Informacje Parafialne
  Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 
   
 
 

24.02.2013r.- 17.03.2013r.

 nr 3 (322)
powrót

 

 

Poczet świętych w  naszym kościele  (cz. 14)

ŚWIĘCI ZMIENIAJĄ ŚWIAT

Święty Jacek  – Urodził się w 1183 r. w Kamieniu Śląskim, w szlacheckiej rodzinie Odrowążów, był krewnym biskupa Iwona Odrowąża. Był uczniem szkoły katedralnej w Krakowie, gdzie słuchał nauk Wincentego Kadłubka. Następnie studiował teologię i prawo na uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Jak każdy z Odrowążów podróżował do Krakowa i rodowych posiadłości w Szydłowcu oraz okolicznych Chlewisk i Dębna. Został kanonikiem kapituły krakowskiej, której przewodniczącym był Iwo Odrowąż. Biskup ten zaprosił dominikanów do Polski. Św. Dominik wyraził życzenie, by do zakonu wstąpiło kilku Polaków; do Zakonu Kaznodziejskiego wysłano Jacka Odrowąża oraz  Czesława Odrowąża. Byli oni ostatnimi braćmi, których obłóczył osobiście św. Dominik w 1221roku. Następny generał dominikanów bł. Jordan z Saksonii wysłał Jacka i Czesława Odrowążów do Polski z misją zakładania nowych klasztorów. Otrzymali oni kościół parafialny św. Trójcy w Krakowie. W 1226 roku utworzono polską prowincję dominikanów. Z niej też św. Jacek został wysłany na kapitułę generalną w 1228 roku.

Dzięki zapałowi św. Jacka powstały klasztory w Gdańsku i Płocku (1225), Chełmnie (1233), Elblągu (1238), Toruniu, Rydze, Dorpacie i w Królewcu. Św. Jacek ewangelizował także Ruś. Założył klasztor w Kijowie oraz w Haliczu. Zmarł w Krakowie 15 sierpnia 1257.

Według legendy, w 1241 roku, gdy napadli na Kijów Tatarzy, w mieście zapanowała panika. Jacek odprawiał w tym czasie Mszę św. Jeden z braci wpadł w pewnej chwili do świątyni i krzyknął, aby uciekali. Jacek zabrał Najświętszy Sakrament i z innymi braćmi gotował się do ucieczki. Gdy wychodził ze świątyni, usłyszał głos Maryi, proszący, aby nie zostawiał Jej samej. Jacek wrócił do świątyni i wziął figurę Najświętszej Maryi Panny, która nagle stała się niewiarygodnie lekka. Przeniósł w ten sposób figurę do Krakowa, gdzie odzyskała pierwotny ciężar. Inna legenda podaje, że podczas głodu po najazdach tatarskich miał karmić ubogich pierogami własnego wyrobu. Dlatego przylgnął do niego przydomek "św. Jacek z pierogami". Kolejna opowieść głosi, że za życia Jacka w okolicy Krakowa spadł tak obfity grad, że zniszczył zboże przed żniwami. Lud prosił Jacka o wsparcie i pomoc do Boga, a następnego ranka zboże na polach się podniosło. Od tego czasu na pamiątkę tego wydarzenia dominikanie święcą i rozdają kłosy pszenicy przy ołtarzu św. Jacka Odrowąża. Jeszcze inna legenda opowiada, jak Jacek doszedłszy wraz z braćmi Godynem, Florianem oraz Benedyktem nad Wisłę pod Wyszogrodem, która na wiosnę wylała, pomodlił się, rzucił swój płaszcz na wodę i po nim jak po moście dostał się na drugi brzeg. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest obecnie 17 sierpnia z uwagi na przypadające w dies natalis (15 sierpnia) w Kościele katolickim Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Święty ten jest głównym patronem archidiecezji katowickiej i opolskiej. Jego imieniem nazwane jest jedno ze wzgórz we Lwowie, gdzie Jacek schronił się przed Tatarami.

Św. Jacek Odrowąż jako jedyny Polak został uwieczniony wśród rzeźb przedstawiających 140 świętych, stojących na kolumnadzie wokół Placu św. Piotra w Rzymie, dłuta Berniniego. Uwiecznił go na swych obrazach El Greco.
Carracci_Saint_Hyacinth - Luwr
Św. Jacek (Hyacint ) w naszym kościele
 

 

 

Niedziela 24.02.2013r.  II Niedziela Wielkiego Postu 

 

7.30

W int. parafian

w j. niem.

