Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 
powrót
09.06.2013r. - 30.06.2013 r. nr 8(327)
 

Kościół i jego wnętrze ( cz.2 ) 

  Nawa - przestrzeń świątyni przeznaczona dla wiernych. Kościół może być jedno- lub wielonawowy. Jeśli wszystkie nawy oddzielone pionowymi elementami nośnymi - słupami lub kolumnami mają jednakową wysokość do sklepień, to taki kościół nosi nazwę halowego. Jeśli nawa środkowa - na osi podłużnej jest najwyższa, okna ma nad sklepieniami naw bocznych - to jest to tzw. układ bazylikowy. Czasem mamy do czynienia z nawą poprzeczną do głównej osi kościoła, która w rzucie poziomym daje budowli kształt krzyża - nawa taka nosi nazwę transeptu. Zachowały się budowle sakralne o większej liczbie transeptów. Współczesne kościoły budowane są najczęściej jako jednonawowe lub na planie centralnym o kształcie owalnym, wielobocznym itd. Przestrzeń nawy - jej wielkość jest zależna od wielkości i potrzeb parafii - dotyczy to oczywiście nowych kościołów, stare, zabytkowe wnętrza kościelne powstałe w zupełnie innych realiach i potrzebach nie spełniają aktualnych norm, ale też nic i nikt nie powtórzy ich wspaniałej, tajemniczej, przemodlonej atmosfery.   
 

Piątek 21 czerwca – Uroczystość

 Najśw. Maryi Panny Opolskiej

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.   Amen.

 
 
 
 

NIEDZIELA 09.06.2013r.   X Niedziela Zwykła

 

7.30

Za + Luzie Kurpiers w I r. śm.

w j. niem.

9.00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. Mileny i Emilii Księżyk z ok. urodzin oraz o zdrowie w rodzinie

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski oraz o dary Ducha św. w int. Szymona Nikodem z ok. 18-tych urodzin

 

10.30

Za ++ rodziców Annę, Pawła Niestrój, 3 braci, bratową, 2 szwagrów, Franciszkę, Stanisława Mlocek, pokrew. Mlocek, Niestrój

  Poniedziałek  10.06.2013r.  bł. Bogumiła

 

7.00

Do Op. Bożej o dobrą pogodę, bł. w pracy na roli i o obfite plony

  Wtorek 11.06.2013r.  św. Barnaby, Apostoła

Folwark

17.00

Za ++ matkę Annę Pawleta, ojca Józefa Gwóźdź, ++ z pokrew. 

 

18.00

Za+ Sebastiana Pudelko II rocz. śmierci

  Środa 12.06.2013r.   bł. bł. męczenników Antoniego Nowowiejskiego i Towarzyszy 

 

7.00

Za ++ męża i ojca Edwarda Lazik, rodziców Nowak, Lazik, ++ z pokrew.

  Czwartek 13.06.2013r.    św. Antoniego z Padwy

 

17.30

Okazja do spowiedzi

Msza św. szkolna

18.00

Za ++ rodziców Matyldę, Franciszka Lempka, Stanisława Ledwig, 2 żony, rodzeństwo, szwagrów, dziadków i pokrew.

Nabożeństwo Fatimskie

  Piątek 14.06.2013r.  bł. Michała Kozala

 

7.00

Do Op. Bożej, MB Uzdrowienia chorych o powrót do zdrowia  w pew.  int.

  Sobota 15.06.2013r.  bł. Jolanty

 

7.30

Za ++ rodziców Annę, Ernesta  Golec, dziadków Malik, Golec, ++ z pokrew.

 

17.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Antoniego Kluczny z ok. 80-tych urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

17.30

Okazja do spowiedzi 

Msza św. niedzielna

18.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. rodziny Lazik o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz za ++ ojców Gintera Lazik, Józefa Rzytka

  Niedziela 16.06.2013r.  XI Niedziela Zwykła

 

7.30

 Za ++ męża Alojzego Klos, zięcia Józefa Nikolajczyk, ++ rodziców Klos, Widera, Teklę Wójcik, Łucję Malik i ++ z pokrew.

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Hanusik

 

10.30

Do Op. Bożej za wstawiennictwem Anioła Stróża za roczne dziecko Martynę Cebulla o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

14.00   

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Poniedziałek 17.06.2013r.  św. Alberta Chmielowskiego

 

7.00

Za + Henryka Mlocek w 30-ty dzień po śm.

 Wtorek 18.06.2013r.  

 

7.00

 

  Środa 19.06.2013r.  św. Romualda

 

7.00

Za ++ rodziców , dziadków , ++ z pokrew.

  Czwartek 20.06.2013r.

 

16.30

Okazja do spowiedzi

Msza św. szkolna

17.00

I Do Op. Bożej za wstawiennictwem MB Fatimskiej w int. Joanny i Erwina Huncza oraz za ich dzieci z rodzinami

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Bożę w rodzinie Jana Pampuch oraz za ich dzieci z rodzinami

Piątek  21.06.2013r.  Uroczystość Najśw. Maryi Panny Opolskiej

 

7.00

Za + Huberta Przybyła w 30-ty dzień po śm.

Sobota  22.06.2013r.  św. Paulina z Noli

 

11.00

Ślub: Sabina Szolc – Mariusz Dudek

 

17.30

Okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

18.00

I Do Op. Bożej o dary Ducha św. w int. Szymona Weber, ++ Piotra Weber, Huberta i Krystynę Weber, Mieczysława Bera, Jana Gruszkę

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Marii Schwalbe z ok. urodzin o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

III Za + Teresę Piechaczek w I r. śm. oraz za ++ rodziców

 

 

NIEDZIELA 23.06.2013r.  XII Niedziela Zwykła   Dzień Ojca

 

7.30

Za + męża i ojca Norberta Blach oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie Blach, Kępa 

w j.niem.    

