Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 

powrót

22.02.1015 - 15.03.2015 .  nr 3 (357) 

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – niedziela 8 marca 2015r.

 

Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu

o godz. 1400 Gorzkie Żale i zakończenie adoracji.

 
 

Witaj, Miłości utajona, życie mej duszy.
Witam Cię, Jezu, pod tymi nikłymi postaciami chleba.
Witaj, najsłodsze Miłosierdzie moje,
które się rozlewasz na wszystkie dusze.
Witaj, Dobroci nieskończona,
która rozsiewasz wokoło strumienie łask.
Witaj, Jasności przyćmiona, Światłości dusz.

O wzmocnienie naszej wiary, nadziei i miłości - prosimy Cię, Panie.
O to byśmy zawsze byli posłuszni Tobie i wypełniali Twoje przykazania

- prosimy Cię, Panie.

O większą miłość i szacunek dla naszych drugiego człowieka

- prosimy Cię, Panie.

Za obojętność na cierpienia innych

- przepraszamy Cię, Panie.

Za Twoją wielką miłość do nas

- dziękujemy Ci, Panie.

 

 
 

Niedziela 22.02.2015r. I Niedziela Wielkiego Postu

Kolekta na potrzeby naszego kościoła

 

7.30

Za ++ ciotkę Monikę Popiołek  jej rodziców, rodzeństwo

Folwark.

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Józefa Kornek z ok. 65-tych urodzin o zdrowie i i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

w j. niem

9.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Baron, Buschman

 

10.30

Za ++ męża i ojca Gintera Baron, rodziców z obu stron, 2 siostry, 2 szwagrów, zięcia Norberta Blach

 

14.00

Gorzkie Żale

Poniedziałek 23.02.2015r.

 

7.00

 

Wtorek 24.02.2015r.

 

7.00

 

Folwark.

17.00

Droga Krzyżowa; Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z ok. urodzin Józefa Kochanek, za jego + żonę Erykę, ++ z pokrew.

Środa 25.02.2015r.

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP z ok. urodzin Doroty i o zdrowie dla jej męża

Czwartek 26.02.2015r.

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. szkolna

17.00

I Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Kurpierz, siostrę Gertrudę, rodziców Stefanię, Józefa Sowada, braci Józefa, Rudolfa, Jerzego Chudala oraz ++ z pokrew.

II Za ++ męża i ojca Józefa Dobis, rodziców, dziadków, szwagra Piotra Cichoń, d. w cz. cierpiące

Piątek 27.02.2015r.

 

7.00

Za ++ rodziców Gertrudę, Joannę Czech, ojca Alfonsa Hanusik oraz ++ z pokrew.

 

17.30

Droga Krzyżowa

Sobota 28.02.2015r. 

 

7.30

Za + Ewalda Krawczyk w 30-ty dzień po śm.

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Do Op. Bożej, Anioła Stróża za roczne dziecko Malwinę Misiak

II Za ++ Teklę, Piotra, Franciszkę, Marię, Huberta, Pawła Przybyła, Annę, Józefa Mróz, Florentynę Chudala, Wincentynę, Hermana Wurst, 4 szwagierki, ++ pokrew.

III Za + Janinę Hnatów w 15 r. śm.

Niedziela 01.03.2015r. II Niedziela Wielkiego Postu  

Kolekta na Wyższe Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne

 

7.30

Za + Rudolfa Sobek w 30-ty dzień po śm.

Folwark

9.00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża o dary Ducha św. w int. Pawła z ok. urodzin, jego rodzeństwo oraz za + Łukasza

w j. niem.

9.00

Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie   i błogosławieństwo Boże w rodzinie Floriana Witek, za dzieci i wnuki

 

10.30

I Za ++ męża i ojca Edwarda Lazik, rodziców Nowak, Lazik, ++ pokrew.

II Za + Janinę Śledź w 30-ty dzień po śm.

 

14.00

Gorzkie Żale

Poniedziałek 02.03.2015r.

 

7.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę w rodzinie Weinzettel

 

14.00

Spotkanie w salce parafialnej dla seniorów przy modlitwie i kawie

 

17.00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża za roczne dziecko Dominikę Kiwus za jej rodziców i chrzestnych  

Wtorek 03.03.2015r.

