Gala
"Magnolia Powiatu Opolskieg
o"
Nagroda Starosty

Hotel Arkas - Prószków 25listopada 2016 r.
powrót

 Quo vadis Domine ? — dokąd idziesz Panie? Zginąć wpośród  błysku mieczy dla ojczyzny, tak jak to czynili nasi przodkowie.

To łatwiej im przyszło niż dziś - zdobywać się co dzień  na kilka godzin pracy nużącej i jednostajnej dla dobra społecznego.  Osoby lub zespoły, które potrafią jeszcze coś pożytecznego, służące dobru społecznemu, zrobić - kojarzymy jako kiepski żart.  

 
 Ale media donoszą, że patriotów mamy wielu,  w zamian "Judymów" - Stefana Żeromskiego jest coraz mniej, bo otacza nas zewsząd konsumpcjonizm. A przecież na nieśmiertelność trzeba zarobić. Kto żył dla społeczeństwa, przelewał krew i dla niego pracował - choć już go nie będzie - to jego czyny żyją i żyć będą.
 

 Właśnie - Magnolia Powiatu Opolskiego – Nagroda Starosty Opolskiego, to uhonorowanie osób, których działanie i praca przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu opolskiego, którzy  swoim działaniem skierowani są na drugiego człowieka. PRO PUBLICO BONO.

 
Tegoroczna trzecia edycja jest powiązana z dwoma jubileuszami: 15 rocznicą podpisania umowy o współpracy partnerskiej z powiatem Saalfled – Rudolstadt z Niemiec i 10 rocznicą współpracy z powiatem Dolina na Ukrainie.
 
Członkowie delegacji z Ukrainy: Viktor Gromysh,  – wicestarosta Doliny, Oksana Yakymiv,  - dyrektor Wojewódzkiego Centrum dla dzieci z wadami wzroku w Wygodzie, Bogdan Lenigevych, – radny wojewódzki,  Vytailj Skrypnyk, Liliana Pengryn, Sofia Yakymiv.
Członkowie delegacji z Niemiec: Mathias Moersch – przewodniczący Stowarzyszenia Partnerstwa Powiatu, Lothar Reinwarth, Stefan Schwarzbach,  Frank Persike.
 
KATEGORIA PRO PUBLICO BONO
 

Nagrodę Starosty Opolskiego w kategorii Pro Publico Bono otrzymali:


Stowrzyszenie Partnerstw Powiatu Saalfeld – Rudolstadt:

Reinwarth Lothar, Hans Joachim Schubert i Mathias Moersch.

Uzasadnienie: Od 1998 roku  niemieccy urzędnicy, pracownicy banków obdarowują naszych wychowanków indywidualnie przygotowanymi podarunkami. Inicjatorem działań jest Reinwarth Lothar, a dołączyli do niego Hans Joachim Schubert i Mathias Moersch. Panowie przywożą również nowoczesny sprzęt AGD i artykuły niezbędne dla usamodzielniających się wychowanków.  

Kapituła wyróżniła w kategorii Pro Publico Bono  Huberta Michala,
 
 
Strażak, organizator życia kulturalnego dla członków OSP w Czarnowąsach, twórca zespołu teatralnego przy ochotniczej jednostce straży pożarnej. Przede wszystkim człowiek, który nie zważając na własne straty, a „wielka woda” w 1997 zniszczyła mu nowy dom, niósł pomoc poszkodowanym. Człowiekiem, o którym można powiedzieć za Mikołajem Gogolem: „Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.”

 

 

KATEGORIA FIRMA ROKU
Nagrodę Starosty Opolskiego w kategorii Firma Roku otrzymał:  Heinrich Nyolt,
 
 
Właściciel firmy TinaLED w Dębskiej Kuźni. W powiecie opolskim stworzył blisko 80 miejsc pracy, na rynku gospodarczym działa od 1997 r. Aktualnie jego zakład TinaLed, specjalizuje się w produkcji modułów i telebimów LED, opraw oświetleniowych oraz elektroniki w technologii SMD. Pan Heinrich Nyolt wyróżnia się aktywność społeczną i gospodarczą, wspiera inicjatyw lokalne. Miłośnik piłki nożnej, społecznik, pomysłodawca i sponsor pierwszej w województwie opolskim niemieckojęzycznej szkółki piłkarskiej, która stała się inspiracją dla podobnych w powiecie i poza nim. Inicjator  i fundator przebudowy boiska sportowego w Chrząstowicach.

