Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 
powrót

22.09.2013r.- 13.10.2013r.  nr 13 (332)

 
Grupy liturgiczne istniejące w naszej parafii  cz.2
 

 

Ministrant(ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) – osoba posługująca przy celebracji Mszy  świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa,  czy nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi. Po okresie przygotowawczym zostają uroczyście pobłogosławieni do pełnienia funkcji ministranta w Zgromadzeniu Liturgicznym (ma to miejsce w naszej parafii, najczęściej w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny).

Tak, jak każda diecezja dopuszcza różne stroje ministrantów, tak również wyróżnia się różne stopnie posługi ministranckiej. Podstawowymi funkcjami są:

 

- Kandydat –  kandydaci zasadniczo nie mają stroju liturgicznego, są jednak od tego wyjątki. Okres kandydatury określa proboszcz lub opiekun parafialny Liturgicznej Służby Ołtarza. Winien on być na tyle długi, aby kandydat poznał wszystkie elementy służby przy ołtarzu.

 

 - Ministrant – po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta. Rodzaj posługi dostosowuje się do wieku i umiejętności ministranta. W niektórych diecezjach ministranci dzielą się kategoriami służby, którą wykonują np. ministrant światła, ministrant krzyża czy ministrant księgi.

 

- Lektor – ministrant Słowa Bożego – w Liturgicznej Służbie Ołtarza, to ministrant  pobłogosławiony przez biskupa. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne. Jako starszy z grona ministrantów sprawuje nad nimi opiekę.

 

- Ceremoniarz – mistrz ceremonii – ministrant w stopniu ceremoniarza, odpowiada za przygotowanie Liturgii i jej poprawny przebieg. Odpowiada bezpośrednio po celebransie za poprawność Liturgii. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Często jako element ubioru nosi krzyż ceremoniarski nakładany uroczyście przez biskupa. Może pełnić rolę opiekuna parafialnej Służby Liturgicznej. W naszej parafii ministranci podzieleni są na cztery grupy. Do każdej grupy należy sześciu ministrantów. Niedzielny plan służenia,  jak i tygodniowy znany jest ministrantom.

 

    Zapraszamy rodziców ministrantów, Dzieci Maryi, członków scholii do współpracy. Pięknie, że wasze dzieci należą do wyżej wymienionych grup liturgicznych. Dziękujemy.

 

 

NIEDZIELA 22.09.2013r.  XXV Niedziela Zwykła

 

7.30

Za ++ matkę Marię Predka, ojca Mieszysława Bera, dziadków Gajda- Predka, Jenek-Bera, wujków Henryka, Reinholda oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

w j. niem

9.00

Za poległych i zaginionych w obu wojnach światowych mieszkańców Chrząszczyc oraz za żyjących i ++ członków DFK Chrząszczyce

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Jadwigę, Ignacego Cebula, Waltera Malorny, ++ z pokrew. Langosz, Cebula

 

10.30

I Za + Stefana Lazik w r. śm. ++ rodziców Lazik, Kubis, ++ z pokrew.

II Za + Gertrudę Front, rodziców Teodora, Gertrudę Krawiec, Wojciecha, Marię Front, rodzeństwo, Konrada, Tomasza, Hildegardę Krawiec

Poniedziałek  23.09.2013r.  św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

 

7.00

Za  ++ rodziców Cecylię, Henryka Dobis, Helenę, Józefa Piechaczek, d. w cz. cierpiące

Wtorek 24.09.2013r.

 

7.00

 Za ++ Anastazję, Stefana Malik, ++ rodziców Marię, Tomasza Malik , ++ z pokrew.

 

18.00

Do Op. Bożej, MBNP w int. Lilianny, Grzegorza Henek z ok. 10 r. ślubu oraz za ich córki Alicję, Julię

Środa 25.09.2013r.   bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

 

7.00

Za + męża Józefa Niestrój, syna Andrzeja, rodziców Marię, Ambrożego Niestrój, Zofię, Antoniego Gizder, siostrę, brata, bratową, 3 szwagrów Gizder, Mrocheń, ++ z pokrew.

