Informacje Parafialne
 
Parafii M.B. Szkaplerznej i św. Stanisława biskupa w Chrząszczycach


   Chrząszczyce  Folwark  Górki  Złotniki
powrót
 
17.02,2018r. --10.03.2018 r. Nr 3 (428)
 

ŚRODA POPIELCOWA

wNawracajcie się i wierzcie

 w Ewangelię

 
 

Środa Popielcowa,  rozpoczyna w Kościele katolickim trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Dla wiernych jest on wezwaniem do pokuty i przemiany życia, tj. wewnętrznego nawrócenia. Środa Popielcowa swą nazwę przyjęła z obrzędu posypywania głów popiołem.

  W obecnej liturgii symbolowi temu towarzyszą wypowiadane przez kapłana słowa: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".  Tradycja posypywania popiołem na znak pokuty sięga VIII wieku. Od XI stulecia zwyczaj ten przyjął się w całym Kościele. Popiół pochodzi ze spalonych palm, poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość i post. 

Środa Popielcowa jest jednym z  dwóch dni w roku, obok Wielkiego Piątku,  kiedy obowiązuje wszystkich  powstrzymanie się od potraw mięsnych od 14 -go roku życia wzwyż, a osoby od  18 -tego do 60 -tego roku życia, mają obowiązek zachować post ścisły, to  znaczy: w ciągu dnia spożywamy dwa posiłki skromne, jeden do sytości.

 

 

Ten czas przeżyjmy w skupieniu. Krótsze niech będą rozmowy.
Skromniejsze nasze posiłki. Więcej czuwania nad sobą.
Oddalmy zło, które może chwiejnych zagarnąć w niewolę,
i brońmy siebie przed wrogiem pełnym podstępnej przemocy.     

                                                                                                 AMEN.

 
 
Najserdeczniejsze życzenia dla naszych jubilatów:
 

 

Grzegorza Botor

 – z ok. 18-tych urodzin

Henryka Baron

 – z ok. 60-tych urodzin

Seweryny Sopa

– z ok. 50-tych urodzin

Elżbiety Wieszala

– z ok. 70-tych urodzin

Marii Szindzielorz

– z ok. 18-tych urodzin

Karola Konieczko
– z ok. 18-tych urodzin
 
 
 

Niedziela 17.02.2019r.  VI Niedziela Zwykła                                 kolekta na potrzeby naszego kościoła

7.30

Za ++ córkę Zyglindę Kulawik w I r. śm. jej męża Andrzeja, ojca Ewalda Sowieckiego, matkę Marię Baron, poległego ojca,  rodziców Sowiecki, ++ z rodzin Sowiecki, Baron, Mlotzek,  d. w cz. cierpiące

F 9.00

Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Chudala, Eryka, Józefa Kochanek oraz za ++ z pokrew.

9.00 j.niem.

Za ++ rodziców Paulinę, Franciszka Schwalbe, Józefa, Florentynę Mróz, ++ siostry Dorotę, Gertrudę, braci Antoniego, Józefa, ++ dziadków

10.30

I Do Op. Bożej, MBNP w int. Władysława Jurkowskiego z ok. 75-tych urodzin 

II Za ++ rodziców Bronisława, Ignacego Tomechna, Franciszkę, Ferdynanda Kampczyk, 4 szwagrów, siostrę, dziadków z obu stron

Poniedziałek   18.02.2019r.

7.00

Za ++ rodziców Matyldę, Ryszarda Niemczyk, rodziców Marię, Józefa Szemainda, braci Pawła, Gerarda, ciotkę Różę, ++ z pokrew.

Wtorek  19.02.2019r.

7.00

 

F 17.00

Za ++ Piotra Smolin, rodziców oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie

Środa  20.02.2019r.

17.00

 Za ++ męża Juliana Faber, rodziców z obu stron oraz o bł. Boże, zdrowie w rodzinie 

Czwartek  21.02.2019r. św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła

    16.30     okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. szkolna  Za ++ Annę Czech w r. śm., męża Józefa, ++ rodziców, rodzeństwo, pokrew. Czech, Pampuch

Piątek 22.02.2019r.   Święto Katedry św. Piotra Apostoła

7.00

Za ++ Józefa Lelek, Rozalię, Franciszka Lelek, Gertrudę, Piotra Buhl, Zofię Przybyła, pokrew. z obu stron, 

d. w cz. cierpiące

Sobota  23.02.2019r.  św. Polikarpa, biskupa i męczennika

7.30

Za ++ Rozalię, Jana, Agnieszkę, Jerzego, Jana Margos, ++ dziadków Margos, Odelga, d. w cz. cierpiące

16.30

okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. niedzielna

I Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha św. w int. Grzegorza Botor z ok. 18-tych urodzin

II Za + Helenę Jałowiecką w r. śm. + ojca Władysława,  męża Romana Garbacz, teściów Ludwika, Teresę, pokrew. z obu stron

III Za ++ Bronisławę, Piotra Golec, ++ z rodziny Golec, Kania, Wahl

Niedziela 24.02.2019r.  VII Niedziela Zwykła                                                                                        

7.30

Za ++ ciotkę Monikę Popiołek, jej rodziców, ++ z pokrew.

