6 maja 2012 roku

powrót

Na przestrzeni wieków nigdy nie udało się ustalić stałych granic terytorialnych Śląska. Nigdy Śląsk  nie odegrał na wielkiej scenie świata własnej roli. Granice Śląska jako dzielnicy zawsze w wyniku działań wojennych lub  politycznych ulegały przekształceniom . O przynależności państwowej Śląska już w naszych czasach, w XX wieku decydowano trzykrotnie. Pierwsza Wojna Światowa, a po jej  zakończeniu, Plebiscyt, który nie satysfakcjonował żadnej strony, a trzeci raz po zakończeniu II Wojny Światowej. Aktualnie, „Historyczny Śląsk”, na podstawie ustaleń  w Jałcie (1943/44) i Poczdamie (1945) przez trzy mocarstwa, Anglia, Stany Zjednoczone i ZSRR znajduje się w trzech granicach państwowych. Każda zmiana przynależności państwowej, w której Ślązacy byli tylko  biernymi uczestnikami, była zawsze bolesna. Dziś - rok 2012 - po wielu latach milczenia, ostatnia zmiana przynależności państwowej dokonana w 1945 roku określona została jako „Tragedia Śląska” była najbardziej bolesna. Historia, na przestrzeni wieków takiej  bolesnej tragicznej dla wszystkich Ślązaków zmiany, nie zanotowała. "Na płacz zabrakło łez" jak napisał Bernard Waleński z Opola, opisując jako pierwszy "Pogrom mieszkańców Boguszyc, Źlinic i Zimnic Wlk" - po wielu latach milczenia.
 

P.S. Na rynku ukazało się tylko jedno wydanie - które już dawno dawno jest wyczerpane!!!!! Kto pomyśli o wznowieniu wydania???? aby nasze dzieci poznały "Naszą Historię"
 
Nie oszczędziła nas I Wojna Światowa (1914-1918), w której  musieli uczestniczyć mieszkańcy Folwarku - bo taka była wola cesarza.

.

 1. Pionier, Josef Sadlo
 2. Infanterist,  Alois Buhl    ( Stary Sowik)
 3. Luftschisser, Stanislaus Smolin
 4. Reserwe Unteroffizier, Josef Buhl (brat Aloisa)
 5. Reserwe, Bernhard Chudalla
 6. Reserwe, Franz Lakotta,
 7. Reserwe, Johann Kochanek,
 8. Reserwe, Peter Kornek  (ojciec Eryka Kornek),
 9. Reserwe, Johann Gisa,
 10. Reserwe, Thomas Kurpiers
   

 

11. Reserwe, Thomas Kornek,
12. Reserwe, Ignatz Kornek,
13.
Landwer  Halbbauer, Stanislaus Smolin,
14. Landwer  Heusler, Josef Zmarsly
15. Landwer  Heusler, Franz Kornek
16. Landwer, Josef Broj
17. Landwer, Jakob Kornek
18. Landsturm, Paul Langosch
19. Landsturm, Johann Kittel
20.Landsturm, Josef Lazik  
21. Landsturm, Franz Kornek.
22. Heusler, Ignatz Kurpiers I
23. Heusler, Ignatz Kurpiers II
24. Heusler-sohn, Johann Kurpiers
25. Heusler-sohn, Karl Wystrach
26. Johann Staffa
27. Halbbauer, Josef Kocha
nek
28.
Tischler, Stanislaus Kochanek
29. Halbbauer-sohn, Peter Kornek
30. Schumacher, Josef Kornek
31. Johann Murowski
32.  Andreas Lakotta
33. Johann Chudalla
34. Peter Kurpiers
35.
Berhard Lakotta
36 .Franz Malik
37. Stephan Gisa
38. Johann Lakotta
39. Johann Kiwus
40. Peter Kiwus
41. Stefan Kornek
42. Paul Smolin
43. Peter Gisa
44. Josef Smolin
45. Josef Lakotta 
46. Johann Gambiec   
47.JohannKornek
4
8. Alois Schikora.
49. Paul Smolin

Oddali swoje młode życie za cesarza
 

     1.   Unteroffizier  Josef Buhl + 22. Sierpnia 1914 pod Rossignal ( Francja )brat Aloisa
2.
   Landwerman  Stanislaus Smolin + 1 wrzesnia 1914 pod Casanow Tarnowska
3.
   Reserwist    Bernhard Chudalla + 30 sierpnia 1914 we Francji
4.
   Rekrut  Peter Kurpiers  + 10 lipca 1915 pod Wyżyną Loretto we Francji
5.  Rekrut  Johann Chudalla   +  13 grudnia 1914 pod Osik w Rosji
6.  Landwerman  Josef Broj  + 31 sierpnia 1915  pod Siwice W Rosji

7.
   Reserwist Ignatz Kurpiers II  + 6 marca 1916 we Francji.
8.
   Lansturm Johan Kittel  +8 października 1916 pod Brendorf (Siebenbirgen) w walce na bagnety.
9.  Stephan Kornek  + 19 grudnia 1916 zmarł po postrzale w  pierś
10. Wehrman  Paul Kurpiers + 31 lipca 1917 zginął pod Flaminier we Francji.
11. Pomocnik Krawca  Josef Lakotta  zginął we Francji
12. Franz Kornek zmarł w Rosji na zapalenie płuc.

Rannych z I Wojny Światowej wróciło czternastu.

 

Jeśli sobie uświadomimy, że Folwark - podobnie jak dziś liczył około 200 mieszkańców to łatwo obliczyć jaki to %.

