Ks. Marcin Worbs
  Gratulacje
powrót
26 grudnia 2020 r. z Folwarku
 

   Z gratulacjami z okazji nominacji na najwyższy belwederski stopień naukowy jestem pewnie ostatni w długiej kolejce. Ale w ostatnich tygodniach miałem "koronę z wirusem" na głowie, która zdemolowała mi, zresztą nie tylko mnie - całe życie. Ale szczęśliwie udało się wyrzucić tego Covida i mam nadzieję - na zawsze.

  Drogi ks. Marcinie, jak daleko sięgam pamięcią, z naszą Chrzombecką parafią, z naszym Folwarkiem z naszą kaplicą, jesteś - prawie urzędowo-  związany całe ćwierćwiecze - 25 lat - jedno pokolenie - od AD. 1995.  Tak, jedno pokolenie, bowiem  mój najstarszy wnuk urodził się dopiero 1998, a dziś już jest samodzielny. 

   Urodziłeś się w Opolu 7 maja 1963 roku. Święcenia kapłańskie otrzymałeś 20 czerwca 1987 roku w Opolu z rąk bp. Alfonsa Nossola. W latach 1987-1990 wikariat w parafii NMP w Bytomiu. Od 1990 do 1995 specjalizowałeś sie w filologii germańskiej  na WSP Opole, oraz na uniwersytetach w Bambergu, Heidelbergu i Monachium. W roku 1995 podjąłeś pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Teologicznym w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Opolskim i w tym samy czasie zaczęliśmy się spotykać podczas liturgii w naszej kaplicy a potem też często, okolicznościowo z różnych okazji. I niech tak zostanie bo Twoja obecność ubogaca naszą wspólnotę!

Twoje główne  zainteresowania to Teoria liturgii.
  Doktorat poświęciłeś  "Młodzieżowemu Ruchowi Odnowy Liturgicznej - Quickborn" na terenie Niemiec. (Ouickborn und Heimgarten als ein Kulturell-religiӧses Ereignis in Obeschlesien - Neisse 1909-1939)

Praca habilitacyjna - dotyczyła refleksji jednego z największych teologów XX wieku - Romana Guardiniego,  związanego  z "Quicbornem".
Książka profesorska  poświecona jest "Chrystocentryzmowi w liturgii" w ujęciu Josefa Andreasa Jungmana

   Doliczyłem się 78 publikacji w tym 30 książek, których jesteś autorem lub redaktorem. Pełniłeś również funkcję Prodziekana - do spraw studenckich i współpracy z zagranicą. Od 1995 r. diecezjalny duszpasterz dla młodzieży. Od 2000r. diecezjalny duszpasterz dla nauczycieli akademickich, moderator Wielkopostnych Wykładów Otwartych. Współpracujesz z "Gottes Wort im Kirchenjahr"  gdzie opublikowałeś około 50 kazań. Masz na koncie kilka dłuższych pobytów naukowych w Niemczech i w Rzymie (1998,2005,2006,2017). Od 2005 roku jesteś też członkiem towarzystwa naukowego „Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft”.

 Trudno tu wszystko wypominać, ale  w mojej domowej bibliotece mam :"W Chrystusie" rozważania o sakramentach oraz "Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus" religijny portret Josepha von Eichendorff - obie  z Twoją dedykacją.

  Twój dorobek naukowy w moich oczach jest  ogromny! Nie tylko moich, bowiem dostrzegła to również "Nauka", która przedstawiła Cię do wyróżnia.

 
Dokładnie miesiąc temu:
Ksiądz Marcin Worbs,
 pracownik naukowy Wydziału teologicznego Uniwersytetu Opolskiego decyzją Prezydenta RP
26 listopada otrzymał tytuł
Profesora Nauk Teologicznych
 

My parafianie, My Folwarczanie i ja osobiście z całą moją rodziną na wiadomość Twojej nominacji na najwyższy stopień naukowy (śledząc Twoją pracę naukową) czekaliśmy już od dawna. Ale uzyskanie Profesora belwederskiego, w naszym nowym systemie politycznym to skomplikowana procedura.

  Dlatego z wielką radością przyjęliśmy tą niecodzienną wiadomość, że NASZ ks. Marcin będący bardzo często w naszym Folwarku nie tylko w naszej kaplicy, ale również okazjonalnie na wielu nie liturgicznych spotkania, jako gość honorowy - został profesorem zwyczajnym.

Bardzo się cieszymy i serdecznie Gratulujemy!
i proszę też publicznie nie deklarować : że czekam na awans emeryta i na przyjęcie do królestwa Niebieskiego
bowiem stare przysłowie mówi: "wer rastet der rostet"!

rudolf z folwarku z rodziną.
powrót
Odwiedzin ogółem: 003040 Odwiedzin dzisiaj: 5

Ilo osb on-line: 1