Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 

powrót
 
20.08.2017 r.  do 10.09.2017 r. nr 12 (401)
 

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego

Mszą św. – poniedziałek 4 września godz. 17.oo

 

 

Boże i Przyjacielu człowieka!

Ty marzysz o tym, aby każdy z nas chronił w sobie                 i rozwijał Twój świat dobra, prawdy i piękna!

Ty jesteś naszym Wychowawcą, a także Wychowawcą naszych wychowawców. Pomóż nam tak mądrze i szlachetnie przeżyć rozpoczynający się rok szkolny, byśmy stawali się nieskazitelni jak gołębie i sprytni jak węże.

Prosimy o to przez Chrystusa, Twojego Syna a naszego Brata, który nas rozumie i kocha teraz i na wieki wieków. Amen.

 

   

 
 
 
Najserdeczniejsze życzenia dla naszych Jubilatów
 

Erwina Huncza 

– z ok. 80-tych urodzin

Józefa Kurpierz

 – z ok. 60-tych urodzin

Adelheid Ziaja

 – z ok. 90-tych urodzin

Rudolfa Wójcik
 
– z ok. 80-tych urodzin

Ryszarda Piechaczek

– z ok. 40-tych urodzin

Jadwigę i Józefa Rock

 – z ok. 50-tej r. ślubu

Hildegardy Chudala
  – z ok. 80-tych urodzin

 
 

Niedziela 20.08.2017r.  XX Niedziela Zwykła                                                       kolekta na potrzeby naszego kościoła

7.30

Za + żoną i matkę Erykę Milek w 5 r. śm. oraz  o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Milek

F 9.00

Za + męża Stanisława ++ rodziców Kornek, Dobis, ++ rodzeństwo

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. rodziny Sowada, o Boże miłosierdzie i życie wieczne dla ++ rodziców Julię, Józefa Jandziak, Stefanię, Józefa Sowada, siostrę Ninę, braci Rudolfa, Józefa, bratową Danutę

II W int. pielgrzymów na G. św. Anny, Częstochowy i innych miejsc pielgrzymkowych

Poniedziałek   21.08.2017r. św. Piusa X, papieża

7.00

Za ++ brata Gerarda Cygan, jego  żonę Teresę, rodziców Antoniego, Elżbietę, + brata Antoniego, szwagra Hermana, ++ z rodzin Cygan, Kasperek

Wtorek  22.08.2017r. Najśw. Maryi Panny, Królowej

7.00

Za ++ rodziców Konrada, Gertrudę Odelga, rodzeństwo Marię, Piotra, Pawła, Józefa, bratową Teresę, wujka o. Alberta oraz o bł. Boże i zdrowie w rodzinie

Środa  23.08.2017r. św. Róży z Limy, dziewicy

7.00

Za ++ ojca w r. śm., matkę, rodzeństwo, krewnych, znajomych, d. w cz. cierpiące 

Czwartek  24.08.2017r.

18.00

I Do Op. Bożej, MBNP o zdrowie i dary Ducha św. z ok. urodzin

II Za ++ męża Reinholda Czech, syna Sebastiana, rodziców Katarzynę, Piotra Czech, Helenę, Władysława Gębskich, ++ z pokrew.

Piątek 25.08.2017r.  św. Ludwika

7.00

Za ++ Rozalię, Jana Margos, rodzeństwo Jerzego, Agnieszkę, Jana Margos, Helenę, Franciszka Chudala,

d. w cz. cierpiące

Sobota  26.08.2017r.  Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej

7.30

Za ++ Agnieszkę Wieszala w r. śm. jej rodziców i rodzeństwo

14.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Urszuli i Jerzego Niestroj z ok. 25-tej r. ślubu z prośbą

o dalszą opiekę Bożą oraz za ich dzieci

15.00

Ślub: Mateusz Opolski – Aldona Chaduch

17.30

Okazja do spowiedzi

18.00

Msza św. niedzielna

I  Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Brygidy i Henryka Wójcik z ok. 35-tej r. ślubu za ich dzieci i wnuki o zdrowie dla całej rodziny

II Za ++ rodziców Krystynę, Huberta Weber, Elżbietę Golec, brata Piotra, dziadków Weber, Golec, Bodora, s. Pankrację oraz do Op. Bożej, MBNP o bł. Boże w rodzinie Golec

