Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki 

powrót
 
25.02.2018 r. - 18.03.2018 nr. 3 (411)
 

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem

i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił

w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam

w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje

i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps. 22, 17).

 
Daj mi serce nowe i radość sumienia.

Przywróć nadzieję Twego przebaczenia.

 Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj, Panie.

Wspomnij na Twoje wielkie zmiłowanie.
 
Najserdeczniejsze życzenia dla naszych Jubilatów
   
 

Pauliny

– z ok. urodzin

Mateusza Schwalbe

– z ok. 18 urodzin

Pawła

– z ok. urodzin

Zygmunta Hądzel

– z ok. 60-tych urodzin

Agaty Dudek

– z ok. urodzin

Agnieszki Bera

 – z ok. 40-tych urodzin

Teresy Meja

– z ok. 50-tych urodzin

 
 
 
 

REKOLEKCJE  PARAFIALNE        01.03. – 04.03.2018r.

 
Rekolekcjonista: ks. Jerzy Niedzielski 

 

Czwartek  01.03. 2018r.

7.00              Różaniec; okazja do spowiedzi św.

7.30              Msza św. z nauką rekolekcyjną

9.30 – 10.30          Rekolekcyjne spotkanie dla dzieci

17.00            Okazja do spowiedzi św.

17.30            Msza św. z nauką rekolekcyjną

18.30            Nauka stanowa dla kobiet

Piątek  02.03. 2018r.

7.00              Różaniec; okazja do spowiedzi św.

7.30              Msza św. z nauką rekolekcyjną

9.30 – 10.30          Rekolekcyjne spotkanie dla dzieci

16.30            okazja do spowiedzi św.

16.45             Droga Krzyżowa

17.30            Msza św. z nauką rekolekcyjną

18.30            Nauka stanowa dla mężczyzn

Sobota  03.03. 2018r.

7.00              Różaniec; okazja do spowiedzi św.

7.30              Msza św. z nauką rekolekcyjną

16.00            Okazja do spowiedzi św.

17.30            Msza św. z nauką rekolekcyjną

18.30            Nauka stanowa dla młodzieży

Niedziela  04.03. 2018r.

7.30              Msza św. z nauką rekolekcyjną

9.00              Msza św. z nauką rekolekcyjną

Folwark     9.00              Msza św. z nauką rekolekcyjną

10.30            Msza św. z nauką rekolekcyjną

14.00            Gorzkie Żale – kazanie pasyjne

 
 
 

Niedziela 25.02.2018r.  II Niedziela Wielkiego Postu  

7.30

Za + Ewę Wojteczek w 30-ty dzień po śm.

F 9.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dziękczynno-błagalna w int. rodziny Łukasza Czura

9.00

j.niem.

Za ++ rodziców Franciszkę, Józefa Wieszalla, bratową Edeltraudę, rodziców Styra, ++ rodzeństwo

10.30

Za ++ męża i ojca Edwarda Lazik w r. śm. , rodziców Lazik, Nowak, ++ z pokrew.

14.00

GORZKIE ŻALE

Poniedziałek 26.02.2018r.  

7.00

Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Kurpierz, Stefanię, Józefa Sowada, siostrę Gertrudę, braci Rudolfa, Józefa, Jerzego Chudala, ++ z pokrew.

Wtorek  27.02.2018r. 

7.00

 

F  17.00

DROGA KRZYŻOWA; Do Op. Bożej, Anioła Stróża w int. Pauliny Kubis z ok. urodzin, jej rodziców, chrzestnych oraz               o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Kubis

Środa  28.02.2018r.

7.00

 

Czwartek  01.03.2018r.  REKOLEKCJE PARAFIALNE, pierwszy czwartek miesiąca

7.00

Różaniec i okazja do spowiedzi

7.30

Msza św. z nauką ogólną

9.30-10.30   Rekolekcyjne spotkanie dla dzieci

17.00

Okazja do spowiedzi

17.30

Za ++ rodziców Klarę, Pawła Czech, Anielę, Gerarda Lelek, 2 braci

18.30

Nauka stanowa dla kobiet

Piątek 02.03.2018r. pierwszy piątek  miesiąca

7.00

Różaniec i okazja do spowiedzi

7.30

Do Op. Bożej, MBNP w int. rodziny Weinzettel z ok. urodzin

9.30-10.30   Rekolekcyjne spotkanie dla dzieci

16.45

DROGA KRZYŻOWA

17.30

Za ++ matkę Annę Kiwus w r. śm. ojca Wilhelma, teściów Gertrudę, Franciszka Długosz, męża Henryka, siostrę Gizelę, szwagrów Wernera, Pawła, ++ z pokrew. d. w cz. cierpiące  

