Prezydent Rzeczypospolitej Polski
Bronisław Komorowski z Małżonką

Gościem Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim

Proszków 14 maja 2014 r.
powrót
 
Data, która zapewne zostanie dopisana  do wielowiekowej historii Miasta Prószkowa.


Dla  Mniejszości Niemieckiej w Polsce na dziś,   to  "Ważne Wydarzenie"
 
P.S. Dzięki pani Dagmarze Duchnowskiej mogę moim internautom przedstawić również chwilę powitania Pana Prezydenta w naszym Prószkowie.
fotografie dodano 17 maja 2014r.
 
 
Ceremonia powitania
 
Takie jest życie Prezydenta
 
 
 
Dziecko w wózeczku też doznało zaszczytu powitania
 
Skrót: Słowa powitania - Norbert Rasch (Przewodniczący/Vorsitzender - MN. na Śląsku Opolskim)
 

Sehr geehrter Herr Präsident, Szanowny Panie Prezydencie, w imieniu wszystkich Niemców województwa opolskiego witam Pana wraz z Małżonką bardzo serdecznie w Prószkowie.

 Herzlich Willkommen!

Witam wszystkich przybyłych gości.  Cieszymy się z Państwa wizyty i z faktu spotkania się z nami, opolskimi Niemcami. Mniejszość Niemiecka od wielu lat tworzy krajobraz kulturowy, intelektualny, gospodarczy i polityczny  tego regionu.
Dziś spotykamy się w Prószkowie, in Proskau, w jednej z 300 siedzib naszej organizacji, na terenie tradycyjnie zamieszkałym przez Mniejszość Niemiecką. Tu, jak i w wielu innych miasteczkach i wsiach kultywujemy tradycję naszych ojców i realizujemy ideę wielokulturowości, integracji i porozumienia. Do priorytetowych naszych zadań należy dbałość o podtrzymywanie naszej kultury i języka, oraz rozwój regionalny i praca na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Szanowny Panie Prezydencie!

Dzisiejszą wizytę Pary Prezydenckiej w naszej siedzibie odbieramy jako wielki gest poszanowania Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w tym Mniejszości Niemieckiej. Bardzo dziękujemy za ten symbol.

We wrześniu ubiegłego roku, podczas wizyty Pana Prezydenta w Kamieniu Śląskim pozwoliłem sobie poprosić Pana Prezydenta o spotkanie w Warszawie ale przyznam, że ta dzisiejsza wizyta ma dla nas jeszcze większe znaczenie. Mam nadzieję, że uda nam się za chwilę przedstawić niektóre kluczowe zagadnienia i wyzwania związane z funkcjonowaniem mniejszości niemieckiej w województwie opolskim.

Panie Prezydencie.
W działaniu ukierunkowanym na zachowanie własnej tożsamości, głównie rozwoju kultury i języka niemieckiego notujemy szereg trudności i niepowodzeń. A jest to nasze priorytetowe zadanie, gwarantujące rozwój naszej grupy narodowej.  Przed nami ogromne wyzwania.

Na płaszczyźnie ponadlokalnej, w wyzwaniach w relacjach dwustronnych (czyli co robimy dla naszego województwa) mamy duże osiągnięcia - zajmujemy się wzmacnianiem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwojem rodzimego rolnictwa.  Aktywnie włączamy się w realizację powstającej Specjalnej Strefy Demograficznej, głównie w obszarze polityki senioralnej, czerpiąc przy tym dobre wzorce z Niemiec i Austrii.

Szanowny Panie Prezydencie.
 Między innymi dzięki wsparciu ze strony Państwa Polskiego organizacje takie jak nasza mogą działać i się rozwijać. Jednak jest pewna sfera, która prócz wsparcia ze strony Państwa i Samorządów wymaga dodatkowo szczególnego zrozumienia, wrażliwości i akceptacji wśród całego społeczeństwa.
 
podczas dyskusji:
 
Bernard Gaida (przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce)
- zreferował temat szkolnictwa dla mniejszości niemieckiej w Polsce
 
Roman Kolek (Vice marszałek) oraz Ryszard Galla (poseł na Sejm RP)
 - zreferowali temat Demografii i polityki senioralnej 
Rafał Bartek (sekretarz)
- scharakteryzował temat promocji podstaw promniejszościowych.
 
 
 
Prószków godzina 12:05 - 14 maja 2014 rok
 
 
 
 
Za tymi zamkniętymi drzwiami Mniejszość Niemiecka na Śląsku Opolskim -
 gości Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
 Bronisława Komorowskiego
 
 
Przyjęcie się zakończyło (panowie pod drzwiami to tzw. "prezydencka ochrona")
 
na prószkowskim Rynku
 
Podstawiono samochód Prezydenta do dalszej podróży - kierunek Prudnik
 
Gospodarze i Goście
po rozmowach
 
Uwaga schody !
pamiętające XVIII wiek
 
 
 
 
Liderzy Mniejszości Niemieckiej
asekurują Prezydenta przy schodzeniu po zabytkowych schodach
 
 
Udało się.....
 
 
małżonkę asekuruje osobiście sam Prezydent
 
 
 
Jeszcze pamiątkowa fotografia i w drogę do Prudnika
 
 
Prezydent - z zaciekawieniem czyta informacje na tablicach...

.... gdzie ja się tu znalazłem......  wśród Niemców! ? ....pewnie prezes to znowu odpowiednio skomentuje.

nie martw się Bronek - tu na Śląsku mieszkają fajni ludzie, pomachaj im ręką na pożegnanie i nie zapomni pożegnać się z babcią Kamila z Domecka   (pieszczotliwie mówi żona do męża )
 
mąż posłuszny macha.
Ale ja się nie dziwię - wiadomo kto w Prószkowie rządzi - same kobiety.
 Krótki pobyt w naszym mieście i już się prezydentowa od naszej władzy tą choroba (rządzenia)  zaraziła. ( i prezydent macha do mieszkańców)
 
 
 
Serdeczne pożegnania..........
a te uśmiechnięte twarze mają naturalny wyraz
 
 
 
 
 - Pożegnanie z Prezydentem
Przypadkowy wybór osoby reprezentującej Mieszkańców gminy Prószków
 przypadł  Babci Kamila  z Domecka (gmina Komprachcice)
 
 
 
 
 
 
Pani Prezydentowa  na pożegnanie też nam pomachała
 
 
 
 
 
Do zobaczenia Panie Prezydencie!
 
 
Atmosfera wśród liderów Mniejszości Niemieckiej - wesoła.

czyli:  Biesiada z Prezydentem się udała.
 
 
Bernard Gaida i Ryszard Galla
 
 
 
Pani burmistrz Róża Malik
zacisnęła pięść i powiedziała..... to było udane spotkanie.
 
 
Sala biesiadna .....
po biesiadzie z Prezydentem
 
 
Roman Kolek (v-ce marszałek) i dr Norbert Honka
...
komentują wizytę Prezydenta w Prószkowie
 
 
 
Róża Malik - burmistrz Prószkowa i Józef Swacyna - starosta  Strzelce Opolskie
 
 
Chwila zadumy. (zarejestrowana przypadkowo moją kamerą, o czym myślą - tego nie umiem odczytać. Ale pewnie długo będziemy wspominać tą historyczną dla Prószkowa  i Mniejszości Niemieckiej na Śląsku,  prezydencką wizytę)
 
Ryszard Galla - Norbert Rasch- dr Norbert Honka i Bernard Gaida
 
 
 
pozdrowienia z folwarku rudolf
powrót
Odwiedzin ogółem: 005742 Odwiedzin dzisiaj: 3

Ilo osb on-line: 1