Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 

powrót

14.02.2016r. do 06.03.2016 nr 3 (374)

 

Oto ja,

dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22, 17).

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego…
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego…

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza…
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię…
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu…

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony…
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu…

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia…

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia…

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii…
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia…

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy…

 wybaw nas
 

Nie te spowiedzi są najlepsze, które trwają najdłużej, ale te, w których najwięcej jest skruchy

     Św. Alfons Liguori

 

Zachęcam do udziału w Drodze Krzyżowej ( piątek godz. 17.30) i Gorzkich żalach ( niedziela godz. 14.00)

 
 

Niedziela 14.02.2016r. I Niedziela Wielkiego Postu

7.30

Do Miłosierdzia Bożego za ++ syna Waldemara Graszka, rodziców Graszka, Lachnik, 3 braci, siostrę Barbarę, zięcia Henryka Grot, ++ pokrew. Graszka, Lachnik, Baron

F  9.00

Za ++ Marię Czech, rodziców Czech, Przybyła, rodzeństwo z obu stron

j. n  9.00

Za ++ Franciszka, Józefa Wieschalla, bratową Edeltraudę, jej rodziców Rozalię, Teodora Styra, ++ rodzeństwo, pokrew.

10.30

I Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Wiktorii Świerzy, jej siostrę Oliwię, ich rodziców, chrzestnych, najbliższych

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Anastazji Gambiec z ok. 99-tych, za dzieci

z rodzinami, + męża Henryka, wnuka Sebastiana 

14.00

Gorzkie Żale

Poniedziałek 15.02.2016r.  

7.00

Za poległe rodzeństwo Gertrudę, Hermana, Franciszka Margos, Eryka Hesse, Annę Jasik, Annę Kauf,  poległych z rodziny Kantner

Wtorek 16.02.2016r.

7.00

 W int. grup modlitewnych naszej parafii

F  17.00

Za ++ rodziców Otylię, Gerharda Kulik, brata Reinholda, męża Joachima Zdzuj, dziadków z obu stron

Środa 17.02.2016r. św.św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

7.00

Za ++ rodziców Matyldę, Ryszarda Niemczyk, rodziców Marię, Józefa Szemainda, braci Pawła, Gerarda, ciotkę Róże Buhl, dziadków, ++ z pokrew. 

Czwartek 18.02.2016r. 

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00 Msza św. szkolna

Za ++ Bronisławę, Piotra Golec, ++ z rodzin Golec, Kania, Wahl ( po Mszy spotkanie dla III kl. Gimnazjum)

Piątek 19.02.2016r.

7.00

Za ++ Rozalię, Jana, Agnieszkę, Jerzego, Jana Margos, dziadków Margos, Odelga, d. w cz. cierpiące - koronka do Miłosierdzia Bożego 

F  17.00

Droga Krzyżowa

17.30

Droga Krzyżowa

Sobota 20.02.2016r.

7.30

Za ++ rodziców Anastazję, Antoniego Nowak, Jadwigę, Eryka Piechaczek, brata Jerzego, ++ z pokrew.

15.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dziękczynno-błagalna w int. Eleonory Walecko z ok. 80-tych urodzin za jej najbliższych oraz za + męża Józefa Walecko, syna Andrzeja, córkę Gabrielę 

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. niedzielna

I Za + Helenę Jałowiecką  w I r. śm. oraz za + ojca Władysława

II Za + matkę Anastazję Gogolok, ojca Roberta, męża Krzysztofa oraz za ++ z pokrew.

NIEDZIELA  21.02.2016r.  II Niedziela Wielkiego Postu

Zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”

7.30

Za + Elżbietę Golec w 30-ty dzień po śm.

F  9.00

Za ++ Piotra Smolin, rodziców, 3 poległych braci, szwagra Jerzego, ++ z rodzin Smolin, Kaniut

j. n  9.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Baron, Buschman

10.30

Za ++ rodziców Tomasza, Albinę Kroll, siostry Jadwigę, Katarzynę, braci Piotra, Romana, Wilibalda Kroll, pokrew. Kroll, Gaida

 14.00 Gorzkie Żale

Poniedziałek 22.02.2016r. Święto Katedry Świętego Piotra, apostoła

7.00

Za ++ Annę Czech w r. śm. , męża Józefa, rodziców, rodzeństwo, pokrew. Czech, Pampuch

Wtorek  23.02.2016r.  św. Polikarpa, biskupa i męczennika

17.00

Za++ Łucja, Horst Sopa, dziadków, pokrew.

   F 17.00

Za poległych z Folwarku i w Folwarku

Środa 24.02.2016r.

7.00

 

Czwartek 25.02.2016r.

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. szkolna  

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej i Anioła Stróża w int. Samuela i Sary Plitzko z ok. urodzin o dary Ducha św.  i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

 

Piątek 26.02.2016r.

7.00

Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Kurpierz, Stefanię, Józefa Sowada, siostrę Gertrudę, braci Józefa, Rudolfa, Jerzego Chudala oraz za ++ z pokrew. - koronka do Miłosierdzia Bożego 

F  17.00

Droga Krzyżowa

17.30

Droga Krzyżowa; Za ++ Gerarda, Joannę, Andrzeja Czech, ojca Alfonsa Hanusik

Sobota  27.02.2016r.

7.30

Za ++ ciotkę Monikę Popiołek, jej rodziców, ++ z pokrew. 

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. niedzielna

Za ++ męża i ojca Eryka Niestrój, rodziców  Niestrój, Wloczyk,  Marię Halama, pokrew.