18.30

Nauka stanowa dla mężczyzn

Sobota  03.03.2018r. pierwsza sobota  miesiąca

7.00

Różaniec i okazja do spowiedzi

7.30

Za ++ Wernera, jego żonę Gizelę oraz ++ z pokrew. Kochanek, Kiwus

16.00

okazja do spowiedzi

17.30

I Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha św. dla Mateusza Schwalbe z ok. 18-tych urodzin o zdrowie w rodzinie

II Za ++ Pawła Wurst, Teklę, Franciszkę, Piotra, Marię, Huberta, Pawła Przybyła, Wincentę, Hermana Wurst, 4 szwagierki, ++ z pokrew.

18.30

Nauka stanowa dla młodzieży

Niedziela 04.03.2018r.  III Niedziela Wielkiego Postu                                               

7.30

I Za + Artura Liguda z ok. urodzin ++ z pokrew. 

II Za ++ ojca Gintera Baron, dziadów Jana, Annę Baron, męża Norberta, d. w cz. cierpiące

F  9.00

Do Op. Bożej, MBNP, Anioła Stróża o dary Ducha św. w int. Pawła z ok. urodzin oraz jego najbliższych

9.00

j.niem.

Za ++ rodziców Piotra, Annę Anioł, Albina, Bibianę Jendritza, brata, 3 szwagrów, 3 szwagierki dziadków       z obu stron, d. w cz. cierpiące

10.30

Za++ rodziców Józefa, Marię Wolny, Gertrudę, Franciszka Furgol, siostrę Marię, ciotkę Gertrudę, ++z pokrew.

14.00

GORZKIE ŻALE

Poniedziałek 05.03.2018r.

7.00

Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie w rodzinie z ok. urodzin w pewnej int.

14.00

Spotkanie seniorów w salkach parafialnych przy modlitwie i kawie

Wtorek  06.03.2018r.

7.00

Za ++ rodziców Anastazję, Ignacego Buhl, siostrę Gertrudę, poległego brata Józefa, Ryszarda, Marię Wocka,++ z pokrew.

F  17.00

DROGA KRZYŻOWA; Za ++ z rodzin Chudala, Warwas, Piotra, Klaudis Kubczyk, d. w cz. cierpiące

Środa  07.03.2018r.

7.00

Za ++ Józefa Lelek, Rozalię, Franciszka Lelek, Gertrudę, Piotra Buhl, Zofię Przybyła oraz za ++ z pokrew.

Czwartek  08.03.2018r.  ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU

7.00

Za ++ ks. prałata Jana Skorupa, Wilhelma Kudelka, kapłanów i siostry zakonne które pracowały w naszej parafii oraz             za + Klarę Lieflender, d. w cz. cierpiące

17.00

Za ++ rodziców Marię, Konrada Wróbel, Annę, Konrada Przywara oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Kuc, Przywara

Piątek 09.03.2018r.

7.00

Za ++ Stefana Lazik, Teresę, Jana Kubis, Józefa, Barbarę Lazik, rodzeństwo i pokrew. Lazik, Kubis, o. Alberta Odelga

17.30

DROGA KRZYŻOWA; Msza św.: Za ++ rodziców Józefa, Gertrudę Pampuch, Karola, Gertrudę Nowotny, brata Manfreda, szwagra, siostrzenicę, bratową, dziadków, pokrew. z obu stron

Sobota  10.03.2018r.

7.30

Za ++ rodziców Annę, Ernsta Golec, dziadków Malik, Golec, ++ z pokrew.

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. niedzielna

I Za ++ rodziców Ewalda, Hildegardę Soworka, Angelę, Augustyna Czech oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Alfreda Czech 

II Za ++ syna Krzysztofa Wójcik w V r. śm. rodziców Jana, Annę Heuer, babcię Paulinę Panusz - Heuer, teścia Pawła Wójcik, ++ z pokrew.

Niedziela  11.03.2018r.  IV Niedziela Wielkiego Postu  

7.30

Za ++ Annę, Jana, Pawła Golec, syna Artura, Martę, Alfonsa, Ewalda Sowada, Katarzynę, Bernarda Mrozek, oraz za                ++ z pokrew.

F  9.00

Za ++ syna Łukasza Kornek, ojców Franciszka Malik, Alfreda Kornek oraz o bł. Boże w rodzinie

9.00

j.niem.

