Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 

powrót

30.10.2016r. -20.11.2016r.  Nr, 16 (387)

 
 

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

Który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowianie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie

i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj

w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,

teraz i na wieki wieków Amen

 

Znalezione obrazy dla zapytania serce pana jezusa kolorowankaJEZU CICHY I POKORNEGO SERCA.

UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA TWEGO.

Najserdeczniejsze życzenia dla  naszych jubilatów:

 

 

Mateusza Pluskota

z ok. 18-tych urodzin

Jerzego Czura

z ok. 60-tych urodzin

Anny Iwański

 z ok.75-tych  urodzin

Waltera Iwański

 z ok. 75-tych urodzin

Ks. dr hab. Proboszcza

 Krystiana Ziaja

z ok. 65-tych urodzin

Stefanii i Huberta Sadło

 z ok. 40-tej r. ślubu

Margot i Peter Wieschalla

 z ok. 40-tej r. ślubu

Doroty Lasar

 z ok. 30-tych urodzin

Teresy i Alwina Wiesner

z ok. 25-tej r. ślubu

Magdaleny Margos
z ok. 18-tych urodzin
Danuty Zmarzły
z okazji 66-tych urodzin
 
 

NIEDZIELA 30.10.2016r.  XXXI Niedziela Zwykła

Kolekta specjalna na potrzeby naszego kościoła

  7.30

I Za ++ męża i ojca Gerharda Weidler, rodziców, dziadków, ++ z pokrew. Weidler, Roskosch, Długosz, Gbur, Kasperek oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

II Za ++ ciotkę Martę Broy, dziadków Martę, Jakuba, poległego Izydora Broy

  F  9.00

Za ++ rodziców Marię, Piotra Zmarzły, Karolinę, Kazimierza Bastek

j.niem. 9.00

Za ++ rodziców Ewalda, Wiktorię Piechaczek, Franciszka, Elfrydę Zając oraz o błogosławieństwo Boże

w rodzinie Zając

   10.30

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. rodziców od nowożeńców Agaty  i Daniela  z podziękowaniem za życie i trud wychowania.

14.00

Nabożeństwo różańcowe

Poniedziałek 31.10.2016r.

16.00

Okazja do spowiedzi

17.00

Nabożeństwo różańcowe; Msza św. w int. Parafian

Wtorek 01.11.2016r.  Uroczystość Wszystkich Świętych

7.30

Za ++ Adolfa Lissy, dziadków i pokrew.

F  9.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. ks. Proboszcza z ok. urodzin

10.30

Za + syna Norberta Dobis, matkę Agnieszkę Reisig

14.00

Nabożeństwo i procesja na cmentarz

G  16.00

Nabożeństwo na cmentarzu w Górkach

Środa 02.11.2016r.   Wszystkich Wiernych Zmarłych

7.00

Różaniec za zmarłych zalecanych;

7.30

Msza św. za wszystkich zmarłych zalecanych 

8.30

Za wszystkich zmarłych zalecanych

G  16.30

Za wszystkich zmarłych zalecanych (Msza św. na cmentarzu)

F  17.00

Za wszystkich zmarłych zalecanych

17.30

W int. Ojca św. oraz za wszystkich zmarłych zalecanych

Czwartek  03.11.2016r.  św. Marcina de Porres, zakonnika  pierwszy czwartek miesiąca

16.30

Okazja do spowiedzi Różaniec za zmarłych zalecanych

17.00 Msza św. szkolna

I Do Op. Bożej, o dary Ducha św. w int. Mateusza Pluskota  z ok. 18-tych urodzin

II Za ++ rodziców Annę, Konrada Przywara, Marię, Konrada Wróbel oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodzin Kuc, Przywara

Piątek 04.11.2016r.  św. Karola Boromeusza, biskupa  pierwszy piątek miesiąca; odwiedziny chorych

6.30

Różaniec za zmarłych zalecanych

7.00

I Za ++ Huberta, Piotra, Franciszkę Przybyła, Stanisława, Gertrudę Kochanek, rodzeństwo Przybyła, Kochanek

II Do Op. Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże oraz za ++ ojca Jana Gogolok, siostry, rodziców z obu stron, Jadwigę, Floriana, Karolinę, Józefa, ++ ciotki Reginę, Annę, Gertrudę Niespór, Annę, Klarę Gogolok, Antoninę Biestek, ++ z pokrew.