9.00

Za + Annę Czech w I r. śm. męża Józefa, ++ pokrew. Czech, Pampuch

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Józefa Kochanek oraz za + żonę  Erykę

 

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w int. Franciszka Baron z ok. 90-tych urodzin o błogosławieństwo Boże dla najbliższych

II Do Op. Boże, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Samuele Plicko  

 

14.00

Gorzkie żale

Poniedziałek  25.02.2013r.

 

7.00

Za ++ rodziców Gerarda , Joannę Czech oraz za ++ z rodzin Czech i Smoleń

Wtorek 26.02.2013r.

 

7.00

Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Kurpierz, Stefanię, Józefa Sowada, brata Józefa, Jerzego Chudala, Floriana Czech oraz za ++ z pokrew. 

Środa 27.02.2013r.

 

7.00

 

Czwartek 28.02.2013r.

Msza św. szkolna

16.30

17.00

Okazja do Spowiedzi

Za + Gabrielę Gwóźdź z ok. urodzin  (od koleżanek i kolegów)

Piątek 01.03.2013r.  – pierwszy piątek miesiąca  

 

7.00

Za ++ rodziców, dziadków  z obu stron, ++ z pokrew.

Folwark

17.00

Droga Krzyżowa; Za ++ rodziców Otylię , Gerharda Kulik, brata Reinholda, Joachima Zdzuj,

++ z pokrew.

 

17.30

Droga Krzyżowa; I Za ++ rodziców Klarę, Pawła Czech, Anielę, Gerarda Lelek , ++ 2 braci

II Za + Annę Kiwus w X r. śm. oraz za ++ z pokrew.

Sobota 02.03.2013r.  pierwsza sobota miesiąca

 

7.30

Za + Annę Kubis  w 30-ty dzień po śm.

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocz. dziecka Anety Krzywy, za jej siostrę Martę, rodziców, chrzestnych i najbliższych

II Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. Justyny Lazik z ok. urodzin

III Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocz. dziecka Damiana Wolak    

Niedziela 03.03.2013r.  III Niedziela Wielkiego Postu 

 

7.30

Za + Jerzego Wieczorek w 30-ty dzień po śm.

w j. niem.

9.00

I Za ++ rodziców Rocha, Joannę Fikus, Walentego, Anastazję Wieschollek, siostrę Edith Reh,          2 szwagrów, + szwagierkę

II Za ++ rodziców Piotra , Annę Anioł, Albinę, Bibianę Jendritza, brata Teodora, 3 szwagierki, dziadków, d. w cz. cierpiące 

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Stanisława, Marię Klemenz, Józefa, Annę Olender, siostry Marię i Zofię,

++ z pokrew.  z obu stron

 

10.30

I Za + męża i ojca Edwarda Lazik, ++ rodziców Lazik, Nowak

II Za ++ rodziców Ignacego, Bronisławę Tomechna, Franciszkę, Ferdynanda Kampczyk, dziadków z obu stron, ++ z pokrew. 

14.00

Gorzkie żale

Poniedziałek 04.03.2013r. Święto św. Kazimierza, królewicza 

 

7.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej o zdrowie i błogosł. Boże , dary Ducha św. w int. Artura Liguda 

 

14.00

Spotkanie seniorów przy kawie i  na modlitwie w salce parafialnej

Wtorek 05.03.2013r.

 

7.00

Do Op. Bożej , MBNP dziękczynno-błagalna o błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie z ok. urodzin w pewnej int.

Folwark

17.00

Do Op. Bożej, MBNP w int. kobiet i młodzieży żeńskiej

Środa 06.03.2013r.

 

7.00

Za ++ rodziców Anastazję, Ignacego Buhl, + siostrę Gertrudę, poległego brata Józefa, bratanka Waldemara , bratową Margot, + Ryszarda, Marię Wocka 

Czwartek 07.03.2013r. Wspomnienie św.św. Perpetuy i Felicyty – pierwszy czwartek miesiąca

                  16.30   Okazja do Spowiedzi

 

17.00

Za ++ rodziców Annę, Ernesta Golec, dziadków Golec, Malik, ++ z pokrew. – nabożeństwo w int. powołań kapłańskich i zakonnych

Piątek 08.03.2013r. Wspomnienie św. Jana Bożego                                  ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU

800   -  900  Złotniki

900   -1000  pracujący na II zmianę

1000-1100  Górki

1100-1200  Folwark

1200-1300  III Zakon i Czciciele NSPJ

1300-1400  Chrząszczyce

1400-1500   członkowie  Żywego Różańca

1500-1530  DFK

1530-1600   dzieci i młodzież

1600-1700  adoracja w ciszy

 

7.00

Za ++ ks. Jana Skorupa z ok. urodzin, kapłanów,

 siostry zakonne którzy pracowali w naszej parafii,

 + Klarę Lieflender, d. w cz. cierpiące

 

 

17.00

 

Droga Krzyżowa;

za + Jadwigę Gryc w 30-ty dzień po śm. 

