Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 

powrót

12.04.2015 r. - 26.04.2015 r. nr.6 (360)

 
 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA - Niedziela Dobrego Pasterza

 
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś  i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem  i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna  Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni.  I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.                  J 10,11-18:
 
 

Niedziela 12.04.2015r.   Niedziela Miłosierdzia

Kolekta na WMSD i instytucje diecezjalna

 

7.30

Za + męża Gerharda Janikuła, rodziców Janikuła, Skrzypek, Knaga, siostrę Magdalenę

Folwark

9.00

Do Op. Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski i dalszą opiekę Bożą w rodzinie Dusza

w j. niem.

9.00

I Za + Renatę Kasperek w 30-ty dzień po śm.

II Za ++ ojca Waltera Niestrój w kolejną r. śm., jego żonę Erykę, rodziców, braci, siostry z rodzin Niestrój, Gogolok  

 

10.30

Do Op. Bożej, MB Fatimskiej o dary Ducha św., zdrowie, błogosławieństwo Boże w int. Piotra Kuc z ok. 18-tych urodzin

 

14.00

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Poniedziałek 13.04.2015r.  św. Marcina I, papieża, męczennika

 

7.00

Za + Waleskę Brylla w III r. śm.

Wtorek 14.04.2015r.

 

7.00

Za ++ rodziców Anastazję, Ignacego Buhl, siostrę Gertrudę, poległego brata Józefa, bratanka Waldemara, Marię, Ryszarda Wocka oraz o zdrowie i opiekę Boża w rodzinie

Folwark.

17.30

Do OP. Bożej, MBNP dzięk.-błagalna  w int. rodziny Steinhof

Środa 15.04.2015r.

 

7.00

Za + Zofię Panas w VIII r. śm.

Czwartek 16.04.2015r.

 

14.00

Ślub: Sandra Olechno – Jakub Cymbalista

Msza św. szkolna

17.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Chudalla oraz za ++ Karola Chudalla, córkę Urszulę jej męża Edwarda, siostrę Martynę, brata Stefana, ++ rodziców, pokrew.  Chudalla, Malik

Piątek 17.04.2015r.

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP, Anioła Stróża o opiekę Bożą, zdrowie w int. Aleksandry Lazik

Sobota 18.04.2015r. 

 

7.30

I Za + męża Alojzego Mikossek, rodziców Galus, Mikossek, siostrę, 3 szwagrów, 2 szwagierki

II Za ++ Annę, Jana, Pawła Golec, syna Artura, Martę, Alfonsa, Ewalda Sowada, Katarzynę, Bernarda Mrozek, ++ pokrew. Golec, Chwalek, Sowada

 

17.30

Okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

18.00

I Do Op. Bożej, MBNP w int. Małgorzaty i Piotra Tarnowski z ok. 25-lecia małżeństwa oraz za ich najbliższych

II Za + Jerzego Kurpierz z ok. urodzin

III Za ++ Reginę, Józefa, Małgorzatę Kania, matkę Wiktorię Jaszkowitz, zaginionego ojca,        ++ z pokrew. Kania, Jaszkowitz, Grytz

NIEDZIELA  19.04.2015r.  III Niedziela Wielkanocy

Kolekta na Caritas diecezji

 

7.30

Za ++ męża Ewalda Sowieckiego w r. śm. , rodziców Antoniego, Barbarę Sowiecki, Józefa, Marię Baron, zięcia Andrzeja Kulawik, szwagierki, ciotki, Norberta Dobis, d. w cz. cierpiące

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Różę, Alfreda Hanusik, Wiktorię, Konrada Wiercimok, siostrę Monikę, ++ z pokrew. Hanusik, Sznapka, Wiercimok, Pampuch oraz za + ks. Gintera Gotwald

w j. niem.

9.00

Za ++ rodziców Albinę, Ryszarda Pinisz, Józefa, Reginę Kania, braci Stanisława, Ryszarda, Małgorzatę Kania, ++ pokrew. Pinisz, Kania, Schwalbe, d. w cz. cierpiące

 

10.30

Za ++  męża Erwina Wieszala, rodziców z obu stron

 

14.00

Nieszpory niedzielne  

Poniedziałek  20.04.2015r.

