Sakrament Bierzmowania
Chrząszczyce 28 kwietnia 2017
                                                                          powrót
Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują niewysłowiony Dar Ducha Świętego. Gestem biblijnym stosowanym przez Apostołów - włożenie ręki biskupa na głowę kandydata, kreślenie znaku krzyża na czole bierzmowanego oznacza,  " masz prawo i obowiązek wyznawania swojej wiary świętej i odważnie ją wyznawać"
 
Chrzest - daje początek nowemu życiu,   bierzmowanie - umacnia i jeszcze ściślej wiąże z kościołem
- mocą Ducha Świętego - dając moc do apostolstwa.
 
Idźcie i Głoście
Uroczystość miała miejsce w kościele parafialnym pw. MB Szkaplerznej i św. bp Stanisława w Chrząszczycach. Szafarzem sakramentu był ks. bp. Paweł Stobrawa - biskup pomocniczy diecezji opolskiej. Kandydaci przystępujący do bierzmowania przygotowani do tego sakramentu przez proboszczy ze wszystkich parafii, przyjechali do Chrząszczyc - największego kościoła w naszym dekanacie - razem za swoimi duszpasterzami. Świątynia była zapełniona. Muzycznie uświetniła uroczystość Schola Parafialna Chrząszczyce. Rolę gospodarza pełnił ks. Krystian Ziaja, proboszcz parafii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ewentualne uwagi i zastrzeżenia kierować na adres zmarzly@op.pl
relacja filmowa jeszcze w opracowaniu
powrót
 
Odwiedzin ogółem: 003330 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1