Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 

powrót
 09.03.2014r. 30.03.2014r.   nr 4 (340)
 
 

1° Boleść Pierwsza  Proroctwo Symeona

Modlitwa  Boże, który tak bardzo nas kochasz, prosimy Cię, chroń nas przed zwątpieniem. Twoje dzieci często tracą nadzieję; niektóre widzą schyłek dnia, nie mając nadziei na nowy; inne widzą, jak dzień wstaje, a nie wierzą w jego schyłek! Wszystkie one boją się jutra, ponieważ nie uznają faktu, że przed nimi jest dobro. Daj nam, Panie, serce odważne jak serce Dziewicy, abyśmy poświęcili Ci nasze życie, a w ten sposób ujrzymy, że wszystko staje się nowe w Tobie. Pozwól nam przyłączyć się do Jezusa, aby nasze utrapienia stały się drabiną, po której dojdziemy do Ciebie, Królu królów.

 Odmówić „Ojcze nasz” i  siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

 2° Boleść Druga Ucieczka do Egiptu

Modlitwa  Dziewico Maryjo, Matko, którą kochamy, Ty, która cierpiałaś niewysłowionym cierpieniem, zabierając Dzieciątko Jezus na wygnanie, naucz nas przyjmować nasze codzienne cierpienia. Naucz nas odwagi, byśmy się nigdy nie zrażali, kiedy świat nas odrzuca albo prześladuje. Pomóż nam chronić życie Jezusa, który mieszka w naszych sercach, ponieważ diabeł z zawiści zrobi wszystko, aby nas oderwać od życia z Jezusem. Najlepsza Matko, która tak bardzo wycierpiałaś z powodu ucieczki, ofiarowujemy Ci wszystkich dzisiejszych uchodźców; zachowaj ich od rozpaczy, aby zrozumieli, że Wszechmogący jest z nimi wszędzie, gdzie pozostają. Matko, której odmówiono prawa posiadania i radości bycia we własnym kraju, ofiarowujemy Ci wszystkich, których prawa do życia w wolności są wyszydzane.

 Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

  3° Boleść Trzecia  Szukanie Jezusa, który został w Jerozolimie

Modlitwa Najczulsza Matko, która wiele wycierpiałaś, szukając swojego Syna zgubionego w Jerozolimie, ofiarowuję Ci moją duszę, która zagubiła się w ciemności grzechu. Ofiarowuję Ci moje serce, które oddaliło się od Stworzyciela nieba i ziemi. Ofiarowuję Ci moich braci i siostry, którzy oddalili się od Boga, abyś ich szukała i aby wrócili do Ciebie, a szatan nie wyrządził im żadnego zła, ponieważ oni także są Twoimi ukochanymi dziećmi.

 Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

 4° Boleść Czwarta  Spotykanie Jezusa dźwigającego  krzyż

Modlitwa Matko, która tak bardzo wycierpiałaś, pozwól, że Cię o coś poproszę. Ty, która robisz wszystko, aby ci, którzy przyszli do Ciebie znaleźć schronienie, nie byli rozczarowani, pociesz matki, które zostały poważnie zranione, widząc swoje dzieci zasztyletowane jak bydło przeznaczone na rzeź, przeszyte włócznią jak ci, którzy znieważyli Króla. Pociesz matki przygniecione ogromnym bólem, bo straciły swoje dzieci, które się do nich czule uśmiechały i które napełniały je radością. Pociesz dzieci, które padły ofiarą sądu na wzór sądu Piłata, które nie zdążyły nawet dowiedzieć się, co to jest grzech. Pociesz dzieci, które będąc jeszcze bardzo małe, niosły ciężki krzyż życia. Pociesz tych, których oskarżono niesprawiedliwie i których spotyka wiele nieszczęść.

 Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

5° Boleść Piąta  Śmierć Jezusa na krzyżu

Modlitwa Nasza Matko, która tak bardzo nas kochasz, Królowo Męczenników, daj nam odwagę, jaką miałaś w tych ciężkich chwilach, abyśmy mogli dziękować Bogu za pośrednictwem wszystkiego, co nam sprawia ból, a w ten sposób będziemy współpracować w dziele przebaczenia otrzymanego przez Jezusa dla wszystkich ludzi.

Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

6° Boleść Szósta  Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego

 Modlitwa Maryjo, Matko Słowa wcielonego, uzyskaj dla mnie u Twojego Syna łaskę wiary! Maryjo, Matko Bolesna, uzyskaj dla mnie u Twojego Syna łaskę wytrwałości!Maryjo, Matko Bolesna, spraw, abym zgadzał się na krzyż w swoim życiu, jak na dar od Boga! Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

7° Boleść Siódma  Złożenie Jezusa do grobu

Modlitwa Matko, która strasznie cierpiałaś, uciekamy się do Ciebie, naszej ostoi i naszej tarczy. Pośredniczko, ofiarowujemy Ci  Kościół, abyś wstawiała się za nim w chwilach prób, jakich nieustannie doświadcza: kiedy dotyka go zwątpienie Twoich wiernych, zwłaszcza tych, których wybrałaś, jako szczególnie umiłowanych, kiedy wzmagają się prześladowania chrześcijan w różnych częściach globu i gdy słabnie nasza wiara.

 Odmówić „Ojcze nasz” i siedem razy „Zdrowaś Maryjo”.

Na zakończenie różańca odmawia się tę modlitwę:

 

Matko Boża Męczenników, Twoje serce zostało poranione w oceanie boleści; błagam Cię, na łzy, które wylałaś w chwilach wielkich cierpień, pozyskaj dla mnie i dla wszystkich grzeszników prawdziwą skruchę.

 Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała trzy razy „Zdrowaś Maryjo”..

 

Bolesne i Niepokalane Serce Maryi módl się za nami! (trzy razy)

 
 

Niedziela 09.03.2014r. I Niedziela Wielkiego Postu 

                                                                                              zbiórka przed kościołem na opolskie hospicjum „Betania”

 

7.30

I Za + męża i ojca Piotra Pudelko w I r. śm. ++ z rodzin Pudelko, Pelka, d. w cz. cierpiące

II Za ++ rodziców Józefa, Marię Broy, brata Ludwika, dziadków Broy, Kluczny

w j. niem.

9.00

Za ++ rodziców  Rocha, Joannę Fikus, Walentego, Anastazję Wieschollek, Edith Reh, 2 szwagrów, szwagierkę

Folwark

9.00

Za + syna Łukasza Kornek, ++ ojców Franciszka Malik , Alfreda Kornek, ++ z rodzin Kornek, Malik

 

10.00

Godzinki o Męce Pańskiej

 

10.30

Za + córkę Urszulę w r. śm. , męża Ryszarda Buhl oraz dziadków z obu stron, ++ z pokrew. 

 

14.00

Gorzkie żale

Poniedziałek 10.03.2014r. 

 

7.00

Za + w Niemczech s. Fanis z domu Róża Buhl

Wtorek 11.03.2014r.

 

7.00

Za ++  rodziców Elżbietę, Rudolfa Rychlikowski, Franciszkę, Floriana Porwoll, ++ dziadków , Gertrudę Kestler,  Agnieszkę Bartel , ++ z całego pokrew.

Folwark

17.00

Droga Krzyżowa; Za + córkę Weronikę, rodziców Gertrudę, Teodora Kaleta, 3 braci, bratową, ++ z pokrew.

 

17.00

Za ++ rodziców Ewalda, Hildegardę Soworka, Angelę, Augustyna Czech oraz  o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Czech

Środa 12.03.2014r.

 

7.00

Za + Annę Chudala w 30-ty dzień po śm.

Czwartek 13.03.2014r.

                  16.30    okazja do spowiedzi

Msza św. szkolna

17.00

Za + Gintera Lazik w r. śm., ++ z pokrew.

Piątek 14.03.2014r.