 

18.00  

W 30-tą rocznicę zakończenia działalności LZS Winów, który korzystał z boiska w Chrząszczycach w int. żyjących i zmarłych zawodników, trenerów, działaczy i kibiców

Wtorek  21.04.2015r.  św. Anzelma, biskupa, doktora Kościoła

 

7.00

Za+ Helenę Jałowiecką (od sąsiadów)

Folwark

17.30

Za ++ ojców Stefana Nikodem, Leona Kania oraz z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w rodzinie Nikodem

Środa 22.04.2015r.

 

7.00

W int. rolników naszej parafii

Czwartek 23.04.2015r.  św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

Msza św. szkolna

17.00

Za ++ Gerdę Nieświec w kolejną r. śm., rodziców Nieświec, Kornek, braci, siostry z obu stron,

+ Józefa Kampa

Piątek 24.04.2015r. św. Fidelisa z  Sigmaringen, prezbitera i męczennika

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą                o dalszą opiekę Bożą w rodzinie Lazik

Sobota  25.04.2015r.  św. Marka Ewangelisty

 

7.30

Za ++ Ludwika Matuszek, Łucję, Horsta Sopa, rodziców Malosek, Matuszek, ++ z pokrew. oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

 

13.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna z ok. 55 r. ślubu Łucji i Jerzego Wicher oraz z ok. 80-tych r. urodzin Łucji, oraz za ++ z rodzin Wicher, Morciniec, Pacula 

 

16.00

Ślub: Katarzyna Mozolewska – Piotr Tomczyk

 

17.30

okazja do spowiedzi

Msza św. niedzielna

18.00

I Za ++ Franciszkę, Helenę, rodziców Lempka, siostrę Marię, brata Franciszka, bratową Ritę, dziadków, ++ z pokrew.    

II Za ++ Marię, Piotra, Franciszkę, Huberta, Pawła, Teklę Przybyła, Annę, Józefa Mróz, Florentynę Chudala, Wincentynę, Hermana Wurst, 4 szwagierki, ++ z pokrew.  

Niedziela 26.04.2015r.   IV Niedziela Wielkanocy  

Kolekta na potrzeby naszego kościoła

 

7.30

I Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Amalii Lissy z ok. 90-tych urodzin oraz za ++ rodziców, rodzeństwo

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Wieszala oraz za ++ rodziców Justynę, Ryszarda Wieszala, Marię, Józefa Broy  

Folwark

9.00

Za ++ rodziców Józefa, Bertę Kansy, Józefa, Jadwigę Chudala, ++ z pokrew.

w j. niem.

9.00

I Za + męża Józefa Walecko, syna Andrzeja, córkę Gabrielę, rodziców Teodora, Martę Niestrój, Józefa, Marię Walecko, brata, szwagrów, szwagierki

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Ericha Grygosz    

 

10.30

Za ++ wujka Pawła Gajda, jego siostry Helenę, Matyldę, Hildegardę, Anastazję, Elfrydę, wujków Eryka, Jana, dziadków Agnieszkę, Pawła, męża Pawła, kuzyna Rudolfa 

14.00

Nieszpory niedzielne

Poniedziałek 27.04.2015r.

 

7.00

Za ++ rodziców Bronisławę, Ignacego Tomechna, Marię, Filipa Mróz, + męża Józefa Tomechna

Wtorek 28.04.2015r. św. Piotra Channela, prezbitera i męczennika

 

7.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Klimas

Folwark.

17.30

Za ++ Anastazję Dobis, pokrew. Dobis, Kornek

Środa 29.04.2015r.  św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewice i doktora Kościoła

 

7.00

I Za + Gerharda Schymanietz w 30-ty dzień po śm.  

