Orkiestra Dęta Prószków
świętuje swoje 50-te Urodziny

po raz pierwszy !
niedziela 1 września w Prószkowie
popowrót
 
Dni "Prószków2013" dzień trzeci. Cały program dedykowany "Orkiestrze Dętej Prószków", która w tym roku ma swój Złoty Jubileusz.  W tytule napisałem po raz pierwszy, bo Oni tak się zachłysnęli (zasłużenie)tym "Złotym",  iż zamierzają świętować do końca bieżącego roku. Stwierdzili: ponieważ nie udało się do tej pory ustalić dokładnie dnia narodzin, więc może to być każdy dzień w tym roku.

 Na listopad zaplanowali jeszcze raz hucznie świętować - już się czuję zaproszony na urodzinowego szampana.
 
 
Orkiestra ma bogatą historię, przytoczę parę fragmentów, ubarwionych polityką, która dziś może wydawać sie śmieszna, ale w tamtych latach do śmiechu nikomu nie było!   Jeszcze do końca nie ustaliłem wszystkich danych, mam jednak nadzieję, że do listopada znajdę brakujące informacje.
 
Rok 1963. Byliśmy młodzi, a wielu moich internautów jeszcze na świecie nie było. W kraju pierwszym po Bogu był  Władysław Gomółka, który, przyczynił się do powstania ustroju, w którym można było więzić za poglądy. Jako drugi w państwie polskim - czynił wszystko aby być pierwszym.

 

W latach 60. XX wieku  nastąpiło pogorszenie stosunków Państwa z Kościołem. Zniesiono święta Trzech Króli i Matki Boskiej Zielnej,  zabroniono nauki religii w budynkach szkół, a  władze lokalne pod wpływem władz centralnych zabraniały przeprowadzania  procesji Bożego Ciała na ulicach miast.

 W 1966 władze PRL nie dopuściły do pielgrzymki Papieża Pawła VI, który chciał uczcić 1000-lecie Chrztu Polski. Milicja "aresztowała" wędrującą kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W okresie II Soboru Watykańskiego odmawiano paszportu do Rzymu arcybiskupowi Wrocławia – Bolesławowi Kominkowi, a później prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

  W takich latach, w takiej politycznej atmosferze, którą dziś trudno sobie nawet wyobrazić, proboszcz parafii pw. Św. Jerzego w Prószkowie  ks. Jan Surdziel miał odwagę zgromadzić młodych i założyć orkiestrę dętą, która miała uświetniać wszystkie uroczystości kościelne, takie jak: pasterka, Wielkanoc, oraz Boże Ciało i inne. Ks. dziekan Jan Surdziel  był siedemnaście lat (26.X.1961 –1978) proboszczem w Prószkowie. 
 
Wszyscy, którzy jeszcze  pamiętali  tamte lata mówili: pierwsze kroki orkiestry były bardzo trudne! Młodzi, którzy chcieli grać, musieli zaczynać od podstaw. Od podstaw znaczy nauczyć się czytać nuty i nauczyć się grać na trąbce. Na początku było siedem osób, które na instrumentach zakupionych przez ks. Jana Surdziela posiadło te umiejętności, a z biegiem lat przybywało chętnych do gry w orkiestrze kościelnej. Pierwszym dyrygentem i nauczycielem był pan Emil Wiśniewski.
 
Rok 1968. Skład orkiestry:
Dyrygent: prof. Emil WiśniewskiJerzy Kiklas - waltornia, Jan Kinzer - alt, Jerzy Darocha - puzon, Józef Twardoń - bas, Stanisław Krajczyk - tenor, Franciszek Barth - trąbka, Hubert Beruda - trąbka, Józef Hamf - trąbka, Joachim Piechota - trąbka. Orkiestra grała na wszystkich uroczystościach: pasterka, Wielkanoc i Boże Ciało.

Po śmierci pana  prof. Emila Wiśniewskiego, prowadzenie orkiestry przejął pan Józef Twardon.