 

17.30

Droga Krzyżowa; Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha św.  w int. Sary Plitzko z ok. urodzin     o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz za d. w cz. cierpiące

Sobota 15.03.2014r.

 

7.30

Za + Jadwigę, Pawła Kuc, Emę, Teodora Lazik, brata Gintera, ++ z pokrew.

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Za ++ rodziców Klarę, Mikołaja Weidler, Elżbietę, Józefa Roskosch, męża i ojca Gerharda Weidler, siostrę Helgę, Ewalda Lisowski, d. w cz., cierpiące 

II Za ++ rodziców Małgorzatę, Pawła Kochanek, dziadków Marię, Franciszka Świerc, Gertrudę, Stanisława Kochanek, ++ z pokrew. Kochanek, Świerc, Kozubsky

Niedziela 16.03.2014r. II Niedziela Wielkiego Postu

                                                                                 zbiórka przed kościołem  na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”

 

7.30

Za + Henryka Sarnicki w 30-ty dzień po śm .

w j. niem.

9.00

Za + Różę Ludwig, jej męża Edwarda ( od sąsiadów )

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Józefa Kornek o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

 

10.00

Godzinki o Męce Pańskiej

 

10.30

Za ++ rodziców Huberta, Elżbietę Krawiec, Jana, Hildegardę Przybyła, brata Joachima, ++ z pokrew. Kurpierz, Krawiec, Przybyła

 

14.00

Gorzkie żale

Poniedziałek 17.03.2014r.  św. Patryka , biskupa

 

7.00

Do Op. Bożej, św. Józefa dziękczynno-błagalna o opiekę Bożą dla całej rodziny w pewnej int.

Wtorek 18.03.2014r. św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora kościoła

 

17.00

 Za ++ Gertrudę, Teodora Kaleta, 3 synów, synową, d. w cz. cierpiące oraz za + Krzysztofa Wolny

Środa 19.03.2014r. Uroczystość  św. Józefa Oblubieńca NMP

 

7.00

I Za ++ rodziców Józefa, Franciszkę Sadło,  Jana, Marię Schymanietz, brata Rudolfa, bratową Małgorzatę, + Marię Felix oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Józefa Sadło

II Do Op. Bożej, św. Józefa w int. członków Bractwa św. Józefa o nowe powołania do Bractwa  oraz za ++ braci

Folwark

17.00

Droga Krzyżowa; Do św. Józefa w int. młodzieńców i mężczyzn naszej wioski 

Czwartek 20.03.2014r. 

 

16.30

Okazja do spowiedzi

Msza św. szkolna

17.00

Za ++ rodziców Katarzynę, Józefa Golec, Gertrudę, Franciszka Lelek, Rozalię Lelek, ++z rodziny Golec, Weidler, Kurpierz

 

Piątek 21.03.2014r.

 

17.30

Droga Krzyżowa; Za ++ rodziców Anielę, Pawła Jasik, ciotki Gertrudę, Annę, wujka Henryka, dziadków, ++ z pokrew.

Sobota 22.03.2014r.

 

7.30

I Za + ojca Huberta Polak, Pawła Kubis, rodziców Annę, Konrada Kubis, brata Andrzeja

II Za + Konrada, Gertrudę Odelga, rodzeństwo Marię, Piotra, bratową Teresę, wujka o. Alberta oraz o zdrowie w rodzinie

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

Do Op. Bożej, MBNP z prośbą o dary Ducha św. w int. Marka z ok. 18-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie z rodzinie Meja

Niedziela 23.03.2014r.   III Niedziela Wielkiego Postu

Kolekta na budowę obiektów diecezjalnych i konserwację kościelnych zabytków

 

7.30

I Za ++ rodziców Różę, Helmuta Jencz, Cecylię Lazik, dziadków, ++ z pokrew.

II Za + męża Gentera Walrat, rodziców Ernesta, Jadwigę Walrat, Teodora, Martę Niestrój, brata,             5 szwagrów, 2 szwagierki, + Martynę Jasik

w j. niem.