II Za + ks. Henryka Kulik budowniczego naszego kościoła

Czwartek 30.04.2015r.  św. Piusa V, papieża

Msza św. szkolna

17.00

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny  Schmolke

II Za ++ męża, ojca, dziadka Gerharda Weidler w r. śm. , rodziców, dziadków z obu stron,                 ++ z pokrew. d. w cz. cierpiące

Piątek 01.05.2015r.  św. Józefa Rzemieślnika

 

7.30

Za ++ rodziców Gertrudę, Stanisława, Stefana Kochanek, Gertrudę, Błażeja Porwol,                         ++ rodzeństwo Porwol, Kochanek

Folwark.

9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Hanusik

 

16.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w int. Beaty i Rajmunda Szolc z ok. 25-tej r. ślubu i za ich dzieci z rodzinami – nabożeństwo majowe

Sobota 02.05.2015r.  Najśw. Maryi Panny Królowej Polski 

 

7.30

I Za + ojca Theophila Kischel w r. śm., matkę Magdalenę, ++ z pokrew.

II Za ++ rodziców Łucję, Pawła Kasperek, Marię, Wincentego Urbanek, rodzeństwo i szwagra 

 

13.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Marii Anioł z ok. 80-tych urodzin oraz o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

17.30

Nabożeństwo majowe (okazja do spowiedzi)

Msza św. niedzielna

18.00

I Za ++ męża i ojca Krystiana Szyndler w r. śm. szwagra Waldemara, rodziców Paulinę, Ernesta, ojca Józefa Golec, brata Wilhelma  

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Wojtaszek oraz o błogosławieństwo Boże dla Marysi z ok. 10-tej r. urodzin oraz za jej brata Marcina 

 

NIEDZIELA  03.05.2015r.  V Niedziela Wielkanocy

Kolekta na WMSD i instytucje diecezjalna

 

7.30

Za ++ Gerharda Wójcik w X r. śm., Hilgedardę, Krystiana Wójcik, dziadków Wójcik, Lellek

Folwark

9.00

Za ++ ojca Wilhelma, brata Jana Wróbel, pokrew. Wróbel, Chudala oraz o zdrowie i błogosław.  Boże w rodzinie Chudala

w j. niem.

9.00

Za ++ męża Jerzego Wiercimok, teściów Agnieszkę, Jana, rodziców Jana, Hildegardę Broma, ++ z pokrew. 

 

10.30

I Do Op. Bożej z ok. 1-szej, 25-tej i 50-tej Rocznicy Komunii św.

II Do Op. Bożej, św. Floriana w int. strażaków naszej parafii i ich najbliższych

 

14.00

Nabożeństwo o pokój w Folwarku

 

 

Zapowiedzi:            Grzegorz Styra – Złotniki

                               Iwona Wystrach – Domecko

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

1.     Niedziela 12.04. – Niedziela Miłosierdzia; zachęcam do czytanie prasy katolickiej.

2.     Niedziela 26.04. – Niedziela Dobrego Pasterza, Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele.

3.     Środa 29.04. – wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.

4.     Piątek 01.05. – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika.

Sobota 02.05. – Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej
 

Nabożeństwa Majowe

Pieśnią wesela witamy, O Maryjo, miesiąc Twój! My Ci z serca cześć składamy, Ty nam otwórz łaski zdrój. W tym miesiącu ziemia cała Życiem, wonią, wdziękiem lśni. Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, Gdy majowe płyną dni...

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,

 swojemu Synowi nas oddawaj.  Amen.

 

 
Już majowe świecą zorze.
                         

Przed Obrazem świeże kwiaty.
Dla Maryi złóż w pokorze,
Lecz kwiat inny ślij w zaświaty.
Kwiat nadziei, kwiat miłości,
Co się w duszy twej rozwinął.
Daj go Matce, aby w złości,
Świata tego nie zaginął
 

 

Kancelaria czynna: w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej - tel. 77 / 47 48 403  

informacje o nasze parafii:      www.chrzaszczyce.eu    www.folwark.de

Konto parafialne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 
powrót
Odwiedzin ogółem: 002355 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1