Bernard Lelek
1936 - 2018

Prószków 18 czerwca 2018 r.
powrót
 
Kto nie żyje dla  nikogo nie żyje też dla siebie.
Seneka Młodszy

Bernhard Lellek  ur. 13 sierpnia 1936 roku w Althaus dzisiejsza Nowa Kuźnia syn Stefana i Marii z d. Wiedera,  całe swoje dorosłe życie poświęcił dla innych.

  Poznaliśmy się już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, jeszcze jako dzieci  na lekcjach religii, które  w tajemnicy przed komunistami organizował śp. ks. prałat Jan Skorupa, Domecko i Nowa Kuźnia przynależały wtedy do Parafii Chrząszczyce. 

 

  Potem nasze drogi na wiele lat się rozeszły, by ponownie - podczas słynnej powodzi w 1997 roku - połączyć. Przez dwie kadencje pracowaliśmy razem w Radzie Gminy, nasze kontakty były bardzo bliskie, często mieliśmy odmienne zdanie, ale to nie wpływało na nasze kontakty prywatne. 

  Bernard już wtedy od (1990) był znanym - po upadku Muru Berlińskiego (1989) pierwszym  reprezentującym Mniejszość Niemiecką Wójtem Gminy Prószków. Już zdążył zawiązać pierwsze zalążki owocnej współpracy z miastem partnerskim Hünfeld - trwającej do dziś, kolejnym miastem partnerskim był Ternberg  w Austrii. W naszych zagrodach pojawiła się woda w  kranach zasilanych z sieci Prokado, w  sołectwach na terenie gminy pojawiają się nowe nawierzchnie  asfaltowe. Jako jedna z pierwszych gmin na opolszczyźnie zaczynamy budować kanalizację, a w Prószkowie z Jego inicjatywy buduje się stadion sportowy, powstają pierwsze zalązki pod budowę "Centrum' i hotelu Arkas. Prószków przygotowuje się do przyjęcia utrconego statusu "miasta".

 
Jego dokonania dla naszej społeczności były ogromne, by je wszystkie spisać - tu brakuje  miejsca
- dokona tego na pewno historia.
Odszedł  po wypełnieniu swojego życia - aktywny społecznie  -
do ostatniej chwili  żył dla innych.
 

 W jego ostatniej drodze towarzyszyły mu:   liczna rodzina,  tłumy przyjaciół, liczni przedstawiciele wszystkich organizacji i władz gminy,  Radni Gminy, sołtysi i delegacje miast partnerskich z Niemiec : Pastor Peter Schreiner - przewodniczący Partnerstwa Hünfeld Berthold Quell - przewodniczący Rady, oraz   Austrii - Ternberg Manfred Weber Altbürgermeister i Peter Sporn. Poseł na Sejm RP. Ryszard Galla, przewodniczący  TSKN Rafał Bartek

 

 Słowa pożegnania w imieniu Mieszkańców Gminy Prószków przekazała burmistrz Róża Malik a w imieniu Mniejszości Niemieckiej Norbert Rasch. Pastor Peter Schreiner pożegnał Bernarda w imieniu miast partnerskich

Wzruszające do łez wspomnienia o ojcu Bernardzie przekazał Jego syn Paweł.

   Uroczystości pogrzebowe celebrował ks. Prof. dr hab. Andrzej Hanich. organy obsługiwał Joachim Konsek, Muzycznie w ostatniej drodze towarzyszyła Orkiestra Dęta Prószków pod batutą Andrzeja Bojarskiego. poczty sztandarowe młodzieży szkolnej, oraz wszystkich jednostek OSP w Gminie pod dowództwem komendantów druh Tadeusza Domaradzkiego druh. Jerzego Wocka.

Jego doczesne szczątki złożono na cmentarzu w Prószkowie i nakryto ogromną stertą kwiatów.
 
Fragmenty Liturgii
 
 
Fragmenty - kondukt pogrzebowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requiescat In Pace
Ci co odeszli wciąż żyją w nas
w naszych sercach i wspomnieniach.
Zostaną tam przez cały czas naszego ludzkiego istnienia.
 
 Dla Urszuli z powodu śmierci męża Bernarda
wszystkim dzieciom  wnukom oraz pozostałym członkom rodziny Lelek
Głębokie wyrazy współczucia

Rudolf i Danuta z Folwarku
 
powrót
 
 
 
Odwiedzin ogółem: 004962 Odwiedzin dzisiaj: 2

Ilo osb on-line: 1