9.00

Za ++ rodziców Paulinę, Franciszka, Schwalbe, Florentynę, Józefa Mróz, siostry Dorotę, Jadwigę, Gertrudę, braci Antoniego, Jana, ++ z rodziny

Folwark

9.00

Za + męża Franciszka, rodziców Gertrudę, Jana Kasperek, Elżbietę, Józefa Górski, szwagrów Ernesta, Józefa, Jerzego, Cecylię Kasperek, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Kasperek, Kornek

 

10.00

Godzinki o Męce Pańskiej

 

10.30

Do św. Józefa w int. rzemieślników oraz czcicieli św. Józefa

 

14.00

Gorzkie żale

Poniedziałek 24.03.2014r. 

 

7.00

Za + Franciszka Kochanek, Bernarda, Klarę Kochanek, rodzeństwo, rodziców Marszałek, Wiktorię, Rudolfa Smolarczyk, Helenę, Erika Kukula, Józefa Klehr, ++ z pokrew.

Wtorek 25.03.2014r. Zwiastowanie Pańskie. Dzień Świętości Życia.

 

7.00

Za + Elżbietę Dobis, ++ z pokrew.

 

17.00

W int. Parafian /błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa/

Folwark

17.00

Droga Krzyżowa Za ++ męża Erwina Janetzko, synową Gabrielę, rodziców Józefa, Marię Langosz, 3 braci Jerzego, Józefa, Ryszarda, bratową Franciszkę, teściów Stanisława, Elżbietę Janetzko, dziadków Tatura, Langosz, Barbarę Lisowską, za ++  z pokrew. Janetzko, Langosz, Tatura, d. w cz. cierpiące 

Środa 26.03.2014r.

 

7.00

Za ++ rodziców Marię, Ambrożego Niestrój, męża Józefa, syna Andrzeja, rodziców Zofię, Antoniego Gizder, siostrę, brata , 3 szwagrów ++ Gizelę Mrocheń, ++ z pokrew. z obu stron

Czwartek 27.03.2014r.

                  16.30   okazja do spowiedzi

Msza św. szkolna

17.00

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Gerharda Wieschollek z ok. 70-tych urodzin      o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

II Za ++ Annę, Józefa, Agnieszkę, Zuzannę Czech, s. Silverię Pampuch, rodziców, pokrew. Czech, Pampuch

Piątek 28.03.2014r.

 

7.00

Za ++ rodziców Wincentego, Jadwigę Maciek, ++ ciotki, o. Alberta, ++ z pokrew.

 

17.30

Droga Krzyżowa w int. młodego pokolenia

Sobota 29.03.2014r.

 

7.30

Za ++ rodziców Marię, Józefa Bul, ojca Henryka Lelek, ++ dziadków z obu stron, ++ Helenę, Gerharda Rother, Reinholda, Erykę Labusga

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Za ++ rodziców Jadwigę, Józefa Lelek, męża i ojca Henryka Ochota, szwagra Ernesta, ++ z pokrew. Kubis, Lelek

II Za ++ Annę, Jana Pawła Golec, syna Artura, Martę, Alfonsa, Ewalda Sowada, Katarzynę, Bernarda Mrozek, ++ pokrew. Golec, Chwalek, Sowada

III Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z ok. 50-tych urodzin Ryszarda Cebula oraz                  o błogosławieństwo w rodzinie

Niedziela 30.03.2014r. IV Niedziela Wielkiego Postu 

Kolekta specjalna na potrzeby naszego kościoła

 

7.30

Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. Szymona Lazik z ok. urodzin 

w j. niem.

