Srebrny Jubileusz
Związku Gmin PROKADO

Prószków marzec 2019
powrót
 
 

  Zasadniczym działaniem Związku jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę ludności w obrębie gmin – uczestników Związku oraz stworzenie do tego celu odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych. Do Związku nalezą Gminy: Dąbrowa, Komprachcice, Krapkowice i Prószków. Prokado dostarcza wodę do około 40 tysięcy mieszkańców.

 

  Nasza planeta Ziemia to mikro fragment kosmosu. Ma odpowiedni rozmiar, który zapewnia  odpowiednią siłę grawitacyjną, która zapewnia utrzymanie cienkiej (< 100 km) powłoki gazowej (tlen azot),  kręci się w odpowiedniej odległości od Słońca, z prędkością prawie 110 tys. kilometrów na godzinę a temperatura waha się w granicach (-30 do +50) st/C. Obraca sie również wokół własnej osi co pozwala na codzienne ogrzanie i ochłodzenie.

Księżyc nasz naturalny satelita, powoduje olbrzymie przemieszczanie się mas wody w oceanach, która ulega ciągłemu wymieszaniu. Ogrzewana przez słońce paruje, gromadzi sie w chmurach i w odpowiednich warunkach  skrapla się i wraca w formie deszczu, śniegu lub gradu z powrotem na ziemię. I proces trwa  od milionów lat.

Woda. Pojedyncza cząsteczka wody składa sie z jednego atomu tlenu (O) i dwóch atomów wodoru (H) czyli H₂O

  To niezwykła substancja, która na naszej planecie Ziemia występuje w trzech stanach skupienia, bez niej życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Najbardziej rozpowszechniona substancja, pokrywa około 70% powierzchni globu w oceanach. rzekach, jeziorach, lodowcach i atmosferze.  Dobroczynna w życiu człowieka, ale jak wiadomo jest też żywiołem, który potrafi wyrządzić ogromne szkody. A każdego dnia od milionów lat mozolnie wyrównuje (erozja skał) powierzchnię skorupy ziemskiej.

  Wody mamy pod dostatkiem, ale jedynie 2,5% stanowią wody słodkie, które są niezbędne do życia wszystkich organizmów - reszta to wody słone oraz zanieczyszczone - niebezpieczne  dla roślin i wszystkich żywych organizmów. Bowiem woda słodka (czysta) jest najważniejszym składnikiem potrzebnym do życia (człowiek to 60-70% wody). Wszystko co żywe by rosnąć i żyć potrzebuje wody.

Woda  - niezwykła substancja nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.

- Rzecz dla nas oczywista lód unosi się na powierzchni wody, ale w świecie materii zjawisko wyjątkowe.        -  Gęstość wody jak i innych substancji zależy od temperatury, gęstość maleje gdy temperatura rośnie. Ale woda największą gęstość osiąga w temperaturze +4 st/C. dzięki temu ryby pod lodem mogą zimować.

- Anomalią jest też to, że woda inaczej niż inne ciecze zmienia swoją objętość w zależności o temperatury. W zakresie od 0 do +4 st./C woda kurczy się, maleje jej objętość, by przy +4 st/C. osiągnąć minimum objętości.                                                                                                                                                - Woda jest najbardziej wszechstronnym rozpuszczalnikiem na ziemi, nawet szkło, metale ("bojące się wody") po dłuższym czasie rozpuszczają się. To Ona rozpuszcza i rozkłada  wszystko potrzebne do życia  na czynniki pierwsze i rozprowadza w odpowiednie miejsca w każdym żywym organizmie.

 - Woda, sama bez pompy z korzenia doprowadza odpowiednie składniki do ostatniego liścia na kilkadziesiąt metrów wysokie drzewo.

- Krople wody w najtwardszej skale drażą dziurę.
Woda to źródło i potęga życia, przy udzielaniu sakramentu chrztu nieodzowna.

  Ponieważ człowiek tej wody zawsze miał w nadmiarze przestał ją szanować i w wielu miejscach na świecie i w naszych okolicach słodkiej wody w przydomowych studniach  zaczyna  brakować, dlatego powstał ZWIĄZEK Gmin PROKADO, który Aqua vita - wodę do życia pozyskuje  z wielkiego podziemnego trasowego jeziora na głębokości około 150 m rozciągającego się od okolic Prószkowa aż do Tarnowskich Gór. Podziemne jezioro  powstało  w czasach gdy w Krasiejowie koło Opola, spacerowały sobie dinozaury - około 200 milionów lat temu.

  Skrótowo te kilkaset milionów lat:  Przed triasem, w okresie mezozoik, na naszych terenach było rozległe niegłębokie ciepłe morze, a nasza ziemia wyglądała zupełnie inaczej. Jezioro Triasowe to pozostałości z tego czasu, a margiel (kopalnia Folwark) to skamieniałe muszelki małży i ślimaków, które w tym ciepłym morzu żyły.

   Szanujmy ten skarb, którym obdarzyła nas natura. Mamy wodę, która w okresie ery mezozoicznej około 250 do 200 milionów lat temu tu się zebrała, jest czysta i odpowiednio dla naszego życia przez Pana Boga zmineralizowana.

Serdeczne życzenia z okazji Srebrnego Jubileuszu dla PROKADO - 100lat to za mało
 Niech Wam tej wody nie zabraknie do końca świata i jeden dzień dłużej
 
 
 
22 marca 2019 hotel "Urban" Polska Nowa Wieś - odbyło się spotkanie samorządowców gmin założycielskich PROKADO.

  Minęło 25 lat, dziś potrafimy docenić myśl, którą kierowali się pierwsi pomysłodawcy - założyciele związku PROKADO. PROKADO  to najważniejszy - strategiczny dla naszych gmin Związek, który dziś decyduje o naszym "być albo nie być". Może to Wielkie Słowa, ale gdy sobie uświadomimy, co dziś płynie w naszych strumykach, z których nasi przodkowie czerpali wodę do życia, to głęboko pochylimy głowy przed tymi, którzy 25 lat temu rozpoczęli organizacje i zbudowali sieć wodociągów z dobrą wodą.

   Na spotkaniu wspominaliśmy, jakie były początki, co zmieniło się na lepsze, jakim ogromnym majątkiem w postaci urządzeń sieci i zbiorników  dziś dysponuje  PROKADO.
Związek Gmin Prokado przez 25 lat doszedł do pełnoletniości i nie tylko działalność inwestycyjna i remontowa ale również prospołeczna, adresowana do dzieci i młodzieży stanowi ważny punkt programu. Bowiem ochrona środowiska i ochrona zasobów wody to dla wszystkich rzecz najważniejsza. Te tematy były wspominane i omawiane - akcentowane, na ostatnim spotkaniu.

  Obecni byli (prawie) wszyscy samorządowcy z czterech gmin, którzy zakładali i ci którzy  przez kolejne lata pracowali, doradzali, kontrolowali - aby Związek realizował założenia statutowe.

Nieobecnym, którzy nie doczekali jubileuszu poświecono minutę ciszy
i "wieczny odpoczynek racz im dać Panie"

Były kwiaty i drobne upominki  od przedstawicieli naszej powiatowej władzy, pozdrowienia i wiele serdeczności od różnych  organizacji.
Ale przede wszystkim my, wcześniej urodzeni, którzy przez kilka lat spotykali się na cyklicznych naradach w PROKADO wspominaliśmy dawne czasy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pozdrowienia rudolf z folwarku 
powrót
Odwiedzin ogółem: 002451 Odwiedzin dzisiaj: 2

Ilo osb on-line: 1