszem Kurii Diecezjalnej w Opolu (był nim do 1999 r.). W latach 1991-1994 był również adiunktem na  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (filia w Opolu), a w latach 1994-1997 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W latach 1994–2003 był organizatorem instytucji radia diecezjalnego, tzn. budowniczym – należącego do najnowocześniejszych w Polsce – gmachu rozgłośni diecezjalnej (Opole, ul. Koraszewskiego 7–9), twórcą całej infrastruktury technicznej tego radia na Śląsku Opolskim (tj. sieci radiowych nadajników i anten rozmieszczonych: na kominie Elektrowni „Opole” w Brzeziu, na własnym maszcie w Wysokiej k. Góry św. Anny, i na wieżach kościołów w Nysie, Raciborzu, Oleśnie i Dobrodzieniu), twórcą zespołu redakcyjnego i linii programowej tego radia, a następnie pierwszym dyrektorem Diecezjalnego Radia „Góra św. Anny”, zaś po zmianie nazwy rozgłośni w 1998 r. – dyrektor Radia „PLUS” Opole (do 2003 r.). Przy okazji budowy obiektu radia udało mu się pozyskać na własność Diecezji Opolskiej kompleks starych budynków znajdujących się na zapleczu radia (od strony ul. Szpitalnej) wraz z gruntem, w których po przebudowie znalazła swoją siedzibę centrala diecezjalnej „Caritas” wraz z nowoczesną biblioteką. Był również inicjatorem i organizatorem społecznej akcji budowy pierwszego na Śląsku Opolskim pomnika Papieża Jana Pawła II na Górze św. Anny (odsłoniętego 25.06.2000 r. z okazji jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa) jako votum Opolszczyzny za pobyt Ojca św. na Górze św. Anny w dniu 21.06.1983 r. W 2007 roku objął jako proboszcz parafię p.w. św. Jerzego w Prószkowie.

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Hanich jest autorem ponad 80 rozpraw naukowych, w tym (moim zdaniem) bardzo interesującej monumentalnej trylogii historycznej dotyczącej wojennych i bezpośrednio powojennych dziejów Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, a mianowicie: Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945–1946 (Opole 2008) – jest to rozprawa habilitacyjna autora, Martyrologium duchowieństwa Śląska Opolskiego w latach II wojny światowej (Opole 2009) oraz Dekanaty i parafie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945–1946 (Opole 2009).

 

Ks. prałat Andrzej Hanich w naszej prószkowskiej gminie dał się również poznać jako dobry duszpasterz, organizator życia kościelnego i gospodarz parafii. Zapisał się złotymi zgłoskami w najnowszych dziejach Prószkowa i Przysieczy przeprowadzając równolegle w drugiej połowie 2009 r. remont dwu kościołów na raz, a mianowicie wieży, dachu i szczytowych partii murów ponad 300-letniego kościoła parafialnego pw. św. Jerzego w Prószkowie, który jest perłą architektury sakralnej śląskiego baroku i generalny remont filialnego „małego kościółka na górce” (z piosenki zespołu Proskauer Echo) pw. Matki Boskiej Bolesnej w Przysieczy.

Generalny remont kościoła w Przysieczy był ogromnym wysiłkiem finansowym i przedsięwzięciem technicznym, w efekcie którego ten „mały kościółek na górce”, nigdy dotąd tak gruntownie nie remontowany w ciągu swoich 84-letnich dziejów, otrzymał: nowe ogrzewanie (podłogowe) z piecem grzewczym, nową granitową posadzkę, odwilgocenie ścian od wewnątrz (poprzez tzw. injekcje i nasączenie murów na poziomie posadzki specjalnym preparatem izolującym, który hamuje proces zawilgocenia ścian) i drenaż murów kościoła od zewnątrz, wymalowanie wnętrza świątyni, wymianę kabli elektrycznych i całkowicie nowe nagłośnienie i oświetlenie, nowe ołtarze: główny, boczny i stół eucharystyczny czyli ołtarz „twarzą do ludzi” wraz z ambonką, a w głównym ołtarzu nowe obrazy, m.in. kopia Piety El Greco i figury: Zmartwychwstałego Jezusa, św. Jana Marii Vianneya-patrona proboszczów (z racji Roku Kapłańskiego) i św. Ojca Pio z Pietralciny oraz nowe tabernakulum, „papieski” krzyż procesyjny, sedilia, księgi liturgiczne, świeczniki i chodniki, a w kościele nowe ławki dla wiernych, dębowe schody na chór i konfesjonał oraz wyświetlacz numerów pieśni z „Drogi do Nieba”, ozdobne kraty drzwiowe i okienne, zaś na kościele nowe pokrycie dachowe dachówką o najwyższej jakości wraz z odgromnieniem i uziemieniem (czyli z tzw. bednarką wkopaną do ziemi dookoła kościoła) oraz wymalowanie elewacji kościoła od zewnątrz i pokrycie blachą miedzianą szczytu wieży, a także wymalowanie i wyposażenie w nowe meble zakrystii oraz wybudowanie nowej dzwonnicy z trzema nowymi dzwonami (oprócz dotychczasowej sygnaturki na wieży kościoła), wśród których są dwa dzwony z kościoła po-ewangelickiego w Prószkowie. Przed dwoma laty (w czasie letnich wakacji 2007 r.) kościół wraz z otoczeniem skanalizowano, przy zakrystii dobudowano sanitariat oraz pomieszczenie gospodarcze, a teren przykościelny został powiększony o dalszych 50 arów ziemi. Tak więc z wyjątkiem murów, organów oraz stacji Drogi Krzyżowej, w kościele w Przysieczy teraz jest wszystko nowe.