Niedziela 28.02.2016r.  III Niedziela Wielkiego Postu

Kolekta na potrzeby naszego kościoła  

7.30

O radość życia wiecznego dla matki chrzestnej Elfrydy Gambiec, jej rodziców, siostry, szwagrów, pokrew.          d. w cz. cierpiące oraz o błogosławieństwo Boże, zdrowie w rodzinie Wilski

F  9.00

Za ++ matkę Annę Kiwus w r. śm., ojca Wilhelma, teściów Gertrudę, Franciszka Długosz, siostrę Gizelę, szwagra Pawła, ++ z pokrew., d. w cz. cierpiące  

j. n  9.00

 

10.30

Za ++ męża i ojca Edwarda Lazik, rodziców Nowak, s. Apolonię, o. Alberta, ++ z pokrew.

14.00

Gorzkie Żale

Poniedziałek 29.02.2016r.

7.00

 

Wtorek 01.03.2016r.

7.00

Za ++ rodziców Klarę, Pawła Czech, Anielę, Gerarda Lelek oraz 2 braci

F  17.00

Za ++ Urszulę, Helmuta Koch, Barbarę, Leona Gatza, Małgorzatę, Stanisława Buhl, wujka Joachima,           ++ z pokrew. Elster, Buhl

Środa 02.03.2016r.

7.00

 

Czwartek 03.03.2016r.    pierwszy czwartek miesiąca 

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00 Msza św. szkolna

Za ++ rodziców Annę, Ernesta Golec, dziadków Malik, Golec, ++ z pokrew  - nabożeństwo w int. powołań kapłańskich i zakonnych

Piątek 04.03.2016r. św. Kazimierza, królewicza – pierwszy piątek miesiąca

7.00

Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i Dary Ducha św. w int. Artura Liguda z ok. urodzin, a także za jego najbliższych – koronka do Miłosierdzia Bożego  

F  17.00

Droga Krzyżowa; Do Op. Bożej, Anioła Stróża, o dary Ducha św. w int. Pawła z ok. 10-tych urodzin                i o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla jego najbliższych

17.30

Droga Krzyżowa (z udziałem młodzieży)

Sobota 05.03.2016r. pierwsza sobota miesiąca

7.30

Za ++ rodziców Anastazję, Ignacego Buhl, siostrę Gertrudę, poległego brata Józefa, ++ Ryszarda, Marię Wocka

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. niedzielna

I Za ++ Teresę, Józefa Wienchula, rodziców Martę, Franciszkę Cieślik, Jadwigę, Franciszka Wienchula

II Za ++ Teklę, Marię, Franciszkę, Piotra Przybyła, Annę, Józefa Mróz, Florentynę Chudala, Wincentę, Hermana Wurst, 4 szwagierki, ++ z pokrew.

Niedziela 06.03.2016r. IV Niedziela Wielkiego Postu

7.30

Za + Elżbietę Golec (od sąsiadów)

F  9.00

Do Op. Bożej, Anioła Stróża o dary Ducha św . w int. Asi i Jasia oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Chudala

j. n  9.00

I Za ++ rodziców Piotra, Annę Anioł, Albina, Bibianę Jendryca, braci, 3 szwagrów, 3 szwagierki, dziadków  z obu stron, d. w cz. cierpiące   

II Za + Renatę Kasperek w I r. śm.

10.30

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Józefa Schwalbe z ok. 85-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże a także za dzieci z rodzinami oraz za + żonę Teresę

14.00

Gorzkie Żale

 

Kolekty: niedziela 21.02. – zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”;

niedziela 28 .02. – na potrzeby naszego kościoła; niedziela 6.03. - na WMSD i instytucje diecezjalne;

 serdeczne Bóg zapłać !

 

Zapowiedzi:

Daniel Kaleta – Złotniki                      Nikola Zając – Nowy Browieniec

 
 

Najserdeczniejsze życzenia dla  naszych jubilatów:

Ryszarda Kiełbasa  z ok. 80-tych urodzin

Eleonory Walecko z ok. 80-tych urodzin

Józefa Schwalbe z ok. 85-tych urodzin
 
 
DROGA KRZYŻOWA
 

Mój Mistrzu, jakże pragnę powtórzyć  w sobie Twoje życie, bo tylko w ten sposób, upodabniając się do Ciebie w szarej codzienności, pozwolisz dostąpić łaski wielkiego Twojego Miłosierdzia.

Przepełnia mnie pragnienie, by żyć tak jak Ty, po Kalwarię, po Krzyż - z miłości. Pragnę pokrzepiać się Twoim Słowem, Twoim Ciałem, wpatrując się w Twoje Serce, z wielką delikatnością i wrażliwością pełnić Wolę Twojego Ojca.

Pragnę oddychać Twoją miłością - niech pochłonie mnie gorliwość o dom Twój Panie, a troska o zbawienie dusz

niech będzie polem codziennej mojej pracy.

 
   
   

 

 

 

 

Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Tobie

Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami !
 
 

 

 

 

 

O Krwi najdroższa, O Krwi odkupienia,

Napoju życia, z nieba dla nas dany!

O zdroju łaski, O ceno zbawienia,

Ty grzechowe leczysz rany!

 

Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta,

Abyś nas wszystkich życiem napawała,

Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta,

Miłosierdzie wybłagała!

 

O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste,

Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi.

Cześć Tobie niesiemy, dzięki wiekuiste,

Z Aniołami, ze Świętymi.
 
 
 
 
 

 

Kancelaria czynna: w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej - tel. 77 / 47 48 403  

informacje o nasze parafii:   www.chrzaszczyce.eu  www.folwark.de

Konto parafialne:   BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
powrót
Odwiedzin ogółem: 001999 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1