Wallfart der Minderheiten zum St. Annaberg
Pielgrzymka Mniejszości na Górę św. Anny
4 Juni - czerwca
2017
powrót
Godzina 10:25 - powitanie gości i pielgrzymów - śpiew Romów
              10:50 Powitania:
Guardiana Jonasza Mariana Pyki OFM - gospodarza Sanktuarium
Jana  Korzeniowskiego  - Związek Romów w Polsce
Bernarda  Gaidę  - VGD  Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno - Kulturalnych w Polsce
Godzina 11:00 - Uroczysta Msza św.
"Sich vom Heiligen Geist leiten lassen !"
"Pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu! "
 

Bogata liturgia, starannie zredagowana  w formie broszurki - taki modlitewnik przygotowany  z okazji dzisiejszego spotkania  opracowany przez ks. Piotra  Tarlińskiego i Huberta Prochotę, przy współpracy : Karola Graca, Katrin Koschny, Justyny  Targacz, Mariusza  Wiesiołek, Moniki Wittek, pozwolił na sprawne celebrowanie  Mszy Świętej  dla wielonarodowych grup, które licznie  zebrały się na St. Annaberg - na Górze św. Anny.

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał ks. dr Piotr Tarliński, duszpasterz mniejszości na Śląsku Opolskim
Głównym celebrantem ( Hauptzelebrant) ks. bp, Andrzej Czaja  dzielnie pomagał mu goszczący w naszej diecezji  biskup Sokode w Togo (Afryka)  CelestinMarie Gaoua
 
Muzycznie uroczystość uświetnili:

Chór Dziecięco - Młodzieżowy pod batutą Kariny Kupczyk

 (skład Chóru -  reprezentanci: Schola Solaris Zespół Szkół Dwujęzycznych w Solarni kierowany przez Karinę Kupczyk, Schola Parafii św. Joachima i Anny Dziewkowice kierowany prze Annę Filusz, Brosci-Chorus  DFK Brożec kierowany przez Ewę Magosz, Schola Con Colore DFK Toszek kierowana przez Karinę Kupczyk, Zespół Piccolo z Bytomia kierowany przez Edeltraud  Spura)
 
Orkiestra Dęta pod batutą Huberta Prochoty
(skład orkiestry reprezentanci: Orkiestra Dęta Stare Budkowice kierowana przez Ernesta Malik, Orkiestra Chrząstowice kierowana przez Jacka Zganiacza, Orkiestra Dziewkowice kierowana przez Andrzeja Filusza, Orkiestra Głogówek kierowana przez  Rafała Miczka/ Roberta Trinczek, Orkiestra Góra Św. Anny kierowana przez Piotra Prus, Orkiestra Toszek kierowana przez Patryka Henkel, Orkiestra DFK Pawłowiczki kierowana przez Bernarda Wieczorek, Orkiestra DFK Pokrzywnica kierowana przez Andrzeja Weinkopf / Damiana Bich, Orkiestra Poniszowice kierowana przez Bernarda Pallus, Orkiestra DFK Krapkowice- Żywocice kierowana przez Andrzeja Namysło)
Muzyka na organach : Józef Chudalla
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed nabożeństwem - powitanie gości Bernard Gaida VdG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ofierze wierni przynieśli gołębicę  - którą ks. bp. Andrzej Czaja - uwolnił
 i poleciała.....  jako symbol dzisiejszej uroczystości
 
 
Brawa oficjeli......
 
Po nabożeństwie Rolf Nikel - ambasador Niemiec w Warszawie - przemówienie okolicznościowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficjele po nabożeństwie:
-Goście
- Rolf Nikel ambasador Niemiec w Polsce
-Hartmut Koschyk - pełnomocnik rządu Niemiec w Warszawie ds. wypędzonych i mniejszości
- Ryszard Galla Poseł na Sejm RP
- Roman Kolek - Marszałek  Opolski
-
Bernard Gaida  VdG
-
Rafał Bartek przewodniczący TSKN
-Zuzanna Donath - Kasiura  sekretarz TSKN
- przedstawiciele ziomkostw śląskich
 
 
 
 
 
 
Po nabożeństwie -przed Domem Pielgrzyma -  czekamy na koncert
 
pozdrowienia z folwarku rudolf
ewentualne uwagi i zastrzeżenia kierować na adres: zmarzly@op.pl
 
 
 
 
 
 
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 003149 Odwiedzin dzisiaj: 3

Ilo osb on-line: 1