F  9.00

Do Op. Bożej, MBNP z prośba o op. Bożą i zdrowie w int. Jacka Cebula i całej rodziny

9.00

j.niem.

Za ++ Franciszkę, Józefa Wieschollek, męża Pawła Styra, rodzeństwo, d. w cz. cierpiące

10.30

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Henryka Baron z ok. 60-tych urodzin o zdrowie i bł. Boże w rodzinie

Poniedziałek 25.02.2019r.

7.00

 

Wtorek  26.02.2019r.  

7.00

Za ++ rodziców Gertrudę, Jana Kurpierz, Stefanię, Józefa Sowada, siostrę Gertrudę, braci Józefa, Rudolfa, Jerzego Chudala oraz ++ z pokrew.

F 17.00

Do Op. Bożej, MBNP Anioła Stróża w int. Pauliny Kubis z ok. urodzin oraz o zdrowie i bł. Boże w rodzinie Kornek, Kubis

Środa  27.02.2019r.

7.00

 

Czwartek  28.02.2019r.

17.00

Msza św. szkolna  Do Op. Bożej, MBNP dzięk. – błagalna w int. Doroty z ok. urodzin, oraz o zdrowie i bł. Boże dla jej męża i dla dzieci z rodzinami

Piątek 01.03.2019r.   pierwszy piątek miesiąca – Odwiedzony chorych

7.00

Za ++ rodziców Pawła, Klarę Czech, Anielę, Gerarda Lelek, 2 braci

F 17.00

Za ++ Annę Kiwus w r. śm., Wilhelma Kiwus,  Gertrudę, Franciszka Długosz, męża Henryka,  Gizelę, Wernera Kochanek, Pawła Braun, ++ z pokrew. i d. w cz. cierpiące

Sobota  02.03.2019r.   pierwsza sobota miesiąca

7.30

Do Op. Bożej, MBNP, Anioła Stróża o dary Ducha św. w int. Justyny Lazik  oraz jej najbliższych

16.30

okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. niedzielna

Do Op. Bożej, MBNP dzięk-błagalna w int. Seweryny Sopa z ok. 50-tych urodzin 

 

Niedziela  03.03.2019r.  VIII Niedziela Zwykła                                          kolekta na WMSD i instytucje diecezjalne

7.30

 Za ++ męża, ojca, dziadka Zygmunta Hądzel w I r. śm.

F  9.00

Do Op. Bożej, MBNP o dary Ducha św. w int. Pawła z ok. urodzin oraz jego najbliższych

 

9.00

j.niem.

 

10.30

Za ++ męża i ojca Edwarda Lazik w r. śm., rodziców Lazik, Nowak, ++ z pokrew.

14.00

Nabożeństwo z udziałem dzieci I komunijnych oraz przygotowujących się do bierzmowania

Poniedziałek   04.03.2019r. św. Kazimierza, królewicza

7.00

Za ++ syna Artura Liguda z ok. 20-tych urodzin, ojca Adolfa Lissy, pokrew., d.w.cz. cierpiące

Wtorek  05.03.2019r.

7.00

 

F 17.00

Za ++ Marię Czech jej rodziców, ++ z pokrew. Czech, Przybyła

Środa  06.03.2019r.  Środa Popielcowa    Adoracja Najświętszego Sakramentu wg planu;                                (obowiązuje post i abstynencja od pokarmów mięsnych)

7.00

Za ++ rodziców Anastazję, Ignacego Buhl, siostrę Gertrudę, brata Józefa, Ryszarda, Marię Wocka,                    ++ z pokrew.

F 17.00

Za ++ męża Erwina, synową Gabrielę, rodziców Józefa, Marię Langosz, teściów Stanisława, Elżbietę Janetzko, 3 braci, bratową, dziadków, + ojca Norberta Kerner, pokrew. Tatura, Langosz, Janetzko

17.30

Msza Święta w int. Parafian

Czwartek 07.03.2019r.   pierwszy czwartek miesiąca;  Adoracja Najświętszego Sakramentu wg planu

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. Szkolna   Za ++ rodziców Annę, Ernesta Golec, dziadków Malik, Golec, ++ z pokrew.

Piątek 08.03.2019r. Adoracja Najświętszego Sakramentu wg planu

7.00

Za ++ ks. prałata Jana Skorupa, kapłanów, siostry zakonne, którzy pracowali w naszej parafii, + Klarę Lieflender

17.00

Droga Krzyżowa;  I Za + Krzysztofa Wójcik w r. śm.

II Za + Piotra Pudelko, pokrew. d. w cz. cierpiące

Sobota  09.03.2019r. 

