20-lecie Kapłaństwa
Ks. Jan Kornek

w Folwarku - Chrząszczycach
 29 czerwca   AD. 2013
powrót
część I                                   część II kliknij tu

"Wesoła Nowina Ewangelii  Świętej"   do naszej chrzombeckey parafii, do naszego Folwarku już w  IX wieku  właśnie z "Wielkich"  kiedyś Moraw,  dotarła. Gdy w 967 roku utworzone zostało biskupstwo w Pradze nasze ziemie również należały do niego. Wspomina o tym "Dokument Praski" z 1086 roku.
Od tego czasu upłynęło  1200 lat. Przez Śląsk przetoczyło się wiele dziejowych burz, czasem prawdziwych nawałnic. Kolejni władcy przesuwali nam granice, mieszały się narody, kultury obyczaje i języki.  Wiele wody  rzeką Odrą musiało spłynąć  do Bałtyku, abyś Ty Janku(z Folwarku) poszedł  głosić "Wesołą Nowinę Ewangelii Świętej" właśnie do kraju skąd ona do nas przyszła.
 
Jan Kornek po zdaniu matury wstąpił w 1987 r. Do WSD w Nysie. Na prośbę bpa Ołomuńca opolski biskup ordynariusz zgodził się na wyjazd kilku kleryków na zakończenie studiów teologicznych w Ołomuńcu. W tej grupie, która wyjechała był nasz Janek z Folwarku.
 
 W dniu  19 czerwca 1993 roku w Ołomuńcu przyjął święcenia kapłańskie. Wcześniej był diakonem w parafii Kiev (Sprawowanie posługi diakońskiej jest formą praktycznego przygotowania do przyszłej działalności duszpasterskiej, dlatego święcenia te udzielane są seminarzystom po ukończeniu piątego (przedostatniego) roku studiów.
Po święceniach kapłańskich został wikarym w Fridek Mistek, następnie przez 11 lat proboszczem w Brzezowej. W tym samym czasie 3 lata studiował w Rzymie. Od 8 lat jest proboszczem  w Dub nad Morawą. "Historia kołem się toczy"
 
Od 19 czerwca 1993 roku minęło 20 lat. Lata, w których ks. Jan Kornek sprawuje urzędy we wspólnocie Chrystusowego Kościoła.
 
W homilii, którą podczas uroczystej mszy św. wygłosił ks. proboszcz dr hab. Krystian Ziaja przypomniano nam jakie kwalifikacje etyczne muszą - cechować kapłana sprawującego urząd:

- głęboka wiara i wypływające z niej nadzieje
- odwaga w obronie wiary i siła w jej głoszeniu
- unikanie postawy obojętności i tchórzostwa
- zatroskanie o nauczanie wspólnoty i czystość doktryny chrześcijańskiej
- odpowiedzialność za przekazane dobro i za powierzenie go właściwym mężom
- dbałość o cnotę męstwa, wytrwałość, zwłaszcza w momentach trudnych (prześladowaniach)
- roztropność, czujność, stanowczość
- troska o swoje wykształcenie, nieustanne zdobywanie wiedzy
- wysoka kultura osobista, takt w relacjach z innym
- unikanie plotek, zbędnych słów, unikanie kłótni
- głoszenie i obrona prawdy
- miłość wobec drugich i troska o zbawienie innych
- zdyscyplinowanie wewnętrzne, wzrost pobożności
- właściwy stosunek do dóbr materialnych
- przestrzeganie zasad sprawiedliwości
 
Na zakończenie ks. proboszcz dr hab. Krystian Ziaja dodał:
"Aby nauczyć parafian świętości potrzeba świętego kapłana. Przeciętny kapłan może ich nauczyć tylko przeciętności "
 
My mieszkańcy Folwarku (Twoi rodacy) - wszyscy parafianie Chrząszczyc
 Tobie księże Janie życzymy:
 
abyś na wzór św. Jana
 położył głowę na sercu Pana Jezusa,
 
zazdrosne pragnienie każdego księdza, które mistrz Leonardo na obrazie "Wieczerzy Pańskiej"  przedstawił.
TE DEUM
 
Życzenia dla ks. Janka
 
 
Podczas Liturgii
 
Ks. proboszcz dr hab. Krystian Ziaja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schola Parafialna
 pod dyr. Katarzyny Długosz z Folwarku
 
Chór Parafialny Chrząszczyce,
 pod dyrekcji Joachima Konsek
 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Kaprys" ze Źlinic
 pod dyr. Klaudiusza Lisonia
 
 
Organy
Katarzyna Długosz z Folwarku
 
Parafianie Chrząszczyce - i Parafianie  z Dub nad Moravu
 
 
 
 
Ks. proboszcz prałat Zygmunt Lubieniecki
 (parafia Św. Józefa Opole Szczepanowice)
 
Ks. Jan Kornek
20 lat kapłaństwa
 
 
 
..... przekażcie sobie znak pokoju "
 
 
 
 
 
 
Przedstawiciel władzy z parafii w Dub nad Muravou (nie znam nazwiska)
 
Róża Malik
Burmistrz Miasta i Gminy Prószków
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koniec części liturgicznej
     
Po liturgii odbyło się przyjęcie w Barze Maja w Folwarku   część II kliknij tu
 
pozdrowienia z folwarku rudolf
powrót
Odwiedzin ogółem: 006551 Odwiedzin dzisiaj: 4

Ilo osb on-line: 1