Św. Cecylia to też widziała.
powrót

 
Gdy powietrze wprawimy w ruch (spowodujemy drgania) - wytwarza się fala rozchodząca we wszystkich kierunkach. Tam gdzie trafi na przeszkodę zostaje stłumiona, a ta,  która dochodzi do naszego ucha pobudza membranę uszną, membrana  zadziała na nasz układ nerwowy,  słyszymy: szum, pisk, hałas, czyjś głos, muzykę, śpiew itd..
 
Człowiek od chwili odkrycia tego zjawiska zaczął budować różne instrumenty, umożliwiające wytworzenie fali, a w naszym uchu odbieramy falę jako dźwięki. Na przestrzeni wieków powstawało wiele, bardzo wiele różnych konstrukcji, które  nazywane  "instrument muzyczny".  
Dziś technika  pozwala na budowę bardzo skomplikowanych konstrukcji wielofunkcyjnych instrumentów, ale do doskonałości jeszcze bardzo daleko.
 
Najdoskonalszy instrument, jaki do tej pory zna nauka to układ głosowy człowieka.  Chociaż na całym świecie wielka gromada uczonych nad tym pracuje, każda wymyślona nowa konstrukcja to tylko  imitacja. Głos człowieka jest nie do podrobienia.
 
Aby instrument wydał odpowiedni (czysty) dźwięk muzyk musi wiele godzin ćwiczyć, ale o tym nie trzeba nikogo przekonywać.
 
Podobnie człowiek, który chce za pomocą swojego instrumentu (aparatu) głosowego wydać odpowiedni dźwięki musi wiele godzin ćwiczyć.
 
Właśnie - muzyka (ŚPIEW) w wykonaniu człowieka, który dysponuje najdoskonalszym na świeci instrumentem, odpowiednio wyćwiczonym, pozwala nam  usłyszeć najdoskonalszą muzykę (śpiew) jaką świat do tej pory zna. 
 
Jednoczesny śpiew wielu osób, Chór - to najdoskonalsza muzyka, jaką człowiek, dla człowieka  może tworzyć. Wszystkie inne dźwięki emitowane z innych instrumentów to tylko, lepsze lub gorsze naśladownictwo  ludzkiego instrumentu głosowego. Tu trzeba jeszcze zaznaczyć, że odpowiednio wyćwiczony głos człowieka pozwala emitować nie tylko czystą falę, ale również fale modulowane uczuciem, wrażliwością, uduchowione, a takich modulacji technicznych w innych instrumentach, próbowano, ale  do tej pory nic nie wymyślono. Wartości duchowych nie da się zmaterializować.
 
Co dnia bogatsi w dobra materialne, zapatrzeni w telewizor z ekranem najnowszej generacji,  co dnia stajemy się  ubożsi w dobra duchowe. Staliśmy się leniwi aby założyć krawat, a panie poprawić makijaż  i wybrać się między ludzi po dobra duchowe i razem zaśpiewać. Człowiek swoje uczucia, dobre czy złe, zawsze wyrażał głosem:  śmiech, płacz, rozmowa, śpiew, a często i krzyk.
Na co dzień  obserwujemy jednak coraz mniej śpiewu, coraz więcej krzyku, który wywołuje agresję.

 Muzyka łagodzi obyczaje (Arystoteles), żadna inna dziedzina sztuki nie wpływa na naszą podświadomość jak ona, to najsubtelniejsza forma przekazu. Mamy XXI wiek a ta sentencja wielkiego Greka jest dalej aktualna.
Rejestrowaliśmy z moim wnukiem Oskarem ten koncert, ale mnie jako parafianinowi było smutno, gdy widziałem wiele pustych miejsc pod figurą Św. Cecylii, patronki wszystkich, którym miła jest muzyka (śpiew) wykonywany na najdoskonalszych instrumentach jakie zna ludzkość.
 
Ale z tym większym uznaniem słuchałem i patrzyłem na tych, którzy wiele wysiłku włożyli w to by przekazać nam, nielicznym słuchaczom,  bogate wartości duchowe  za pomocą śpiewu.
Serdeczne dzięki!
 
Z okazji XXV-tego Jubileuszu Chóru Parafialnego po  uroczystej mszy św. w naszym kościele odbył się krótki, ale wzruszający koncert na żywo. Zaprezentowały się trzy zespoły:
 
Chór Parafii Szczepanowice
Dyrygentura: Henryk Wierzgala
 
 Chór "CREDO"  Parafii Ostrożnica 
W jego skład wchodzą mieszkańcy Ostrożnicy oraz kilka osób, które dojeżdżają z Większyc, Gierałtowic i Koźla. Chór wykonuje pieśni przy akompaniamencie organ, a czasami także skrzypiec.
Dyrygentura: Artur Gabor
 
Chór Parafii Chrząszczyce.
W tym roku świętuje swoje XXV -
lecie
Dyrygentura: Joachim Konsek, akompaniament; Katarzyna Długosz
 
Relacja fotograficzno - filmowa
 
dyrygenci: od lewej
Henryk Wierzgała (Szczepanowice), Artur Gabor (Ostrożnica), Joachim Konsek (Chrząszczyce).
 
Podczas mszy św.
 
 
 
 
 
Chór "CREDO" z Ostrożnicy
 
 
śpiewa chór CREDO z Ostrożnicy dyr. Artur Gabor
 
 
 
 
 
 
 
Chór "CREDO" z Ostrożnicy dyr. Artur Gabor
 
 
 
Chór parafialny Szczepanowice dyr. Henryk Wierzgala
 
Film: podczas koncertu z okazji XXV-lecia Chóru Parafialnego w Chrząszczycach dyryguje: Henryk Wierzgala
 
 
 
 
 
Film:
śpiewa "Chór Parafialny Chrząszczyce" dyr. Joachim Konsek , organy: Katarzyna Długosz
 
 
 
 
 
Chór Parafialny Chrząszczyce dyr. Joachim Konsek
 
 
akompaniament: Katarzyna Długosz
 
 
 
 
 
XXV-lecie Chóru parafialnego Chrząszczyce - autor filmu: oskar
 
 
 
 
Henryk Milek senior chórzysta
 
 
 
 
pozdrowienia z Folwarku: Rudolf i Oskar Zmarzły
powrót
Odwiedzin ogółem: 005096 Odwiedzin dzisiaj: 3

Ilo osb on-line: 1