Anex do historii Orkiestry Dętej Prószków
Tak świętowali swoje 50-lecie na salonach "Gościńca pod Różą" w Chrząszczycach
16 listopada 2013 r.
powrót
 
 
Świętowanie, rozpoczęli o godzinie 16-tej w Chrząszczycach, pod uroczystej Mszy św. celebrowanej przez ks. prof. Andrzeja Hanich w kościele pw. Św. Jerzego w  Prószkowie. Wśród licznie zaproszonych gości, na liście znalazło się również moje nazwisko (Dziękuję !) a miejsce, które mi przydzielono było dla mnie niezwykłą "gratką". Przy stole, po mojej lewej stronie miałem Artura Szymańca - właśnie tego dyrygenta, który w trudnych latach 90-tych wyciągał resztki dzisiejszej "Złotej Orkiestry" z kwasu aqua regia - wody królewskiej, która rozpuszczała Parafialną Orkiestrę Dętą w Prószkowie. Z ust pana Artura usłyszałem wiele, bardzo interesujących informacji z tamtych, trudnych dla wszystkich lat.
 
Artur Szymaniec  z małżonką
(1994-1998 dyrygent orkiestry)
 
Za moimi plecami, miałem również znakomitych gości: Józefa Twardonia - Huberta Berudę - Jana Kincer - Rudolfa Stelmacha. Panowie,  którzy stanowili kamień węgielny dzisiejszej orkiestry,  znałem ich tylko z fotografii, wtedy gdy nosili długie włosy (taka była moda).
 
Kamienie węgielne "Orkiestry Dętej Prószków"
(nazwiska - to moja słabość - muszę jeszcze dokładnie sprecyzować - Who is Who  -żeby nie było pomyłek - uzupełnimy)
 
Dzisiejszy skład orkiestry na fotografii niżej
 
 
"Orkiestra Dęta Prószków" na salonach "Gościńca pod Różą"
w Chrząszczycach 16 listopada 2013 r. Z okazji Złotego Jubileuszu (1963-2013)
 
Na sali bankietowej
 
Podczas bankietu było wiele oficjalnych i nieoficjalnych życzeń, czas do wspominania dawnych lat, do wspólnej zabawy. Długa  jest również lista gości oficjalnych, którzy swoją obecnością uświetnili jubileusz. Było dużo muzyki w wykonaniu zaprzyjaźnionej orkiestry "Rϋckerser Dorfmusikanten". ale i jubilaci nam zagrali. Szampańską zabawę rozpoczęto "szampanem" i tradycyjnym "STO LAT'".
 
Moja relacja fotograficzna niżej.
 Kolejność zupełnie przypadkowa  - gdzie to będzie możliwe zostanie pisemnie wyjaśniona, za ewentualne pomyłki już teraz przepraszam.
 
 
 "Rϋckerser Dorfmusikanten".
 
 
Podano szampana
 
 
"STO LAT" dla złotej Orkiestry
 
 
Prezentacja Gości (kolejność zupełnie przypadkowa)
 
Orkiestra "Rϋckerser Dorfmusikanten".
 
 
Panie zostały same
- osoby towarzyszące gdzieś wybyły
 
 
państwo Urszula i Bernard  Lelek szukają swojego miejsca
 - pomagają wszyscy
 
 
Bohaterowie lat minionych
 
 
Życzenia w imieniu pionierów przekazuje Hubert Beruda
 
 
Serdeczne Życzenia z załącznikiem od władz Gminy  i GOKiS  Prószków przekazują
Burmistrz Miasta Prószków  Róża Malik oraz dyr. GOKiS M. Staniów
 
 
Serdeczne Życzenia z załącznikiem od byłego wójta Gminy Prószków
Bernarda Lelka,  (który, zapoczątkował w latach 1993/4 reanimację Orkiestry)
 
 
Serdeczne Życzenia z załącznikiem od aktualnego Głównego Mechanika Orkiestry Prószków
Pan (    ?   ) z Łubian
 
foto niżej: dyrygent Andrzej Bojarski - demonstruje załącznik - prezent -  od Głównego mechanika orkiestry
 
 
Serdeczne Życzenia z załącznikiem od zaprzyjaźnionej
"Orkiestry Rϋckerser Dorfmusikanten"
załącznik sporego rozmiaru,  przekazano na ręce kierownika zaopatrzenia i szefa kuchni (Franciszka Wilczek)
 
 
Serdeczne Życzenia z załącznikiem od
Posła Ziemi Opolskiej Ryszarda Galli
 
 
Za Życzenia i (załączniki) serdeczne podziękowania składa;
Trambumajor - kapelmistrz Andrzej Bojarski
 
 
 
 
koniec części oficjalne - teraz już tylko kilka przypadkowych fotografii:
 
 
Poseł Ryszard Galla
podczas drzemki
 
Nie tylko posłom chce się spać, ale dyrektorom OKiS również...
Joachim Konsek
 
 
Reprezentanci  z Folwarku państwo Chudala
 
(rodzice najmłodszej trębalistki w orkiestrze -  Joanna Chudala)
 
 
Przy stole biesiadnym Oldbojów Prószkowskiej orkiestry
 
 
 
Widok na sale bankietową
 
 
 
Krótko wśród gości przebywał również ks. proboszcz Krystian Ziaja
i bacznie się rozglądał czy zabawa nie wykracza poza ramy dekalogu.
 
 
Bohater  tamtych czasów
Józef Twardoń
(jako drugi przejmuje dyrygenturę w Parafialnej Orkiestrze Prószków po śmierci pierwszego dyrygenta śp. Emila Wiśniewskiego)
 
 
 
 
Hubert Beruda z małżonka
 
 
 
 
Andrzej Bojarski
dostąpił również zaszczytu krojenia jubileuszowego tortu
 
Rozpoczęła się szalona noc
 
 
 
Orkiestra Dęta Prószków na parkiecie ( fragment)
 
 
 
 
 
 
 
Szalona Noc fragment II
 
 
 
 
 
Szalona noc - to już ostatni odcinek Złotego jubileuszu. Na więcej brakuje mi czasu.
 
 
 
 
 
Uwagi i zastrzeżenia kierować na adres: zmarzly@op.pl
pozdrowienia z folwarku rudolf
 
 
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 005219 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1