ks. prałat Piotr Ziaja
1926 -2018
Chrząszczyce 28 listopada 2018 r.
powrót
 
 
 
  Życie nie oszczędziło mu żadnej dolegliwości, która dotykała wszystkich mieszkańców Śląska w ostatnim okresie niemieckiego faszyzmu  - a po 1945 roku polskiego komunizmu. Dla komunistów  Kościół to "piąta kolumna" - 26 stycznia 1951 ks. Bolesław Kominek został przez UB w Opolu aresztowany Niewielu z nas  już pamięta, że 25 września 1953 roku Prymas Stefan Wyszyński został internowany i zwolniony dopiero po 3 latach. Odchodzi pokolenie parafian, którzy pamiętają, że 10 Lipca 1954 kiedy to nasz ks. proboszcz Jan Skorupa  zostaje usunięty z parafii przez ówczesną (spolegliwą) władzę kościelną ponieważ jak stwierdziły organy bezpieczeństwa:

,…. [   ] od chwili wyzwolenia (1945r) prowadził działalność rewizjonistyczną. Już w 1946 roku wskazywał z ambony, że władze polskie na terenach zachodnich są tymczasowe i należy spodziewać się zmiany. W dalszych latach nakłaniał młodzież chcącą się spowiadać po polsku do spowiedzi u niego w języku niemieckim. Na terenie plebanii w rozmowie z siostrami zakonnymi prowadził rozmowy wyłącznie w języku niemieckim. Wypożyczał z biblioteki parafialnej książki w języku niemieckim dla młodzieży z terenu parafii” 

   Ziemie miedzy Odrą i Nysą Łużycka stały się "rdzennie polskie" a ludność niemiecka została przesiedlona. W 1954 odbyła się akcja pod kryptonimem X-2 na Śląsku opolskim doszło do likwidacji 323 klasztorów żeńskich uznanych za element niemiecki. Siostry Elżbietanki znalazły się w obozach niewolniczej pracy w woj. krakowskim, bydgoskim i poznanskim
 
 Ks. prałat Piotr Ziaja - Prawdziwy Śląski Kapłan urodził się i żył właśnie  w tych ciekawych czasach
i na przekór wszystkiemu - postanowił poświęcić swoje życie w służbie Bogu.
W !948 roku rozpoczął naukę w seminarium duchownym.

 

Kalendarium Jego życia

- Śp. ks. prałat Piotr Ziaja urodził się 16 lipca 1926 r. w Kopienicy, powiat Gliwice w rodzinie rolniczej Antoniego i Emy z d. Krawczyk

- 1933 r. rozpoczął edukację w szkole powszechnej w Kopienicy.

-1939 - od tego roku  kontynuował ją w gimnazjum i liceum w Kłodzku.

- 1944 -  musiał przerwać naukę ponieważ został powołany do służby wojskowej i przez rok służył w niemieckiej marynarce wojennej. W czasie krótkiej służby znalazł się w niewoli angielskiej.

- 1945 – zwolniony z niewoli kontynuuje przerwaną naukę w liceum w Limburgu, 1947 – w Limburgu składa egzamin dojrzałości

- 1947 – po egzaminie wraca do Polski

- 1948 – w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym odbył półroczny kurs wyrównawczy zakończony weryfikacją niemieckiej matury, przyznano mu polskiej świadectwo dojrzałości.

- 1948 – wstąpił do seminarium duchownego  w Krakowie

- 1953 – 21 czerwca na Górze Świętej Anny z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego  otrzymuje świecenia kapłańskie. 25 września 1953 roku ks. Prymas  został na 3 lata internowany

- 1953 – wikariat w parafii św. Mikołaja i św. Franciszka w Otmuchowie.

- 1957 – Mianowany prefektem Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu oraz rektorem opolskiego kościoła pw. św. Sebastiana.

- 1959 – Powołany na członka Diecezjalne Komisji Liturgicznej i w tym samym roku prokuratorem w seminarium.

- 1961 – Skierowany na studia specjalistyczne w zakresie prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

- 1964 – ponownie powołany na prefekta i wykładowcę w Seminarium w Opolu

- 1966 – ponownie powołany na prokuratora a także członka diecezjalne komisji ds. sztuki i budownictwa

- 1971 – od tego roku pełni funkcje sędziego pro synodalnego

1973-1977 =rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie

198-=1981 – w Rzymie stypendium na Uniwersytecie Gregoriańskim

- 1983 – pierwszy postulator w procesie beatyfikacji Marii Luizy Merkert.

1989 – 1999 na stale posługiwała duszpasterstwo w Niemczech

1999 wraca do Polski zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu , podejmują jednocześnie zadania sędziego w Sadzie Diecezji Opolskiej.

- 2001 – w Folwarku prowadzi naukę języka niemieckiego dla mieszkańców.

2018 – 23 listopada zmarł ks. Prałat Piotr Ziaja. Miał 92 lata.

2018 – 28 listopada w naszej parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Chrząszczycach obok kościoła złożono jego doczesne szczątki do grobu.

Jego ostatnia droga zapisana na fotografii:
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ks. bp. Jan Kopiec
podczas homilii
 
 
 
podczas komunii św.
 
 
 
 
ks. bp. Rudolf Pierskała
główny celebrant uroczystości pogrzebowych
 
 
 
ks. proboszcz Krystian Ziaja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatni odcinek ziemskiej drogi w Chrząszczycach
 
 
 
 
 
śp. ks. prałat Piotr Ziaja
na miejscu wiecznego spoczynku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podziękowania.
 
 
 
 
Requiescat In Pace
 
 
Naszemu ks. proboszczowi  Krystianowi Ziaja i Jego najbliższej rodzinie
 Głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci wujka ks. prałata Piotra Ziaja
 
rudolf z folwarku
powrót
Odwiedzin ogółem: 003847 Odwiedzin dzisiaj: 2

Ilo osb on-line: 1