Oberschlesische Tragӧdie
Tragedia Górnoślaska

Lamsdorf - Łambinowice
28-01-2018
powrót
 

Seid einander in  brüderlicher Liebe zugetan,

 übertrefft euch in gegenseitiger Achtung !

Seid geduldig in der Bedrӓngnis behaarrlich im Gebet!

Segnet eure Verfolger!

Vergeltet niemand Bӧses mit Bӧsem!

Seid allen Menschengegenüber auf Gutes badacht!

Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!

W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali!

Błogosławcie tych, którzy was prześladują!

Nikomu złem za złe nie odpłacajcie

Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom!

Jeżeli to jest możliwe, żyjcie w pokoju ze wszystkimi ludźmi!

Św. Paweł apostoł do Rzymian

 
 

Tragedia Górnośląska niejedno ma imię. Po przyjściu sowietów - Ślązacy cierpieli,  - bo wojsko sowieckie   w naszych Boguszycach i okolicy urządzilo polowanie na cywilów, takie - że "Na Płacz zabrakło łez"' , które opisał pan Waleński ,  29 stycznia 1945 roku Aleksander Zawadzki, mianowany pełnomocnikiem Rządu Tymczasowego na województwo śląskie wydał zarządzenie w sprawie "likwidacji wszelkich śladów okupacji niemieckiej dla zamanifestowania odwiecznej polskości Śląska".

Zarządzenie to spowodowało nie tylko totalne niszczenie wszelkiego rodzaju architektury i kultury zawierające znamiona niemieckie, ale i język.. rozmowa po niemiecku była surowo karana.  

 Konsekwencją tego zarządzenia było powstanie na Śląsku licznych obozów przejściowych zwanych w nomenklaturze - obozami pracy,  w których komunistyczne władze  w nieludzkich warunkach przetrzymywały niemieckie rodziny po wysiedleniu ich z gospodarstw na Śląsku. Miejsca po wysiedlonych przygotowano dla mieszkańców  z polskich Kresów, które jak wiadomo po II wojnie znalazły się w innych granicach państwowych po ustaleniach Jałtańskich i Poczdamskich.

Wysiedlanych z  Kresów było wielu.

 Aby przygotować dla nich miejsce, do obozów trafiali nie tylko Niemcy i członkowie hitlerowskich organizacji, ale całe wsie w których w ostatnich dniach wojny mieszkały tylko kobiety, dzieci i starcy, bo mężczyźni byli na frontach.  Na Śląsku Opolskim  we wszystkich wsiach obok rodziny niemieckiej mieszkała rodzina przyznająca się do narodowości polskiej, dla władzy ten fakt nie miał znaczenia, bo każdy Ślązak to Niemiec

 Informacje o nieludzkim  zakwaterowaniu przesiedleńców, opisane są w licznych naukowych opracowaniach.  W  obozach dochodziło do  maltretowania, gwałtów i zwykłych morderstw.

 Takim obozem - przez wiele lat zapomnianym - był obóz pracy w Łambinowicach koło Nysy gdzie po wojnie zginęło ponad 1,5 wysiedlonych. Komendantem był Czesław Gęborski, który nigdy nie odpowiedział za swoje czyny, sądy w Opolu ciągle odraczały jego skazanie.

  W 1947 roku śledztwo w sprawie wydarzeń w łambinowickim obozie zostało umorzone a Gęborski awansował na kapitana.

Po 1956 roku śledztwo wznowiono, Gęborski trafił do aresztu - ale sąd go uniewinnił

Od lat 90- tych ubiegłego wieku wznowiono proces w sprawie śmierci 48 osób. Proces przerywano notorycznie i trwał do 2005 roku. Ze względu na zły stan zdrowia oskarżonego został odroczony.

W 2006 roku ostatecznie ze względu na śmierć majora Gęborskiego umorzony.  

 

Przez wiele lat starano się tą bolesną prawdę milczeniem zakłamać. Dziś po 73 latach pojęcie Tragedia Górnośląska znalazło swoje należne miejsce w historii Śląska. Ale pewnie jeszcze długo, zbrodnie na cywilnej ludności Śląska wielu będzie  inaczej oceniać, że to komuniści i Rosjanie, lub tylko Rosjanie

Nie zapominajmy o naszych śląskich tragediach, starajmy  się jednak - pomimo tego -zawsze pamiętać przesłanie św. Pawła apostoła do Rzymian.

Relacja fotograficzna
 Nabożeństwo
Dzień wspominania

 jakie miało miejsce w Łambinowicach 28/01/2018
Kościół w Łambinowicach
Skrócona relacja Filmowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestników powitał i  do wspólnej modlitwo w dwóch językach zaprosił ks. Adam Ciosmak  (z prawej)

Nabożeństwo w kościele  celebrował ks. dr Piotr Tarlinski (z lewej)
 
 
Na Cmentarzu w Łambinowicach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przeszło 1500 nazwisk
 (najwięcej dzieci i kobiet)
 
 
 
 
Bernard Gaida
Przewodniczący Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce
 
 
 
 
Konsul Niemiec  Sabine Haake
poseł na sejm RP - Mniejszości Niemieckie Ryszard GalLa
 
 
 
Wicemarszałek województwa  Roman Kolek
 
ks. dr Piotr Tarlinski
 
 
 
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 003332 Odwiedzin dzisiaj: 3

Ilo osb on-line: 1