 
KATEGORIA SPORTOWIEC ROKU
Nagrodę Starosty Opolskiego w kategorii Sportowiec Roku otrzymał:  Rafał Pasierbek
 
alias "Stunter 13". Motorami interesuje się od 6 roku życia, w wieku 17 lat, jako debiutant w świecie stuntridingu zdobył mistrzostwo Polski. Mistrz Świata Ekstremalnych Sportów Motocyklowych, obecnie uważany za najlepszego zawodnika na świecie. Zapraszany na wszystkie liczące się w świecie motocyklowym zawody i pokazy. Jeździł w Stanach Zjednoczonych, Dubaju, w Indiach, Izraelu, Egipcie, Wietnamie, Kolumbii, na Wyspach Curacao (Karaiby), Jamajce, Japoni, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii. Najważniejsze zwycięstwa: zawody XDL w Indianapolis w 2011 i 2012 roku oraz GP Stunt 2013 w Bydgoszczy. W jego imieniu nagrodę odebrał Zdzisława Salera.
 
Kapituła wyróżniła w kategorii Sportowiec Roku Karateków - Michała i Rafała Talagów,
 
 Na co dzień trenują w Klubie Karate Nidan w Zawadzkim. Michał jest obecnie najlepszym zawodnikiem w kraju w swojej kategorii wiekowej, a ma zaledwie 11 lat. 17 letni Rafał, natomiast uplasował się w pierwszej piątce na Mistrzostwach Świata Karate  Shotokan w Liverpoolu, wielokrotnie zajmował miejsce na podium w zawodach krajowych i międzynarodowych. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. 
 
 
KATEGORIA ANIMATOR KULTURY
 
Nagrodę Starosty Opolskiego w kategorii Animator Kultury otrzymała:  Pani Elżbieta Scheitza
  Wielokrotna laureatka konkursów sztuki ludowej, konkursów kroszonkarskich, mistrzyni śląskiej makówki, którą podaje podczas wieczerzy wigilijnej dla samotnych w Dobrzeniu Wielkim. Kolację dla ponad 200 osób od lat przygotowują wspólnie z mężem i radą sołecką. Działa na rzecz propagowania kultury Śląska Opolskiego. Utwory wykonywane przez kierowany przez nią zespół folklorystyczny „Dobrzenianki” przypominają o wielokulturowości naszej ziemi. Pieśni brzmią po polsku, po niemiecku i po śląsku

.

Kapituła wyróżniła w kategorii Animator Kultury panie Adelajdę Pasoń i Katarzynę Paszulę.
 
Katarzyna Paszula  nauczycielka historii i przyrody w chrząstowickiej PSP.
Od 2004 roku prowadzi Zespół Kółka Regionalnego. W jego ramach przygotowywała z uczniami sceny z życia dawnej opolskiej wsi: darcie pierza, polterabend, fragment wesela - wypros, bery czyli wodzenie niedźwiedzia. Aktualnie przygotowuje książkę o historii Dębskiej Kuźni. Zapraszana do szkół gdzie prowadzi lekcje regionalne, opowiadając o śląskich zwyczajach i obyczajach szczególnie związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Pasjonatka, dzięki której pamięć o tradycjach pradziadów nie zaginie.
 

 

Adelajda Pasoń wypromowała Niemodlin, a kierowany przez nią dom kultury wprowadziła na Parnas - tworząc imprezy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, by wspomnieć tylko „Oceany” konkurs na interpretację Piosenki Agnieszki Osieckiej, „Święto Karpia” – projekt promujący produkt lokalny czyli karpia, czy wreszcie Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik”.

 

KATEGORIA EDUKATOR ROKU   
 
Nagrodę Starosty Opolskiego w kategorii Edukator Roku otrzymała: Pani Gizela Przybyła.
 