Niedziela 27.08.2017r. XXI Niedziela Zwykła                                              

7.30

Do Op. Boże, MBNP, Anioła Stróża w int. rocznego dziecka  Jakuba-Jana Ksienżyk 

F 9.00

Za ++ ojców Gerharda Dusza, Leonarda Wicher, ++ z pokrew. Kurpierz, Dusza

10.30

I Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MB Fatimskiej dziękczynno-błagalna w int. Erwina Huncza z ok. 80-tych urodzin o dalszą opiekę Bożą, bł. i zdrowie w rodzinie

II Za ++ rodziców Magdalenę, Józefa, brata Wilibalda Schindzielorz, Pawła, Martę Cebula oraz za + męża Józefa Cebula o bł. Boże w rodzinie

Poniedziałek 28.08.2017r. św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

7.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej, św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Sygulla

Wtorek  29.08.2017r. męczeństwo św. Jana Chrzciciela

7.00

Za ++rodziców Elżbietę, Bernarda  Nicze, siostrę Magdalenę, brata Ludwika, bratową Kornelię, ++z pokrew.

Środa  30.08.2017r.

7.00

Za ++ Joannę, Gerarda Czech, męża Andrzeja, ojca Alfonsa Hanusik

Czwartek  31.08.017r.

18.00

I Za ++ Stefana, Marię Wójcik, rodziców, rodzeństwo

II za++ Sławek Bućka, rodziców Klaudia, Luka, siostrę Walentynę

Piątek 01.09.2017r. bł. Bronisławy, dziewicy; pierwszy piątek miesiąca – odwiedziny chorych

7.00

Za ++ rodziców Jadwigę, Wincentego Maciek, Gerharda Kutz, brata Andrzeja, bratanka Mariusza, pokrew.

F  17.30

Za ++ rodziców Kiełbasa Buhl oraz za ++ z pokrew.

18.00

W int. czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa i młodego pokolenia

Sobota  02.09.2017r. pierwsza sobota miesiąca 

7.30

I Za ++ męża i ojca Gerharda Weidler, rodziców Klarę, Mikołaja Weidler, Elżbietę, Józefa Roskosch, Ewalda Lisowski, ++  z pokrew. oraz o zdrowie i op. Bożą w rodzinie

II Za ++ matkę Marię Styra, dziadków Jana, Marię Styra, rodziców Florentynę, Franciszka Gryc,                               ++ z rodzin Styra, Gryc, Stelmach

17.00

Okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży przed nowym rokiem szkolnym i katechetycznym

18.00

Msza św. niedzielna

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Józefa Kurpierz z ok. 60-tych urodzin z prośbą                     o dalszą op. Bożą i zdrowie dla najbliższych

II Za + Alfreda Broma w 30-ty dzień po śm.

F 19.00

Za ++ Męża Antoniego, syna Jana Smolin, ++ rodziców Marię, Jana Sdzuj oraz pokrew. z obu stron 

Niedziela  03.09.2017r. DOŻYNKI PARAFIALNE kolekta na WMSD i instytucje diecezjalne

7.30

I Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Józefa, Florentynę Sadło, Angelę, Augustyna Czech, Alfonsa, Gertrudę Kurpiers, Waltra Reh, Marię Felix, ++ z pokrew.

II Za + Jerzego Sadło w 30-ty dzień po śm.

10.30

I Msza Święta dożynkowa – dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne plony

II Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Adelheid Ziaja z ok. 90-tych urodzin o zdrowie i bł. Boże

III Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Rudolfa Wójcik z ok. 80-tych urodzin oraz za najbliższych

Poniedziałek   04.09.2017r.

7.00

Za + Helenę Lempka w r. śm. ++ rodziców, rodzeństwo i pokrew.

17.00

Do Op. Bożej o dary Ducha św. w int. dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny 2017-2018 oraz o bł. Boże dla nauczycieli i wychowawców (poświęcenie przyborów szkolnych)   

Wtorek  05.09.2017r.

7.00

Za ++ Adelajdę, Franciszka Grund, Juliusza, Anastazję Blania, Teklę, Jana Wieszala

F 17.30

Za ++ rodziców Annę, Stefana Iwański, Jadwigę, Eryka Manek, brata Wiktora, ++ z pokrew.

Środa  06.09.2017r.