 

7.00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. Justyny Lazik z ok. urodzin o zdrowie i opiekę Bożą

Folwark

17.00

Droga Krzyżowa; Za ++ matkę Annę Kiwus w r. śm. , ojca Wilhelma, męża Henryka, teściów Gertrudę, Franciszka Długosz, siostrę Gizelę, szwagra Pawła, ++ z pokrew. 

Środa 04.03.2015r.  św. Kazimierza, królewicza 

 

7.00

Za ++ Klarę, Pawła Czech, Anielę, Gerarda Lelek oraz braci Antoniego, Alojzego

Czwartek 05.03.2015r.  pierwszy czwartek miesiąca

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. szkolna

17.00

 Za ++ rodziców Annę, Ernesta Golec, dziadków Malik, Golec, ++ z pokrew.  nabożeństwo              w int. powołań

Piątek 06.03.2015r. pierwszy piątek miesiąca

 

7.00

I Za ++ rodziców Anastazję, Ignacego Buhl, siostrę Gertrudę, poległego brata Józefa, + Ryszarda, Marię Wocka

II Do Op. Bożej, Anioła Stróża o zdrowie i dary Ducha św. w int. Artura Liguda z ok. urodzin

Folwark

17.00

Do Op. Bożej w int. wszystkich kobiet naszej wioski 

 

17.30

Droga Krzyżowa w int. młodego pokolenia

Sobota 07.03.2015r. pierwsza sobota miesiąca

 

13.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Eriki Weidler z ok. 50-tych urodzin oraz                           o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Za ++ Józefa Wienchula w I r. śm. Teresę Wienchula, rodziców Martę, Franciszka Cieślik, Jadwigę, Franciszka Wienchula

II Do Op. Bożej, MBNP dzięk.-bł. o zdrowie i bł. Boże z ok. 60-tych urodzin Adama Wolak oraz za ++ rodziców Stanisławę, Józefa Wolak, braci Ryszarda, Jana oraz Kazimierza Surma

Niedziela 08.03.2015r.   III Niedziela Wielkiego Postu  Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy Ad Gentes

 

7.30

Za ++ syna Krzysztofa Wolny, rodziców Gertrudę, Teodora Kaleta, 3 braci

Folwark

9.00

Za + męża Erwina, synową, rodziców Langosz, Janetzko, 3 braci, szwagierkę, d. w cz. cierpiące

w j. niem.

9.00

Za ++ rodziców Roha, Johannę Fikus, Walentego, Anastazję Wieschollek, Edith Reh, Jana Wilibalda, Edeltraud Wieschollek

 

10.30

Za + ks. prałata Jana Skorupa, ++ kapłanów i siostry zakonne, którzy pracowali w naszej parafii, + Klarę Lieflender

14.00

Gorzkie Żale i zakończenie adoracji

Poniedziałek  09.03.2015r.   św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy

 

7.00

Za ++ Stefa Lazik, Teresę, Jana Kubis, Józefa, Barbarę, Apolonię, Marię, o. Alberta, brata Ignacego, ++ pokrew.

Wtorek 10.03.2015r.  

 

7.00

Za ++ męża i ojca Piotra Pudełko, d w cz. cierpiące

Folwark

17.00

Droga Krzyżowa;  Za ++ rodziców Otylię, Gerharda Kulik, brata Rainholda, męża Joachima, ++ pokrew. z obu stron

Środa 11.03.2015r.

 

7.00

Za ++ rodziców Ewalda. Hildegardę Soworka, Angelę, Augustyna Czech oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Czech

Czwartek 12.03.2015r.  

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. szkolna

17.00

Za ++ rodziców Marię, Jana Wojtaszek, Annę, Wojciecha Wojtaszek, Katarzynę, Franciszka Josek, ++ pokrew. Wojtaszek, Josek  

Piątek 13.03.2015r.

 

7.00

 

 

17.30

Droga Krzyżowa

Sobota 14.03.2015r.

