Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 
powrót

-05.01.2014 r. 26.01.2014 r.   nr 1 (337)

OBJAWIENIE PAŃSKIE - Trzech Króli
 

Jak pogańscy magowie wpadli na pomysł, aby udać się na tereny zamieszkałe przez Żydów  i szukać tam nowo narodzonego króla? Dzięki gwieździe.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.

Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

(Mt 2,1-12)
Szymon Czechowicz 1689-1775
"pokłon Trzech Króli"

 

 

 

Plan kolędy GÓRKI

05.01.ndz.

08.01. śr. 

09.01.czw.

10.01. pt.

11.01. sob.

12.01.ndz.

 

godz. 1200  Kwiatowa, Stawowa, Słoneczna

godz. 1400  -   Opolska (nieparzyste od Opola), Młyńska  

godz. 1400  -   Opolska ( parzyste od Opola)

godz. 1400 -   Polna (od Folwarku)

godz. 1200  -  Ogrodowa, Szkolna, Cmentarna

godz. 1200  -  Szeroka (z dołu),

 

 
 

NIEDZIELA 05.01.2014r.  II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

 

7.30

 

w j. niem

9.00

 

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Juliana z ok. 18-tych urodzin oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny Czura

 

10.30

Za + Pawła Pawleta, rodziców Tomasza, Franciszkę Buhl, 4 braci, Agnieszkę Czech, d. w cz. cierpiące

Poniedziałek 06.01.2014r.  Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 

7.30

Za + Jadwigę, Pawła Margos, rodzeństwo Józefa, Gertrudę, Franciszka, Hermana, dziadków, pokrew.  Margos, Hesse, Kantner oraz do Anioła Stróża w int. Noego Kuc

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, dziękczynno-błagalna w int. rodziny Antoniego i Agnieszki Chudala 

 

10.30

Kolędowa w int. parafian z Chrząszczyc

Wtorek 07.01.2014r. św. Rajmunda z Penyafort , prezbitera

 

7.00

Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Józefa Gogolok w r. śm., żonę Karolinę, córkę Edeltraud, syna Jana, rodzeństwo i pokrew., za ++ rodziców Floriana, Jadwigę Grala, d. w cz. cierpiące

Środa 08.01.2014r.

 

7.00

Za + o. Alberta w r. śm. + Stefana Lazik, Józefa, Barbarę, Marię, Apolonię Lazik, ++ rodzeństwo Lazik, Odelga, Kubis, d. w cz. cierpiące

Czwartek 09.01.2014r.

Msza św. szkolna

17.00

Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z ok. 15-tej r. ślubu Agnieszki i Tomasza Glatki z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

Piątek 10.01.2014r.

 

7.00

Za + Zuzannę, Teodora Wróbel, Gertrudę, Konrada Anioł, brata Stefana, ++ z pokrew.

Sobota 11.01.2014r. 

 

7.30

Za ++ matkę Annę Komorowską w r. śm. jej męża Mieczysława , ++ męża Wilhelma Golec, teścia Józefa Golec, dziadków z obu stron

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

Za + męża i ojca Eryka Czech w II r. śm., syna Krystiana, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrew.

Niedziela 12.01.2014r. Niedziela Chrztu Pańskiego

 

7.30

 

w j. niem.

9.00

Za ++ rodziców Pawła, Celestynę Sowada, Jerzego, Jadwigę Sznober, brata Józefa, ++ z pokrew. Sowada, Sznober

Folwark

9.00

Za + córkę Weronikę, rodziców Annę, Aleksandra, ciotki Agnieszkę, Elżbietę, ++ z pokrew. 

 

10.30

Kolędowa w int. parafian ze Złotnik

Poniedziałek 13.01.2014r.

 

7.00

 

 

14.00

Spotkanie seniorów na modlitwie, śpiewie i kawie

Wtorek 14.01.2014r.

 

7.00

Za ++ Agnieszkę, Pawła Cygan, syna Stanisława, synową, ++ Gertrudę, Teodora Kaleta, 3 synów, synową, d. w cz. cierpiące

Folwark

17.00

Za + męża Stanisława Zdzuj w 30-ty dzień po śm.

Środa 15.01.2014r.

 

7.00

 

Czwartek 16.01.2014r.