7.30

Za ++ żonę, teściów, pokrew. z obu stron

F 15.00

Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej w int. Elżbiety Wieszala z ok. 70-tych urodzin o zdrowie i bł. Boże dla całej rodziny

16.30

Okazja do spowiedzi

17.00

Msza św. niedzielna

I Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej o dary Ducha św. w int. Marii Szindzielorz z ok. 18-tych urodzin

II Do Op. Bożej, MB Szkaplerznej, o dary Ducha św. w int. Karola Konieczko z ok. 18-tych urodzin oraz                 o bł. Boże i zdrowie w rodzinie

III Za ++ rodziców Józefa, Gertrudę Pampuch, Karola, Gertrudę Nowotny, brata Manfreda, szwagra, siostrzeńca, bratową, dziadków, ++ z pokrew. z obu stron

IV Za ++ rodziców Marię, Jana Wojtaszek, Annę, Wojciecha Wojtaszek, Katarzynę, Franciszka Josek, Annę Chudala, ++ z pokrew. Josek, Wojtaszek 

Niedziela 10.03.2019r.  I Niedziela Wielkiego Postu

7.30

Za + Gerdę Sobek w 30-ty dzień  po śm.

9.00

j.niem.

Za ++ Renatę Kasperek, jej męża Jerzego ++ z pokrew

10.30

Do Op. Bożej, MBNP Anioła Stróża w int. Agaty Dudek z ok. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łask z prośbą o dalsze bł. Boże i  opiekę w rodzinie

F 12.00

Do Op. Bożej, MBNP z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalszą op. Bożą i bł. z okazji urodzin oraz za + męża Gerharda Dusza

14.00    

GORZKIE ŻALE

                                                         

 
 
 
ZABAWA KARNAWAŁOWA  2 marca 2019

Zaprasza Parafialny Zespół CARITAS
 
 
 

Plan Adoracji Środa (6 marca) i czwartek (7 marca)

 

  800      Złotniki

  900       Chrząszczyce

1000     Górki, Folwark

1500     DFK

1530       adoracja w ciszy    

1630     dzieci i młodzież

            1700    adoracja wspólna (tylko w środę)

Plan Adoracji    Piątek ( 8 marca)

 

  730       adoracja wspólna

  800      Złotniki

  900       pracujący na II zmianę

1000     Górki

1100     Folwark

1200    III Zakon i Czciciele Najśw. Serca P Jezusa

1300    Chrząszczyce

1400    członkowie Żywego Różańca

1500     DFK

1530       adoracja w ciszy

1630    dzieci i młodzież

 
 
   

22 luty – Święto KATEDRY  ŚW. PIOTRA  APOSTOŁA

 

To święto w czasie którego z czcią wspominamy tron św. Piotra Apostoła - pierwszego papieża. Święto to przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. Katedra to uroczyste krzesło na którym zasiada biskup.

Od nazwy tego krzesła kościół biskupi, czyli najważniejszy i pierwszy kościół                 w każdej diecezji nazywa się również katedrą. Krzesło biskupa jest znakiem jego urzędu nauczyciela, arcykapłana i pasterza. Szczególne miejsce zajmuje katedra św. Piotra znajdująca się w Bazylice św. Piotra na Watykanie.

"[...] I ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój,               a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie"  (Mt 16, 18-19).

 
 
 
 
 

Faworki na Karnawał

            Składniki:

2 szklanki mąki pszennej (=300g)

4 żółtka

1 łyżka spirytusu (lub ocet 6%)

½ łyżeczki cukru

½ łyżeczki soli

ok. 5 kopiastych łyżek gęstej, kwaśniej śmietany

olej lub smalec do smażenia

cukier puder do posypania

 

                                Sposób przygotowania:

Mąkę wymieszać z cukrem i solą. Dodać żółtka, spirytus   \b\w\             i śmietanę. Zagnieść na jednolitą masę. Następnie przełożyć ciasto na blat i zbijać drewnianym wałkiem ok. 10- 15 minut. (Należy uderzać wałkiem w ciasto rozpłaszczając je, po czym ponownie zwinąć  i znów zbijać wałkiem. Dzięki zbijaniu ciasto będzie jednolite, elastyczne, a po usmażeniu kruche               i z dużą ilością bąbelków).

Ciasto rozwałkować porcjami cieniutko na blacie posypanym lekko mąką. Ciasto pokroić najpierw na paski o szerokości ok. 3- 4 cm, następnie na prostokąty lub równoległoboki o długości ok. 9- 10 cm. Każdy kawałek naciąć w środku i przez nacięcie przeciągnąć jeden koniec.

 

Faworki smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor. Wyjmować łyżką cedzakową i osączyć na ręczniku papierowym z tłuszczu. Gdy ostygną posypać grubo cukrem pudrem.

 


 
 
 

Kancelaria czynna:

w dni powszednie po każdej Mszy św. porannej i wieczornej  - tel. 77 / 47 48 403    

informacje o nasze   parafii:   www.chrzaszczyce.pl    www.folwark.de                                                                                                                                                                                                                                                                 

Konto parafialneBANK SPÓŁDZIELCZY  Gogolin, o/Prószków  75 8883 1031 2004 0000 1775 0001

 
powrót
Odwiedzin ogółem: 001439 Odwiedzin dzisiaj: 1

Ilo osb on-line: 1