 

7.30

 

 

16.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

17.00

I Za ++ rodziców Małgorzatę, Pawła Kochanek, dziadków Franciszka, Marię Świerc, Gertrudę, Stanisława Kochanek, pokrew. Kochanek, Świerc, Kozubsky 

II Do Op. Boże o dary Ducha św. w int. Denisa Wocka z ok. 18-tych urodzin

III Do Op. Bożej, Anioła Stróża za roczne dziecko Agatę Dudek, jej rodziców, chrzestnych, najbliższych oraz o zdrowie w rodzinie

Niedziela 15.03.2015r. VI Niedziela Wielkiego Postu

 

7.30

Za ++ męża Alfreda Niespor, rodziców Romana, Wiktorię Niespor, Teodora, Martę Niestroj, brata Oswalda, 2 szwagrów oraz ++ z pokrew.

Folwark.

9.00

Za ++ syna Łukasza Kornek, ojców Franciszka Malik i Alfreda Kornek

w j. niem

9.00

Za ++ Piotra, Anna Anioł, Albinę, Bibiannę Jendritza, brata Teodora, szwagra Adolfa, Huberta, szwagierki Elżbietę, Brunhildę, Hildegardę, pokrew. d. w cz. cierpiące oraz o zdrowie w rodzinie

 

10.30

I Do Op. Bożej, św. Józefa w int. rzemieślników naszej parafii i czcicieli św. Józefa

II Za ++ rodziców Huberta, Elżbietę Krawiec, Jana, Hildegardę Przybyła, + brata Joachima oraz całe pokrew. Krawiec, Przybyła

 

14.00

Gorzkie Żale
 

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Niedziela 22.02. – I Niedziela Wielkiego Postu; zachęcam do czytania prasy katolickiej.  

Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca – pamiętajmy w modlitwie o powołania kapłańskie  i zakonne, o czci Najśw. Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny.

   3 Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali; w Wielkim Poście odmawiamy różaniec do Siedmiu Boleści Maryi; w każdą środę przed poranną Mszą św. modlitwa różańcowa w int. rodzin, w piątki w int. młodego pokolenia. 

Modlitwa Różańca do Siedmiu Boleści Najświętszej Dziewicy Maryi

 

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej składa się z siedmiu tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momenty  z życia Matki Bożej. Rozważając te tajemnice w szczególny sposób czcimy Matkę Bożą Bolesną i upraszamy dla siebie i bliźnich potrzebne łaski w tym życiu, a zwłaszcza w godzinę naszej śmierci. Każda tajemnica składa się  z następujących modlitw: Ojcze nasz… 7 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

1. Boleść: Proroctwo Symeona

2. Boleść: Ucieczka do Egiptu

3. Boleść: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni

4. Boleść: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

5. Boleść: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

6. Boleść: Zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego

7. Boleść: Złożenie Pana Jezusa do Grobu

.

Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała oraz na uproszenie łaski odpustu

przypisanego do tej modlitwy 3 razy: Zdrowaś Maryjo…

 

Różaniec do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie  podczas objawień trzem dziewczynkom w Kibeho  w Rwandzie w latach 1981-83. W 2001 r. biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku.

 

Ojcze niebieski, w pokorze upadamy przed krzyżem Twojego Syna, przejęci żalem i obrzydzeniem do wszystkich grzechów, któ­re stały się powodem Jego okrutnych cierpień i śmierci Krzyżowej. Przez rozważanie Jego gorzkiej męki daj nam jaśniej poznać złość grzechu. Daj również tyle sił, byśmy z ochotą podjęli drogę krzyżową naszego własnego życia z pełnym poddaniem się Twojej świętej woli. Pragniemy dostąpić wszystkich odpustów jakie przywiązane są do tego nabożeństwa. Maryjo, Bolesna Matko,  wszyscy Aniołowie i Święci, którzy towarzyszyliście Zbawicielowi i pocieszali Go w Jego drodze Krzyżowej, bądźcie również przy nas w drodze Krzyżowej naszego życia, byśmy wsparci waszą pomocą, zdążali nią do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

   

 

 

Kancelaria czynna: w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej - tel. 77 / 47 48 403  

informacje o nasze parafii:      www.chrzaszczyce.eu    www.folwark.de

Konto parafialne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 
powrót
Odwiedzin ogółem: 001783 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1