F  17.00

Za ++ rodziców Kochanek, Josek, rodzeństwo, ++ z pokrew. oraz o błogosławieństwo Boże w rodzinie

17.00

Za ++ dziadków Katarzynę, Pawła Malik, kuzynkę Agnieszkę, ciotki Marię, Gertrudę, wujka Pawła Malik

Sobota 05.11.2016r.   pierwsza sobota miesiąca

7.00

Różaniec za zmarłych zalecanych

7.30

Za + Stefana Wójcik w 30-ty dzień po śm.

  14.30

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Kamila i Simony Klimas i za ich córkę Magdę, Esterę 

16.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Jerzego Czura z ok. 60-tych urodzin o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

 Msza św. niedzielna

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Anny i Waltera Iwański z ok. 75-tych urodzin o zdrowie i dalszą opiekę Bożą w rodzinie

II Za ++ męża i ojca Jana Weinzettel, rodziców Jadwigę, Stanisława, Martę, Franciszka Cieślik, Gertrudę, Marię Nicze, Teresę, Józefa Wienchula, d. w cz. cierpiące

 

NIEDZIELA 06.11.2016r.  XXXII Niedziela Zwykła

Kolekta na WMSD i instytucje diecezjalne 

7.00

Różaniec za zmarłych zalecanych

7.30

Za ++ rodziców Ewalda, Helgę Krawczyk, Wołodomira, Zenowię Drogomereckich, dziadków z obu stron, pokrew.

  F  9.00

Za ++ męża Józefa, rodziców Wiktorię, Józefa Smolin, Marię, Konrada Sowada, siostrę Franciszkę, brata Józefa, Marię, Gertrudę, 3 szwagrów, ++ z pokrew.

j.niem. 9.00

I Za ++ rodziców Franciszka, Paulinę Schwalbe, Józefa, Florentynę Mróz, ++ rodzeństwo

II Za ++ męża i ojca Herberta Blach, syna Norberta, rodziców, rodzeństwo z obu stron, zięcia Helmuta Hergessell, ++ z pokrew. d. w cz. cierpiące

10.30

I Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą

w int. Stefanii i Huberta Sadło, Margot i Petera Wieschalla z ok. 40-tej r. ślubu oraz w int. Doroty z ok. 30-tych urodzin

II Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. ks. Proboszcza z ok. 65-tych urodzin

Poniedziałek  07.11.2016r. 

7.00

Za ++ rodziców Elżbietę, Antoniego Cygan, braci Gerarda, Antoniego, bratową, szwagra, ++ z rodzin Cygan, Kasperek

14.00

Spotkanie w salkach parafialnych dla seniorów przy modlitwie i kawie

Wtorek  08.11.2016r.

7.00

Za ++ rodziców Klarę, Pawła Czech, Anielę, Gerarda Lelek, 2 braci

Środa 09.11.2016r. Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7.00

 

Czwartek 10.11.2016r.  św. Jana Kantego, prezbitera

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00 Msza św. szkolna

Za ++ Monikę, Wincentego Nitsche, Łucję, Rudolfa Żymła, Różę Kumert, Annę, Henryka, Ernsta Nitsche, Józefa, Jana Wilczek, ++ bratowe, Jerzego Wilczek

Piątek 11.11.2016r. św. Marcina z Tours, biskupa

F   9.00

Za++ Rozalię Zając w I rocz. śmierci, męża Józefa, ++ z rodziny

16.00

Msza św. i  Nabożeństwo ku czci św. Marcina  w int. Ojczyzny

Sobota 12.11.2016r.  św. Jozafata, biskupa i męczennika

7.30

Za ++ ciotki Gertrudę Jasik w r. śm. rodziców Anielę, Pawła Jasik, ciotkę Annę, wujka Henryka,  pokrew.