Msza św. szkolna

17.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Marty Sporeń z ok. 90-tych urodzin o zdrowie i opiekę Bożą oraz za ++ z rodziny Sporeń

Piątek 17.01.2014r. św. Antoniego , opata  - Dzień Judaizmu

 

7.00

 

Sobota 18.01.2014r.

 

7.30

I Za + ks. Tomasza Szymała, Zbigniewa Witkowskiego, Gertrudę Szymała, ++ księży którzy pracowali w naszej parafii

II Za + Cecylię Passoń, 2 mężów Bernarda i Jana, Jana, Jadwigę Mróz, dziadków, ++ z pokrew.

d. w cz. cierpiące 

 

16.30

okazja do spowiedź

Msza św. niedzielna

17.00

 

 

Niedziela 19.01.2014r.   II Niedziela Zwykła

 

7.30

 

w j. niem.

9.00

I Za ++ rodziców Florentynę, Franciszka Gryc, matkę Marię Styra, dziadków Gryc, Stelmach, Styra, ++ z pokrew.

II Za ++ matkę Wiktorię Jaschkowitz, zaginionego ojca Józefa, ++ z rodzin Grytz, Jaschkowitz

Folwark

9.00

Za + Piotra Smolin, jego rodziców, 3 poległych braci, szwagra Jerzego, za ++ z rodzin Smolin, Kaniut

 

10.30

Kolędowa w int. parafian z Górek

 

14.00

Koncert kolęd „Śpiewamy i gramy dla Pani z Góry Karmel”

Poniedziałek  20.01.2014r. św. św. Fabiana i Sebastiana

 

7.00

Za + ks. Jana Skorupa, Klarę Lieflender oraz za ++ siostry zakonne, które pracowały w naszej parafii

Wtorek 21.01.2014r. św. Agnieszki, dziewicy męczennicy  - Dzień Babci

 

7.00

Do Op. Bożej w int. babć i dziadków naszej parafii

Folwark

17.00

Do Op. Bożej w int. naszych babć i dziadków z ok. ich święta

Środa 22.01.2014r.  św. Wincentego , diakona i męczennika  - Dzień Dziadka

 

 

7.00

 

Czwartek 23.01.2014r. 

Msza św. szkolna

17.00

Za ++ rodziców Marie, Ryszarda Wocka, ojca Huberta Polak

Piątek 24.01.2014r. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

 

7.00

 

Sobota 25.01.2014r. Nawrócenia Św. Pawła, apostoła

 

7.30

Za + męża Wilibalda, + Marię, Łucję, rodziców, ++ pokrew. Kilisz, Szindzielorz, + Katarzynę Kornek, d. w cz. cierpiące

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Do Op. Bożej o dary Ducha św. w int. Andrzeja Nowak z ok. 18-tych urodzin

II Do Op. Bożej o dary Ducha św. w int. Denisa Lazik z ok. 18-tych urodzin

Niedziela 26.01.2014r. III Niedziela Zwykła – Dzień Islamu 

 

7.30

I Za ++ rodziców Helenę, Piotra Bosek, bratową Urszulę, ciocię Reginę, pokrew., teścia Jerzego Kasperek

II Za + Cecylię Kasperek w 30-ty dzień po śm.

w j. niem.

9.00

Za ++ rodziców Marię, Emila Krawczyk, Pawła Pawleta, ++ dziadków z obu stron, Agnieszkę Czech, Helgę Krawczyk, ++ z pokrew.

Folwark

9.00

Za ++ ojców Franciszka Kasperek, Alfreda Kornek, + Łukasza oraz za ++ z rodzin Kornek, Kasperek

 

10.30

 Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Urszuli Niespor z ok. 70-tych urodzin o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz za + męża Alfreda

 

Ogłoszenia duszpasterskie

1.        Niedziela 05.01. – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim; zachęcam do czytania prasy katolickiej i zaznajomieniem się z nowym numerem naszego „Szkaplerza” .

2.        Poniedziałek 06.01. – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Msze św. o godz. 730, 900( Folwark), 1030; w tym dniu błogosławieństwo kadziła, kredy i wody.