Czwartek 26.09.2013r.  św.św. Kosmy i Damiana

 

16.30

okazja do spowiedzi 

Msza św. szkolna

17.00

I Za + Jadwigę Wójcik, ++ rodziców, rodzeństwo, ++ z pokrew.

II Za ++ Martynę, Jerzego, Marię Wieszala oraz za ++ z rodzin Wieszala, Margos

Piątek 27.09.2013r.  św. Wincentego a Paulo, prezbitera

 

7.00

Za ++ Gertrudę, Piotra Buhl, Rozalię, Franciszkę Lelek, Zofię Przybyła oraz za ++ pokrew. z obu stron oraz za + Wandę Zyg

Folwark   

17.00

Za żyjących i ++ członków Różańca św. oraz o powołania kapłańskie i zakonne

Sobota 28.09.2013r.  św. Wacława, męczennika

 

7.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Schwalbe oraz za ++ z rodziny Schwalbe, Skrzipczyk

 

16.30

Okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. Jakuba Weber oraz o zdrowie, błogosławieństwo Boże w int. rodziny Weber, ++ Piotra Weber, Krystynę, Huberta Weber, + Mieczysława Bera, + Jana Gruszkę

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z ok. 50-tych urodzin Małgorzaty Huncza oraz jej najbliższych

Niedziela 29.09.2013r.  XXVI Niedziela Zwykła

 

7.30

Za ++ rodziców Franciszka, Klarę Kampa oraz ++ z rodzin Kampa, Gambiec

w j. niem.

9.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dziękczynno-błagalna w int. rodziny Krawczyk, za dzieci i ich  rodziny  oraz za ++ rodziców

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Józefa i Marii Chudala z ok. kolejnej r. ślubu oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Franciszka i Małgorzaty Tomechna i ich dzieci z rodzinami

II Do Op. Bożej Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Szymona Przywara o błogosławieństwo Boże dla najbliższych

Poniedziałek 30.09.2013r.  św. Hieronima , prezbitera i doktora Kościoła

 

7.00

Za ++ rodziców Stanisława, Jadwigę Weinzettel, brata Jana, siostrę Marię, rodziców Jadwigę, Pawła Margos, rodzeństwo Józefa, Gertrudę, Franciszka, Hermana Margos, Hesse, Kantner

Wtorek 01.10.2013r.św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

7.00

Za ++ Franciszka Kochanek, rodziców Kochanek, Marszałek, Wiktorię, Rudolfa Smolarczyk, Helenę, Ericha Kukula, Józefa Kler, ++ z pokrew.

Folwark

17.00

Za ++ rodziców Rozalię, Joachima , męża Leona, pokrew. Kornek, Kania , Cygan, Nikodem, ++ kapłanów i nauczycieli

 

17.30

Nabożeństwo różańcowe; Za ++ Łucję, Jana, Wilhelma Golec, Waldemara Figura, Stefana Lorenckiego oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Golec

Środa 02.10.2013r.  Świętych Aniołów Stróżów

 

17.30

Nabożeństwo różańcowe; Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Lipiński

 Czwartek 03.10.2013r.pierwszy czwartek miesiąca

 

16.30

Okazja do spowiedzi

Msza św. szkolna

17.00

I Za ++ Hermana Sowada, rodziców, rodzeństwo , pokrew z obu stron, d. w cz. cierpiące

II Za ++ męża i ojca Juliana Faber w II r. śm. oraz o zdrowie i opiekę  Bożą w rodzinie  - nabożeństwo różańcowe o powołania kapłańskie i zakonne

Piątek  04.10.2013r. św. Franciszka z Asyżu , zakonnika – pierwszy piątek miesiąca – odwiedziny chorych

 

7.00

Do Op. Bożej za wstawiennictwem św. Franciszka za żyjących i ++ członków FZŚ oraz o powołania do tego zakonu