Sobota 09.03.2013r. Wspomnienie św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy

 

7.30

Za ++ Stefana Lazik, Teresę, Jana Kubis, Józefa, Barbarę, Apolonię, Marię Lazik, o. Alberta, brata Ignacego, ++ z pokrew.

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Za ++ rodziców Marię, Jan Wojtaszek, dziadków Wojtaszek, Josek, ++ z pokrew. Wojtaszek, Josek   + Gertrudę Datko w 30-ty dzień po śm.

II Za ++ Teklę, Piotra, Franciszkę, Florentynę Chudala, Wincentego, Hermana Wurst, 4 szwagierki

Niedziela 10.03.2013r.   IV Niedziela Wielkiego Postu 

 

7.30

Za + Franciszka Ochota w V r. śm.

w j. niem.

9.00

Za ++ rodziców Franciszkę, Józefa Wieschalla, Rozalię, Teodora Styra, 2 braci, bratową, Edeltraudę jej rodziców, d. w cz. cierpiące, ++ z pokrew.

Folwark

9.00

Za ++ syna Łukasza Kornek, ojców Franciszka Malik, Alfreda Kornek oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

10.30

Za + córkę Urszulę w r. śm. oraz za + ojca i męża Ryszarda Buhl, ++ dziadków z obu stron

 

14.00

Gorzkie żale

Poniedziałek  11.03.2013r.

 

7.00

Za ++ rodziców Elżbietę, Rudolfa Rychlikowski, ++ Franciszkę, Floriana Porwoll, ++ dziadków Rychlikowski, Porwoll, + Gertrudę Köstler, + Agnieszkę Bartel, Walerię Bartyka, ++ z pokrew.

Wtorek 12.03.2013r.

 

17.00

Za ++ rodziców Ewalda , Hildegardę Soworka, Angelę, Augustyna Czech oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Czech

Folwark

17.00

Za ++ z pokrew. Kiwus, Żur

Środa 13.03.2013r. 

 

7.00

Do Miłosierdzia Bożego , św. Józefa dziękczynno-błagalna o dalszą opiekę Bożą w pewnej int.

Czwartek 14.03.2013r. 

Msza św. szkolna

17.00

I Za ++ rodziców Marię, Konrada Wróbel, Annę, Konrada Przywara, oraz o zdrowie w rodzinie Kuc, Przywara

II Za ++ Annę, Józefa, Agnieszkę, Zuzannę Czech, s. Silverię Pampuch, rodziców Czech, Pampuch, ++ z pokrew.

Piątek 15.03.2013r. 

 

7.00

I Za ++ rodziców Marię, Stanisława Chudala, ++ brata Feliksa, dziadków z obu stron

II Za + męża Pawła Kowol , Piotra, Franciszkę Grund, zaginionego syna, ++ z rodzin Grund, Kowol

Folwark

17.00

Droga Krzyżowa

 

17.30

Droga Krzyżowa; Za ++ Gertrudę Kaletta w r. śm. , męża Teodora ,  3synów  synową, teściów Cygan, ich syna i synową oraz d. w cz. cierpiące

Sobota 16.03.2013r.

 

7.30

I Za + ojca Huberta Polak w r. śm., Konrada, Annę Kubis, Pawła Kubis, brata Andrzeja

II Za ++ Jadwigę, Pawła Kuc, Emmę, Teodora Lazik, brata Gintera, ++  z pokrew.

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Za ++ rodziców Pawła, Małgorzatę Kochanek, ++ dziadków Franciszka, Marię, Świerc, Gertrudę, Stanisława Kochanek, ++ z pokrew. Kochanek, Świerc, Kozubsky

II Za ++ Huberta, Elżbietę Krawiec, Jana Przybyła, brata Joachima oraz ++ z pokrew. Krawiec, Kurpierz, Przybyła

Niedziela 17.03.2013r.  V Niedziela Wielkiego Postu 

 

7.30

Za + męża Alfreda Niespór, ++ rodziców Romana, Wiktorię Niespór, Teodora, Martę Niespór, brata, 2 szwagrów, ++ z pokrew. 

w j. niem.

