Wizytacja Duszpasterska Bp. Rudolfa Pierskała
 w naszej kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego"

Folwark 5 kwietnia 2014 rok
 
powrót
 
Historia naszej kaplicy sięga ubiegłego wieku. Ale jeszcze nie jest wiekowa, w tym roku będziemy świętować  32 urodziny - dopiero! powie ktoś. Dla nas, którzy pamiętają jej narodziny to więcej niż jedno pokolenie. Rok 1982 - w kraju obowiązywał "stan wojenny" ze wszystkimi jego konsekwencjami, ale moim zdaniem właśnie ta sytuacja była głównym powodem, że Krystyna Kiełbasa  wyszła z pomysłem  urządzenia w Świętkowni pierwszej mszy świętej (21 lutego 1981r.)  Już  12 lutego 1982 od władz -bez walki- Krystyna kiełbasa, Danuta Zmarzły i Jan Pawleta  uzyskują pozwolenie na adaptację świetlicy LZS na kaplicę, a 20  maja 1982r po wielu perypetiach w "stanie wojennym" odbyła się w nowej kaplicy pierwsza msza celebrowana przez ks. Tomasza Szymałę . Mieszkańcy Folwarku zostali  zcementowani. Taki przysłowiowy kamyczek rzucony przez  Krystynę - spadający z góry, pociągnął za sobą lawinę wydarzeń, tak  że dziś mamy swój kościół  - filię kościoła parafialnego w Chrząszczycach. Rok 1982 (20 maja) to symboliczna data wybudowania naszego folwarskiego kościoła. Data symboliczna bo od tego czasu wiele się zmieniło i dalej się zmienia.
 
Kaplica w Folwarku po remoncie świetlicy LZS- rok 1982
Pierwszy ołtarz w naszej kaplicy rok 1982
 
Pierwsza Wizyta Duszpasterska 18.03.1994
Pierwsza wizytacja duszpasterska miała miejsce 20 lat temu (18 marca 1994 r.). Jego Ekscelencja ks. Arc bp. Alfons Nossol w mojej kronice,  którą otrzymał  jako upominek  napisał :
 
Czynić prawdę w miłości!
Właśnie i w ten sposób świadczyć na co dzień o naszym autentycznym życiu chrześcijańskim".
 
Kronikę, którą popełniłem, zatytułowałem:  "Wesoła nowina Ewangelii,  na podstawie świadectw - już przed wieloma wiekami dotarła do naszej wioski'. Ta praca była przysłowiowym zacierem, że na poważnie zainteresowałem się historią Folwarku i okolic. Bo jak tłumaczą uczeni w piśmie:
 Folwark bez tradycji, bez historii to tylko osada służebna - folwark dla niższej warstwy społecznej.
a w moim Folwarku było i jest inaczej.
 
Od 2 kwietnia 2002 było tak
ks. bp. Jan Kopiec podczas wizytacji na budowie (kwiecień 2002)
 
15.wrzesnia 2002 rok. Uroczystość konsekracji po przebudowie
 
II Wizytacja Duszpasterska 5 kwietnia 2014 r. relacja fotograficzna
 
 Kilka minut do 10:oo
 
Ks. bp. Jest punktualny
Powitanie ks. Bp. Rudolfa Pierskała
Ks. proboszcz Krystian Ziaja oraz sołtysostwo Folwarku Tadeusz i Elżbieta Wieszala
Folwark V kwietnia AD MMXIV
 skrócone - CV. ks. Biskupa
 
 Rudolf Pierskała urodził się 13 października 1959 roku w rodzinie Alfreda i Małgorzaty z domu Mitschke. Wraz z rodzicami i trojgiem rodzeństwa: Janem, śp. Albertem i Cecylią dzieciństwo i młodość spędził we wsi Kamionka, należącej do parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Szkołę Podstawową ukończył w 1974 roku w Mechnicy, a w 1979 roku złożył egzamin dojrzałości kończąc Technikum Dokumentacji Budowlanej w Kędzierzynie-Koźlu. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie, które ukończył w 1985 roku zdobyciem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytułu magistra teologii na podstawie pracy pt.: Identyfikacja dziecka z bohaterem biblijnym w katechezie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 roku w katedrze opolskiej z rąk ówczesnego opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka.
 

7 grudnia 2013 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji opolskiej ze stolicą tytularną Semina. Święcenia biskupie otrzymał 11 stycznia 2014 w kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. Udzielił mu ich arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, z towarzyszeniem arcybiskupa Alfonsa Nossola, emerytowanego biskupa diecezji opolskiej, i Andrzeja Czai, biskupa diecezjalnego opolskiego. Jako swoje zawołanie biskupie przyjął słowa

Gaudium Evangelii nuntiare(Głosić radość Ewangelii )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. krótki film w opracowaniu
Pozdrowienia rudolf z folwarku
powrót
Odwiedzin ogółem: 004125 Odwiedzin dzisiaj: 3

Ilo osb on-line: 1