Za + Renatę Kasperek, jej męża Jerzego, ++ z pokrew. Kasperek – Szweda

10.30

I Za ++ rodziców Huberta, Elżbietę Krawiec, Jana, Hildegardę Przybyła, brata Joachima, ++ z pokrew.

II Do Op. Bożej,  MBNP, Anioła Stróża w int. Agaty Dudek z ok. urodzin, o zdrowie i bł. Boże w rodzinie .   

III Do Op. Bożej, MBNP w int. Agnieszki Bera z ok. 40-tych rodzin o zdrowie i bł. Boże w rodzinie oraz za ++ rodziców Marię, Józefa, teścia Mieczysława

14.00

GORZKIE ŻALE

Poniedziałek  12.03.2018r.

7.00

 

Wtorek  13.03.2018r.

7.00

Za ++ rodziców Marię, Stanisława Chudala, brata Feliksa, dziadków z 2 stron, d. w cz. cierpiące

F  17.00

DROGA KRZYŻOWA; Do Op. Bożej, MBNP dziękczynno-błag. w int. Lidii Dusza o zdrowie i bł. Boże

Środa  14.03.2018r.

7.00

Za ++ rodziców i dziadków oraz ++ z pokrew.

Czwartek 15.03.2018r.

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. Szkolna

I Za ++ Emę, Teodora Lazik, Jadwigę, Pawła Kuc, brata Gintera, ++ pokrew.

II Za + Gintera Lazik, rodziców Lazik, Jaglo, ++ z pokrew.

Piątek 16.03.2018r.

17.30

DROGA KRZYŻOWA; Msza św.: I za ++ rodziców Gertrydę, Teodora Kaletta ich 4 synów, synową, rodziców Agnieszkę, Pawła Cygan, syna Stanisława, synową Teresę, Krzysztofa Wolny, d. w cz. cierpiące

II Do Op. Boże, MBNP o dary Ducha św. z podziękowaniem za odebrane łaski w int. Sary o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Plicko

Sobota  17.03.2018r. 

7.30

Za ++ rodziców Anielę, Pawła Jasik, ciotki Gertrudę, Annę, wujka Henryka, dziadków, ++ z pokrew.

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. niedzielna

I Za ++ rodziców Małgorzatę, Pawła Kochanek, dziadków Franciszka, Marię Świerc, Gertrudę, Stanisława Kochanek, pokrew. Świerc, Kochanek, Kozubsky        

II Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej dziękczynno-błagalna w int. Teresy Meja z ok. 50-tych urodzin o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny  

Niedziela 18.03.2018r. V Niedziela Wielkiego Postu                                 kolekta na potrzeby naszego Kościoła

7.30

Za + męża Alfreda  Niespor, Romana, Wiktorię Niespor, Teodora, Martę Niestrój, brata Oswalda, 2 szwagrów, ++ z pokrew.

II Za ++ męża Gintera Walrat, rodziców Ernesta, Jadwigę Walrat, Teodora, Martę Niestrój, brata Oswalda, Matyldę Jasik, ++ z pokrew.  

F 9.00

Za ++ córkę Weronikę, rodziców Gertrudę, Teodora, 4 braci Alfreda, Jana, Pawła, Gerarda, bratową Gizelę Kaleta, siostrzeńca Krzysztofa Wolny, ++z  rodziny Kaleta

9.00

j.niem.

 

10.30

I Do św. Józefa w int. rzemieślników naszej parafii

II Do Op. Bożej, MBNP , św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże w rodzinie Małgorzaty i Franciszka Tomechna oraz ich dzieci z rodzinami  

14.00

GORZKIE ŻALE

 
 
 

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej: 

Filia Folwark wtorki godz. 17.00

 Kościół parafialny Piątki godz. 17.30

 

Nabożeństwa Gorzkich Żali: 

Kościół parafialny Niedziele  godz. 14.00

 

Plan Adoracji  czwartek  8 marca

 

700       Msza św.

  730       adoracja wspólna

  800      Złotniki

  900       pracujący na II zmianę

1000     Górki

1100     Folwark

1200    III Zakon i Czciciele Najśw. Serca P Jezusa

1300    Chrząszczyce

1400    członkowie Żywego Różańca

1500     DFK

1530       adoracja w ciszy

1600    dzieci i młodzież

1630    kandydaci do bierzmowania z rodzicami

1700    Msza św.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403    

informacje o nasze   parafii:   www.chrzaszczyce.pl           www.folwark.de                                                                                                                                                                                                                                                                 

Konto parafialne          BANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

powrót
Odwiedzin ogółem: 001407 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1