9.00

Za ++ rodziców Marię, Emila Krawczyk, dziadków, ++ z pokrew. oraz o zdrowie w rodzinie

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Kornek 

 

10.00

Godzinki o Męce Pańskiej

 

10.30

Za + męża i ojca Edwarda Lazik, rodziców Florentynę, Jana Nowak, Barbarę, Józefa, Marię Lazik, s. Apolonię, o. Alberta, ++ z pokrew. Nowak, Lazik, Wieszala

 

14.00

Gorzkie żale

 
 
 
 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

1. Niedziela 9.03. – I Niedziela Wielkiego Postu; zachęcam do czytania prasy katolickiej  i zaznajomieniem się z nowym numerem naszego „Szkaplerza”; intencjami oraz informacjami dotyczącymi życia naszej parafii.

2. Środa 19.03. – Uroczystości św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny.

3. Wtorek  25.03. – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego; obchodzimy Dzień Świętości Życia.

4. Niedziela 30.03. – IV Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Laetare zwiastująca połowę okresu przygotowania paschalnego do Wielkanocy.

Kolekty: niedziela 16.03. – zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”; niedziela 23.03. – na budowę obiektów diecezjalnych i konserwację kościelnych zabytków; niedziela 30.03. – na potrzeby naszego kościoła.  

Wizytacja kanoniczna w parafii

  5 i 6 kwietnia 2014r.

5 kwietnia  sobota

 

godz. 1000filia Folwark Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża św. 

godz. 1130 Chrząszczyce Kościół parafialny – Nabożeństwo dla chorych

6 kwietnia  niedziela                               

godz. 1030 Chrząszczyce Msza św.

godz. 1400 – Nabożeństwo Gorzkie Żale

godz. 1500 – grupy parafialne – koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 1600 – spotkanie z uczniami przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania

godz. 1700 – spotkanie z ministrantami, Dziećmi Maryi i scholą

godz. 1800 – spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską

 

 

Różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej w Kibeho

 Modlitwa Różańca do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi

Pośród aspektów, jakie naznaczają specyfikę objawień w Kibeho, charakterystyczny jest Różaniec do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi. Tego różańca nauczyła nas sama Dziewica Maryja, za pośrednictwem Marie Claire Mukangango, kiedy się jej objawiła 6 marca 1982r. Tamtego dnia Najświętsza Dziewica wyznaczyła jej misję upowszednienia go na całym świecie.   

W pierwszych dniach Dziewica Maryja poprosiła Marie Claire, aby ta sama odmawiała różaniec, przynajmniej dwa razy w tygodniu, zwłaszcza we wtorki i w piątki. We wtorki, ponieważ w tym dniu Ona jej się ukazała, a w piątki, ponieważ tego dnia wszyscy chrześcijanie są zaproszeni do szczególnego rozważania Męki naszego Pana. Potem Dziewica Maryja wielokrotnie prosiła ją, aby odmawiała różaniec do Siedmiu Boleści na głos, aby ci, którzy ją słyszą, mogli się go nauczyć.

Jak odmawiać różaniec do Siedmiu Boleści

Czynimy  znak krzyża, odmawiamy  „Wierzę w Boga”, można odmówić  modlitwę i akt żalu:  Modlitwa wstępna

Mój Boże, ofiarowuję Ci ten różaniec na cześć siedmiu głównych boleści Maryi, na Twoją większą chwałę, moje nawrócenie    i nawrócenie wszystkich ludzi na wiarę w Twego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa- nasze zbawienie i naszą jedyną drogę do Ciebie, w jedności z Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen. 

Akt żalu  Mój Boże, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, podczas gdy Ty jesteś nieskończenie dobry, nieskończenie łaskawy,                      a  grzech jest Ci przykry. Podejmuję stanowcze postanowienie, z pomocą Twojej świętej łaski, że nie będę Cię już obrażał i okażę żal za grzechy. W tym żalu chcę żyć i umrzeć. Amen.

 Następnie rozpoczyna się rozważanie Siedmiu Boleści Dziewicy Maryi…

 

 
 
 
 

 

Kancelaria czynna: w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej - tel. 77 / 47 48 403  

informacje o nasze parafii:      www.chrzaszczyce.eu    www.folwark.de

Konto parafialne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 
powrót
Odwiedzin ogółem: 002036 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1