16.30

Nabożeństwo różańcowe ; okazja do spowiedzi

17.00 Msza św. niedzielna

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Teresy, Alwina Wiesner z ok. 25-tej r. ślubu z prośbą

o dalszą opiekę Bożą oraz za ich dzieci

Niedziela 13.11.2016r.  XXXIII Niedziela Zwykła 

Zbiórka do puszek na Pomoc Kościołowi z potrzebie

7.30

 

F  9.00

Za ++ rodziców Klarę, Andrzeja Kasperek, Hildegardę, Józefa Komor, ++ z pokrew.

j.niem. 9.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Styra

10.30

Za ++ rodziców Jana, Anastazję Glazder, brata Rudolfa, ++ z pokrew. Gajda, Glazder

Poniedziałek  14.11.2016r.

7.00

Za ++ rodziców Pawła, Jadwigę Margos, rodzeństwo Józefa, Gertrudę, Franciszka, Hermana Margos, Jana Weinzettel, Marię Sygulla, dziadków z obu stron, ++ z pokrew.

Wtorek 15.11.2016r.

7.00

Za ++ Agnieszkę Margos jej rodziców, braci, o. Alberta Odelga

17.00

Za ++ rodziców Gertrudę, Teodora Kaletta ich 3 synów, synową, rodziców Agnieszkę, Pawła Cygan ich syna Stanisława, synową, + Krzysztofa Wolny oraz d. w cz. cierpiące

Środa 16.11.2016r. Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki św. Piotra i św. Pawła

7.00

Za ++ Stanisława, Gertrudę Kochanek, rodziców Gertrudę, Błażeja Porwol, ++ rodzeństwo Kochanek, Porwol

Czwartek  17.11.2016r. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00 Msza św. szkolna

Za ++ rodziców Huberta, Krystynę Weber, brata Piotra, dziadków Weber, Golec, Bodora, s. Pankrację oraz do Op. Bożej, MBNP o błogosławieństwo Boże w rodzinie Golec

Piątek 18.11.2016r. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

7.00

 

 

Sobota 19.11.2016r.  bł. Salomei, zakonnicy

7.30

Za ++ Bernarda Cyris, żonę Cecylię, Jana Passoń, Jana, Jadwigę Mróz, ++ z pokrew. d. w cz. cierpiące

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00 Msza św. niedzielna

I Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha św. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w int. Magdaleny Margos z ok. 18-tych urodzin

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Pampuch oraz za ich dzieci z rodzinami

III Do Op. Bożej, MBNP, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka Pawła Konieczko

NIEDZIELA 20.11.2016r.  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Kolekta specjalna na potrzeby naszego kościoła

  7.30

I Za ++ rodziców Anastazję, Antoniego Nowak, Jadwigę, Eryka Piechaczek, brata Jerzego, ++ z pokrew.

II Za ++ brata Ludwika Broy, rodziców Marię, Józefa, dziadków Martę, Jakuba Broy

  F  9.00

Za ++ syna Łukasza Kornek w 9-tą r. śm. oraz za ofiary wypadków drogowych

j.niem. 9.00

Za ++ męża Pawła Pawleta, jego rodziców, rodzeństwo, 4 szwagrów, d. w cz. cierpiące

   10.30

I Za ++ wujka Pawła Gajda jego siostry Helenę, Matyldę, Hildegardę, Anastazję, Elfrydę, dziadków, Agnieszkę i Pawła, ojca Gintera, męża Pawła , kuzyna Rudolfa, wujków Eryk i Jana

II Za ++ Teodora, Katarzynę Lazik, syna Wernera, ++ z pokrew.

14.00

Nabożeństwo do Chrystusa Króla

 

Odpust za zmarłych:

Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę w Uroczystość Wszystkich Świętych od południa i w dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada), mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Warunki: modlitwa Ojcze nasz, Wierzę w Boga  i dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego; być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć   Komunię świętą.

Wierni, którzy nawiedzą cmentarz w dniach od 1 do 8 listopada i pomodlą się za zmarłych mogą uzyskać odpust zupełny, który można za nich ofiarować. Natomiast w pozostałe dni roku modląc się na cmentarzu w intencji zmarłych możemy uzyskać odpust cząstkowy.

 
 

Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa 

odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski,  aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie.

 
 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403    

informacje o nasze   parafii:   www.chrzaszczyce.pl           www.folwark.de                                                                                                                                                                                                                                                                 

Konto parafialne          BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

powrót
Odwiedzin ogółem: 002483 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1