Jubileusz
125 lat OSP Złotniki
20 maja 2017r.  w Złotnikach
powrót
 
 
 
  W Województwie Opolskim  zarejestrowanych  jest 543 Ochotniczych Straży Pożarnych. Ale takich jak Złotnicka jest tylko jedna. Nie tylko wiekiem się różni od pozostałych, ale i sprawnością. Według dokumentu sporządzonego w dniu 22 sierpnia 1892 - raport rozliczenia kosztów przebudowy starego pomieszczania na nową strażnicę - wynika, że  druga - nowa strażnica wybudowana została ze składek mieszkańców trzech wsi: Złotniki, Chrząszczyce i Nowa Kuźnia.  Od tego czasu Minęło 125 lat!
 
  Jakaś forma organizacyjna pewnie istniała już wcześniej, i powstała po roku 1814, gdy spłonęły całe Złotniki i Chrząszczyce wraz kościołem pw. Św. Stanisława,  ale dokumentów o Feuermannach i Brandmeistrach w tym temacie niema.
 
  Jubileusz 125-lecia świętowano hucznie, pomimo chłodnej aury. Złotniki gościł wiele zagranicznych, od lat zaprzyjaźnionych strażaków z Austrii, oraz wielu oficjeli gminnych i krajowych z posłem na Sejm RP. Ryszardem Gallą na czele. Naszą gminę reprezentowała pani burmistrz Róża Malik w mundurze strażaka.
 
 
 Godzina 13:oo zbiórka pod remizą, skąd za Orkiestrą Dętą Prószków pod batutą  Tamburmajora Andrzeja Bojarskiego, ruszyła kolumna pod osłoną dwóch wozów bojowych i przemaszerowała ze Złotnik do kościoła parafialnego w Chrząszczycach.
 
 W kościele uroczyste okolicznościowe powitanie ks. dr hab. Krystian Ziaja, liturgia celebra i homilia ks. mł. bryg. Józef  Urban, całość uświetniona muzyką w wykonaniu Orkiestry Dętej Prószków, akompaniament na organach Katarzyna  Długosz. Po liturgii wspólna fotografia i przemarsz na boisko w Złotnikach, gdzie odbyły się wszystkie oficjalne i rozrywkowe punkty bogatego programu. Oficjalnym programem sterował pan prezes Jerzy Wocka,  rozrywkowe zespołu młodzieżowe sterował pan  Alojzy Piechaczek przewodniczący DFK Złotniki. 
 
  Powitania, przemówienia, pozdrowienia od nieobecnych (Starosta Powiatu Opolskiego Henryk Lakwa), honorowanie medalami resortowymi i dyplomami zajęło przeszło dwie godziny programu. W drugiej części były już tylko pokazy mażoretek, tancerek Scorpion Dance, śpiew młodzież naszego "Studia Piosenki" Prószków pod kierownictwem pani Violetty Plotnik, oraz pokaz akrobacji na jednym kółku bez kierownicy w wykonaniu młodzieży z Żywocic. Po akrobacjach już byłem w drodze do domu.
 
  W miarę czasu postaram się w tym miejscu pokazać kilka fragmentów - reszta do archiwum dla potomnych.
 
Kolejność fotografii,  imienny wykaz odznaczonych - zasłużonych - wyróżnionych podczas części oficjalnej przedstawiam dopiero niżej.  Taka kolejność może się nie podobać - uhonorowani zasłużyli by być na pierwszej stronie. Ale dla porządku niech będzie według programu.   
 
 
Złotniki na placu przed remizą godz: 13:3o - 20 maja 2017 rok
Orkiestra Dęta Prószków i tambumajor Andrzej Bojarski z batutą.
 
Komendant Tadeusz Domardzki - zatrzymuje ruch na drodze.
 
     
     na przystanku  w Chrząszczycach jedna osoba i moja kamera
czekamy na przemarsz kolumny do kościoła
 
 
idą mówi dziewczynka.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobota 20 maja 2017
Pierwszy fragment - przemarsz - Złotniki / Chrząszczyce  do kościoła na nabożeństwo
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmenty homilii podczas nabożeństwa w kościele parafialnym w Chrząszczycach (fragment 2)
 
 
ks. mł. brygadier Józef Urban
opiekun duchowny strażaków
 
 
 
 
 
Wszyscy zmieścili się w kadrze

 
Po nabożeństwie w drodze na złotnickie boisko
 
Część II Jubileuszu 125-lecia OSP Złotniki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imienny wykaz odznaczeń z okazji jubileuszu 125-lecia OSP.