W grudniu 1970 roku w Polsce na najwyższym szczeblu następuje zmiana władzy. Podwyżka cen na mięso i jego przetwory doprowadziła do protestów społecznych  (kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych na Wybrzeżu) i pierwszym po Bogu zostaje wybrany Edward Gierek. Był człowiekiem łagodnym, bo nieokaleczonym leninowską nienawiścią rewolucyjną ani ślepą dyscypliną partyjną. Uchylił też drzwi na Zachód.
 To otwarcie  drzwi  na Zachód dla prószkowskiej orkiestry było ciosem. Nastąpił  kryzys w orkiestrze, a to za sprawą masowych wyjazdów do Niemiec. Wielu mieszkańców Śląska Opolskiego skorzystało z tej możliwości, w tym także członkowie orkiestry.
Ale wkrótce udało sie reaktywować skład. Nowym instruktorem został pan Paweł Batke, ale w niedługim czasie  również i on skorzystał z otwartej przez Gierka furtki i wyjechał na Zachód.
 
Kolejnymi dyrygentami, którzy prowadzili orkiestrę byli: Florian Barth i Zygmunt Kindel, a próby odbywały się przez te wszystkie lata w salce katechetycznej
Od mojego wiernego internauty, członka orkiestry  Ingomara Schneider otrzymałem taką wiadomość:
 

..." Pomimo, że byliśmy młodzieżową orkiestrą i samoukami bez szkoły muzycznej, graliśmy nie tylko przez wiele lat na najważniejszych uroczystościach kościelnych w Prószkowie i Przysieczy ale także na odpustach w dekanacie Prószkowskim. Niezapomniane są też coroczne występy na Górze Świętej Anny i udział w uroczystościach związanych z wywołaniem na błogosławionego, później Świętego Maximiliana Kolbe w 1971 roku w Łambinowicach.
 Biskup opolski
Franciszek Jop zmarł w 1976 roku, graliśmy w Opolu podczas obrzędów pogrzebowych w katedrze i w orszaku pogrzebowym przez miasto Opole.
Wspomnieć należy też jeszcze kilka nazwisk na przykład: Janikula z Przysieczy, Konsek i Susalek z Prószkowa. I tu chciałbym też jeszcze raz podkreślić, że ksiądz Jan Surdziel był głównym inicjatorem i prowadzącą siłą w powstaniu i w działalność tej orkiestry"

Na zdięciu sa:  Dyrygent - Sebastian Klosa ( Bastek)
W pierwszym rzędzie od lewej (Trąbki)
Ingomar Schneider, Marcin Szmolke, Hubert Beruda, Florian Bart.
W drugim rzędzie:
Pierwszy z Tenorem - nie przypominam sobie nazwiska a potem Kiklas.
Potem całkiem od lewej z puzonem Staszek Krajczyk i Herbig z Basem.
Okazji z której zrobiono zdięcie nie pamiętam.
Czasy - druga połowa lat 70-tych.
Dziewczyny obok orkiestry to schola z Prószkowa prowadzona przez organistkę Urszulę Miezal- Schneider

 
Pierwszy z lewej z tą trąbką to Ingomar Schneider, mój internauta i
 właściciel fotografii. Dziękuję ! R>Z )
        

 Rok 1990. Bernard Lelek obejmuje funkcję wójta Gminy Prószków.
Ponieważ jest urodzonym fanem muzyki dętej, znał sytuację parafialnej orkiestry dętej w Prószkowie, jej trudności lokalowe i materialne postanowił wykorzystać swoją pozycję. W 1994r. zatrudnił pana
Artura Szymanca  (członka orkiestry ze Szczepanowic)  jako instruktora muzyki do istniejącego GOKu  (Gminny Ośrodek Kultury). Poprawiły się warunki lokalowe i sytuacja materialna, orkiestra zaczęła sie rozrastać. Powiększyła swój repertuar o muzykę świecką co umożliwiło zespołowi startowania na różnych festynach i brać udział w konkursach i przeglądach. Na początku lat dziewięćdziesiątych, ze względów osobistych, po 4 latach prowadzenia orkiestry, Artur Szymaniec odchodzi z zespołu
 
Rok 1999.

Kapelmistrzem orkiestry został Andrzej Bojarski Tamburmajor Orkiestry Wojskowej w Opolu (fr. tambour-major  -dyrygent orkiestry w marszu). Jest nim do dziś.  Doświadczenie zawodowe nowego kapelmistrza oraz ciężka praca na próbach wszystkich muzyków pozwoliła w następnych latach znacznie podnieść poziom artystyczny orkiestry.

 Dziś, w dalszej i bliższej okolicy w swojej kategorii zajmuje najwyższą półkę. Odmładza swój skład, poszerza repertuar i ciężko pracuje na swoje sukcesy. Ale bez pracy nie ma kołaczy.

