Wizytacja Duszpasterska
6 kwietnia 2014r. w Chrząszczycach
Wizytator ks. bp. Rudolf Pierskała
powrót
Folwark w sobotę 5 kwietnia  tylko przez godzinę przeżywał "Wizytację Duszpasterską". A jak było w parafii Chrząszczyce:  6  kwietnia 2014 r. ?
 
Wizytacja w kościele parafialnym rozpoczęła się o 10:30 i  trwała  znacznie dłużej. Jeszcze o godzinie 18- tej bp. Wizytator miał spotkanie robocze z Radą Parafialną . Jako  nauczyciel (były) wiem co to znaczy "Wizytacja". Wizytator nie składa "wizyty" w dosłownym znaczeniu. Wizytator w szkole sprawdza   nauczyciela jak na lekcji pracuje z młodzieżą (merytorycznie, dydaktycznie) i wystawia mu ocenę, która potem znajdzie się w aktach personalnych. 
 
Podobnie parafia. Parafia to samodzielna jednostka administracyjna diecezji, kierowana przez proboszcza  jest okresowo sprawdzana przez wizytatora (biskupa) a po jej zakończeniu, proboszczowi do akt wpisana jest ocena z pracy duszpasterskiej w powierzonej mu parafii. Wizytator    nie tylko od strony merytorycznej ocenia proboszcza - czyli sprawy związane  z krzewieniem wiary i przestrzeganiem  dekalogu wśród parafian.
 
Ocenie podlegają  również dobra materialne, które zostały proboszczowi powierzone. Kościół jako budynek, wyposażenie liturgiczne, dobra materialne dokumenty, obrazy, cenne rzeźby itd.  Plebania jako budynek, cmentarz i wiele wiele innych rzeczy, które stanowią własność kościoła - czyli parafii również są oceniane..  Wizytator, jak wielu pewnie zauważyło spotyka się i rozmawia z parafianami, z młodzieżą  z Radą Parafialną, Taka wizytacja   jest również okazją, żeby poskarżyć  na proboszcza. Musimy mieć świadomość, że to my parafianie stanowimy Kościół.
 
Nasi przodkowie wybudowali budynek - konsekrowany - czyli kościół i  wyposażyli w dobra materialne. Zrobili to przeszło 750 lat temu.  Każde następne pokolenie na przestrzeni prawie 8 wieków do naszego kościoła wnosiło coś nowego.  Remontowali, budowali od nowa, powiększali, po pożarze(1814)postawili nowy, potem na jego miejscu w latach 1921-23 wybudowali zupełnie nowy.
 
Każdy kolejny proboszcz jest gospodarzem, odpowiedzialnym za powierzony mu Kościół.
 
  Od założenia  (wybudowania prawdopodobnie 1093 lub 1099) według dokumentów 1260 rok, do 1810 roku nasz kościół był filią kościoła pw. Św. Krzyża w Opolu a naszym proboszczem był jednocześnie proboszcz tego kościoła. Pierwszym, znany z imienia proboszczem był  ks. Klemens.(1260).
 
Pierwszy protokół wizytacji (który znalazłem: biblioteka cyfrowa) "Parochus decimus  In pago Chrzambczitz"   Visitationberichte der Diozese Breslau Archidiakonat Oppeln. Protokół  jest obszerny i szczegółowy (w języku łacińskim)  Autor wymienia nawet nazwiska sołtysów z Rady Parafialnej  szczegółowo opisuje (budynek) - kościół i jego wyposażenie. Wspomina również o szkole w Chrzambczitz (1676).
 
 W historii naszej parafii  znajdziemy informacje co kolejny proboszcz przy pomocy parafian zrobił dla naszego kościoła. Nie będę tu wyliczał wszystkiego ani tego co zrobiono w ostatnich latach, bo to widać, gdy patrzymy z daleka i z bliska na nasz kościół. 
 
Wizytator ks. bp. Rudolf Pierskała nie złożył nam wizyty - On nas wizytował w imieniu ks. bp. Andrzeja, czyli sprawdzał jak funkcjonuje nasz kościół  i na podstawie tego co widział, usłyszał, przeżywał razem z nami podczas uroczystej (podniosłej) liturgii   - wystawi ocenę.
Nie znam oceny jaką wystawił nam ks. bp. Rudolf Pierskała, ale mogę się domyślać (sam byłem wielokrotnie oceniany przez wizytatora gdy pracowałem jako nauczyciel). Rejestrowałem Jego wizytację (dokument dla potomnych). Fotografowałem biskupa  (więcej niż 100 razy) Wiele razy celowo z maksymalnym przybliżeniem, aby z Jego twarzy wyczytać jakie odnosi wrażenie. Wyraz twarzy, oczy, gesty rąk - to świadectwa, które wiele nam powiedzą. Jego twarz na wszystkich ujęciach jest uśmiechnięta.  Podczas powitania u bram kościoła, podczas liturgii uświetnionej muzycznie (Chór Parafialny i Schola) w czasie  gdy ks. proboszcz Krystian  i pani burmistrz Róża (w imieniu Rady) składali sprawozdania  co dzieje się w naszej parafii, żadna informacja go nie zasmuciła.
 
Jego Uśmiech (zauważony również przez moich domowników podczas przeglądania materiału fotograficznego) dobrze nam wróży - jeśli chodzi o ocenę. Przypuszczam, że nie jestem osamotniony w tym spostrzeżeniu, że wielu z Was na Jego twarzy ten  uśmiech również zauważyła .
 
Skrócona relacja fotograficzna w załączeniu:
 
 
 
 
 
Wizytacja Duszpasterska ks. bp. Rudolf Pierskała w Chrząszczycach (fragment powitania)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niedziela godzina 18-ta spotkanie z Radą Parafialną.
 
w opracowaniu jeszcze krótki film
 
pozdrowienia z folwarku - rudolf
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 004249 Odwiedzin dzisiaj: 6

Ilo osb on-line: 1