Remanent z Wrocławia 05.12.2014
Aniołki w Folwarku 03.01.2015.

Kolędy w Złotnikach  03.01.2015

powrót
Remanent z Wrocławia 05.12.2014
5 grudnia 2014 - DFK Folwark - Rita Żur (przewodnicząca)
 zorganizowała  jednodniowy wyjazd do Wrocławia
 na Jarmark Bożonarodzeniowy.
 
  Jarmark był tylko pretekstem. Głównym punktem programu było zwiedzanie miasta i jego zabytków, starego pamiętającego czasy "Geografa Bawarskiego 843, pełnego pamiątek Wrotizli, civitates o tysiącletniej burzliwej  historii, która obejmowała cały historyczny Śląsk.

 
Plemiona śląskie (mieszkańcy) miały niewiele okazji zaznania spokoju. Pierwsza ekspansja Państwa Wielkomorawskiego nastąpiła pod koniec IX wieku. Bizantyjska misja świętych Cyryla i Metodego (863), a po zabójstwie św. Wacława (929), Czechy i  wpływy niemieckie (chrześcijaństwo łacińskie) wzięły górę.  Mieszko I , po zbrojnym zdobyciu Śląska w roku 991/2  i przyłączeniu do państwa Polan,  przygotował dokument
Dagome iudex, w którym poinformował Stolicę Piotrową, że Wrotizli należy do niego. Bolesław Chrobry (992-1025) zakłada biskupstwo Vratislavia.
 
Kościelna metropolia okazała się znacznie trwalsza niż królestwo Bolesława Chrobrego. Bo już od jego śmierci 1025 do 1335 (trzysta lat),  Wrotizla i cały Śląsk - to kość niezgody pomiędzy Czechami i Piastami na tronie polskim. Niezgoda wśród Piastów była tak wielka, że  potomkowie Krzywoustego, którzy w tym czasie rządzili na Śląsku, przeszli na stronę Czech (1335) do królestwo Luksemburgów.  Po bezpotomnej śmierci Ludwika (1526) Śląsk i Vratislavi na dwieście lat znalazły się w cesarstwie Habsburgów. To były burzliwe czasy: protestantyzm, defenestracja praska 1618, przymusowa rekatolicyzacja, emigracja protestantów oraz wojna 30-to letnia.  Po wojnach  śląskich (1740-1745), Breslaw i Śląsk znalazły się w cesarskich  Prusach, nosząc nową oficjalną nazwę Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego aż do 1806 r. Od 1806 roku Breslav stał  się niemieckim Breslau. W 1945 po upadku "Festung Breslau" miasto przyjęło nazwę Wrocław.
 
W lipcu 1983 roku papież odwiedził Wrocław, w czerwcu 1985 po 40 latach oficjalnych szykan udostępniono "Panoramę Racławicką" przywiezioną z Lwowa.
 
W czasie II Wojny światowej wiele śladów 1000 letniej historii Wrotizli, Breslav, Breslau,  uległo bezpowrotnej zagładzie, a przez następne powojenne lata  celowo zniszczone - cegły ze zburzonych murów i wiele innych skarbów wywożono do odbudowy Warszawy. 
 
Po „
mszy pojednania” - 12 listopada 1989 w Krzyżowej, gdzie „odwieczni wrogowie” (Helmut i Tadeusz) w historycznym geście przekazali sobie „Znak Pokoju”, potwierdzając tym samym legalność włączenia Wrocławia do Polski.
W 1990 roku uchwalono kompleksowy plan rozwoju miasta. Dziś ocalałe resztki dawnej świetności Wrotizli, Nowi Wrocławianie starają się pokazać światu i dzięki im za to!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aniołki odwiedzały wszystkie dzieci  w Folwarku śpiewając kolędy.
 

 Ziemia  w grzechach pogrążona.

 Grzeszy ojciec, grzeszy matka,

grzeszy babka i prababka,

sąsiad, dziadek i sąsiadka

 

A  szczególnie Lucyfera w piekle  cieszy ,

 że najbardziej nasza władza grzeszy...

Śpij spokojnie  Lucyferze,

twojej władzy nikt ci nie odbierze.

 
 Grupę dzieci w Folwarku  prowadziła Mariola  Kornek
 
 
 
Kolędowanie po grochówce, grzanym winie i kiełbaskach w Złotnikach  -bez komentarza (kolejność fotografii zupełnie przypadkowa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi i zastrzeżenia kierować na adres zmarzly@op.pl 
pozdrowienia z folwarku rudolf
powrót
Odwiedzin ogółem: 003982 Odwiedzin dzisiaj: 2

Ilo osb on-line: 1