Uwaga !
"homo sovieticus"
- działa na terenie naszej gminy!

powrót

15 sierpnia 2012r. Wracając z "Przysieckiego Święta Ziół' mój wnuk Oskar zauważył stojący przy drodze znak drogowy, który sfotografował
 

Jeszcze miesiąc nie minął (24/07/2012) a już nowe tablice stojące przy wjeździe do Prószkowa – Proskau  zamalowali. (częściowo).

Kierowcy przejeżdżający tędy, powiedzą: WANDALE.

Ale ja bym tego czynu tak nie nazwał.  Dla mnie „sprawcy to ofiary komunistycznego systemu edukacji o historii  naszego Śląska”.  To wina nauczycieli historii, wykształconych na powojennych uniwersytetach, którzy swoją nabytą wiedzę  o Śląsku przekazali najpierw rodzicom a teraz dalej przekazują ich dzieciom. W tej materii jak zauważyłem, do dziś nic się nie zmieniło.  Minęło już dwadzieścia lat (1989), gdy oficjalnie państwo stara się usuwać „białe  plamy” i zezwala mówić prawdę o historii (Katyń)..

Przykro, jeśli tylko nieliczni nauczyciele historii  do tej pory z tego skorzystali.

Trudno się jednak dziwić. Dziecko „chłopo – robotnika”  po 45 r. XX w.  dostawało elementarz, z którego nauczyło się czytać. Jak się nauczyło to zaczęło się utożsamiać z postaciami w książkach  - z historią, która stałą się jego historią. W szkole, potem na studiach miało intelektualny kontakt z nauczycielem, który ukształtował mu świat opisany przez Marxa, Engelsa, Lenina i Stalina oraz im podobnych.

To dziecko zostało  nauczycielem historii.  Nauczono je, że Śląsk od zawsze był polski. W 1945r. po wiekach niewoli  został przez armię radziecką wyzwolony i wrócił do macierzy jako „Ziemie Odzyskane”  i taką wiedzę nauczyciel  historii przekazywał i dalej przekazuje swoim uczniom.

To tow. Stalin przesunął Polskę – jak klocek LEGO – 200 km w kierunku zachodnim a na wschodzie przyłączył do ZSRR znacznie więcej, na Śląsku Polakom zezwolił na czystki  etniczne, a na miejscu wysiedlonych Ślązaków osiedlił przymusowo lub  dobrowolnie, tłumacząc Polakom z Kresów, że jadą na „Ziemie Odzyskane” -  rdzennie polskie. Ziemie „Piastowskie”, które od zarania były okupowane przez Niemców: ?

„A "Okupacja" -  była taka jak niżej: w latach;

- 700 -990,  przez „Wielkie Morawy”, które chrystianizowały śląskich pogan - Cyryl i Metody, a po upadku państwa  "Wielkich Moraw" dalej  „okupowany” przez    Czeskich Przemyślidów”.
 


źródło: Wikipedia

Państwo Wielkich Moraw

Svätopluk I       (871 - 894)


990-1000 –  ”Mieszkowi I" i jego synowi  "Chrobremu"   udało się od Czech, zbrojnie (przy wsparciu cesarza niemieckiego Ottona III)  „odzyskać” Śląsk  i przyłączyć do "macierzy" - Państwa Polan. Przy okazji do  Polski, dołączył również Czechy, Morawy,  Słowację i Łużyce. Przez polskich historiografów Bolesław Chrobry postrzegany jest  jako "jednoczyciel Polski" 

 


źródło: "Historia Narodu Śląskiego" D. Jerczyński
 
Państwo  Bolesława Chrobrego w latach 1003-1032

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeszło 100 lat Polacy (Polanie) walczyli z Czechami o utrzymanie Śląska przy macierzy. Niestety część Śląskich Piastów uległa całkowitej germanizacji  i schołdowali  się Czechom.

Po śmierci Bolesława Krzywoustego (1138) jego najstarszy syn Władysław otrzymał Śląsk i dzielnicę senioralną ze stolicą państwa – Krakowem. Jego żoną została córka Leopolda – margrabiego Austrii, Agnes ( Agnieszka) von Babenberg – wnuczka cesarza niemieckiego Henryka IV i przyrodnia siostra aktualnego króla Niemiec – Konrada. W historiografii już  spotykamy  określenia „ Agnieszka von Babenberg - matka rodu śląskich Piastów" (die Stamm-mutter der Schlesischen Piasten).  Agnes była  matką trzech śląskich Piastów ( Mieszka Plątonogiego,  Bolesława Wysokiego i Jarosława).  Trzej bracia (wygnani  1146 r. przez wujka, Bolesława Kędzierzawego – młodszego  brata Władysława „Wygnańca” (wygnanego), wrócili po 17 latach  z wygnania  na Śląsk w 1163r. Ich ojciec Władysław zmarł na wygnaniu 1159 w Altenburgu, a w1163 roku zmarła ich matka Agnieszka.