9.00

Za ++ rodziców Helenę, Józefa Piechaczek, Cecylię, Henryka Dobis, Martę Dobis

Folwark

9.00

Za + męża Franciszka Kasperek, szwagra Józefa, rodziców z obu stron, ++pokrew. d. w cz. cierpiące

 

10.30

Do Op. Bożej za wstawiennictwem św. Józefa w int. rzemieślników naszej parafii

 

14.00

Gorzkie żale

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

1.   Niedziela 24.02. – II Niedziela Wielkiego Postu; zachęcam do czytania prasy katolickiej i zaznajomieniem się z nowym numerem naszego „Szkaplerza”.

2.   Piątek 1.03. – pierwszy piątek miesiąca; odwiedziny chorych 23 marca w ramach rekolekcji.

3.   Sobota 2.03 – pierwsza sobota miesiąca.

4.        Czwartek 7.03 – pierwszy czwartek miesiąca; w tym dniu pamiętajmy o modlitwie w int. powołań kapłańskich zakonnych

5.   Piątek 8.03 – Adoracja Najświętszego Sakramentu poprzedzona i zakończona Mszą św. –  zachęcam do modlitwy.

6.   Niedziela 10.03 – IV Niedziela Wielkiego Postu – Leatare .

7.   Sobota 16.03.2013r. – schola uczestniczyć będzie w XI Przeglądzie Scholi Liturgicznych „WRZOSOLA 2013” ; spotkanie to ma miejsce w parafii św. Józefa we Wrzoskach ; Tegoroczna Wrzosola będzie miała charakter warsztatów muzyczno-liturgicznych, które poprowadzą kompozytorzy i animatorzy z Krakowa: Paweł Bębenek, Hubert Kowalski i Piotr Pałka; pragnę zaznaczyć że nasza schola ma w swoim repertuarze kilka utworów tych kompozytorów,  teraz będą miały okazję osobiście poznać autorów tych pieśni.

 

Kolekty: niedziela 24.02. – zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy; niedziela 3.03 - potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych; niedziela 10.03. – kolekta specjalna na potrzeby naszego kościoła; niedziela 24.03. – na klasztor ojców franciszkanów na Górze św. Anny – serdeczne Bóg zapłać.


 

 

ZAPOWIEDZI:

Adam Wójcik – Chrząszczyce                   Thomas Biller – Erding (Niemcy)                 Sebastian Rodehau – Prószków

Katarzyna Kałmuk – Brynica                     Krystyna Mika – Chrząszczyce                     Ewelina Murowska – Folwark           
 
 


 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 

 Anna Kubis (l.88) – Złotniki

  

 Jerzy Wieczorek(l.60) – Chrząszczyce

  

Jadwiga Gryc (l.85) – Chrząszczyce

  
Helga Zofia Lachnik (l.70) – Górki (Opole)  
 


Pewien piętnastolatek napisał wiersz:

Pragnąłem mleka – A dostałem butelkę ze smoczkiem,

Pragnąłem rodziców – A dostałem zabawkę,

Pragnąłem rozmowy – A dostałem telewizor,

Pragnąłem się uczyć – A dostałem świadectwa szkolne,

Pragnąłem myśleć – A dostałem wiedzieć,

Pragnąłem być wolny – A dostałem dyscyplinę,

Pragnąłem miłości – A dostałem normalność,

Pragnąłem zawodu – A dostałem posadę,

Pragnąłem szczęścia – A dostałem pieniądze,

Pragnąłem wolności – A dostałem samochód,

Pragnąłem sensu – A dostałem karierę,

Pragnąłem nadziei – A dostałem strach,

Pragnąłem zmieniać świat – A dostałem litość

 Pragnąłem żyć ...

Bruno Ferrero

 

Zachęcam do udziału w nabożeństwach w okresie Wielkiego Postu:

Gorzkie Żale – niedziele godz. 1400

Droga Krzyżowa – piątki  godz. 1730

 
Rekolekcje parafialne : 20.03. – 24.03. 2013. Rekolekcjonistą będzie o. Konrad (franciszkanin) 
 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403     informacje o nasze parafii:                

                                                                                                                                                     www.chrzaszczyce.eu   www.folwark.de  

Konto parafialne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001 
 
 
 

 

 

 

powrót
 
Odwiedzin ogółem: 003675 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1