  9.00

 

Folwark

9.00

Za + męża i ojca Jerzego Kasperek, oraz za ++ rodziców z obu stron

 

10.30

I Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. ks. Piotra Ziaja z ok. 60-lecia kapłaństwa

II Do Op. Bożej w int. rodziców od nowożeńców Sabiny i Mariusza z podziękowaniem za dar życia i trud wychowania

III Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. rodziny Gabrieli i Michała Tomechna o zdrowie i błogosławieństwo Boże

14.00 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Poniedziałek  24.06.2013r.   Narodzenie św. Jana Chrzciciela

 

18.00

W int. ojców naszej parafii z ok. Dnia Ojca 

Wtorek  25.06.2013r.  

 

7.00

Za++ rodziców Gertrudę, Józefa, brata Romana Szombara

Środa  26.06.2013r.  św. Zygmunta Gorazdowskiego

 

7.00

W int. dobrodziejów naszego kościoła

Czwartek 27.06.2013r.  św. Cyryla Aleksandryjskiego

 

16.30

Okazja do spowiedzi 

 

17.00

Msza Święta z okazji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego

Piątek  28.06.2013r. św. Ireneusza

 

7.00

Za ++ rodziców Marię, Józefa Damboń, ojca Józefa Golec, Gertrudę, Reinholda, Różę, Pawłą Damboń, dziadków Rozalię, Andrzeja, ++ z rodzin Drass

Sobota  29.06.2013r.  Uroczystość św. św. Apostołów Piotra i Pawła

 

7.30

Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziny Chudala oraz za ++ rodziców Ernesta, Annę Golec, dziadków, d. w cz. cierpiące

 

10.30

Do Op. Bożej, MBNP w int. ks. Jana Kornek z ok. 20-lecia kapłaństwa

 

12.00

Ślub: Zuzanna Majer – Andrzej Ernst

 

17.30

Okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

18.00

I Za ++ Józefa , Katarzynę, Jadwigę Wójcik, 2 poległych braci, ++ rodzeństwo i pokrew.

II Za ++ rodziców Huberta, Elżbietę Krawiec, Jana Przybyła, brata Joachima oraz ++ pokrew.

Krawiec, Kurpierz, Przybyła

III Za ++ siostrę Małgorzatę Kochanek, szwagra Pawła Kochanek, ++ rodziców Marię, Franciszka Świerc, pokrew. Świerc, Kozubsky, Kochanek

 

NIEDZIELA 30.06.2013r.   XIII Niedziela Zwykła

 

7.30

Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Kurpierz, Stefanię, Józefa Sowada, brata Józefa, Jerzego Chudala, Floriana Czech oraz za ++ pokrew

w j. niem.

9.00

Za + męża Bernarda Kochanek, rodziców Kochanek, Wójcik, pokrew. d. w cz. cierpiące

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Olender

 

10.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Pawła Mumot z ok. 80-tych urodzin oraz za jego najbliższych , ++ syna Józefa, córkę Urszulę Okoń

 

   14.00     Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 
  

Ogłoszenia duszpasterskie

 

1.     Niedziela 09.06. – X Niedziela Zwykła; zachęcam do czytania prasy katolickiej oraz zaznajomienia się z kolejnym numerem naszej gazetki parafialnej.      

2.     Piątek 21.06. - Uroczystość NMP Opolskiej; patronki miasta Opola.

3.     Niedziela 23.06. – XII Niedziela Zwykła – Dzień Ojca.

4.     Poniedziałek 24.06. – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela; Msza św. o godz. 1800 w int. wszystkich ojców; zachęcam do modlitwy oraz uczestnictwa we Maszy św.

5.     Sobota 29.06. – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.    

 

Zapowiedzi:

Czernia Paweł  – Złotniki  & Lücke Patrycja – Walce 

 

MODLITWA DO SERCA PANA JEZUSA

 

Pozdrawiam Cię, Najświętsze Serce Jezusa,
 
Serce mego Zbawiciela,

żywe i niewyczerpane źródło szczęścia i życia wiecznego,  nieskończona skarbnico Bóstwa.

Ty jesteś moja ucieczką, moim ukojeniem, moim wszystkim.

Serce pełne miłości, rozpal moje serce świętym żarem,  który trawi Twoje Serce. Wlej do mego serca  wszystkie swe łaski, które z Ciebie jako ze źródła wypływają.

Spraw, niech dusza moja będzie zawsze złączona z Twoją, a moja wola zawsze poddana Twojej.

Tego tylko pragnę, aby Twoja święta wola była jedynym moim drogowskazem

i jedynym celem wszystkich moich myśli, pragnień, decyzji i czynów.

Tego ufnie wyczekuję od Ciebie i o to Cię proszę. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.

 

Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku moim bliźnim.

 

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego.

 

Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.

 

  Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi zdobyć cnotę cierpliwości.

 

Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz mnie duchem ofiary  i poświęcenia.

 

Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim wiernym sługą.

 

O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.

 

Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często rozważał rzeczy ostateczne.

 

Serce Jezusa,

nieskończonego

majestatu
 
 

Kolekty: niedziela 16.06. – zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu;  niedziela 23.06. - kolekta specjalna na potrzeby naszego kościoła; sobota 29.06. – kolekta na Stolicę Apostolską. Serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Kancelaria czynna:   w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403    

informacje o nasze parafii: ww.chrzaszczyce.eu         www.folwark.de

Konto parafialne:      BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001
 
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 002138 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1