Odpust 2011
10 lipca 2011 rok - parafia Chrząszczyce

powrót

Czytając Dzieje Apostolskie, w święto Szawuot -  zwane też Świętem Żniw, Pięćdziesiątnicą lub Zielonymi Świątkami,  kiedy upłynęło 50 dni od ukazania się uczniom Jezusa,  uformowała się pierwsza wspólnota chrześcijańska. Na uczniów zstąpił Duch Święty w postaci widzialnych języków ognia, udzielając uczniom mocy do głoszenia Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa.

W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej, chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od  samego początku nastąpiły prześladowania. Początkowo miały lokalny charakter i były często wynikiem sporów chrześcijan z władzami. Pierwsza na szeroką skalę fala prześladowań chrześcijan, wiąże się z pożarem Rzymu w 64 r., o podpalenie, którego cesarz Neron oskarżył chrześcijan. Ostatni akt prześladowań nastąpił za cesarza Dioklecjana (284-305), który próbując uratować upadające imperium rzymskie poprzez kult władzy cesarskiej, połączył motywy polityczne z filozoficznymi.  Prześladowania przerwał częściowo edykt tolerancyjny cesarza Galeriusza z 311, a w pełni tak zwany edykt mediolański z 313 r., wydany przez współcesarzy Konstantyna i Licyniusza. Chrześcijanom zezwolono na budowanie kościołów, a w 321 r. Konstantyn ogłosił niedzielę urzędowym dniem odpoczynku.

  Początek IV wieku. Zaczynają pojawiać się kościoły, często w miejscu męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc tam, gdzie już istniał kult świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów.

 Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach (Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy) dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano Odpustu Parafialnego.

Obecnie Odpusty Parafialne kojarzą się z zewnętrzną otoczką, na którą składają się wydarzenia religijne - suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja, ale także festynu, kramów z zabawkami i słodyczami. Często Odpust Parafialny zatraca swój pierwotny charakter duchowy, dlatego w kazaniach tego dnia przypomina się wiernym o samym patronie oraz o możliwości zyskania odpustu.
 

  W naszej parafii świętujemy dwa odpusty. Św. Stanisława ze Szczepanowa - pierwszego  patrona naszego koscioła - zawsze w maju,  a MB. Szkaplerzną  od 89 lat - w lipcu.
 

Nasza niedziela odpustowa  w godzinach rannych wydawała się być początkiem koszmaru, podobnie jak - 14 lat temu - 10 lipca  1997r.   kiedy Folwark był pod wielką wodą.
 
  Około  godziny 6 - tej rano nad naszą parafią zachmurzyło sie niebo. Rozpoczęła się ulewa  połączona z huraganem. Błyskawice i związane z tym grzmoty nie wróżyły nic dobrego. Na szczęście burza szybko minęła i jak się dowiedziałem, nieszczęście trafiło tylko jedną rodzinę w Złotnikach. (nie znam szczegółów). Potem wejrzało słońce, które szybko zlikwidowało skutki porannej burzy. Było bardzo ciepło.
 

O godzinie 11-tej rozpoczęła się uroczysta suma. Mszę św. celebrował ks. dr Joachim Waloszek w asyście ks. dr  Marcina i ks. dr Norberta. Muzycznie liturgię uświetniły: Schola Parafialna pod kierownictwem Katarzyny Długosz, Chór Parafialny pod dyrekcją Joachima Konska, oraz Orkiestra Dęta. Homilię wygłosił ks. dr Joachim Waloszek - wspominając miedzy innymi historię - od 1923 roku naszej  patronki - "Pani z Góry Karmel".
 

  Karmel, to  nazwa góry (ogrodu) w Palestynie koło miasta Hajfy nad brzegiem Morza Śródziemnego. Góra, która ma coś wspólnego ze słodkim karmelkiem. Wielu proroków tu szukało i znalazło "słodki urok świętego i czcigodnego miejsca" - prorokowi Eliaszowi Góra Karmel zawdzięcza swoją sławę. Św. Berthold przybył do Ziemi Świętej wraz z II krucjatą (1147-1149) a po jej zakończeniu schronił się na Górze Karmel. To były początki Zakonu Karmelitów.  Ubierają sie skromnie, ich strój to tunika z pasem koloru brązowego karmelka, oraz szkaplerza i kaptura tego koloru. Pod szkaplerzem krzyżyk profesyjny, przy lewym boku różaniec.

Niedziela odpustowa w naszej parafii pod wezwaniem "Pani z Góry Karmel" - M.B. Szkaplerznej - utrwalona na fotografii.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

koniec nabożeństwa

 
 

moja rodzina

 
 

słodki "karmelek"
 

szykujemy się do wojny ..... co łaska proszę....

Fotografia pamiątkowa
" Pozdrowienia dla Przysieczy"

 

najbardziej oblegane stoisko

 

fotografia pamiątkowa

Koniec Odpustu - jeszcze tylko te korale i do domu na odpustowy obiad

w drodze do Folwarku
 
 

DK. Nr 45. Folwark - jeszcze w budowie (stan 10/07/2011)

pozdrowienia z folwarku rudolf

 
uwagi i zastrzeżenia kierować na adres zmarzly@op.pl

powrót

Odwiedzin ogółem: 005828 Odwiedzin dzisiaj: 2

Ilość osób on-line: 1