 

Jedyny syn Bolesława WysokiegoHenryk I Brodaty też poślubił niemiecką księżniczkę von Andechs  Jadwiga  (św. Jadwiga, patronka Śląska) i zbudował suwerenne państwo śląskie.

 

Niepodległe Państwa Śląskie 1202 - 1241

W latach 30-tych Henryk Brodaty przeprowadził reformę monetarną, nadawał miastom przywileje, fundacje (klasztor w Trzebnicy, oraz Henrykowie). Po jego śmierci (1238) rządy obejmuje Henryk Pobożny- poległ w walce z Tatarami pod Legnicą (1241) i Niepodległe Państwa Śląskie upadły. Powstają drobne księstewka, ciążące ku Czechom.

źródło: "Historia Narodu Śląskiego" D. Jerczyński

źródło: "Historia Narodu Śląskiego" D. Jerczyński

Niepodległe księstwa śląskie 1320

 

1335 r. -Król Polski  Kazimierz Wielki zrzekł się praw do Śląska,  w zamian za to Jan Luksemburczyk zrezygnował z prawa do korony polskiej. Miało to miejsce w 1335 roku, a w 1348 w Namysłowie potwierdzono status quo.

1348 – 1526 Śląsk w koronie św. Wacława (Czechy)

1526 -1740 Śląsk pod panowaniem cesarzy  Habsburgów

1741-1871 Śląsk w państwie pruskim

1871- 1945 Śląsk w państwie niemieckim

Od 1945 Śląsk historyczny (częściowo) w państwie polskim. Fragmentami  w południowej części w Czechach, tereny historycznie śląskie za Nysą Łużycką i Odra w  NRD, obecnie Niemcy. (Powojenne granice ustalono w Jałcie i Poczdamie przez trzy mocarstwa: ZSRR. Stany Zjednoczone i Anglia. Pozostałe państwa, Polska,  Czechy nie miały żadnego głosu - o ich granicach decydował Stalin.)

Uczmy naszą młodzież prawdy o Śląsku!

„Ci, którzy sobie wyobrażają, że ziemie śląskie są w jakimś sensie rodzime (polskie, niemieckie, czeskie) mylą się tak samo jak ci, którzy sądzą, że Europa jest pierwotną ojczyzną  Europejczyków”. Śląsk od zarania był Wielonarodowy - Wielokulturowy. Na Śląsku zawsze mieszkali  Ślązacy, którzy mieli słowiańskie (śląskie, polskie, czeskie, morawskie), niemieckie, żydowskie i inne korzenie  genealogiczne.

*W Annie Kareninie Tołstoj ustami swego protagonisty Karenina. 
  …. ”Polacy”  nie są Rosjanami, ale teraz, kiedy zostali członkami naszego narodu, dla swojego własnego dobra powinni się zrusyfikować”

   Ten cytat bardzo pasuje do Ślązaków pochodzenia niemieckiego. Rzeczpospolita Ludowa po 1945 r. miała się stać pierwszym prawdziwym narodowym państwem w historii. Wszystko  co obce należy zniszczyć zamalować, rozebrać od fundamentów.

* Polskę przesunięto, w sensie fizycznym o ponad 200 kilometrów na zachód. Kresy wschodnie, z Wilnem i Lwowem przyłączono do Związku Radzieckiego. Ziemie Zachodnie z miastami Breslau,  Oppeln,  Stettin i Danzig  jako „Ziemie Odzyskane” przekazano Polsce. Zaledwie 54% terytorium przedwojennej Rzeczypospolitej znalazła się w granicach Rzeczypospolitej Ludowej.


Rzeczpospolita do 1945 powierzchnia:  - 389 720 km/2. Rzeczpospolita Ludowa po 1945 - 312 688 km/2. Terytoria utracone - 178 220 km/2 na wschodzie. Terytoria odzyskane 101 200 km/2 na zachodzie.
*patrz:  „Boże Igrzysko” Norman Davies (1994 –Kraków T II).

 

Ks. Józef Tischner mówi o...... casusie homo sovieticus , który na psyche narodu polskiego poczynił ogromne spustoszenie. Dlatego nie narzekajmy na naszą młodzież bo
 :…. Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie

 

pozdrowienia z folwarku rudolf

powrót

 

P.S. Relacja z "Przysieckie Święto Ziół " czeka na opracowanie. (miałem awarię komputera)
Odwiedzin ogółem: 004620 Odwiedzin dzisiaj: 2

Ilo osb on-line: 1