Dożynki Parafialne w Chrząszczycach
8 września 2013 rok
powrót
 
Tegoroczne dożynki parafialne zorganizował Folwark.
 Ponieważ nasza parafia skupie mieszkańców 4-rech wiosek (Chrząszczyce, Folwark, Złotniki i Górki), ten zaszczytny obowiązek organizatora zniwniouka ma charakter cykliczny, czyli co cztery lata nasza kolejka. Przygotowania do tego, corocznego Parafialnego Święta Plonów,  w naszym Folwarku trwały już od wielu dni. Zawsze, problemem najważniejszym jest symbol, czyli korona żniwna. Ambicją mieszkańców, szczególnie Pań - żeby nas sąsiednie wioski nie obgadywały, korona powinna być wyjątkową. Taka pozytywna rywalizacja jest twórcza, rodzą się ciekawe pomysły, w ten sposób mamy ciągle coś nowego. 
 
Przy pięknej pogodzie na początku starej drogi, którą przez wiele wieków mieszkańcy Folwarku podążali do kościoła parafialnego, uformował się pochód z koroną żniwną. Ks. proboszcz Krystian Ziaja, pokonując spory odcinek drogi doszedł do już uformowanego pochodu,  w marszu powitał zebranych,  przejął dowodzenie  i razem przy dźwiękach marsza, granego przez  Orkiestrę Dętą Prószków  (Złota Jubilatka) ruszyli do kościoła. Przed kościołem, czekali licznie zgromadzeni parafianie  i goście.
 
Uroczystości liturgiczne celebrowali:
ks. proboszcz Krystian Ziaja i gościnnie ks. Jan Pyka.

 
Funkcję starostów zniwniouka pełnili:
Weronika Kasperek i Tadeusz Wieszala
 
Muzyką uświetnili:
organy - Katarzyna Długosz z Folwarku,
 oraz Orkiestra Dęta Prószków (Złota Jubilatka 2013)

 Fragmęty homilii ks. Proboszcza podczas uroczystości:
 Skróty(R.Z)
 
Bądź pozdrowiona !

– ziemio rodząca, z dobroci Boga – świat odradzająca tonami zboża,
chlebnymi kłosami, wstęgami rzek, wonnymi lasami…
 
Bądź pozdrowiona !

- sadów mrokiem, śpiewem pszczół roju  – zachwyconym wzrokiem pięknością kwiatów,
 tęczą na niebie i moim sercem bijącym dla ciebie”

 
. Z wielką radością, zresztą, jak co roku, przeżywamy dzisiejszą uroczystość – dożynki parafialne. Nasza radość jest tym większa, iż dziękujemy w tym roku również za 90 lat poświęcenia naszego „nowego” kościoła, w sposób uroczysty uczynimy to 6 października. Dziękujemy także za naszych pielgrzymów na Górę św. Anny, na Jasną Górę, za pielgrzymujących do różnych sanktuariów, dziękujemy za wysłuchanie naszych intencji za owoce naszego trudu pielgrzymiego.
Przede wszystkim jednak dziękujemy za coś, co jest niezmiernie ważne w pielgrzymowaniu człowieka przez życie – za ziarno, za chleb, za owoce naszej ukochanej ziemi. Bądź pozdrowiona – ziemio rodząca.
Po wielu miesiącach trudnej w pocie czoła prowadzonej pracy, gromadzimy się na tej Eucharystii– rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, by powiedzieć Bogu dziękujemy.

Istnieje powiedzenie, „Kto nie potrafi dziękować nie potrafi też kochać“. My potrafimy kochać, dlatego wołamy do Boga – Dziękujemy za tegoroczne plony – za to co już zostało zebrane z naszych pól i za to co jeszcze zbierzemy.
Żniwa, jeżeli chodzi o pogodę, przebiegały bez problemów, nawet było za ciepło, jak niektórzy mówili, są tacy, którzy mają klimatyzację w sprzęcie rolniczym, ale większość wylewała „siódme poty”

Nasza obecność tutaj na tej Mszy dożynkowej, to świadectwo naszej wiary w prawdziwość słów „Boże z twoich rąk żyjemy, choć własnymi pracujemy – my Ci damy trud i poty, Ty nam urodzaj złoty”.
 
Dziękuję Wam za to, że tu jesteście, rolnicy naszej ziemi i wszyscy inni świadomi potrzeby dziękowania.
        Prosimy, by było wiele szacunku dla chleba
 „Do kraju gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi Panie”.
 
Dziś za chwilę każdy weźmie do ręki chleb, chleb, o którym pięknie mówi poeta w Psalmie o chlebie:
„Ty, co wędrujesz z pola, poprzez młynicy walce
 Z dumą i majestatem, biorę cię w moje palce.

 Jak gościa witam, co dzień, gdy domu przekroczysz próg.
 Tyś żywe ciało ziemi – Niech błogosławi cię Bóg!
”.
 Amen.
 
 
relacja fotograficzno filmowa w załączeniu:
 
 
 
 
 
 
 
 
Przemarsz procesji  z koroną żniwną do Kościoła parafialnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmenty (początek) liturgii "Zniwniouk" w parafii Chrząszczyce
pw. MB Szkaplerznej i św. Bp. Stanisława.

celebra: ks. proboszcz Krystian Ziaja oraz ks. Jan Pyka. Muzyka: organy- Katarzyna Długosz z Folwarku oraz Orkiestra Dęta Prószków. film: Rudolf i Oskar Zmarzły z Folwarku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koniec nabożeństwa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rudolf i oskar z folwarku
ewentualne uwagi i zastrzeżenia kierować na adres zmarzly@op.pl
powrót
Odwiedzin ogółem: 005603 Odwiedzin dzisiaj: 3

Ilo osb on-line: 1