Osoba, dla której wspieranie rozwoju dzieci jest dobrem nadrzędnym. Nie boi się nowości wprowadzając inicjatywy pedagogiczne, realizuje nowoczesne projekty edukacyjne, które podnoszą efektywność kierowanego przez nią przedszkola razem z wychowankami wielokrotnie brała udział w regionalnych, wojewódzkich, krajowych  i międzynarodowych wystawach, giełdach, tematycznych konkursach innowacyjnych otrzymując tam główne nagrody.

 

KATEGORIA NAGORDA SPECJALNA

Nagrodę specjalną Starosty Opolskiego otrzymała pani Oksana Yakymiw,
 
Dyrektorka Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjnego dla dzieci z wadami wzroku i dzieci niewidzących w Wygodzie na Ukrainie. Pani Oksana bierze czynny udział w krzewieniu polskiej kultury,
a szczególnie kultury powiatu opolskiego. Łamie stereotypy, wskazując zalety wielokulturowości i harmonijnego współżycia pomiędzy ludźmi różnych narodowości
.
 

KATEGORIA BIAŁA MAGNOLIA

Białą Magnolię otrzymała pani Helena Gruszka.
 
Przez całe życie zawodowe związana z działalnością kulturalną. Promowała i popularyzowała dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego  - aktywizując między innymi zespoły ludowe kultywujące folklor polski, śląski, niemiecki oraz przywieziony z kresów. Autorka szeregu inicjatyw o zasięgu regionalnym. Wspomnieć tu należy lekcje muzealne prowadzone w opolskim skansenie, formy teatralne grane w plenerach Muzeum Wsi Opolskiej. Z jej inicjatywy Pani Heleny Gruszki, powrócił najstarszy jarmark - Jarmark Kroszonkarski, na antenie Radia Opole pojawił się „Jarmark na Fali”. Jarmark Jesienny przekształcił się w Jesienne Targi Sztuki Ludowej, a pszczelarze zyskali Targi Pszczelarskie. W czasie kiedy pani Helena pełniła funkcję kierownika Działu Udostępniania i  Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej współpracowała z grupami obrzędowymi, teatrem Lalki i Aktora, Teatrem ECO Studio, Opolskim Bractwem Rycerskim, a przede wszystkim ze wszystkimi szkołami i ośrodkami kultury na terenie województwa opolskiego. Jako dyrektor ozimskiego Domu Kultury przyczyniła się rozwoju ruchu  teatralnego, popularyzacji  obrzędów i zwyczajów ludowych, kultury muzycznej, tańca, plastyki, fotografii, czytelnictwa wśród mieszkańców. Jej staraniem reaktywowano między innymi Ozimską Orkiestrę Dętą.
 
Rolę gospodarzem uroczystości pełnił Henryk Lakwa - Starosta Opolski.

Na sali obecnych było wiele oficjeli szczebla wojewódzkiego oraz  gminnego, ale głównymi bohaterami  byli zasłużeni wyróżnieni przez swoje środowiska - Prawdziwi Patrioci Naszych Czasów. I obyśmy dalej  żyli  w takich czasach,  w których medale wręcza się tylko ludziom pracującym dla ludzi  - PRO PUBLICO BONO. Niech medal Virtuti Militari na zawsze pozostanie historią.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATEGORIA PRO PUBLICO BONO
Stowrzyszenie Partnerstw Powiatu Saalfeld – Rudolstadt - oraz  Hubert Michala  strażak
 
 
KATEGORIA FIRMA ROKU
Heinrich Nyolt,
 
 
KATEGORIA SPORTOWIEC ROKU
 Rafał Pasierbek
 
 
 
 
KATEGORIA SPORTOWIEC ROKU
Michał i Rafał Talaga
 
 
 
 
KATEGORIA ANIMATOR KULTURY
Elżbieta Scheitza -  Adelajda Pasoń i Katarzyna Paszula.
 
 
KATEGORIA EDUKATOR ROKU   
Gizela Przybyła
 
 
 
 
 
KATEGORIA NAGORDA SPECJALNA
Oksana Yakymiw
 
KATEGORIA BIAŁA MAGNOLIA
 Helena Gruszka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pozdrowienia z folwarku rudolf
 
uwagi i zastrzeżenia kierować na adres zmarzly@op.pl
powrót
 
Odwiedzin ogółem: 003492 Odwiedzin dzisiaj: 4

Ilo osb on-line: 1