Pofyrtane dzieje Folwarku  część VIII

powrót

W 1562 roku jeszcze za życia cesarza Ferdynanda I jego najstarszy syn Maximilian II został naszym królem (14 maja). Dzieciństwo spędził w Innsbruck, gdzie poznał język niemiecki w gwarze tyrolskiej. Gwarą,  którą  prawie w całym swoim dorosłym życiu się posługiwał. Był ulubionym bratankiem cesarza Karola V, przez którego (w 17 roku życia) został mianowany głową państwa Hiszpanii, brał również udział w wyprawach wojennych przy boku cesarza Karola.
   Miał wielu przyjaciół wśród młodych protestanckich książąt. W ich gronie poznał nową interpretację biblii, a papież Paweł IV z tego powodu interweniował o jego ojca Ferdynanda I. Pretensje papieża, były uzasadnione - przecież tu chodziło o następcę cesarza, "Świętego Rzymu i Rzeszy Niemieckiej". Maximilian II podczas koronacji na króla musiał złożyć przysięgę, że pozostanie wierny Kościołowi katolickiemu.
 

 Małe wojenne potyczki przeciw Turkom nie dawały mu żadnych efektów, w 1568 zwarł pokój w Adrianopolu, uznając aktualne granice między państwem Habsburgów i państwem Osmanów. Maximilian czynił również starania o koronę Polską (1587) po śmierci Zygmunta II Augusta ( siostra Maximiliana - Elżbieta byłą pierwszą żoną Zygmunta (1543 roku mieli ślub w Krakowie), po jej śmierci (1545), Zygmund II zawarł związek małżeński z jego drugą  siostrą - Katarzyną, ślub w Krakowie 1553 roku), ale starania skończyły się pod Byczyną, na jego uwięzieniu, przez Zamoyskiego (hetman koronny)
  W 1589 roku zawarto układ będzińsko bytomski, w którym unormowano stosunki między Polską a Habsburgami, Maximilian II zrzekł się tytułu królewskiego do korony polskiej i uzyskał wolność.
  W 1564 roku uznany za cesarza "Świętego Rzymu i Rzeszy Niemieckiej"
  W 1576 podczas zjazdu w Regensburg postanowiono zorganizować wyprawę przeciw Polsce, jednak śmierć cesarza Maximiliana II (12.10.1576r.),  pokrzyżowała te plany. 
 

Cesarz Maximilian II

urodzony w Wiedniu 31 lipca 1527.
zmarł w Regensburg 12 października 1576 r.

związek małżeński: 13. września 1548 r.
Maria (20-letnia) infantka Hiszpanii,
urodziła mu 8 księżniczek i 8 książąt (razem 16). Wśród książąt najstarszy Rudolf V późniejszy cesarz i siódmy w kolejce Matthias następny cesarz po Rudolfie V.

 

14 maja 1562 - koronowany w Pradze na króla Czech.
24 listopada 1562 - koronowany na króla Rzymu i Niemiec.
16 lipca 1563 - koronowany na króla Węgier

25 lipca 1564 - Cesarz Rzymu i Rzeszy Niemieckiej.

 

 


Co pisze historia na jego tema
t. Był zdolny, wykształcony a przede wszystkim tolerancyjny dla protestantów prześladowanych w jego landach. Starał się łagodzić wszystkie nieporozumienia między stronami. Na zewnątrz był katolikiem, co obiecał ojcu, w sercu sprzyjał protestantom, jak piszą  kronikarze:... jego żona Maria, na kolanach błagała go o nawrócenie.
 