Ponieważ w CV. "Orkiestry Dętej Prószków" pod batutą Andrzeja Bojarskiego  od roku 1991 jest tak dużo ciekawych informacji o sukcesach, że tu brakło by miejsca. To zupełnie nowa inna historia.  Opiekunem, najstarszym stażem członkiem zespołu i szefem sztabu Orkiestry Prószków,  Franciszkiem Wilczkiem jestem już umówiony w temacie  "Historia Orkiestry Andrzeja Bojarskiego"

 Rezerwuję sobie miejsce na mojej stronie i czas na drugi dzień Wielkiego Złotego Jubileuszu w listopadzie tego roku.

Niżej:

Kilka informacji o gościach, którzy razem z  prószkowską orkiestrą dętą

 w dniu 1 września 2013 roku

świętowali pierwszy dzień Wielkiego Złotego Jubileuszu

 

Zespół "Leśny Róg" - został utworzony przy Nadleśnictwie Prószków jest znany w kraju i za granicą. Występował w Niemczech, Czechach, Austrii i we Włoszech. Reprentował Prószków w partnerskich miastach Hϋnfeld i Ternberg.
Zespół tworzą: Lech Olczyk - nadleśniczy, Waldemar Wencel - leśniczy, Marek Kuzak - Leśniczy, Władysław Stachoń - podleśniczy, Jarosław Knap - leśniczy, Tadeusz Kwartnik - leśniczy i Sławomir Kwiatkowski - Leśniczy
 
 
 
Leśny Róg z Prószkowa
 
 
Tańce:
Małgorzata Idzik i Tobiasz Czyrnia
Zmiana zespołów na estradzie - to chwilowa przerwa dla publiczności. Zazwyczaj prowadzący konferansjer podczas tej przerwy opowiada dowcipy. To trudna rola i często słyszymy takie, które mają długą brodę, albo takie, które cenzura powinna zatrzymać. W Prószkowie organizatorzy znaleźli doskonały sposób - konferansjera zastąpili, pełni wdzięku parą młodych  tancerze z Winowa
 
  Małgorzata Idzik i Tobiasz Czyrnia na parkiecie (czytaj asfalcie)
 
Zespół "Przysieczanki" założony 15 listopada 1996 roku. Jego repertuar stanowią przede wszystkim pieśni i piosenki śpiewane w języku  śląskim także w języku polskim i niemieckim.  Już po roku działalności w czerwcu 1997 „Przysieczanki” wzięły udział w Koncercie Galowym X Jubileuszowego Opolskiego Święta Pieśni Ludowej w Gogolinie gdzie zostały nagrodzone I miejscem oraz Pucharem Wojewody Opolskiego. W listopadzie tego samego roku zakwalifikowały  się do finału V Wojewódzkich Spotkań Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie. Występowały również na Festiwalu  „ Szlagierów Gościńca Śląskiego” w Zabrzu 2000. Kilkakrotnie prezentowały się gościnnie w Hűnfeld- mieście partnerskim miasta Prószkowa. W latach 1996-1997-2000, 2001 Przysieczanki brały udział w „Przeglądzie Zespołów Mniejszości Niemieckiej” w Walcach. W maju 2000 roku zespół wystąpił w Pruszkowie k/Warszawy podczas „Dni Pruszkowa” . W listopadzie 2001 w DK „Rakowiec” w Warszawie na X Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych „ Wspólnota w Kulturze”, gdzie zespół cieszył się dużym powodzeniem. W kwietniu 2002 r. udział w Koncercie Galowym X Przeglądu Śląskiej Twórczości Artystycznej w Dobrodzieniu.  Dorobek: wiele nagród  dyplomów i płyt CD. 1998 to początek współpracy z Polskim Radiem Opole. W roku 2005 funkcję kierownika zespołu przyjął pan Przemysław Ślusarczyk – kompozytor, dyrygent i poeta. Zespół tworzą :Trauta Gambka, Maria Wilczek, Gertruda Gritner,  Renata Gallus,,Krystyna Lelek Urszula Lazar, Stanisława Sosulska. Do zespołu należały kiedyś także Panie:  Elżbieta Bartoń, Felicja Gnisa, Elżbieta Suchanek, Maria Młodawska, Eryka Wotzka,  Barbara Kluczny, Hedwig Jarosch,
Adela Jurek.
 
