Po zmianie państwowości w 1945 roku. "Tragedia Górnośląska "

Wspomnienia nad mogiłami ofiar w Łambinowicach

29 stycznia 2017r

powrót
 

Gdy rozum śpi, budzą się demony.

   Na przestrzeni wieków zmiana granic i zmiana przynależności państwowej Śląska odbywała się wielokrotnie.  W początkach średniowiecza nasi przodkowie przypisani zostali do państwa Wielkomorawskiego, którym rządzili Mojmirowicze (875-906). Po ich upadku  nasze ziemie przejęli czescy Przemyślidzi (906-990). W 990 roku  Mieszko I  wspomagany zbrojnie przez cesarza niemieckiego przyłączył Śląsk do Państwa Polan.  Rok 1037 - Śląsk wraca na 13 lat do  Czech. W roku 1138 Śląsk zostaje dzielnicą senioralną Władysława II. Potem był już tylko przez kolejne dwieście lat kością niezgody pomiędzy Polanami i Czechami. Od początku  XVI wieku  Śląsk stał się dla Habsburgów złotą  kartą płatniczą i wielokrotnie zmieniał właścicieli. W połowie XVIII wieku po kilku wojnach stał się własnością Prus. W XIX wieku po zjednoczeniu państewek niemieckojęzycznych został włączony w skład  Niemiec.   

 

   Pierwsza Wojna Światowa podzieliła historyczny Śląsk na trzy części. Podział, który nie satysfakcjonował żadnej strony wywołał trzy Powstania Śląskie. Ostateczny podział  był jednocześnie początkiem aktywności polityków, którzy doprowadzili do wybuchu najstraszliwszej w dziejach ludzkości II Wojny Światowej, po której Śląsk w znaczącej części znalazł sie w granicach dzisiejszej Polski. Chociaż dopiero w 1956 roku w Moskwie ustalono ostateczne  granice z Czechami.  

Rok 1945 i kolejne następne lata,  zmiany przynależności państwowej  okazały się dla wielonarodowego Śląska najtragiczniejsze w dziejach. Dla tych którzy nie mieli okazji poznać tych dziejów - ponieważ polityka przez 70 lat (dwa pełne pokolenia) starannie ukrywała wszystkie zbrodnie popełnione na ludności cywilnej przez wojska sowieckie a potem przez Polaków za przyzwoleniem nowych  administratorów w osobach Władysława Gomółki i Aleksandra Zawadzkiego -  polecam pięć wydawnictw:

1- "Czas Przełomu" autor. Ks. Andrzej Hanich (Opole 2008)

2- "1945 Wojna i Pokój" autor:  Magdalena Grzybałtowska

3- "Po wojnie Obóz Pracy  w Łambinowicach" pod redakcją Renaty Kobylarz - Buły

4- "Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce " (1945-1950)  Autor Edmund Nowak (Opole 2002)

5- "Mała Zbrodnia" - Polskie powojenne komunistyczne - Obozy Pracy koncentracyjne Karne -  autor Marek Łuszczyna

Posłowie na okładce -  do pozycji 5: Ta książka nie powinna się ukazać. Nie będzie łatwa i przyjemna. Nie udowodni, że polskie obozy koncentracyjne nie istniały. Nie zaprzeczy bestialstwu i okrucieństwu polskich strażników. Nie powie, że wraz z "wyzwoleniem" przez Armię Czerwoną czas makabrycznych obozów na ziemiach polskich dobiegł kresu. Marek Łuszczyna przedstawia wstrząsający reportaż.

 

  Każda wojna i czas powojenny to okres gdy rozum człowieka śpi - budzą się demony i najgorsze instynkty, niespotykane w świecie zwierząt,  określane   zwykłym rozumem jako bestialskie. Właśnie o takich bestiach, którym  zabijanie, mordowanie i torturowanie sprawiało przyjemność, dawało satysfakcję zemsty. W dodatku kaci przez wiele lat mieszkali wśród nas - czuli się niewinni. Zmarli nieosądzeni.  

 
O tym i wielu innych okrucieństwach przeczytacie w pozycjach (1-5)

 

   Łambinowickie uroczystości wspomnieniowe rozpoczęły się w kościele modlitwą celebrowaną przez ks. proboszcza Adama Ciosmaka. Homilię wygłosił ks. dr Piotr Tarliński.

Wśród Oficjeli:
Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu pani Sabine Haake
Poseł na sejm RP  Ryszard Galla
V-c Marszałek Województwa Opolskiego pan Roman Kolek
TSKN reprezentował Rafał Bartek  i czynił honory gospodarza.

 
 
Krótka relacja filmowo- fotograficzna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uroczystości na cmentarzu w Łambinowicach prowadzi Rafał  Bartek   przewodniczący TSKN  - film
 

Konsul RFN  Sabine Haake podczas uroczystości na cmentarzu  - film
 
 
 
 
 
 
 
 
Wspólna modlitwa za wszystkie ofiary Tragedii Górnośląskiej celebruje ks. dr Piotr Tarliński  (film   3:59)
 
 
 
 
 
 
 
pozdrowienia z folwarku rudolf
powrót
 
Odwiedzin ogółem: 003543 Odwiedzin dzisiaj: 3

Ilo osb on-line: 1