Wyjazd  Integracyjny
Prószków - Kamieniec Ząbkowicki
Proskau - Kamenz
16 September - września, 2019
      
powrót

W okresie od 3 do 24 wrześniu 2019 roku TSKN na Śląsku Opolskim organizuje spotkania integracyjne dla członków należących do naszego stowarzyszenia. Tegoroczne wyjazdy odbywają się do Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim (Kamenz) oraz do kopalni złota w Złotym Stoku (Reichstein).

Łącznie odbędzie się 30 wyjazdów integracyjnych w których udział weźmie ok 1350 osób.

Głównym założeniem Towarzystwa podczas organizowania wyjazdów organizacyjnych jest krzewienie oraz popularyzacja kultury i sztuki niemieckiej, zmierzającej do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb ludności niemieckiej.

Z tego też względu członkowie TSKN udają się co roku z wycieczką na byłe poniemieckie tereny, gdzie nie tylko podziwiają zabytki zamieszkałe niegdyś przez ich przodków, ale także poznają bliżej ich historię.

 W dniu wyjazdu członkowie nie tylko dobrze się bawią i odpoczywają ale także wiele poznają. Spotkania integracyjne są doskonałą okazją, aby więcej się dowiedzieć o działalności Towarzystwa.

Celem projektu jest międzypokoleniowa integracja członków mniejszości niemieckiej, wzmocnienie tożsamości i przynależności do mniejszości niemieckiej jak również poznanie lokalnego, niemieckiego dziedzictwa kulturowego i bogactwa walorów turystyczno- krajoznawczych naszego regionu

 
Kamenz - Kamieniec Ząbkowicki 16 września 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pozdrowienia z folwarku Danuta
 
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 001795 Odwiedzin dzisiaj: 3

Ilo osb on-line: 1