Schola Parafialna ma 10 lat
31-01-2016
powrót
   Już dziesięć lat Katarzyna Długosz profesjonalnie umuzykalnia naszą parafialną młodzież. Nikogo nie trzeba przekonywać, że Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. By śpiewać w Scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne i najważniejsze jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić.
  Współczesna Schola spełnia dwojakie funkcje: pierwsza związana jest z liturgią, przeżywanie Ofiary i Zmartwychwstania, głoszenie chwały Bożej; druga związana z osobistym przeżywaniem estetycznym śpiewaków, a także z ich przygotowaniem muzycznym - edukacją muzyczną.
 
  Wartości estetyczne są bliskie wartościom moralnym. A co mamy na codzień? Jesteśmy świadkami  zapaści w obszarze wychowania dzieci i młodzieży. Ciągłe reformy oświaty (od wyborów do wyborów)  stały się ciosem dla wielu dziedzin wychowania, w szczególności dla edukacji estetyczno-artystycznej, zwłaszcza muzycznej. Szkoła tej edukacji nie gwarantuje.  W planach nauczania przeznacza się 1 godzinę  tygodniowo na  muzykę i plastykę. Nowy przedmiot "sztuka" ma  uczyć wrażliwości i poczucie piękna - szeroko pojętej kultury, która ma być sposobem istnienia człowieka.
  Brak równowagi w świecie emocji i piękna, brak lub za mało muzyki w szkole skutkują problemami wychowawczymi młodzieży, której kultura i dobry smak, poddane różnym niekontrolowanym wpływom, dryfują na manowce.
 
  W moim przekonaniu, nikogo też nie trzeba przekonywać, że rozwijanie zdolności w tym zdolności muzycznych młodzieży należy rozwijać bardzo wcześnie, "czym skorupka nasiąknie za młodu  tym na starość trąci". A bezmyślne populistyczne eksperymentowanie  na żywym organizmie jakim jest dziecko, młodzież to zbrodnia, którą odkryjemy za kilka lat. Wychowanie człowieka to długoletni proces a nie jednorazowa akcja, której  jesteśmy obecnie świadkami. 
 
  Dlatego z wielkim uznaniem patrzę na pracę  Pani Katarzyny Długosz, która od dziesięciu lat mozolnie i wielkim uporem uzupełnia tak istotną  lukę w edukacji naszej młodzieży. W naszej Parafialnej Scholi młodzież od najmłodszych lat odnajduje wartości uniwersalne, odczucie sacrum i przeżycia estetyczne, emocje i piękno muzyki.
Dziękujemy Kasiu !!!
 
 
Relacja fotograficzna z okazji 10-tych  urodzin w naszym kościele   
 
 
Schola Parafialna Chrząszczyce

 
 
Katarzyna  Długosz
od 10 lat sprawuje opiekę pedagogiczną
nad Scholą Parafialną w Chrząszczycach
 
 
Wyróżnienia i podziękowania
 z okazji dziesięciolecia dla członków Scholi
przekazuje
Burmistrz miasta Prószkowa
Róża Malik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pozdrowienia z folwarku rudolf
 
 
powrót
 
Odwiedzin ogółem: 002861 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1