Św. Stanisław ze Szczepanowa
od 1260 roku  patronem kościoła od 1923 wspomagany przez  MB Szkaplerzną
 w naszej Chrzombeckey parafii
Odpust 5 maja 2013 rok
powrót

Odpust to dzień patrona, odpowiednik ludzkich imienin. 

Nasza parafia M.B. Szkaplerznej i Św. Stanisława biskupa— parafia wyjątkowa, ponieważ mamy dwoje patronów.  Pierwszym patronem od 1260 roku  był  św. Stanisław ze Szczepanowa.  Żył w latach 1030 -1079 -  od 1072 roku biskup krakowski.

Męczennikiem  został w 1079 roku po konflikcie z ówczesną władzą. Sprawcą jego męczeńskiej śmierci był Bolesław Śmiały - król Polski, zwany również Szczodrym. Bolesław urodził się ok. 1042 roku. Był synem Kazimierza Odnowiciela, księcia polskiego, oraz Dobronegi, córki Włodzimierza, wielkiego księcia litewskiego. Władzę w kraju sprawował od 1058 roku. Na króla został koronowany dzięki opowiedzeniu się za papieżem (Grzegorzem VII) w sporze z cesarzem (Henrykiem IV), a ceremonia miała miejsce w Boże Narodzenie 1076 roku. Za zabicie krakowskiego biskupa Stanisława został wygnany z kraju i pozbawiony korony w 1079 roku, a władzę w kraju objął po nim jego brat, Władysław Herman. Zmarł 2 bądź 3 kwietnia 1081 roku. Miejsce pochówku zwłok  jest  dotąd nieznane.

Do tej pory nie wiemy co  dokładnie było powodem, że król Bolesław skazał biskupa krakowskiego na śmieć męczeńską. Dziejopisarze: Gall Anonim pisał kronikę Polski na dworze  w czasach Bolesława Krzywoustego (1113-1116), Kadłubek biskup krakowski pisał w latach 1150-1223, obaj podają  dwie różne wersje śmierci św. Stanisława.

Według historyków: Św. Stanisław został osądzony i skazany na śmierć. Obcięcie członków, tak jak oślepienie czy obcięcie języka było wówczas  częstą formą zabijania. Wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. W 71 lat po egzekucji, odnaleziono ciało biskupa Stanisława całe, nie poćwiartowane.

 Kanonizowany 8 września 1253 r. przez papieża Innocentego IV z Asyżu.  W Polsce jego kanonizację i podniesienie relikwii ogłoszono dopiero 8 maja 1254 r.

Uroczystości kanonizacji odbyły się w Krakowie. Na pierwszej uroczystej mszy spotkali się: nuncjusz papieski - Opizo, arcybiskup gnieźnieński - Pełka, biskup wrocławski  - Tomasz, biskup poznański - Bogusław, biskup litewski— Wit, biskup ruski - Gerard, biskup płocki - Andrzej i biskup krakowski - Prandota (organizator uroczystości). Obecni byli również książęta: Bolesław V - książę krakowski i sandomierski,  Kazimierz - książę kujawski, Przemysław — książę wielkopolski, oraz Władysław I  - książę opolsko–raciborski. Po uroczystościach relikwiami świętego obdarzono wszystkie znaczniejsze kościoły.

 Władysław I - książę opolsko-raciborski w latach (1246-1283), uczestniczył podczas ekshumacji relikwii św. Stanisława w Krakowie (Idzikowski w "Geschichte der Stadt Oppeln 1863). Po powrocie  z Krakowa (1254), historia zanotowała bogate dotowania dla Kościoła na ziemiach księcia Władysława I. Ważniejsze to: 1258 - klasztor Cystersów w Rudach, 1257 - klasztor Franciszkanów w Wodzisławiu Śląskim, 1260 r. (30 listopada)- kościół NMP i kościół św. Wojciecha w Opolu, w tym kościół w Chrząszczycach (Cremchici), 1260-1273 klasztor z Czarnowąsach, 1267 - dotowania dla miasta Raciborza, 1268  - na Śląsku  Cieszyńskim,  klasztor Benedyktynów i wiele innych.

W ten sposób osada zwana w 1260 r. Cremchici po raz pierwszy trafiła na karty historii. Kolejny raz nazwa miejscowości pojawiła się 2 marca 1285 r. Wówczas, w toczącym się procesie na sądzie biskupim w Otmuchowie, wśród zebranych świadków, obok biskupa Thomasa, wymieniony jest proboszcz z Chrząszczyc (wtedy Crempchiz) o imieniu Klemens. Idzikowski w "Geschichte der Stadt Oppeln 1863" podaje dodatkowo, że Biskup Thomas był również w roku 1285 w Opolu kiedy to we Wrocławiu czuł się zagrożony  ze strony księcia wrocławskiego Henryka IV (z powodu sporu) i w Wielki Czwartek w opolskiej kolegiacie święcił oleje.

Kościół w Chrząszczycach istniał prawdopodobnie 160 lat wcześniej, ale na kartach  historii pojawia się dopiero 30 listopada 1260 roku. To wtedy Władysław I, książę opolsko-raciborski przekazał na rzecz  Chrząszczyc (Cremchici) dochody z trzech wsi: Chrząszczyc, Złotnik i Źlinic. Przy tej okazji pewnie i relikwie Św. Stanisława, który od tego czasu jest naszym pierwszym patronem.  W roku  1814 po pożarze wsi i kościoła  pw.  św. Stanisława znaleziono wmurowany w fasadę kamień z datą  1099. Knie Verlag 1830 str.154 podaje: Chrzumczűtz—Muter Kirche  erbaut 1093. Do 1810 przynależała do Dekanatu Oppeln. Źródło: Alphabetisch-Statistisch Topographische Übersicht  aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte Der Königl. Preuß. Provinz Schlesien  Von Knie Verlag  Breslau  1830 oraz wydanie drugie 1845.  Te dwie daty to nadal zagadka.

 Najważniejsza w tym wszystkim jest informacja. że 7 lat po kanonizacji św. Stanisława ze Szczepanowa (niedaleko Bochni) został naszym pierwszym znanym z zapisów na kartach historii patronem kościoła w Chrząszczycach.  Dziś 5 maja 2013 roku  świętowaliśmy kolejny odpust z udziałem ks. bp. Kopca. Drugie imieniny, odpust patronki MB. Szkaplerznej świętować będziemy w lipcu a 90-ty Kiermasz, chrzest (1923) nowego kościoła, w miesiącu październiku tego roku.

 

Kościół pw. Św. Stanisława ze Szczepanowa w Chrząszczycach w roku 1911
 odbudowany po pożarze w 1814 r. (foto archiwum prywatne)
 
 
Uroczystości odpustowe celebrował ks. biskup Jan Marian Kopiec - 29 grudnia 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji gliwickiej[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po uroczystej mszy, obok w kaplicy pw. Św.. Stanisława odbyło się nabożeństwo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podziękowania i kwiaty dla ks. biskupa  Jana  w imieniu parafian
 składa pani Róża Malik  parafianka (Burmistrz Miasta i Gminy Prószków)
 
 
 
 
 
 
pozdrowienia z folwarku Rudolf i Oskar
powrót
Odwiedzin ogółem: 004702 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1