ks. Dziekan honorowy
 Radca duchowny  Wilhelm Skorupa (1930-2011)

03 czerwca 2011 rok Domecko

powrót

Moje wspomnienia.
 

Śp. ks. Wilhelm Skorupa urodził się 12 listopada 1930 r. w Borowianach w parafii Zębowice. Studia teologiczne kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w   Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 roku w Opolu. Pierwszy wikariat 1956 -1960 w Kłodnicy k/ Kędzierzyna - Koźla. Drugi wikariat (1960 r.) wyznaczono Mu w naszej Chrząbeckey parafii. Proboszczem w owym czasie był ks. prałat Jan Skorupa (zbieżność nazwisk zupełnie przypadkowa, ale jak opowiadał mi zmarły ks. Wilhelm Skorupa ta zbieżność była powodem licznych żartów, ......"jeśli skorupa uderzy w skorupę to pęknie jedna albo druga, a  czasem i obie pękną").

Ad rem.

W grudniu 1956 r. ks. Jan Skorupa (proboszcz parafii Chrząszczyce) został  po 2,5 letnim internowaniu zwolniony przez ówczesne władze i wrócił na swoją  parafię. Podczas internowania nie stracił ducha i po powrocie przy pomocy mieszkańców Domecka, poparciu władz kościelnych czyni starania aby wybudować nową świątynię w tej miejscowości. Domecko w tych latach administracyjnie należało do  parafii Chrząszczyce.
 

  Lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku, to czasy głębokiego komunizmu - walki z kościołem, a inicjatywa budowy nowego kościoła   miała charakter utopii albo desperacji. Jednak odwaga ks. Jana była nadzwyczaj duża bo poświęcenie kamienia węgielnego następuje w październiku 1957r. Budowa ruszyła. Już   w 1960 r. - jeszcze w budowie    ks. Jan Skorupa dokonuje poświęcenia  kościoła w Domecku.  Ale taki pośpiech był konieczny. Ks. Jan Skorupa wiedział o zakusach władz.  Władza stwarzała mu wiele problemów podczas budowy. Permanentny brak materiałów budowlanych był w wielu przypadkach powodem niedokończenia budowy obiektów sakralnych. Takie rozpoczęte budowy państwo potem dokończyło, adaptowało,  przejmowało i przeznaczało na obiekty kulturalne, a często i magazyny (wiele przykładów: Czechosłowacja, NRD, Ukraina)
 

 Jak już wspomniałem wyżej, w 1960 r. ks. Wilhelm Skorupa został wikariuszem  w naszej parafii.  Nasz proboszcz ks. Jan Skorupa, swojego wikariusza ks. Wilhelma Skorupę "osadził" w Domecku  w poświęconym ale jeszcze nie konsekrowanym przez biskupa kościele. Wyznaczył mu misję dokończenia budowy kościoła oraz zorganizowania samodzielnego ośrodka duszpasterskiego, i to ks. Wilhelmowi się udało!  Uroczystej konsekracji  dokonał ks. bp. Franciszek Jop  we wrześniu 1961 roku.
 

Jest rok 1980. Musiały się zmienić czasy, komuna chyliła się ku upadkowi, a komuniści tracą grunt pod nogami, do głosu dochodzi "Solidarność" - wielu zatwardziałych antykatolików - komunistów się nawraca.

 Po śmierci ks. prałata Jana Skorupy (1980 r.),  ks. bp. Alfons Nossol  ustanawia dekretem kościół w Domecku-jako samodzielna parafia dla miejscowości Domecko, Nowa Kuźnia i Pucnik, a proboszczem mianuje dotychczasowego (oficjalnie) wieloletniego  wikarego parafii Chrząszczyce ks. Wilhelma Skorupę.
 

Ks. Wilhelm de facto - funkcję proboszcza sprawował od samego początku swojego wikariatu (1960),  de jure dopiero po 20 latach (1980).
 

 W takich to czasach  w swoim ziemskim życiu
 ks. Radca Wilhelm Skorupa
spełniał swoje święte posłannictwo.

 

  Przez wiele lat (1988-1994) pełnił funkcje wicedziekana i dziekana (1995-2003) Dekanatu prószkowskiego. Po przejściu na emeryturę (19 sierpnia 2005r.) nadal mieszkał  w Domecku ale duszpastersko związał się również z naszą Chrząbecką parafią i bardzo często gościł w naszej Folwarskiej kaplicy, celebrował , koncelebrował,  podczas wielu uroczystości liturgicznych. 16 listopada 2010 r. świętowaliśmy razem Jego 80 urodziny
 

  Jego zasługi duszpasterskie dla Domecka i Dekanatu prószkowskiego zostały uhonorowane przez biskupa opolskiego odznaczeniem Go (1987)  tytułem honorowego dziekana, a w 1996 r. - radcy duchownego.
 

Uchwałą Rady Gminy Komprachcice (15/07/2010) - nosił tytuł:


"Ks. Radca Wilhelm Skorupa
 zasłużony dla Gminy Komprachcice"


 
Wyróżnienie na uroczystości z okazji 20-lecia powstania samorządu w obecności posła ziemi opolskiej Ryszarda Galli, Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty wręczyli mu: Wójt Gminy Komprachcice Paweł Smolarek oraz Przewodniczący Rady Gminy Antoni Wencel w dniu 15 lipca 2010 roku.
 

 W niedzielę 15 maja 2011 roku podczas uroczystości 35 lat kapłaństwa ks. proboszcza Krystiana Ziaja w naszym kościele w Chrząszczycach widzieliśmy się po raz ostatni.  Zmarł nagle 31 maja 2011 r. 

 
3 czerwca 2011 r. w bardzo licznym gronie wiernych, parafian, młodzieży i dzieci  oraz  wielu znakomitych przedstawicieli duchowieństwa oraz władz świeckich  uczestniczyłem w Jego ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku - cmentarz Parafialny w Domecku utrwalając dla potomnych fragmenty tej żałobnej uroczystości. Fotografie bez komentarza.

rudolf z folwarku
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Requiscat  In Peace
 

 

rudolf z folwarku

powrót

uwagi i zastrzeżenia kierować na adres zmarzly@op.pl
Odwiedzin ogółem: 006659 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilość osób on-line: 1