7.00

Za ++ Wiktorię, Piotra Kurpierz, Jadwigę, Pawła Mróz, Konrada Kulik, ++rodzeństwo i pokrew.z obu stron

Czwartek  07.09.2017r. św. Melchora Grodzickiego, prezbitera, pierwszy czwartek miesiąca  

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. Szkolna

Za ++ rodziców Alojzego, Magdalę Piechota, Jana Łucję Wrzeciono, ++ z pokrew oraz o zdrowie      i bł. Boże w rodzinie

Piątek 08.09.2017r. Narodzenie Najśw. Maryi Panny

7.00

I Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna o zdrowie i op. Boża w rodzinie Wocka oraz za ++ rodziców Wocka, Buhl, siostrę, brata

II Za ++ Bronisławę, Florentynę, Alojzego Tomechna, Gerharda, Jacka, Wiktorię Schymanietz, Ericha Kubis, d. w cz. cierpiące  

17.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Ryszarda Piechaczek z ok. 40-tych urodzin za jego najbliższych

Sobota  09.09.2017r.  bł. Anieli Salawy, dziewicy

7.30

Za ++ żonę i matkę oraz za wszystkich ++ z pokrew.

12.00

Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Jadwigi i Józefa Rock z ok. 50-tej r. ślubu o zdrowie               i bł. Boże dla dzieci z rodzinami

16.00

Do Op. Bożej, MBNP w int. Rajmunda Szolc z ok. 50-tych urodzin o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny

17.30

Okazja do spowiedzi

18.00

Msza św. niedzielna

I Za ++ Marię, Stefana Wójcik, rodziców Lempka, Wójcik  

II Do Miłosierdzia Bożego, MB Szkaplerznej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie Kania oraz za ich dzieci z rodzinami

Niedziela 10.09.2017r.  XXIII Niedziela Zwykła DOŻYNKI GMINNE          

7.30

I Za ++ rodziców Marcelę, Karola Lachnik, Janinę, Stanisława Graszka, syna Waldemara, braci Wilhelma, Józefa, Horsta, siostrę Barbarę, zięcia Henryka Grot, ciotkę Martę Baron

II Za ++ Marię Mlocek, Annę, Pawła Niestrój, Franciszkę, Stanisława Mlocek, + Romana Garbacz

F 9.00

Za ++ męża Alfreda Kornek, wnuka Łukasza, ++ rodziców Cebula, Kornek

10.30

I Za ++ męża i ojca Józefa Nikolajczyk w 8 r. śm. teściów Rajnharda, Martę Nikolajczyk, ojca Alojzego Klos, ++ z pokrew

II Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błagalna w int. Hildegardy Chudala z ok. 80-tych urodzin oraz                  o dalszą Opiekę Bożą i zdrowie

12.00

Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziców od nowożeńców Darii i Denisa

 
 
 

 

informacje

DOŻYNKI PARAFIALNE - 3 września

DOŻYNKI GMINNE – 10 września

DOŻYNKI DIECAZJALNE na G. św. Anny  - 24 września

 
Składamy na ołtarzu Pana chleb, wypieczony z tegorocznych ziaren
Chleb codzienny, powszedni w którym kryją się wszystkie
nasze codzienne, powszednie troski i starania:
o nasze dzieci, o nasze rodziny, o nasze domy.

Spraw Panie, aby żadnej naszej rodzinie nie zabrakło codziennego chleba,
podstawowych warunków do godnego życia
oraz życzliwych
ludzi wspierających je w trwaniu w miłości

Niesiemy chleb i wino,
które staną się Ciałem i Krwią naszego Pana – Jezusa Chrystusa.
Spraw Panie, abyśmy napełnieni Twoim Duchem
mieli siłę i odwagę, by mądrze stawiać opór złu,
zawsze wybierając Ciebie i Twoją Ewangelię…

 

 

Módlmy się za rolników,

aby siłę do codziennej, trudnej pracy w polu czerpali z Eucharystii i z Twoją Boże pomocą, zdołali zebrać obfite plony. CIEBIE PROSIMY

 

 

 

Módlmy się za nas samych,

abyśmy umieli w każdej sytuacji dzielić się wiarą, jak chlebem – z każdym napotkanym człowiekiem.

CIEBIE PROSIMY
 
 
 

Parafialny Konkurs     Fotograficzno-plastyczny

Prosimy o przyniesienie swoich prac: zdjęć, rysunków nawiązujących

do przeżytych wakacji w poniedziałek 4 września na Mszę św. rozpoczynającą

Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny 

 
 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403    

informacje o nasze   parafii:   www.chrzaszczyce.pl           www.folwark.de                                                                                                                                                                                                                                                                 

Konto parafialne          BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

powrót
Odwiedzin ogółem: 001459 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1