"Oktoberfest" w Górkach
23 września 2012r.
powrót
  W tym roku Gorecki "Oktoberfest"  w innej oprawie - inny styl, ale przy pięknej pogodzie. Na wstępie " Wesołe Mamulki' z Kup. Przerywnik - krótka  zabawa dla  dzieci - następnie Orkiestra Dęta z Prószkowa.  Na koniec wysłuchałem jeszcze zespołu z Dobrzenia Wielkiego "Dobrzynianki".
 
Zespół KUPSKIE ECHO powstał w 1995 roku, pierwotnie jako chór kościelny. Pierwszym prowadzącym był Herbert Linek - organista z Kup.  Kolejnym instruktorem był Krzysztof Żurakowski, który prowadził zespół do czerwca 2006 roku. Na początku grupa występowała pod nazwą "Wesołe Mamulki". Kierownikiem artystycznym Agnieszka Ślusarczyk – dyrygent i manager kultury oraz współpracujący jako akompaniator Przemysław Ślusarczyk – dyrygent, kompozytor, manager kultury. Reprezentantką zespołu jest Stefania Meryk. Działalność zespołu jest finansowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Kupskie Echo występuje przede wszystkim w swojej rodzinnej miejscowości podczas wielu imprez i uroczystości kościelnych. Do miłej tradycji należy organizowany przez Stefanię Meryk wieczór wigilijny wraz z kolędowaniem oraz obdarowywaniem się upominkami, który jest formą podziękowania za całoroczną pracę społeczną. Zespół koncertuje wielokrotnie na terenie województwa opolskiego. W 2010 roku zespół obchodził 15-lecia działalności artystycznej.  (info: www. kupskie -echo)
 

 Krótka historia: Orkiestra Dęta Prószków

Powstała w roku 1963. Inicjatorem i założycielem był ówczesny proboszcz parafii pw. św. Jerzego ks. Jan Surdziel, a pierwszym dyrygentem i zarówno nauczycielem był pan Emil Wiśniewski. Pierwsze kroki orkiestry były bardzo trudne. Młodzi chłopcy, którzy chcieli grać w zespole byli amatorami i uczyli się od podstaw. Czyli czytanie nut, nauka gry.W tamtym czasie w zespole grało siedem osób. Instrumenty zostały w większości zakupione przez ks. Jana Surdziela. Z biegiem lat przybywało chętnych do gry w orkiestrze.

 
Rok 1968. Dyrygent: Prof. Emil Wiśniewski, Jerzy Kiklas - waltornia, Jan Kinzer - alt, Jerzy Darocha - puzon, Józef Twardoń - bas, Stanisław Krajczyk - tenor, Joacim Piechota - trąbka, Frańciszek Barth - trąbka, Hubert Beruda - trąbka, Józef Hamf - trąbka. Orkiestra była zespołem typowo kościelnym, grała na wszystkich uroczystościach kościelnych takich jak: pasterka, Wielkanoc, Boże Ciało. Przysiecz Boże Ciało - 5 czerwca 1969r. Marcin Szmolke - trąbka, Joachim Piechota - trąbka, Hubert Beruda - trąbka, Werner Odelga - trąbka, Florian Barth - trąbka, Józef Twardon - bas, Stanisław Krajczyk - tenor, Jan Kinzer - alt. Prószków - lipiec 1968r. Dyrygent: Prof. Emil Wiśniewski,Józef Hamf - trąbka, Hubert Beruda - trąbka, Frańciszek Barth - trąbka, Józef Twardoń - bas, Joachim Piechota - trąbka. Po śmierci pana Wiśniewskiego prowadzenie orkiestry przejął pan Józef Twardon.

   W latach siedemdziesiątych nastąpił kryzys a to za sprawą masowych wyjazdów do Niemiec. Jednak już wkrótce zaczęto reaktywować skład. Nowym instruktorem został pan Paweł Batke, ale w niedługim czasie również i on wyjechał na zachód. Kolejnymi dyrygentami którzy prowadzili orkiestrę byli: Florian Barth, Zygmunt Kindel.

 Rok 1977. Próby orkiestry odbywały się przez te wszystkie lata w salce katechetycznej. Za czasów pana Artura Szymaniec, który objął prowadzenie orkiestry, a dzięki ówczesnemu wójtowi panu Bernardowi Lelek orkiestra przenosi się do Gminnego Ośrodka Kultury i od tego czasu zostaje Gminną Orkiestrą Dętą. Repertuar kościelny zostaje wzbogacony o muzykę świecką, orkiestra gra nie tylko na uroczystościach kościelnych, ale coraz częściej uświetnia swoimi występami dożynki, festyny bierze udział w przeglądach.

Od roku 1991 aż do dnia dzisiejszego dyrygentem jest Pan Andrzej Bojarski. Za jego sprawą repertuar się powiększa, a tym samym zwiększa się liczba występów. Gminna Orkiestra Dęta rocznie występuje około 50 razy. Prowadzony jest systematycznie nabór nowych członków, którzy pod okiem fachowców uczą się gry na instrumentach dętych. Orkiestra nie występuje tylko na terenie naszej gminy, ale na terenie całego województwa koncertowała również w mieście partnerskim Hünfeld w Niemczech. Przez 45 lat istnienia przez orkiestrę przewinęło się około 110 członków. Na dzień dzisiejszy skład orkiestry liczy około 25 osób. Funkcje kierownika artystycznego pełni od wielu lat społecznie pan Franciszek Wilczek (info:www.okis-proszkow)

23 września 2012 na „Oktoberfeście” – Orkiestra wystąpiła jak „Myśliwska” Orkiestra Dęta Prószków. I zagrała nam Koncertowo!

 Film. Tak śpiewa "Kupskie Echo" - dyrygent: Agnieszka Ślusarczyk
 
 
Film  - "Myśliwska Orkiestra Dęta" z Prószkowa  dyrygent: Andrzej Bojarski
 
 
Film - "Myśliwi"  z Prószkowa na instrumentach dętych  grają "mix" dyryguje: Andrzej Bojarski
 

kilka fotografii - biesiadników na goreckim "Oktoberfeście"
 
 
 
 
 
"Mamulki" z Kup,
 opuszczają scenę
 
"Mamulki"
"kombinują jak tu się ustawić do fotografii pamiątkowej"
Nazwa "Mamulki" - bardzo mi się podoba - brzmi swojsko - dlatego tak właśnie podpisałem Zespół Echo z Kup
Fotografia pamiątkowa
przerywnik - zabawa dla dzieci
 
 
 
 
 
 
Orkiestra Dęta - "Myśliwska" z Prószkowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Dobrzynianki"
 
konkurencja
 
 
 
 
 
 
 
Gorecki "Oktoberfest" w godzinach popołudniowych był spokojny. Pod namiotem przewagę mieli biesiadnicy wcześniej urodzeni, może dla tego kolejki so dystrybutora nie było. Powodzenie miła "mineralna" i "cola". Ale gdy ja odchodziłem, wielu gości dopiero dochodziło - przypuszczam, że wtedy statystyka "na korzyść" się poprawiła.
 
pozdrowienia z folwarku rudolf
 
Odwiedzin ogółem:006058Odwiedzin dzisiaj:1

Ilo osb on-line: 1