 

W dniu rzymskiej beatyfikacji Jana Pawła II, w niedzielę 1.05.2011 r. po południu w Przysieczy odbyła się wielka pobeatyfikacyjna uroczystość dziękczynna, połączona z odsłonięciem obrazu Błogosławionego Jana Pawła II w ołtarzu głównym kościoła. Obraz Jana Pawła II, pędzla Edwarda Szczapowa, został znakomicie wkomponowany w cały klimat tej pięknie odnowionej świątyni. Tak więc już od dnia beatyfikacji Jana Pawła II kościół w Przysieczy, jako bodaj pierwsza świątynia na Opolszczyźnie, posiada w ołtarzu głównym obraz nowego Błogosławionego, stając się przez to lokalnym centrum kultu Błogosławionego Papieża, czyli sanktuarium Jana Pawła II, który będzie tu czczony jako patron życia małżeńskiego, poczętego i rodzinnego.

60-te urodziny Księdza Prałata świętowaliśmy właśnie w tym nowym  kościele (bo tylko mury są stare), a składający mu licznie życzenia przypominali przy tej okazji jego największe dokonania i zarazem zasługi dla Kościoła i śląsko-opolskiego regionu. Z życzeń przytoczę tylko  najbardziej wymowne – od mieszkańców Przysieczy, które złożył Krzysztof Janikula:

Kapłanów swoich dał nam Bóg! A Ciebie posłał do naszej społeczności prószkowska-przysieczańskiej! I tak się wszystko zaczęło. Dziś dzień Twoich 60-tych Urodzin. W ten dzień nie sposób nie powiedzieć o Twoich zasługach dla naszej wspólnoty! Remont świątyni prószkowskiej, praca naukowa a przede wszystkim kapitalny remont z rozbudową części kościoła w Przysieczy z nowo wybudowaną dzwonnicą! Jak by tego mało, nasz kościół pod wezwaniem  Matki Bożej Bolesnej stał się od 1.05.2011 r. lokalnym sanktuarium bł. Jana Pawła II Papieża. Dziękuję w imieniu wszystkich parafian, a także całej Opolskiej, jak i Gliwickiej Diecezji – za zasługi dla Kościoła na Śląsku Opolskim! Za miłość, jaką nam dajesz!  Za figurę bł. Jana Pawła II, którą wzniosłeś w 2000 r. na Górze św. Anny, za Radio PLUS, które zbudowałeś w Opolu. A przede wszystkim za duchowe wsparcie, naukę Jezusową, jaką nam przekazujesz, życia, jakiego nas uczysz! Życzymy Ci opieki Matki Bożej i błogosławieństwa Bożego – nasz Drogi Księże Prałacie! Bóg Ci zapłać za wszystko!

 

Korzystając z zaproszenia ks. Andrzeja (Dziękuję!) - wykonałem kilka fotografii podczas nabożeństwa w "Małym kościółku na Górce" /12.05.2011/.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podczas nabożeństwa

 
 
 
 

ks. Prof. Andrzej Hanich

 

Kwiaty i życzenia od mieszkańców Przysieczy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To miejsce wiecznego spoczynku mojego przedwcześnie zmarłego przyjaciela śp. Hermana Miklis

Mały kościółek na górce w Przysieczy

Serdeczne życzenia dla ks. Prałata Profesora Andrzeja Hanich

załącza rudolf z rodziną z folwarku

powrót

Odwiedzin ogółem: 006844 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilość osób on-line: 1