 

II Wojna Światowa to również długa lista poległych zaginionych i zamordowanych z Folwarku w latach 1939-1945

 

 
 

Dodajmy teraz listę niewinnych mieszkańców z Boguszyc Źlinic i Ziemnic  Wielkich i "Tragedia Górnośląska" o której  tyle kontrowersji czytaliśmy ostatnio w naszych publikatorach, może zostanie zrozumiana 
 

 
 

 
Ofiary były  po obu stronach, czego świadectwem jest cmentarz poległych żołnierz sowieckich około (500) w okolicach Folwarku i duża mogiła poległych żołnierzy niemieckich na cmentarzy parafialnym w Chrząszczycach. Była również zbiorowa  mogiła w Źlinicach(145) ale poległych  w 2009 roku odbyła się  ekshumacja poległych.
 

foto 5 maja 2009r.

Tego miejsca pamięci juz nie ma  (foto 5 maja 2009r.)

 

Mogił upamiętniających wszystkie  ofiary I i II Wojny Światowej na naszym Śląsku jest wiele. Pokazałem tylko te najbliższe przy trasie Nr45 w naszej prószkowskiej gminie.
  

Kiedy przewracamy karty naszej śląskiej historii. to stwierdzamy, że już w 990 roku naszym wrogiem był Mieszko I, zbrojnie opanował Plemiona śląskie odbierając je Czechom.  A potem przez 300 lat kilkakrotnie na przemian byliśmy pod  władzą Czech i Polaków. 1335r.  Kazimierz Wielki zrzekł się Śląska - a nasza władza to były Czechy.  Od tego roku do pierwszej połowy XVII  należeliśmy do Cesarstwa Austrii, wrogami byli Polacy i Prusy. W 1742r zostaliśmy po trzech " Wojnach Śląskich" poddanymi króla Prus i naszymi wrogami zostali Austriacy. W XIX w. byliśmy wrogami Francji (czas Napoleona) i Rosji carskiej. Polski wtedy  na mapie politycznej Europy nie było. Potem była I Wojna Światowa. 1918rok  Polska się odrodziła i stała wrogiem dla Niemiec "Powstania Śląskie". 1939r. II Wojna Światowa. Od 1945 roku jesteśmy w Polsce,  Niemcy  oraz Czesi byli naszymi wrogami. Z Czechami dopiero w 1956 roku zawarto "Pakt Przyjaźni" pod presją Stalina i. Na wschodzie Litwa, Ukraina, Białoruś, Rosja, do dziś patrzą na nas krzywym okiem.

Czyż nie Pofyrtane są dzieje naszego Folwarku!
Warto czasem pomyśleć!


Naszymi wrogami nie są nasi sąsiedzi, nawet gdy nas mordowano - naszym wrogiem jest każda wojna, która się toczy na naszej Śląskiej Ziemi.

 Wojna, która wyzwala w ludziach zwierzęce instynkty,
potwory i szybkie rozprzestrzenianie się okrucieństwa.

Można tu przytoczyć  alegorię stanów ludzkiej świadomości de Goya.
 

"Gdy rozum śpi, budzą się demony" - Francisco de Goya,  artysta grafik  -Za jego długiego życia  toczono wojny, zawierano pokoje, rodzili się i umierali królowie i cesarze, zmieniały się ustroje (XVIII i XIX w)
 

Dziś tylko światła, mądra zawsze czujna myśl człowieka jest zdolna uchronić świat przed ciemnotą rodzącą nieszczęścia i wszelkie zło.

 

 6 maja 2012 po raz trzeci zebraliśmy się na sowieckim cmentarzu aby wspomnieć wszystkie ofiary nie tylko swoich ale również tych, którzy w 1945 roku nas mordowali i gwałcili,  potworów które po obu stronach zrodziła wojna - Przecież oni też byli ofiarami wojny! Modliliśmy się w trzech językach po polsku, niemiecku i rosyjsku,   aby nasze prośby trafiły pod właściwy adres do Pana.
 

 Relacja - film, który podczas uroczystości nagrał Oskar. (Film trwa 27 minut i 44 sec).
 

 
Relacja fotograficzna z uroczystości na ruskim cmentarzu w Folwarku 6/05/2012 r.
 

Przygotowania do rozpoczęcia uroczystości

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Goście z Ukrainy - Michał z matką
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modlitwa wiernych, w trzech językach
 

 
 

po rosyjsku modli się Michał z Ukrainy

 

rodzice Michała
 

 
 

poczty sztandarowe przechodzą na drugą stronę drogi, gdzie znajduje się mogiła poległych Niemców.
 

 
 
 

przy mogile poległych Niemców
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oficjele dzisiejszej uroczystości:
od lewej sołtys ze Źlinic, pani Urbacka, burmistrz gminy Prószków, pani Róża Malik, przewod. TSKN na Śląsku Opolskim, Norbert Rasch, ks. proboszcz Krystian Ziaja - Chrząszczyce, redaktor "Gościa Niedzielnego", mama Michała z Ukrainy, ks. proboszcz Józef Mikołajec - Boguszyce - inicjator uroczystości -modlitwa za wszystkie ofiary wojen - w okolicy 9 maja - każdego roku.

 

Przekażmy sobie znak Pokoju:
 matka Michała z Charkowa - Ukraina i ks. proboszcz Krystian Ziaja - Chrząszczyce.

 

 

Koniec uroczystości - wracamy do domów.

 

pozdrowienia rudolf i oskar z folwarku

powrót

Odwiedzin ogółem: 006110 Odwiedzin dzisiaj: 3

Ilość osób on-line: 1