  Za ważne dla przyszłości dynastii Habsburgów można przyjąć - zapoczątkowane przez Maximiliana II - koligacje małżeńskie wewnątrz rodziny - blisko spokrewnionych. Dla dobra państwa, na pewno korzystne, potomstwo z takich związków w następnych pokoleniach, było ułomne - tragiczne dla przetrwania  dynastii.
  I tak swoją ukochaną córeczkę Anną wydał za swojego kuzyna Philipa II króla Hiszpanii. Córkę swojego brata Karola II wydał za króla Hiszpanii Philipa III - z tego małżeństwa na trzynaście  narodzonych dzieci tylko dwoje osiągnęło wiek dojrzały - syn Philip i córka Anna. Anna poślubiła swojego kuzyna Ferdynanda III. Córka z tego związku, księżniczka Maria Anna w 1649 roku poślubiła swojego wujka Philipa IV, króla Hiszpanii. itd.
Dynastia hiszpańskich Habsburgów wymarła już w 1700 roku. Linia austriacka przetrwała dłużej, prawie do XX wieku w linii żeńskiej. Ale wielu potomków uznanych zostało za upośledzonych umysłowo.
 

  Echo:   jego rządów w naszym Opolu. Prawdopodobnie wojna turecka (1566). Wydanie nowego "ordunku obronnego" 26 stycznia 1576 roku - do poboru rycerstwa. "Każdy był zobowiązany do służby wojskowej w dobrym uzbrojeniu, jak tego wymagać można od dobrze umundurowanego rycerz niemieckiego"  Idzikowski " Geschichte der Stadt Oppeln".

 

  Rudolf II -cesarz. Najstarszy syn Maximiliana II. Urodzony w Wiedniu, Jako 14 letni ze swoim młodszym bratem, księciem Ernstem - wysłany na dwór hiszpański aby oddalić obu od wpływów protestanckich nauk. Pod wpływem wujka Philippa II - króla Hiszpanii zostali poddani gruntownym surowym  wpływom Kościoła katolickiego. Po 6-ciu latach wrócili do Wiednia. Rudolf II w tym czasie otrzymał bardzo dobre wykształcenie. Płynnie posługiwał się 5-cioma językami, poznał historię, astronomie i astrologię. Słynny Kepler (astronom), Rudolfowi zadedykował swoją tabelę planet (Tabulae Rudophinae)
 

  Jeszcze za życia swojego ojca Maximiliana II dobrze wykształcony Rudolf II zostaje koronowany na króla Węgier (1572) miał wtedy 20 lat i w 1575 na króla Czech (i Śląska). Jego pierwsze posunięcie było przełożenie swojego urzędu z Wiednia do Pragi. Praga stała się od tego momentu najważniejszym ośrodkiem polityki europejskiej.
 

  To przeniesienie urzędu miało swoje uzasadnienie, bo na granicy z Turkami panował niepokój, a do Pragi było im dalej. Strach i ogólny lęk przed Turkami  panował wszędzie i w Opolu ( jak wspomina Idzikowski). !3 maja 1577 król Rudolf II kazał sobie przez komisarza w Opolu złożyć hołd, a miasto miało ulec gruntownej przebudowie (chodzi u umocnienia murów i baszt). W Opolu panował strach nie tylko przed Turkami, ale większy przed Polakami,  hetmanem Zamoyskim, który pod Byczyną pobił (pretendenta do korony polskiej) Maximiliana II i uwięził oraz okropnymi spustoszeniami jakie poczynił w Byczynie, Kluczborku i okolicznych wsiach (wg. Idzikowskiego "Geschichte der Stadt Oppeln").
 
  W Opolu panowała wielka drożyzna korzec żyta kosztował 3 talary. 15 października 1582 roku wprowadzono kalendarz gregoriański  - Papież Grzegorz XII ( średnia długość roku 365 dni). w Opolu nowy kalendarz zaczął obowiązywać od (1584). 3 lipca 1584 zmarł Jan hrabia Oppersdorff.

    Przez kilka tygodni Księstwo opolskie było własnością księcia siedmiogrodzkiego Zygmunta Batorego (kwiecień sierpień 1598), które Cesarz zamienił na Siedmiogród. Zmiana właściciele spowodowała zakłócenia w pracy Kamery Śląskiej we Wrocławiu, która zajmował się sprawami finansowymi. Organizacja w państwie zaczęła szwankować. Szlachcice z Polski zaczęli napadać i pustoszyć kraj wzdłuż i w szerz. Mury obronne zaczęły się sypać . W 1581 roku ratuszowi grozi zawalenie. 
Czytaj dalej część IX

powrót

Odwiedzin ogółem: 002714 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1