DFK Folwark
 Jahresversammlung SKGD der Gemeinde Proskau in Follwark

14.03.2017
powrót
 

   W tym roku na coroczne  Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze  Mniejszości Niemieckiej w naszej prószkowskiej gminie organizatorzy wybrali Folwark. Jahresversammlung otworzył przewodniczący Norbert Rasch. Po powitaniu delegatów z poszczególnych sołectw (naszej gminy) delegaci wybrali Vorsitzenden der Versammlung - przewodniczącego zebrania - jednogłośnie wybrano Różę Malik. 

 Vorsitzender Gemeindevorstand der Sozial-Kulturellen Gesellschaft in Proskau - Norbert Rasch,  przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w roku 2016. Wszystkich ważnych tematów było wiele - Schatzmeister skarbnik - pani Sylwia Białończyk złożyła  sprawozdanie finansowe, które komisja rewizyjna oceniła pozytywnie.  Zarządowi jednogłośnie - udzielono "Entlastung - absolutorium", za rok 2016.

  Dyskusja konstruktywna rozpoczęła się dopiero podczas omawiania zadań na bieżący rok.  Proponowane propozycje przegłosowano i  zostaną ujęte w planie na rok 2017. Na zakończenie Norbert Rasch przedstawił  nowego przewodniczącego DFK Przysietz  Krzysztofa Janikulę, którego zebrani przywitali brawami.

  Goście honorowi: Starosta Powiatu Opolskiego Henryk Lakwa podczas dyskusji  zachęcał do składania wniosków  -- kandydatów z naszej gminy (osoby lub zespoły) do powiatowej nagrody "Magnolia", przypomniał również o nadchodzących wyborach do samorządów - pomyślcie o dobrych kandydatach.
  W podobnym tonie o nadchodzących wyborach wypowiadał się również Krzysztof Wysdak - członek Zarządu Powiatu Opolskiego. Przypomniał, że wskutek zmiany granic miasta, rozkład elektoratu  mniejszości niemieckiej rozstał niekorzystnie podzielony,   nie wiadomo też  jaka forma ma obowiązywać podczas wyborów.  Tylko pełna mobilizacja elektoratu i "mocni" kandydaci gwarantują nam dobre wyniki.

Organizacyjnie spotkanie delegatów przygotowały: Teresa Iwańska i Danuta Zmarzły
 
P.S. do mojej propozycji.

Historia naszej Ziemi na przestrzeni mojego życia była i jest przez media  językowo skutecznie manipulowana. Celem manipulatora jest wywarcie korzystnego wpływu na odbiorcę (osobę lub grupę).  Podam kilka przykładów.

- Holokaust miał miejsce w Auschwitz Birkenau  nie w Oświęcimiu
- Tragedia Boguszycka miała miejsce w Gotesdorf, Oderfelde,  Glockenau,  Klein und Gross Schimnitz.  
Tragedia Obozowa Jeńców Wojennych miała miejsce  w Lamsdorf  nie w Łambinowicach
- Tragedia Górnośląska miała miejsce już w Łambinowicach, Gliwicach, Świętochłowicach, i  w 100 innych miejscach na Śląsku. Jak mi wiadomo dotknęła również wielu mieszkańców naszej parafii w Chrząszczycach.  Ks. Jan Skorupa został internowany jeszcze w 1952 roku za rozmowy po niemiecku z parafianami. A biskup Józef Marcin Nathan  (Branice) został przez władze w 1945 roku zmuszony (za niemieckość) do opuszczenia swojego wikariatu - przekazano go władzom czeskim, gdzie wkrótce zmarł.

  Jeśli chodzi o naszą okolicę to najczęściej łączymy Tragedię Boguszycką z Tragedią Górnośląską. A to błąd - bo chociaż jej skutki śmierć i cierpienia były te same, to każda była wywołana z zupełnie innej przyczyny.  Tragedia Boguszycka to skutek wojny. Dla ludności każda wojna to tragedia, też ta dzisiejsza w Syrii.

   Tragedia Górnośląska to reakcja powojenna, po traktacie poczdamskim, trwająca jeszcze kilka lat po 1945 roku. Dotknęła nie tylko Niemców w Łambinowicach i innych obozach ale również wielu Ślązaków pro polskich.  Dlatego (moim zdaniem) ostatnią niedzielę stycznia należy - dla pamięci -  odpowiednio akcentować.
Polecam literaturę - ostatnio na rynku można znaleźć wiele w tym temacie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pozdrowienia z folwarku rudolf
powrót
 
Odwiedzin ogółem: 002916 Odwiedzin dzisiaj: 2

Ilo osb on-line: 1