Folwark

17.00

Za + męża Henryka w II r. śm. , ++ rodziców Annę, Wilhelma Kiwus, teściów  Gertrudę, Franciszka Długosz, siostrę Gizelę, szwagra Pawła, ++ z pokrew. oraz d. w cz. cierpiące

 

17.30

Za ++ ojców Stefana Lazik, Gintera Szolc, dziadków Lazik, Kubis, Skrzypczyk, Augustyna Griner, o. Alberta Odelga oraz o opiekę Bożą w rodzinie nabożeństwo różańcowe w int. młodego pokolenia

Sobota  05.10.2013r.  św. Faustyny Kowalskiej

 

7.30

I Za ++ Cecylię, Stanisława Kornek, Martę Pudelko, Jadwigę Glombica, Irenę Filipczyk, ++ z rodzin Kluczny, Malorny 

II Za ++ Ludwika Matuszek, Łucję Sopa, ++ rodziców Matuszek, Malosek, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

16.30

nabożeństwo różańcowe  - Okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

 

I Za ++ rodziców Małgorzatę, Pawła Kochanek, dziadków Franciszka, Marię Świerc, Gertrudę, Stanisława Kochanek, pokrew. Kochanek, Świerc, Kozubsky 

II Za + Jadwigę Wójcik w r. śm.

III Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Agaty Konieczko

 

NIEDZIELA 06.10.2013r.  KIERMASZ

 

7.30

I Za ++ rodziców Jadwigę, Pawła Margos, rodzeństwo Józefa, Gertrudę, Franciszka, Hermana, dziadków, pokrew. Margos, Hesse, Kantner

II Za + Karola Chudalla, córkę Urszulę, jej męża Edwarda, zaginionego brata Stefana, + siostrę Martinę, ++ rodziców Chudala, Malik

w j. niem

9.00

I Za + córkę Kornelię Slęzak, ++ rodziców Anioł, Wybranietz, ++ pokrew. d. w cz. cierpiące 

II Za ++ męża Eryka, rodziców Gertrudę, Agnieszkę, Jana Niestrój, Teodora, Annę Wloczyk, Marię Halama oraz za ++ rodzeństwo

Folwark

9.00

Za + męża Józefa Czech, ++ rodziców Czech, Przybyła 

 

11.00

 

Uroczysta Msza św. kiermaszowa  w int. parafian i gości

 

15.00

Nabożeństwo różańcowe

Poniedziałek  07.10.2013r. Najśw. Maryi Panny Różańcowej

 

7.00

Za ++ rodziców Pawła, Monikę Chudala, Teodora, Zuzannę Wróbel, brata Stefana , Gertrudę, Franciszka Chudala, Ryszarda Bialucha, d. w cz. cierpiące

 

14.00

Spotkanie w salce parafialnej dla seniorów przy modlitwie i kawie – ZAPRASZAMY 

 

17.30

Nabożeństwo różańcowe; Za ++ Julianę, Jana Wotzka, teściów, Wiktorię, Józefa Giesa, pokrew. oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Wotzka

Wtorek  08.10.2013r.

 

7.00

Za + Annę Niespór z ok. urodzin , za + Gertrudę Niespór z r. śm. za ich rodziców, rodzeństwo Niespór, za ++ z rodzin Gralla, Gogolok, męża Jana, siostrę Edeltraudę Wieschollek, pokrew. d. w cz,. cierpiące

Folwark

17.00

Za ++ męża Erwina Janetzko, synową Gabrielę, rodziców Józefa, Marię Langosz, braci Jerzego, Józefa, Ryszarda, bratową Franciszkę, teściów Stanisława, Elżbietę, Barbarę Lisowską, dziadków Tatura, Langosz, d. w cz. Cierpiące 

 

17.30

Nabożeństwo różańcowe; Za ++ rodziców Małgorzatę, Wacława Wieczorek, Marię, Jana Mika, siostrę Agnieszkę Henek, bratową Marię , szwagra Huberta, ++ z pokrew.

Środa  09.10.2013r.  bł. Wincentego Kadłubka

 

7.00

Za ++ rodziców Franciszkę, Jana Wicher, braci, bratową, ++ z pokrew.