"Tu je moje miejsce" - słowa piosenki napisała śp. Renata Kijowska, muzykę napisał Rafał Kandziora, śpiewa: Zespół "Przysieczanki"
 
 
 
 
 
  Małgorzata Idzik i Tobiasz Czyrnia na parkiecie (czytaj asfalcie)
 
 
Ochotnicza Orkiestra Straży Pożarnej Węgry - rok założenia 1976 Pierwszym kapelmistrzem  był  Paweł Konieczko.  Rok 2000. Szkoleniem werblistek, które swoją grą upiększają przemarsze Orkiestry, zajął się  osobiście kapelmistrz Andrzej Bojarski. Bardzo podobna historia do naszej , Orkiestra ma wiele sukcesów o których możemy przeczytać w internecie.
 
 
Ochotnicza Orkiestra Straży Pożarnej Węgry" dyr. Andrzej Bojarski
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół "Ligockie Wrzosy rok założenia 2004. Kierownictwo artystyczne -Przemysław Ślusarczyk, współpraca Agnieszka Ślusarczyk . Nagrody II w Brzegu 2013, II w Walcach 2012, III Olszanka w 2012 roku
 
 
 
"Ligocki Wrzosy" w Prószkowie
 Kierownictwo artystyczne zespołu: Przemysław Ślusarczyk, współpraca: Agnieszka Ślusarczyk
 
 
 
 
 
 
"Proskauer Echo" - Po długim milczeniu zadebiutowali w zmienionym składzie, mam nadzieję, że na sukcesy nie będziemy długo czekać.
 
Klaudia i Henryk Lakwa  - "Proskauer Echo"
 
 
 
 
Kapela Podwórkowa "Lewiniacy" - prawie nic o nich nie wiem. Ale dobrze ich było słuchać. Styl warszawski, melodie lwowskie. I bardzo dobrze, wielokulturowość na Śląsku to wiekowa tradycja. Mam nadzieję, że jeszcze w Prószkowie zagoszczą. Pora w której występowali była nieodpowiednia - późno i zrobiło się chłodno więc trudno było poderwać publikę do zabawy.
 
 
Kapela Podwórkowa "Lewiniacy"  w Prószkowie
 goście Złotych Jubilatów - Orkiestry Dętej Prószków - rok założenia 1963
 
 
 
Stąd wyniosłem bardzo dobry kołacz z serem - autorką tego dzieła była Pani (pierwsza z lewej stron). Wszystkie filmy z muzyką jeszcze czekają na obróbkę techniczną.
Po wielu godzinach siedzenia przy komputerze nadeszła pora aby przedstawić złotych Jubilatów. Na początek ulubiona melodia>
 
 
  Wielka "Złota" Orkiestra Dęta Prószków" - podczas pierwszego dnia swojego jubileuszu . Kapelmistrz Andrzej Bojarski.
Prószków 1 września 2013 rok.
 
 
Jubileusz 50-lecia Orkiestry Dętej Prószków
Grają połączone:
- Ochotnicza Orkiestra Straży Pożarnej Węgry oraz Gminna Orkiestra Dęta Prószków
dyrygent: Andrzej Bojarski
 
 
"DNI PRÓSZKÓW 2013" - wrażenia miłe dla oka i ucha za nami,  pozostały już tylko wspomnienia.
Niedziela dedykowana "Jubilatce" Orkiestrze Dętej Prószków została potraktowana jako dzień pierwszy, od którego  muzycy zaczęli swoją działalność w następnym, drugim półwieczu. Czas szybko upływa o czym my wcześniej urodzeni, wiemy najlepiej! Do stu lat mają  niedaleko, to będzie w 2063 roku! Pewne, ze moje wnuki dożyją tego dnia i będą mieli okazję porównania, ale dzisiejsi członkowie - muzycy "Orkiestry Prószków", też nie mają jeszcze zmarszczek na swoich  twarzach, więc i oni tego dnia doczekają.
 czego im wszyscy Serdecznie  Życzymy!
STO LAT - a potem dalej grać!
Ale zanim nastąpi rok 2063 - 100-lecie Orkiestry Dętej Prószków -  czeka nas jeszcze drugi dzień "Złotego Jubileuszu" w listopadzie tego roku, o szczegółach będę informował.
 pozdrowienia dla moich internautów rudolf zmarzły z folwarku
To co planowałem wypunktować, przekażę organizatorom na ucho, bo tu mi to nie pasuje.
Ewentualne uwagi i zastrzeżenia kierować na adres zmarzly@op.pl
powrót
Odwiedzin ogółem: 006351 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1