 Odznaczenia wręczali :

 Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druhna Teresa Tiszbierek

  Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP druh Andrzej Puławski.

Okolicznościowe ,,PODZIĘKOWANIA" przekazywali:

  burmistrz Róża Malik

 prezes OSP w Złotnikach Jerzy Wocka

 

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Wójcik Henryk - Lazik Ludwik - Wocka Józef - Chudala Ryszard - Drygała Krzysztof

 

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Przybyła Norbert - Nowak Joachim - Piechaczek Jan

 

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Klimas Kamil -  Josef Ritt  - Kochanek Dawid  - Josef Riegenthaler    

Piechaczek Norbert - Kochanek Mateusz - Kochanek Patryk - Kochanek Michael - Mrocheń Patryk

 

Medal Honorowy im Bolesława Homicza

 -  Róża Malik  -  Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach 

 w jej imieniu odznaczenie odebrał jej prezes Jerzy Wocka

 
 

Medal Honorowy im Johannesa Hellmana

 Ernest Lazik  - Jan Chudala

 

Honorową Odznaką ,,Za Zasługi dla Wojew. Opolskiego”  

  Jerzy Wocka

 
 

PODZIĘKOWANIA

Wykaz osób wyróżnionych okolicznościowym , podziękowaniem

Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Prószkowie  w dn. 20 05. 2017r

 

Za wspieranie i udział w strażackim partnerstwie gmin Prószków  - Ternberg

P. Bernard Lellek  -  p.Leopold Steindler - p. Rudolf Gumpoldsberger - p. Josef Ritt - P. Josef Riegenthaler

 p.Herbert  Schwodiauer - p. Wolfgang Mayr - p. Johann Hollhuber - P. Aneta  Lissy – Kluczny

 

Za  długoletnią służbę w Zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej  w  Złotnikach

Druh Paweł Chudala  -  66 lat służby i działalności dla OSP w Złotnikach

Druh  Ernest Lazik       -  były wieloletni naczelnik OSP w Złotnikach

druh Józef Gryc druh Alojzy Wieszala - druh Józef Kurpierz - druh Józef Klimas - druh Jan Chudala

 

Za tworzenie Wzorowej współpracy młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Straży Pożarnej w Złotnikach

P. Maria Chudala – dyrektor zespołu szkolnego

 
 

Za wspieranie , współpracę  i pomoc w działalności Straży Pożarnej w Złotnikach

Druhna  Barbara Dębska - Kpt. Maciej Czarnecki - Ks. proboszcz  Krystian Ziaja

 - p. Rudolf Zmarzły - p. Jerzy Kuźmin

 
 

Za 30-stoletnią służbę w Zarządzie Gminnym Związku OSP RP w Prószkowie

druh Tadeusz Domaradzki

 
Odznaczenia zagraniczne
 
wręczone przez komandenta Wolfganga Mayr  z Austrii
dla: członków Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Prószkowie
 
Tadeusza Domaradzkiego , Krzysztofa Drygały  i  Jerzego Wocka .
 
nadane przez:
OSTEREICHISCHER BUNDESFEUERWEHR VERBAND
 
,, MEDAILLE  FUR  INTERNATIONALE  ZUSAMMENARBEIT"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragment filmowy 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monocykliści z Żywocic k/Krapkowic
 
 
 
 
Występy młodych tancerzy podczas Jubileuszu ze względów technicznych tylko fragmenty - z innym podkładem muzycznym - (moja kamera rejestrowa tylko obraz, muzyka dochodziła gdzieś z daleka spotęgowana szumem wiatru nie nadająca się do powtórzenia. Pokaz - pomimo spartańskich warunków  - piękny - nagrodzony gorącymi brawami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSP Złotniki - wspina  się coraz wyżej !

i tak trzymać - pozdrowienia z folwarku rudolf
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 004519 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1