 

17.30

Nabożeństwo różańcowe; Za ++ rodziców Różę, Helmuta Jencz, Cecylię Lazik, dziadków,  pokrew.

Czwartek 10.10.2013r.

 

16.30

Okazja do spowiedzi

 

17.00

I Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha św. w int. Patryka i Dariusza Plitzko z ok. urodzin oraz za ich najbliższych

II Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski i o dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny Lazik ; Nabożeństwo różańcowe

 

Piątek  11.10.2013r.

 

17.30

Nabożeństwo różańcowe; Za ++ Emmę, Teodora Lazik, Jadwigę, Pawła Kuc, brata Gintera, pokrew.

Sobota  12.10.2013r.   bł. Jana Beyzyma , prezbitera

 

7.30

Za ++ rodziców Łucję, Teodora Styrnol, ojca Maksymiliana ++z pokrew. oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

13.00   

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dziękczynno-błagalna w int. Anny Karwat z ok. 80 lat Urodzin

 

16.30

Nabożeństwo różańcowe  - Okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Anny i Waltera Iwański oraz za ich najbliższych   

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Joanny i Arnolda Jendryca z ok. 20-tej r. ślubu o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ich dzieci

NIEDZIELA 13.10.2013r.  XXVIII Niedziela Zwykła – Dzień Papieski

 

7.30

Za ++ męża Edwarda Lazik, ++ z rodzin Lazik, Nowak, brata Alfreda, Gabrielę Gwóźdź, pokrew.

w j. niem

9.00

I Za ++ rodziców Annę, Pawła Mróz, ojca Antoniego Mocia, ++z pokrew.

II Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Kasperek i za ++ z pokrew Kasperek, Baron

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Hildegardę, Ernesta Styrnol, dziadków Styrnol, Sadlo

 

10.30

Za + Edwarda Niestrój, rodziców Pawła, Gertrudę Niestrój, ++ Leona, Martę Kotysz, 4 siostry, 3 braci, 4 szwagrów, szwagierkę oraz za ++ z pokrew z obu stron

 

16.00

Nabożeństwo fatimskie

 
 
 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

 

1.     Niedziela 22.09. – XXV Niedziela Zwykła; zachęcam do czytania prasy katolickiej oraz zaznajomienia się z kolejnym numerem naszej gazetki parafialnej „SZKAPLERZ”.

2.     W miesiącu październiku zachęcam wszystkich do udziału w nabożeństwach różańcowych. Szczególnie zapraszam dzieci i młodzież do modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz powołań do służb liturgicznych w naszej parafii takich jak ministranci, Dzieci  Maryi, Róż Żywego Różańca, scholi, chóru parafialnego.

3.     Środa 2.10. – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.

4.     Zachęcam do udziału w Mszach św. i modlitwach w pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca.

5.     W niedzielę 6.10 – Kiermasz – obchodzić będziemy 90-tą r. poświęcenia naszego kościoła; uroczysta Msza św. o godz. 1100  której przewodniczyć będzie ks. biskupa Paweł Stobrawa – ZAPRASZAM.

6.     Poniedziałek 7.10. – wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej.

 

Kolekty: niedziela 22.09 -kolekta specjalna na potrzeby naszego kościoła; niedziela 6.10. – na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne ; niedziela 13.10. –zbiórka do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wspierające uczące się dzieci i młodzież z ubogich rodzin; Serdeczne Bóg zapłać!

 

Modlitwa do mojego Anioła Stróża

Zdrowaś Maryjo,

łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.  

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego, od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz. Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna, Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam, lecz abyś mnie gdy błądzę - łaskawie poprawiał, gdy upadnę - podźwignął, nieumiejętnego - nauczał, strapionego - pocieszał, w niebezpieczeństwie zostającego - ratował, aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz.

Amen.

 

 Kancelaria czynna:   w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403    

informacje o nasze parafii: ww.chrzaszczyce.eu         www.folwark.de

Konto parafialne:      BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001
 
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 001801 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1