Srebrny Jubileusz w Winowie
sobota 8 czerwca 2013r.
powrót
 
Czym jest Ruch Dzieła Szensztackiego?

  Schönstatt
  niem. dzielnica miasta Vallendar koło Koblenz. Tutaj 18.10.1914 r. ojciec Józef Kentenich i jego podopieczni zawarli przymierze miłości z Matką Bożą, zawiązując ruch Dzieła Szensztackiego.

 Ojciec Józef Kentenich (1885-1968),
jest zaliczany do największych  pedagogów katolickich ubiegłego stulecia. Urodził sie w Gymnich na północy Köln, święcenia kapłańskie  otrzymał 10 lipca 1910 r. w Limburgu. Zostaje mianowany profesorem łaciny i niemieckiego w Ehrenbreitstein. Stosuje aktywną metodę pedagogiczną. Zamiast przekazywać wiedzę, wciąga swych uczniów do samodzielnego odkrywania dróg poznania.

 Celem Ruchu Szensztackiego  jest aktywne apostolstwo i aktywizacja katolików świeckich w dziele głoszenia nauki Jezusa Chrystusa. Ruch Szensztacki ma charakter maryjny, pedagogiczny i apostolski. Dzieli się na wiele samodzielnych wspólnot członkowskich. Wszystkie łączy ideał wiary chrześcijańskiej. Na całym świecie znajduje się około 200 sanktuariów szensztackich. Są budowane na wzór kaplicy prasanktuarium w Schönstatt. W ich skromnych wnętrzach znajdują się: ołtarz z obrazem Matki Bożej, figury Apostołów Piotra i Pawła oraz figura św. Michała Archanioła.

 

Winowskie sanktuarium szensztackie nazwane jest Coenaculum, to znaczy Wieczernik. Chociaż każde sanktuarium  ma swój niepowtarzalny charakter, przesłanie, to każde z nich jest  kopią małej kapliczki z Schönstatt koło Koblenz.

 


Winowski Wieczernik
 
 
W sobotę 8 czerwca z okazji Srebrnego Jubileuszu poświęcenia Sanktuarium w Winowie odbyła się uroczystość poświęcenia i podarowania Królowej Wieczernika berła. (PS. autorem i wykonawcą berła jest mój kolega z pracy. Nauczyciel  pan  Jan Sikora z Opola. Artysta samouk, autor wielu dzieł sakralnych.) Wspominam Go, bo podczas uroczystości padało wiele nazwisk  zasłużonych dla dzieła "Szensztackiego" w Winowie, ale  nie usłyszałem jego nazwiska.
 
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 15-tej . O 16-tej  Eucharystia pod przewodnictwem bp. Pawła Strobawy, która zakończyła się procesją do sanktuarium. Muzycznie uświetniła uroczystość Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Kaprys" pod batutą  maestro Klaudiusza Lisonia. Na zakończenie dla pielgrzymów, których było bardzo dużo, organizatorzy przygotowali rodzinne świętowanie, przy muzyce orkiestry dętej  "Kaprys" ze Źlinic.
 
Po godzinie 18-tej nad Winów nadciągała groźna czarna chmura, nie wiem z jakim skutkiem, ale gdy już byłem w domu po 15 minutach w Folwarku oberwała się chmura gradowa. Co w tym czasie  się  działo w Winowie nie wiem, ale tam też chyba trochę popadało ? 
 
Migawki fotograficzne i filmowe z uroczystości "Srebrnego Jubileuszu" Sanktuarium Szensztackiego" w Winowie w załączeniu:
 
 
Podczas nabożeństwa
uroczystości celebruje ks. bp. Paweł Strobawa
 
 
 
 
 
 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Kaprys" ze Źlinic
 
 
Klaudiusz Lisoń
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Kaprys"
po nabożeństwie
 
 
 
 
 
 
Procesja do Sanktuarium
 
 
 
Poczty sztandarowe " Zabrze"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koniec uroczystości liturgicznych
 
 
 
 
 
Początek świętowania rodzinnego
 
 
"stół biesiadny"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
od Szczepanowic nadciąga czarna chmura........
Orkiestra "Kaprys"
podczas koncertu
"ostatnia fotografia"
 - z widokiem na czarną chmurę
 
 dla wszystkich pielgrzymów z bliska i z daleka - pozdrowienia:  rudolf z folwarku
 
uwagi i zastrzeżenia kierować na adres zmarzly@op.pl
powrót
Odwiedzin ogółem: 004629 Odwiedzin dzisiaj: 2

Ilo osb on-line: 1