3.        Niedziela 12.01. – Święto Chrztu Pańskiego; koniec Okresu Narodzenia Pańskiego, zwyczajowo w kościołach zostaje dekoracja bożonarodzeniowa oraz śpiew kolęd do święta Ofiarowania Pańskiego. 

4.        Piątek 17.01. – Dzień Judaizmu.

1.        W sobotę rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18 – 25.01) – zachęcam do modlitwy w tej intencji. 

2.        Niedziela 19.01. – II Niedziel Zwykła; zapraszamy na godz. 1400 na KONCERT KOLĘD „Śpiewamy i gramy dla Pani z Góry Karmel”.

3.        Wtorek 21.01. – DZIEŃ BABCI; Środa 22.01. – DZIEŃ DZIADKA.

4.        Niedziela 26.01. – III Niedziela Zwykła – Dzień Islamu.

Kolekty: niedziela 5.01. – potrzeby Seminarium Duchownego i innych instytucji diecezjalnych; poniedziałek 6.01. – na misje;  niedziela 19 .01. – na potrzeby naszego kościoła; serdeczne Bóg zapłać.


17 styczeń – DZIEŃ JUDAIZMU

              

 Judaizm w pigułce:

Czas powstania: 1300 r. p.n.e.;  Liczba wyznawców: 14,5 mln

Główne założenia: Jahwe jest jedynym Bogiem i on ma  zesłać Mesjasza

Poglądy na życie po śmierci: Po śmierci człowiek jest sądzony za swoje czyny i wiarę za życia. Jeśli sąd jest dla niego pomyślny, osiąga zbawienie, co zapewnia mu szczęśliwe życie w niebie. W przeciwnym wypadku zaś, dusza jest skazywana na potępienie, na wieczną separację od Boga.

 

Warunkiem osiągnięcia zbawienia: 

 etyczne życie, wiara i modlitwa.

   

18-25 stycznia
 – TYDZIEŃ
 
POWSZECHNEJ  MODLITWY
 
O  JEDNOŚĆ  CHRZEŚCIJAN

 

Chrześcijaństwo w pigułce:

Czas powstania: I w. n.e.; Liczba wyznawców: 2,1 mld

 Główne założenia: Wiara w istnienie jednego Boga w trzech osobach (Bóg Ojciec, Jezus Chrystus-Syn Boży, Duch Święty). Syn Boży urodził się jako Człowiek-Mesjasz i dla zbawienia ludzi został  ukrzyżowany i zmartwychwstał.

Poglądy na życie po śmierci: Po śmierci człowiek jest sądzony za swoje czyny i wiarę za życia. Jeśli sąd jest dla niego pomyślny, osiąga zbawienie, co zapewnia mu szczęśliwe życie w niebie. W przeciwnym zaś wypadku, dusza skazywana jest na potępienie, na  pełne cierpienia życie w piekle, wieczną separację od Boga.

Warunkiem osiągnięcia zbawienia: 

 etyczne życie, wiara i modlitwa.

   

26 stycznia – DZIEŃ ISLAMU

 

Islam w pigułce:

Czas powstania: VII w. n.e.; Liczba wyznawców: 1-1,3 mld

 Główne założenia: Allah jest jedynym Bogiem,  Mahomet był jego prorokiem.

Poglądy na życie po śmierci: Po śmierci człowiek jest sądzony za swoje czyny i wiarę za życia. Jeśli sąd jest dla niego pomyślny, osiąga zbawienie, co zapewnia mu szczęśliwe życie w niebie. W przeciwnym wypadku zaś,  jego dusza skazywana jest na potępienie, pełne cierpienia życie w piekle, wieczną separację od Boga.

 Warunkiem osiągnięcia zbawienia: 

 etyczne życie, wiara i modlitwa.

 
21 stycznia DZIEŃ BABCI - 22 stycznia DZIEŃ DZIADKA  
 


 

Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć  i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na bal
.

 

STATYSTYKA:         2012      2013 

              Chrzty:            29            25

         I komunia:           20            15

  Bierzmowanie:           24            17

                Śluby:           12              8

               Zgony:           27            16
 

Kancelaria czynna:   w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403

informacje o nasze parafii: www.chrzaszczyce.eu         www.folwark.de

Konto parafialne:      BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001
 
powrót
Odwiedzin ogółem: 002120 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1